Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 275. Відшкодування витрат потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам

Потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам відшкодовуються у встановленому порядку витрати, що їх вони зазнали у зв'язку з явкою в орган (до посадової особи), в провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення.
За особами, яких викликають як потерпілих, свідків, експертів і перекладачів, зберігається у встановленому порядку середній заробіток за місцем роботи за час їх відсутності у зв'язку з явкою в орган (до посадової особи), в провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення.
(1) Згідно ч. 1 статті 275 цього Кодексу потерпілі, свідки, експерти і перекладачі мають право на відшкодування витрат, що їх вони зазнали у зв'язку з явкою в орган (до посадової особи), в провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення.
(2) Відшкодування витрат, передбачених частиною першою коментованої статті, здійснюється відповідно до Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 710 від 1 липня 1996 року.
(3) Відповідно до частини 2 статті 275 КУАП, положень вказаної Інструкції, за свідками, потерпілими, законними представниками потерпілих, понятими, а також експертами, спеціалістами і перекладачами зберігається середня заробітна плата за весь час, затрачений ними у зв'язку з явкою та викликом до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення (далі - орган, який зробив виклик).
Особам, які не є працівниками підприємств, установ чи організацій, виплачується винагорода за відрив від звичайних занять.
Крім того, всім зазначеним особам, якщо виконання їх процесуальних функцій пов'язане з перебуванням за межами населеного пункту постійного проживання, відшкодовуються такі витрати: вартість проїзду до місця виклику і назад, витрати, пов'язані з найманням жилого приміщення, добові.
Сума винагороди за відрив від звичайних занять визначається з урахуванням характеру їх занять у межах від 20 до 30 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за день.
Витрати, пов'язані з явкою, відшкодовуються у розмірах, передбачених законодавством для відряджених працівників.
Розмір винагороди експерта або спеціаліста, який виконує свої функції не в порядку службового завдання, визначається залежно від його кваліфікації та складності завдання у межах від 5 до 10 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за годину роботи.
У разі проведення судової експертизи особливої складності розмір винагороди збільшується на 25 відсотків.
Перекладачам залежно від їх кваліфікації та складності роботи встановлюються такі розміри винагороди:
за письмові переклади- від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за один авторський аркуш (40 тис. друкованих (рукописних) знаків);
за усні переклади від 5 до 10 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за годину роботи.
Переклади з рідкісних мов, з письмовою в'язю, своєю графікою, ієрогліфами, клинописом, а також з стародавніх мов, так само, як і переклади на іноземні мови, що віднесені до рідкісних мов, які мають писемність в'язю, свою графіку, написані ієрогліфами, клинописом, оплачуються із збільшенням ставок на 25 відсотків.
Усі виплати провадяться органом, який зробив виклик, із коштів, що передбачаються кошторисом на зазначені цілі. Виплати винагороди особі за відрив від звичайних занять і за проведену роботу провадяться за постановою (ухвалою) органу, який зробив виклик. У постанові (ухвалі) зазначаються вихідні дані для визначення суми винагороди (конкретний розмір винагороди у межах встановлених норм, та час, затрачений нею у зв'язку з явкою за викликом і на виконання даного їй завдання).
Відшкодування витрат (вартість проїзду до місця виклику і назад, витрати, пов'язані з найманням жилого приміщення, добові) військовослужбовцям, які викликаються до органу дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, як свідки, потерпілі, законні представники потерпілих, експерти, спеціалісти, перекладачі та поняті, провадиться на вимогу військових частин за встановленими нормами. Особисто військовослужбовцям ніякі витрати не відшкодовуються.
Державні спеціалізовані установи судової експертизи проводять судову експертизу з кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік на проведення судових експертиз.
Вартість проведення експертиз, що призначаються за кримінальними справами та справами про адміністративні правопорушення, та досліджень за матеріалами кримінальних справ, що призначаються органами дізнання, досудового слідства та суду, визначається відповідно до нормативної вартості однієї експертогодини у державних спеціалізованих установах судової експертизи.
Нормована вартість однієї експертогодини у державних спеціалізованих установах судової експертизи

Нормована вартість однієї експертогодини у державних спеціалізованих установах судової експертизи


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 275. Відшкодування витрат потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам"
 1. Стаття 122. Витрати, пов'язані із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів
  витрат, пов'язаних із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів та експертів, встановлюється Кабінетом Міністрів
 2. Стаття 185/4. Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів досудового слідства або дізнання
  статтею 1854 згідно з Указом Президії Верховної Ради Української PCP від 04.05.90 p. 9166-ХІ; із змінами, внесеними згідно з Указом Президії Верховної Ради Української PCP від 18.01.91 p. № 647 XІІ; законами України від 07.02.97 р. № 55/97-ВР, від 15.05.2003 р. № 762-ІV) 1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері діяльності органів дізнання та досудового
 3. Стаття 170. Наслідки неявки в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста, перекладача
  стаття встановлює наслідки неявки у судове засідання свідка, експерта, спеціаліста і перекладача альтернативно, тобто передбачає факультативне відкладення розгляду справи. Альтернативою йому може бути продовження розгляду справи у відсутності свідка, експерта, спеціаліста, перекладача. Питання про можливість подальшого розгляду справи вирішується за розсудом суду з урахуванням думки осіб, які
 4. Стаття 124. Розподіл процесуальних витрат
  відшкодування зазначених витрат, вони компенсуються потерпілому за рахунок Державного бюджету України у випадках та в порядку, передбачених законом для компенсації шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. 2. У разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта. 3. Якщо суд апеляційної чи касаційної
 5. Стаття 79. Підстави для відводу спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання
  статті 77 цього Кодексу, з тим обмеженням, що їх попередня участь у цьому кримінальному провадженні як спеціаліста, перекладача, експерта і секретаря судового засідання не може бути підставою для відводу. 2. Спеціаліст, експерт, крім того, не має права брати участі в кримінальному провадженні, якщо він проводив ревізію, перевірку тощо, матеріали яких використовуються у цьому
 6. Стаття 22. Підстави для відводу секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача
  статті 20 цього Кодексу. 2. Експерт або спеціаліст, крім того, не може брати участі у розгляді справи, якщо: 1) він перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від осіб, які беруть участь у справі; 2) з'ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери його спеціальних знань. 3. Участь секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача у
 7. Стаття 385. Відшкодування витрат у справі про порушення митних правил
  відшкодуванню, зазначаються у постанові митного органу або суду по справі про порушення митних
 8. Стаття 327. Наслідки неприбуття свідка, спеціаліста, перекладача і експерта
  експерт, заслухавши думку учасників судового провадження, суд після допиту інших присутніх свідків призначає нове судове засідання і вживає заходів для його прибуття. Суд також має право постановити ухвалу про привід свідка та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення у випадках та в порядку, передбачених главами 11 та 12 цього Кодексу. 2. Прибуття в суд перекладача (за винятком
 9. Стаття 68. Перекладач
  відшкодування витрат, пов'язаних із його залученням до кримінального провадження; 4) заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом. 3. Перекладач зобов'язаний: 1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; 2) заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених цим Кодексом; 3) здійснювати повний і правильний переклад,
 10. Стаття 86. Витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз
  стаття цього Кодексу визначає порядок виплати витрат, пов'язаних із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведення судових експертиз у цивільному судочинстві. Вона вказує на три групи судових витрат: 1) витрати, пов'язані з переїздом до іншого населеного пункту свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та наймання ними житла; 2) витрати на проведення судових експертиз; 3)
 11. Стаття 65. Залучення спеціалістів та експертів для участі у здійсненні митного контролю
  відшкодування витрат, пов'язаних з їхньою участю у здійсненні митного контролю. За спеціалістами та експертами зберігається середня заробітна плата за місцем роботи за час, що був затрачений у зв'язку з такою участю. Виплати, пов'язані із залученням спеціалістів та експертів, включаючи витрати на їх проїзд, добові за час перебування у відрядженні для участі у здійсненні митного контролю, та
 12. Стаття Витрати, пов'язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження
  стаття встановлює витрати, пов'язані із прибуттям до місця до- судового розслідування або судового провадження, обчислення компенсації за втрачений заробіток. Витрати, пов'язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження: а) підозрюваного, обвинуваченого - він несе особисто; б) захисника - несе підозрюваний, обвинувачений; б) представника - несе потерпілий, цивільний
 13. Стаття 118. Види процесуальних витрат
  витрати складаються із: 1) витрат на правову допомогу; 2) витрат, пов'язаних із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження; 3) витрат, пов'язаних із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів; 4) витрат, пов'язаних із зберіганням і пересиланням речей і
 14. Стаття 274. Перекладач
  статті 185-3 КУАП (за злісне ухилення від явки в суд); 2) статтею 185-4 КУАП (за злісне ухилення від явки до органів досудового слідства чи
 15. Стаття Види процесуальних витрат
  стаття висвітлює поняття процесуальних витрат. Кримінально-процесуальні витрати - є передбачені кримінальним процесуальним законом витрати, пов'язані із здійсненням кримінального провадження, які відшкодовуються державою певним суб'єктам кримінального процесу і підлягають стягненню з осіб, визнаних винними у вчиненні злочину чи, в окремих випадках, зараховуються на рахунок держави. Процесуальні
 16. 4. Відшкодування витрат на поховання
  відшкодування не залежить від допомоги на поховання, що була надана фізичним особам, які здійснили поховання. Витрати на виготовлення пам'ятників і огорож визначаються, виходячи з їх фактичної вартості, але не вище граничної вартості стандартних пам'ятників і огорож в даній місцевості. Однак, слід зауважити, що допомога на поховання, одержана фізичною особою, яка зробила ці витрати, до суми
© 2014-2022  yport.inf.ua