Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 24/1. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх

За вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років можуть бути застосовані такі заходи виливу:
1) зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого;
2) попередження;
3) догана або сувора догана;
4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання.
(Доповнено статтею 24і згідно із Законом України від 15.11.94 р. № 244/94-ВР)
(1) Відповідно до статті 24-1 КУАП, за вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років можуть бути застосовані такі заходи впливу:
1) зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого;
2) попередження;
3) догана або сувора догана;
4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання.
(2) Порядок їх застосування законодавством чітко не врегульовано. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх, застосовуються на розсуд та за рішенням органу (посадової особи), що вирішує справу про адміністративне правопорушення. Застосування таких заходів є правом, а не обов'язком цього органу (посадової особи).
(3) Заходи впливу, передбачені цією статтею, не є адміністративними стягненнями в розумінні статті 23 цього Кодексу. Вони є альтернативними заходами виховного впливу, які можуть бути застосовані тоді, коли виховання неповнолітнього правопорушника є можливим без накладення адміністративного стягнення у загальному порядку, передбаченому КУАП. Водночас рішення про застосування цих заходів можна вважати одним з можливих наслідків врахування органом (посадовою особою), що вирішує справу про адмінправопорушення, такої пом'якшуючої обставини, яка враховується при вирішенні питання про адміністративну відповідальність особи, як вчинення правопорушення неповнолітнім.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 24/1. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх"
 1. Стаття 13. Відповідальність неповнолітніх
  статтею 24 цього Кодексу. У разі вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років адміністративних правопорушень, передбачених статтями 44, 51, 121 - 127, частинами першою, другою і третьою статті 130, статтею 139, частиною другою статті 156, статтями 173, 174,185, 190 - 195 цього Кодексу, вони підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах. З урахуванням
 2. Стаття 90. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу
  стаття та глава 9 розділу І цього Кодексу присвячені заходам процесуального примусу. Процесуальним примусом слід вважати застосування судом передбачених ЦПК заходів впливу до порушників процесуальної дисципліни. Вважаємо, що ознаками процесуального примусу є те, що це різновид державного примусу (застосовується судом - органом державної влади); заходи його передбачені законом і застосовуються до
 3. Стаття 378. Заходи піклування про неповнолітніх, непрацездатних і збереження майна обвинуваченого
  статті заходи повідомляється
 4. Стаття Запобіжні заходи
  статті запобіжні заходи застосовуються судом до особи з моменту встановлення факту розладу психічної діяльності чи психічної хвороби. 3. Застосування передбачених запобіжних заходів здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом. 1. Запобіжні заходи до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх
 5. Стаття 484. Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх
  заходів виховного характеру, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд та всі інші особи, що беруть у ньому участь, зобов'язані здійснювати процесуальні дії в порядку, що найменше порушує звичайний уклад життя неповнолітнього та відповідає його віковим та психологічним особливостям, роз'яснювати суть процесуальних дій, рішень та їх значення, вислуховувати його аргументи при прийнятті процесуальних
 6. Стаття 131. Види заходів забезпечення кримінального провадження
  заходи.
 7. Стаття 176. Загальні положення про запобіжні заходи
  статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільш м'яким запобіжним заходом є особисте зобов'язання, а найбільш суворим - тримання під вартою. 4. Запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за
 8. Стаття 508. Запобіжні заходи
  статті запобіжні заходи застосовуються судом до особи з моменту встановлення факту розладу психічної діяльності чи психічної хвороби. 3. Застосування передбачених запобіжних заходів здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими цим
 9. Стаття 165. Умови застосування заходів гарантування доставки товарів
  заходів гарантування доставки товарів до митних органів призначення приймається у кожному конкретному випадку митними органами, розташованими у місцях, де розпочинається транзит таких товарів, за наявності підстав для застосування зазначених заходів. Заходи гарантування доставки застосовуються в обов'язковому порядку до підакцизних товарів. Вид заходу гарантування доставки товарів, що
 10. Стаття 284. Види постанов по справі про адміністративне правопорушення
  статтею 24 цього Кодексу; 3) про закриття справи. Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської організації чи трудового колективу або передачі їх прокурору, органу досудового слідства чи дізнання, а також при наявності обставин, передбачених статтею 247 цього Кодексу. (Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом
 11. Особливості адміністративно-попереджувальних заходів
  заходи є засобом охорони суспільного порядку і безпеки . -Адміністративно-попереджувальні заходи застосовуються з метою попередити можливість здійснення правопорушення . - вони не зв'язані із здійсненням адміністративного правопорушення, тобто правопорушення ще не зроблене, а примусові механізми у ставленні фізичних і юридичних осіб уже функціонують (застосовуються); -
 12. Стаття 199. Незастосування заходів нетарифного регулювання до товарів, що реекспортуються
  заходи нетарифного регулювання, крім випадків, визначених
 13. Стаття 98. Види покарань
  статті Особливої частини КК, за якою засуджується неповнолітній, вони не призначаються, а натомість суд обирає покарання з інших, які названі в ст. 98. Не можуть бути призначені неповнолітньому покарання, не вказані у ст. 98, і в порядку переходу до іншого, більш м'якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті за вчинений злочин (відповідно до ч. 1 ст. 69). 3. Основні види
 14. Стаття 93. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру
  статті 19 і 20 та коментар до них. 2. Застосування примусових заходів медичного характеру є правом, а не обов'язком суду. Вони застосовуються лише до осіб, які є суспільно небезпечними. Якщо особа страждає на психічну хворобу і вчинила суспільно небезпечне діяння, але за характером вчиненого і за своїм психічним станом не являє собою небезпеки для суспільства і не потребує надання психіатричної
 15. Стаття 21. Передача матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд, громадської організації або трудового колективу
  статтею 51, частиною першою статті 129, частинами першою і другою статті 130, статтями 156, 173, 176, 177, 178- 180 цього Кодексу, власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган або громадська організація повинні не пізніш як у десятиденний строк з дня одержання матеріалів повідомити орган (посадову особу), який надіслав матеріали. (Із змінами і доповненнями, внесеними
 16. Стаття 493. Передання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд
  статтею 176 цього Кодексу, може застосовуватися передання їх під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, а до неповнолітніх, які виховуються в дитячій установі, - передання їх під нагляд адміністрації цієї установи. 2. Передання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи полягає у взятті на себе будь-ким із
 17. Підстави припинення адміністративного нагляду
  заходи адміністративного попередження застосовуються при відсутності правопорушень, в особливих чи надзвичайних обставинах. Реальних правопорушень при цьому нема, але вони можуть з'явитися, якщо не будуть застосовані міри адміністративного попередження, що дозволяє їм бути найважливішим засобом профілактики адміністративних і інших
 18. Стаття 143. Виконання ухвали про здійснення приводу
  заходи фізичного впливу, які дозволяють здійснити її супроводження до місця виклику. Застосуванню заходів фізичного впливу повинно передувати попередження про намір їх застосування. У разі неможливості уникнути застосування заходів фізичного впливу вони не повинні перевищувати міри, необхідної для виконання ухвали про здійснення приводу, і мають зводитися до мінімального впливу на особу.
© 2014-2022  yport.inf.ua