Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про Адміністративні Правопорушення, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 46. Порушення встановленного законодавством вимог Щодо заняття народною медициною (цілітельством)

Порушення встановленного законодавством вимог Щодо заняття народною медициною Тягном за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Доповнено статтей 46 згідно із Законом України от 17.05.2007 року № 1033-V)
1. Об'єктом даного адміністратівного проступку є Суспільні отношения у сфере охорони здоров'я населення (дів. Основи законодавства України про охорону здоров'я ТОЩО).
2. Об'єктивна сторона Правопорушення віражається в порушенні встановленного законодавством вимог Щодо заняття народною медициною (цілітельством) (формально склад).
Відповідно до статьи 74-1 Основ законодавства України про охорону здоров'я народна медицина (цілітельство) - методи оздоровлення, профілактікі, діагностікі и Лікування, что грунтуються на досвіді багатьох поколінь людей, усталені в народних традіціях и НЕ потребуються ДЕРЖАВНОЇ реєстрації.
Особини, Які НЕ мают спеціальної медичної освіти, зареєстровані в установленому законом порядку як ФІЗИЧНІ особини - підпріємці та отримай Спеціальний Дозвіл на зайняття народною медициною (цілітельством), виданий центральним органом віконавчої власти у сфере охорони здоров'я або уповноваженим ним органом, мают право на зайняття народною медициною (цілітельством).
кваліфікаційні вимоги до фізічніх ОСІБ - предпринимателей, Які займаються народною медициною (цілітельством), та умови зайняття народною медициною (цілітельством) встановлюються центральним органом віконавчої власти у сфере охорони здоров'я.
Порядок відачі СПЕЦІАЛЬНОГО Дозволу на зайняття народною медициною (цілітельством), Перелік документів, необхідніх для его одержании, та порядок Анулювання СПЕЦІАЛЬНОГО Дозволу на зайняття народною медициною (цілітельством) встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Рядків Дії СПЕЦІАЛЬНОГО Дозволу на зайняття народною медициною (цілітельством) становіть п'ять років.
Рішення про видачу або відмову у відачі СПЕЦІАЛЬНОГО Дозволу на зайняття народною медициною (цілітельством) пріймається ПРОТЯГ тридцяти робочих днів з дня Надання документів.
За видачу СПЕЦІАЛЬНОГО Дозволу на зайняття народною медициною (цілітельством), его дубліката та Переоформлення справляється плата, розмір Якої встановлюється Кабінетом Міністрів України .
Державний нагляд (контроль) за виконання фізічнімі особами - підприємцями умов зайняття народною медициною (цілітельством) здійснюється центральним органом віконавчої власти у сфере охорони здоров'я або уповноваженим ним органом путем проведення планових або позаплановіх перевірок відповідно до Закону України "Про основні засади державного Нагляду (контролю) у сфере господарської діяльності".
Підставою для відмові у відачі СПЕЦІАЛЬНОГО Дозволу на зайняття народною медициною (цілітельством) є:
недостовірність відомостей у документах, поданих індивідуальних для Отримання СПЕЦІАЛЬНОГО дозволено;
невідповідність заявника кваліфікаційним Вимогами для зайняття народною медициною (цілітельством) згідно з поданими документами.
Підставою для переоформлення СПЕЦІАЛЬНОГО Дозволу є Зміна місцезнаходження ФІЗИЧНОЇ особини - підпріємця або місця зайняття народною медициною (цілітельством).
Підставою для Анулювання СПЕЦІАЛЬНОГО Дозволу на зайняття народною медициною (цілітельством) є:
заява цілітеля про Анулювання СПЕЦІАЛЬНОГО дозволено; Припинення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ особини - підпріємця; повторне Порушення цілітелем умів для зайняття народною медициною (цілітельством); Виявлення недостовірніх відомостей у документах, поданих індивідуальних для Отримання СПЕЦІАЛЬНОГО дозволено;
встановлення факту передачі СПЕЦІАЛЬНОГО Дозволу іншій особі для зайняття народною медициною (цілітельством);
невиконання Розпорядження про Усунення порушеня умів для зайняття народною медициною (цілітельством);
неможлівість цілітеля Забезпечити Дотримання умів для зайняття народною медициною (цілітельством);
відмова цілітеля у проведенні перевіркі Дотримання умів для зайняття народною медициною (цілітельством);
смерть ФІЗИЧНОЇ особини - підпріємця.
Зайняття народною медициною (цілітельством) з порушеннях встановленного законодавством вимог Тягном за собою відповідальність згідно із Законом.
Забороняється Здійснення цілітельства з використаних ЗАСОБІВ масової ІНФОРМАЦІЇ.
3. суб'єкт адміністратівного проступку - загальний.
4. суб'єктивна сторона Правопорушення візначається ставлені до НАСЛІДКІВ и характерізується наявністю звинувачуй Виключно У ФОРМІ уміслу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 46. Порушення встановленного законодавством вимог Щодо заняття народною медициною (цілітельством) "
 1. Стаття 107. Порушення правил Щодо карантину тварин та других ветеринарно-санітарних вимог
  Порушення віражається у порушенні правил Щодо карантину тварин, других ветеринарно- санітарних вимог, передбачення Законом України "Про ветеринарну медицину", іншімі актами законодавства, а такоже РІШЕНЬ органів місцевого самоврядування по вопросам Боротьба з епізоотіямі (формально склад). 3. суб'єкт адміністратівного проступку - як громадяни, так и посадові особини. 4. суб'єктивна сторона
 2. Стаття 347. Порушення встановленного порядку знищення (руйнування) товарів
  Порушення встановленного Цім Кодексом та іншімі законами України умів, Заборона та обмежень Щодо знищення (руйнування) таких товарів, - Тягном за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
 3. Стаття 327. Забезпечення законності у разі! застосування стягнень до порушників Мітні правил
  Порушення Мітні правил не может буті застосовано інакше, як на підставі та в порядку, встановленому Цім Кодексом та іншімі законами України. ДОДЕРЖАННЯМ вимог законодавства у разі! застосування стягнень за Порушення Мітні правил забезпечується здійсненням систематичного контролю з боку Мітні органів ВИЩОГО уровня та їх посадових ОСІБ, права Оскарження та других встановленного законодавством
 4. Стаття 188/35. Невиконання законних вимог вищої кваліфікаційної КОМІСІЇ Суддів України, члена вищої кваліфікаційної КОМІСІЇ Суддів України Щодо Надання ІНФОРМАЦІЇ
  Статтей 18835 згідно із Законом України от 07.07.2010 p. № 2453-V1) 1. Об'єктом даного адміністратівного проступку є Суспільні отношения у сфере судоустрою (дів. Закон України "Про судоустрій и статус суддів"). 2. Об'єктивна сторона Правопорушення віражається у невіконанні законних вимог вищої кваліфікаційної КОМІСІЇ Суддів України, члена вищої кваліфікаційної КОМІСІЇ Суддів України Щодо
 5. Стаття 188/9. Невиконання законних вимог посадових ОСІБ органів віконавчої власти у сфере стандартізації, метрології та сертіфікації
  Статтей 1889 згідно із Законом України от 04.02.98 p. № 73/98-ВР; Із змінамі, внесеними згідно із Законом України от 05.04.2001 p. № 2342-ІІІ) 1. Об'єктом даного адміністратівного проступку є Суспільні отношения у сфере стандартізації, метрології та сертіфікації (дів. Закон України "Про стандартізацію", Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність", Декрет Кабінету Міністрів
 6. Стаття 166 / 12. Порушення законодавства про Ліцензування питань комерційної торгівлі Видів господарської ДІЯЛЬНОСТІ
  статьи, вчінені Посадовою особою, якові ПРОТЯГ року Було піддано адміністратівному стягнених за Такі ж Порушення, - тягти за собою накладення штрафу на посадових ОСІБ від п ' ятдесяті до сімдесяті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (Доповнено статтей 166і2 згідно із Законом України от 11.01.2007 р. № 577-V, Із змінамі и ДОПОВНЕННЯ, внесеними згідно із Законами України от
 7. Стаття 175. Порушення встановленного законодавством вимог пожежної безпеки
  Порушення віражається у порушенні встановленного законодавством України вимог пожежної безпеки, а такоже вікорістанні пожежної техніки та ЗАСОБІВ пожежогасіння нема за призначеня. Склад Правопорушення, что передбачає Використання пожежної техніки та ЗАСОБІВ пожежогасіння НЕ за призначеня є матеріальнім. 3. суб'єкт адміністратівного проступку - як громадяни, так и посадові особини. 4. суб'єктивна
 8. Стаття 188/22. Невиконання законних вимог посадових ОСІБ ДЕРЖАВНОЇ санітарно-епідеміологічної служби та ДЕРЖАВНОЇ служби ветеринарної медицини
  статтей 188і2 згідно Із Законом України от 15.11.2005 p. № 3078-ІV) 1. Об'єктом даного адміністратівного проступку є Суспільні отношения у сфере санітарного та епідемічного благополуччя населення (дів. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Закон України "Про ветеринарну медицину"). 2. Об'єктивна сторона Правопорушення віражається у невіконанні
 9. Стаття 188/33. Невиконання законних вимог посадових ОСІБ органів охорони культурної спадщини
  статтей 188 "згідно із Законом України от 09.09.2010 р. № 2518-У І) 1. Об'єктом даного адміністратівного проступку є Суспільні отношения у сфере охорони культурної спадщини (дів. Закон України "Про охорону культурної спадщини"). 2. Об'єктивна сторона Правопорушення віражається у невіконанні законних вимог посадових ОСІБ органів охорони культурної спадщини Щодо Усунення порушеня вимог
 10. Стаття 188/19. Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, народного депутата України
  статтей 188 "згідно із Законом України от 11.07.2003 p. № І 28-ІV) 1. Об'єктом даного адміністратівного проступку є Суспільні отношения у сфере Конституційного ладу та парламентського контролю (дів. Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини". Закон України "Про Рахункову палату". Закон України "Про статус народного депутата України). 2. Об'єктивна сторона
 11. Стаття 188/14. Невиконання законних вимог посадових ОСІБ органів ДЕРЖАВНОЇ інспекції з енергозбереження
  статтей 188м згідно із Законом України от 21.06.2001 p . № 2550-ІІІ; Із змінамі, внесеними згідно із Законом України от 16.03.2007 р. № 760-V) 1. Об'єктом даного адміністратівного проступку є Суспільні отношения у сфере енергозбереження (дів. Закон України "Про енергозбереження"). 2. Об'єктивна сторона Правопорушення віражається у невіконанні законних вимог посадових ОСІБ органів ДЕРЖАВНОЇ
 12. Стаття 188/6. Невиконання законних вимог посадових ОСІБ органів спеціально уповноваженого органу віконавчої влади з державного Нагляду за додержанням законодавства про працю або создания Перешкоди для ДІЯЛЬНОСТІ ціх органів
  Статтей 1886 згідно із Законом України от 19.01.95 р.. № 8/95-ВР; Із змінамі, внесеними згідно із Законами України от 07.02.97 р. № 55 / 97-ВР, від 21.11.97 р. № 666797-ВР, від 18.05.2004 р. № 1725-ІV, від 19.02.2009 р. № 1027-УІ) 1. Об'єктом даного адміністратівного проступку з Суспільні отношения у сфере праці (дів. Кодекс законів про працю України, Закони України "Про оплату праці", "Про
 13. Стаття 405. Виконання постанови суду (судді) про конфіскацію
  Порушення Мітні правил у частіні конфіскації віконується державним Виконавцю у порядку, встановленому законом. Товари, транспортні засоби, вілучені митним органом, Щодо якіх Вінес постанова суду (судді) про конфіскацію, передаються державному віконавцеві. У разі коли Неможливо конфіскуваті товари, что є безпосереднімі предметами Порушення Мітні правил, або товари Із спеціально
 14. Стаття 188/10. Невиконання законних вимог посадових ОСІБ органів державного контролю за якістю лікарськіх ЗАСОБІВ та умів їх виробництва
  статтей 18810 згідно із Законом України от 23.12.98 p. № 352-XIV; Із змінамі, внесеними згідно із Законом України от 08.09.2011 р. № 3718 - VI) 1. Об'єктом даного адміністратівного проступку є Суспільні отношения у сфере контролю за якістю лікарськіх ЗАСОБІВ (дів. Закон України "Про лікарські засоби"). 2. Об'єктивна сторона Правопорушення віражається у невіконанні законних вимог посадових ОСІБ
© 2014-2022  yport.inf.ua