Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 62. Невиконання обов'язків по реєстрації в суднових документах операцій з шкідливими речовинами і сумішами

Невиконання капітаном або іншими особами командного складу судна чи іншого плавучого засобу передбачених чинним законодавством обов'язків по реєстрації в суднових документах операцій з речовинами, шкідливими для здоров'я людей або для живих ресурсів моря, чи сумішами, які містять такі речовини понад установлені норми, внесення зазначеними особами до суднових документів неправильних записів про ці операції або незаконне відмовлення пред'явити такі документи відповідним посадовим особам - тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 06.03.96 р. № 81/96-ВР, від 07.02.97 р. № 55/97-ВР)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини, що виникають під час проведення операцій із шкідливими речовинами і сумішами (див. Водний кодекс України, Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища", Правила реєстрації операцій зі шкідливими речовинами на суднах, морських установках і в портах України, затв. наказом Міністерства транспорту України від 10.04.2001 р. №205, Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.1996 р. № 269, Міжнародна конвенція щодо запобігання забрудненню із суден 1973 року. Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів, прийнятий резолюцією ЇМО А.716(17) тощо).
Безпосередній об'єкт - встановлений порядок реєстрації в суднових документах операцій з шкідливими речовинами і сумішами .
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у:
1) невиконанні передбачених чинним законодавством обов'язків по реєстрації в суднових документах операцій з речовинами, шкідливими для здоров'я людей або для живих ресурсів моря, чи сумішами, які містять такі речовини понад установлені норми;
2) внесенні до суднових документів неправильних записів про ці операції;
3) незаконному відмовленні пред'явити такі документи відповідним посадовим особам (формальний склад).
Відповідно до вимог Правил реєстрації операцій зі шкідливими речовинами на суднах, морських установках і в портах України, затверджених Наказом Міністерства транспорту України від 10.04.2001 р. № 205 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 травня 2001 р. за № 452/5643) операції зі шкідливими речовинами на суднах, що плавають під прапором України, на морських стаціонарних і плавучих установках, що знаходяться в морських водах під юрисдикцією України, на берегових спорудах для прийняття і обробки суднових відходів у портах України повинні реєструватися у встановленому цими Правилами порядку.
Контроль за дотриманням вимог цих Правил на суднах, морських стаціонарних і плавучих установках і спорудах згідно з законодавством України здійснює Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті, яка діє згідно з Положенням про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затвердженим Указом Президента України від 08.04.2011 № 447. Нагляд за дотримання вимог цих Правил здійснюють інспекції державного портового нагляду, які діють згідно з Положенням про Інспекцію державного портового нагляду морського торговельного порту України.
Державний контроль за дотриманням вимог цих Правил здійснюють Державна екологічна інспекція Азовського моря Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та Державна екологічна інспекція з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, в обсягу і порядку, що встановлені Положеннями про них.
Відповідальність за дотриманням вимог цих Правил на суднах покладається на судновласників і капітанів суден у залежності від вини кожного, а на морських стаціонарних і плавучих установках та берегових спорудах у портах - на власників цих установок і споруд та на осіб, відповідальних за технологічні операції.
Реєстрація операцій в залежності від типу шкідливої речовини і виду об'єкта, на якому ці операції виконують, здійснюється в журналах реєстрації операцій зі шкідливими речовинами, у машинних або суднових журналах, або в диспетчерських журналах.
Журнали реєстрації операцій зі шкідливими речовинами є офіційними судновими документами, повинні бути внесені в судновий реєстр обов'язкових документів, прошнуровані і засвідчені печаткою капітана будь-якого порту.
Органи, що здійснюють державний нагляд або контроль та нагляд, можуть перевіряти записи в журналах і робити з них виписки, а також вимагати, щоб капітан судна або адміністрація морських стаціонарних або плавучих установок і приймальних споруд у портах засвідчили, що ця копія відповідає оригіналу.
Записи про операції зі шкідливими речовинами в журналах реєстрації операцій зі шкідливими речовинами здійснюють за встановленою формою з дотриманням рекомендацій щодо заповнення журналів.
Записи про операції зі шкідливими речовинами в судновому, машинному або диспетчерському журналі провадяться у довільній формі з обов'язковим зазначенням:
- виду шкідливої речовини;
- змісту проведеної операції згідно з рекомендаціями щодо внесення записів у журнали реєстрації операцій зі шкідливими речовинами;
- часу початку і закінчення операції за місцевим часом;
- місцезнаходження судна на початку і наприкінці операції або назви порту проведення операції;
- кількості перероблених шкідливих речовин у куб. м;
- номерів або позначок суднових вантажних, паливних, мастильних та інших цистерн згідно з наявною на судні звітною технічною документацією.
Кожну операцію зі шкідливими речовинами докладно і без зволікання реєструють у відповідному журналі так, щоб усі записи, які стосуються її, мали завершений вигляд. Записи щодо кожної завершеної операції підписує особа командного складу судна, що є відповідальною за ці операції, а кожну заповнену сторінку підписує капітан судна. Записи про операції зі шкідливими речовинами здійснюють державною мовою України, а записи в журналах реєстрації операцій зі шкідливими речовинами на суднах, що здійснюють міжнародні рейси, також англійською мовою.
Журнали реєстрації операцій зі шкідливими речовинами зберігаються на борту судна в такому місці, що є легкодоступним і дозволяє в будь-який прийнятний час здійснити перевірку журналу. Журнали зберігаються на борту судна протягом трьох років після внесення останнього запису, а після цього здаються в архів судновласника.
Записи про операції зі шкідливими речовинами повинні бути розбірливими, стислими. Робити записи олівцем, замазувати або стирати зроблені записи не допускається. Невірний запис охайно закреслюють, поруч відтворюють його у виправленому вигляді, роблять напис "Виправленому вірити" і підписують виправлення.
Під час здавання шкідливих речовин на приймальні споруди таку операцію слід підтверджувати розпискою або довідкою. У портах України застосовують розписку.
Розписки або довідки про здавання шкідливих речовин на приймальні споруди або плавучі збирачі зберігаються на судні або морській установці, які здають шкідливі речовини, разом з іншими документами протягом трьох років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 62. Невиконання обов'язків по реєстрації в суднових документах операцій з шкідливими речовинами і сумішами"
 1. Реєстрація операцій зі шкідливими рідкими речовинами, що перевозять наливом на суднах
  реєстрації операцій зі шкідливими рідкими речовинами, що перевозять наливом на суднах, установлений правилом 9 додатка П до МАЯРОЬ 73/78. Кожне судно, що перевозить шкідливі рідкі речовини наливом, повинно реєструвати всі операції в журналі вантажних операцій для суден, що перевозять шкідливі рідкі речовини наливом. Операції щодо здавання на берег ганчір'я, забрудненого рідкими шкідливими
 2. Реєстрація операцій зі шкідливими речовинами, що перевозять морем навалом або в упаковці
  обов'язковому порядку зазначають: - місцезнаходження судна; - час події; - найменування скинутого небезпечного вантажу або шкідливої речовини згідно з MARPOL; - кількість скинутого небезпечного вантажу або шкідливої речовини в куб.
 3. Реєстрація операцій на суднах-збирачах і приймальних спорудах у портах
  статтею КУАП. 3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (капітан та інші особи командного складу судна чи іншого плавучого засобу). 4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу або
 4. Реєстрація операцій зі стічними і господарсько-побутовими водами
  реєстрації операцій зі стічними водами зазначають: а) час уведення в автоматичний режим роботи установки для обробки стічних вод (у машинному журналі); б) час виведення з автоматичного режиму роботи установки для обробки стічних вод (у машинному журналі); в) здачу стічних вод у портах (у судновому журналі) із зазначенням: - дати і часу здачі; - порту здачі; - позначення цистерн, з яких
 5. Стаття 70. Відповідальність експерта
  невиконання інших обов'язків експерт несе відповідальність, встановлену
 6. Реєстрація операцій з нафтою
  реєстрації операцій з нафтою у журналі здійснюються записи про проведення таких операцій з нафтою в машинних відділеннях: - збирання і вилучення нафтових залишків; - вилучення нафтовмісних лояльних і баластних вод; - прийняття і видача палива і змащувального мастила; - скидання нафти, зазначені правилом 11 додатка І до MARPOL 73/78. На суднах, що не здійснюють міжнародні рейси, і суднах
 7. Реєстрація операцій зі сміттям
  реєстрації операцій зі сміттям. На суднах, призначених для перевезення 15 чоловік і більше, що здійснюють рейси тривалістю менше однієї години, операції зі сміттям реєструються в судновому журналі. Підлягають реєстрації операції з такими категоріями сміття: - пластмасою; - сепараційними, обшивальними або пакувальними матеріалами, що мають плавучість; - подрібненими виробами з паперу,
 8. Стаття 36. Правові наслідки шлюбу
  статті зазначається, що шлюб є підставою для виникнення прав та обов'язків подружжя. Ця теза потребує певного уточнення. Якщо розуміти шлюб як різновид сімейного правовідношення, то права та обов'язки подружжя складають його зміст, а не наслідок. Підставою виникнення прав та обов'язків подружжя в повному розумінні слова слугує не шлюб, а реєстрація шлюбу. У свою чергу реєстрація шлюбу є останнім
 9. Стаття 207. Неповернення капітаном іноземного судна перепусток на право сходження на берег осіб суднового екіпажу
  суднового екіпажу і перебування їх на території порту і портового міста під час стоянки судна в порту України, за винятком випадків неподання перепустки внаслідок самовільної неявки особи суднового екіпажу, - тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (Із змінами, внесеними згідно із законами України від 07.02.97 р. № 55/97-ВР, від 05.04.2001
 10. Стаття 29. Ознайомлення осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, з їхніми правами та обов'язками
  обов'язаний ознайомити осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, з їхніми правами та обов'язками як майбутнього подружжя і батьків та попередити про відповідальність за приховання перешкод до реєстрації шлюбу. 1. Подача заяви про реєстрацію шлюбу є вольовою дією особи. Разом з тим наречені можуть і не усвідомлювати юридичної складової їхніх майбутніх подружніх відносин та акту реєстрації
 11. Стаття 188/37. Невиконання законних вимог посадових осіб органів ринкового нагляду та їх територіальних органів
  статтею 188 7 згідно із Законом України від 02.12.2010 р. № 2735-VI) 1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері державного ринкового нагляду (див. Закон України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції"). 2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у невиконанні законних вимог посадових осіб органів ринкового нагляду та їх
 12. Стаття 188/26. Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної служби з карантину рослин України
  статтею 18826 згідно із Законом України від 19.04.2007 р. № 956-V) 1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері карантину рослин (див. Закон України "Про карантин рослин"). 2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у невиконанні законних вимог посадових осіб органів Державної служби з карантину рослин України, які здійснюють державний контроль за
 13. Стаття 172. Роз'яснення спеціалістові його прав та обов'язків
  стаття встановлює обов'язок головуючого роз'яснити у підготовчій частині судового засідання спеціалістові його права та обов'язки (про права і обов'язки спеціаліста див. докладно в коментарі до ст. 54
© 2014-2022  yport.inf.ua