Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Закриття справ за малозначністю правопорушень

У ст. 22 КпАП встановлено, що при малозначності вчиненого адміністративного правопорушення суд може звільнити порушника від адміністративної відповідальності та обмежитися усним зауваженням.
По суті правопорушник звільняється від правових наслідків свого протиправного діяння, виходячи із засад гуманності, хоча це діяння як під час вчинення, так і під час звільнення від відповідальності залишається правопорушенням. У законодавстві не закріплено визначення малозначного правопорушення та відсутні вказівки на його ознаки. В кожному конкретному випадку суд має вирішувати питання про визнання діяння малозначним, виходячи з того, що його наслідки не представляють суспільної небезпеки, не завдали або не здатні завдати значної шкоди суспільним або державним інтересам, правам та свободам інших осіб.
Згідно зі статистичними даними у 2005 р. в справах про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 185 КпАП, закрито провадження щодо 2,3 тис. осіб, що менше на 19%, із них звільнено від адміністративної відповідальності за малозначністю правопорушення- 1,3 тис. осіб, що на 27,7 % менше, ніж у 2004 р. У справах про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 185 КпАП, закрито провадження щодо 26 осіб, у тому числі звільнено від адміністративної відповідальності за малозначністю правопорушення 10 осіб.
Суди переважно правильно застосовували положення ст. 22 КпАП та порушники обгрунтовано звільнялися від адміністративної відповідальності за малозначністю правопорушення. Як правило, висновки судів щодо малозначності діяння обґрунтовувалися наявністю пом'якшуючих обставин, зокрема, щирим каяттям винного, вчиненням адміністративного правопорушення уперше, а також відсутністю суспільної шкоди від вчиненого діяння правопорушника та наявністю доказів, які підтверджують зазначене.
У справах про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 185і КпАП, суди вірно визначають поняття "мітинг" як масове зібрання з приводу будь-яких важливих, переважно політичних питань. Проводяться мітинги, як правило, на вулицях, площах, стадіонах, парках. їх ознаками є масовість аудиторії, оратори, гасла, усні або письмові заклики. Проте не завжди сули враховують суспільну шкідливість вчинених особами проступків під час звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення.
Наприклад, 21 листопада 2005 р. о 12 год. 50хв" під час розгляду справ щодо вкладників AT "Наш банк" В. із групою осіб у кількості 30 - 40 осіб зібралися перед приміщенням апеляційного суду Запорізької області. Вони гучно проголошували образливі лозунги, створювали шумові ефекти, чим заважали роботі працівників суду. Постановою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя В. звільнено від адміністративної відповідальності через малозначність правопорушення, передбаченого ч. З ст. 185' КпАП, обмежившись усним зауваженням. Однак убачається, що таке рішення суду с необгрунтованим, оскільки втручання у здійснення правосуддя заборонено законом. Також суд, порушивши вимоги ст. 245 КпАП, не дослідив усі обставини справи. Крім того, і в протоколі, і в постанові суду діяння В. кваліфіковано згідно з ч. З ст. 185' КпАП, яка такої частини не має.
Відповідно до п. З Указу від 28 липня 1988 р. № 9306-ХІ виконавчий комітет місцевої ради розглядає заяву і повідомляє уповноваженим (організаторам) про прийняте рішення не пізніше як за п'ять днів до часу проведення заходу, зазначеного в заяві. Виконавчий комітет має право при потребі запропонувати тим, хто звернувся із заявою, інші час і місце проведення заходу.
Вивчення справ показало, що часто суди не беруть до уваги недоліки, допущені органами внутрішніх справ при оформленні адміністративних матеріалів. Зокрема, якщо організатор звертався до органу влади або органу місцевого самоврядування із заявою про проведення масового зібрання пізніше як за десять днів до запланованої дати їх проведення, або якщо виконавчий комітет місцевої ради не дотримався вищезазначених вимог, наприклад, у разі відмови прийняти або зареєструвати заяву про проведення масових зібрань, ненадання ним відповіді на такі звернення тощо.
У деяких справах особи притягувалися до адміністративної відповідальності за організацію такого масового зібрання, як пікетування. Слід вважати правильною судову практику, коли пікетуванням визнається форма демонстрації, прилюдне виявлення громадянами своїх соціально-політичних, економічних та інших інтересів, яке здійснюється біля адміністративних будинків законодавчих, виконавчих, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування тощо. При цьому, іноді, порушення порядку проведення пікетування полягає у недотриманні вимог п. 2 Указу від 28 липня 1988 р. № 9306-ХІ, а саме, несповіщенні або несвоєчасному сповіщенні органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про проведення цих заходів заздалегідь, тобто у прийнятні строки, що передують даті їх проведення.
Інколи уповноважені (організатори) звертаються до місцевого органу виконавчої влади із повідомленням щодо проведення мітингу в одному місці, але проводять його у іншому або приєднуються до іншого мітингу, чим також порушують порядок організації проведення масових зібрань.
Іноді суди закривали провадження у справах за малозначністю правопорушення без урахування того, що дії правопорушників являють суспільну небезпечність, завдають шкоду суспільним або державним інтересам тощо.
Так. протоколом про адміністративне правопорушення зафіксовано, що 8 липня 2005 p., перешкоджаючи проведенню будівельних робіт ДП "Інтеграл-Буд" на будівельному майданчику в м. Львові, К. проводив "несанкціоновані збори" мешканців сусідніх будинків, чим скоїв правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 185 КпАП. Із матеріалів справи убачається, що К. не сповіщав органи місцевого самоврядування про проведення зборів. Крім того, вночі з 7 липня 2005 р. на 8 липня 2005 p. К. разом з іншими мешканцями будинку скручували, перев'язували, роз'єднували шланги для відкачки води з котловану на вказаному будівельному майданчику. Постановою Шевченківського районного суду м. Львова від 28 липня 2005 р. провадження у вказаній справі закрито та К. звільнено від адміністративної відповідальності у зв'язку з малозначністю вчиненого правопорушення із оголошенням усного зауваження. Проте суд належним чином не оцінив усі обставини справи, ступінь суспільної шкідливості діяння К., тому питання про його малозначність є сумнівним.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Закриття справ за малозначністю правопорушень"
 1. Розділ IX. Провадження у справах про адміністративні правопорушення
  закриттю за наявності обставин, передбачених статтею 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення. (5) Справи про адмінправопорушення на ринку цінних паперів щодо громадян та посадових
 2. 9. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
  закриття справи у випадках, установлених чинним законодавством. 9.2. Справа про адміністративне правопорушення зброшурована, з описом документів, що в ній є (додаток 6), прошнуровується, скріплюється гербовою печаткою, засвідчується підписом посадової особи, яка винесла постанову, і здається на зберігання до архіву установи. Справи про адміністративні правопорушення зберігаються в архіві в
 3. 6. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
  закриття справи про адміністративне правопорушення (додаток 3). Постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення приймається при оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів прокурору, органу попереднього слідства чи дізнання або за наявності обставин, передбачених пунктом 3.4 цього Положення. 6.3. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія
 4. Розділ XI. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення
  справу, протоколу та інших матеріалів
 5. Стаття 328. Строки накладення стягнень у справах про порушення митних правил
  закриття кримінальної справи, але за наявності в діях правопорушника ознак порушення митних правил, стягнення у вигляді попередження, штрафу може бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття. Предмети, зазначені у пункті 3 статті 322 цього Кодексу, підлягають конфіскації незалежно від часу вчинення або
 6. Розділ XIII. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
  закриття справи про адміністративне правопорушення. 3. Постанова за справою оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови вручається під розписку або протягом трьох робочих днів надсилається поштою особі, щодо якої її винесено. 4. Усі додаткові матеріали, які були надані під час розгляду, приєднуються до справи. 5. Постанова за справою про правопорушення, яка
 7. 4.5. Конфіскація контрафактної продукції
  закриття справи на підставі ст. 38 КпАП. якщо доведено факт вчинення правопорушення? У ст. 247 КпАП наведено перелік обставин, за наявності яких справа про адміністративне правопорушення мас бути закрита, зокрема у п. 7 передбачено закриття справи в разі пропущенім двомісячного строку. Отже, у такому випадку особа має бути звільнена від адміністративної відповідальності. А в разі звільнення від
 8. 4.5. Конфіскація контрафактної продукції
  закриття справи на підставі ст. 38 КпАП, якщо доведено факт вчинення правопорушення? У ст. 247 КпАП наведено перелік обставин, за наявності яких справа про адміністративне правопорушення мас бути закрита, зокрема у п. 7 передбачено закриття справи в разі пропущення двомісячного строку. Отже, у такому випадку особа має бути звільнена від адміністративної відповідальності. А в разі звільнення від
 9. 2.1. Вимоги до оформлення матеріалів у справах про адміністративні правопорушення
  закриття, а не направляти справу для
 10. 2.1. Вимоги до оформлення матеріалів у справах про адміністративні правопорушення
  закриття, а не направляти справу для
 11. 7. Оскарження і опротестування постанови за справою про адміністративне правопорушення
  закриттям справи про адміністративне правопорушення тягне за собою повернення стягнених грошових сум. 7.10. Рішення за скаргою на постанову за справою про адміністративне правопорушення може бути опротестовано
 12. Стаття 284. Види постанов по справі про адміністративне правопорушення
  закриття справи. Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської організації чи трудового колективу або передачі їх прокурору, органу досудового слідства чи дізнання, а також при наявності обставин, передбачених статтею 247 цього Кодексу. (Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії Верховної Ради
 13. Стаття 2. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення
  справи та виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення уповноважені на те органи (посадові особи) здійснюють адміністративне затримання з подальшим доставленням особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, до органу (посадової особи), уповноваженого розглядати справу про адміністративне правопорушення. 3. Протокол про адміністративне правопорушення, зазначене у частині
 14. Стаття 8. Чинність закону про відповідальність за адміністративні правопорушення
  справах про адміністративні правопорушення ведеться на підставі закону, що діє під час і за місцем розгляду справи про правопорушення. (Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 05.04.2001 р. № 2342-1II) (1) Стаття 8 цього Кодексу встановлює вимоги щодо чинності закону про відповідальність за адміністративні правопорушення. Так, особа, яка вчинила адміністративне правопорушення,
 15. Розділ III. Провадження у справах про правопорушення на ринку пінних паперів щодо юридичних осіб
  закриттю: за відсутності факту вчинення правопорушення, та відсутності складу правопорушення, якщо справа не підлягає розгляду Комісією: у разі закінчення на дату розгляду справи про правопорушення строків, передбачених законом; наявність по тому самому факту не скасованої постанови уповноваженої особи, рішення суду; у разі скасування державної страті або визнання банкрутом юридичної особи,
 16. Розділ VII. Постанова за справою про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
  закриття справи. 4. Постанова за справою про правопорушення оголошується після закінчення розгляду справи про правопорушення. Примірник постанови надається особі, щодо якої її винесено (про що здійснюється відповідний напис на примірнику постанови, що залишається у справі), або надсилається поштою протягом трьох робочих днів з дати її винесення. 5. Постанова про накладення санкції за
 17. План
  справах про адміністративні правопорушення 2. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. 3. Виконання
 18. Стаття 206. Наслідки закриття провадження у справі
  закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу. 2. Якщо провадження у справі закривається з підстав, визначених пунктом 1 частини першої статті 205 цього Кодексу, суд повинен повідомити заявникові, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд таких справ. 3. У разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет
 19. Аналіз статистичних даних
  справ про адміністративні правопорушення стосовно майже 32 тис. осіб щодо злісної непокори законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця (ст. 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КпАП)), що на 16,9% менше, ніж у 2004 р. До адміністративної відповідальності за
© 2014-2022  yport.inf.ua