Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007 - перейти к содержанию учебника

Стаття 123. Зустрічний позов

Відповідач мас право до або під час попереднього судового засідання пред'явити зустрічний позов.
2. Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов'язані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин, або коли вимоги за позовами можуть зараховуватися, або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову.
3. Вимоги за зустрічним позовом ухвалою суду об'єднуються в одне провадження з первісним позовом.
1. Коментована стаття встановлює окремі умови прийняття до розгляду зустрічного позову, тобто вона вказує на один із способів захисту відповідача проти пред'явленого до нього позову.
Аналіз законодавства і судової практики приводить до висновку, що є три способи захисту проти позову: невизнання позову, заперечення проти нього і зустрічний позов.
Невизнання позову - невмотивоване відхилення відповідачем вимог позивача за простою формулою: позов, пред'явлений до мене, не визнаю.
Заперечення проти позову - відхилення позову з посиланнями на певні обставини і з пред'явленням відповідних доказів. Воно може носити характер процесуальний або матеріально-правовий. При процесуальних запереченнях відповідач заперечує проти виникнення справи, стверджує, що вона виникла незаконно, тому що 148
справа непідсудна суду, наприклад, або тотожний спір вже вирішено судом тощо. Якщо суд визнає обґрунтованість цих заперечень, провадження по справі підлягає закриттю або заява підлягає залишенню без розгляду. У випадку матеріально-правових заперечень відповідач не посилається на незаконність виникнення справи, але відхиляє пред'явлені до нього вимоги, заперечує проти задоволення позову, наприклад, на підставі пропуску строку позовної давності. Якщо суд визнає обґрунтованими ці заперечення, то вино-ситься рішення про відмову в задоволенні позову.
Зустрічний позов - це активний захист проти позову, захист «нападом» на позивача. Зустрічним позовом є позов первісного відповідача до первісного позивача.
Зустрічний позов є найбільш дієвим засобом захисту відповідача проти позову, тому що спрямований на повний чи частковий підрив підстави первісного позову. Задоволення зустрічного позову повністю або частково виключає задоволення первісного позову. Так, наприклад, задоволення позову відповідача про заперечення батьківства виключає задоволення позову про стягнення аліментів на дитину.
2. Коментована стаття встановлює умови прийняття до розгляду зустрічного позову. Першою умовою є час пред'явлення зустрічного позову. До введення в дію нового ЦПК ст. 140 ЦПК 1963 р. допускала пред'явлення зустрічного позову фактично до ухвалення судового рішення. З незрозумілих причин законодавець істотно обмежив можливості відповідача по захисту його права тим, що передбачив його право пред'явити зустрічний позов лише до або під час попереднього судового засідання. Другою умовою прийняття цього позову є його взаємозв'язок із первісним позовом. Цей зв'язок може проявлятися, головним чином, у тому, що обидва позови випливають з одного правовідношення. Так, позов про заперечення батьківства є зустрічним відносно позову про стягнення аліментів на дитину. Крім того, взаємозв'язок може полягати й у тому, що вимоги по основному і зустрічному позовах однорідні і можуть зараховуватися. Так, у разі пред'явлення власником бу-динку позову про виселення наймача через несплату обумовленої договором найму суми, останній може пред'явити зустрічний позов про стягнення коштів, витрачених ним на капітальний ремонт будинку.
3. За змістом цієї статті однією з умов прийняття зустрічного позову є доцільність сумісного розгляду основного і зустрічного позовів. Доцільно їх розглядати в одному процесі тоді, коли це дозволить більш повно і об'єктивно дослідити обставини справи, встановити справжні взаємини сторін, виключити винесення взає-мо суперечливих або взаємовиключних судових рішень. І, навпаки, недоцільно розглядати ці вимоги сумісно тоді, коли це затягне роз-гляд справи, а вимоги повністю можуть бути розглянуті окремо.
4. Якщо дотримано всі умови (про останню вимогу див. коментар до ст. 124 ЦПК) пред'явлення зустрічного позову, суд об'єднує своєю ухвалою в єдине провадження первісний і зустрічний позови. А якщо суд відмовляє у прийнятті зустрічного позову? Уявляється, що така відмова також повинна оформлюватися відповідною ухвалою, яку можна оскаржити, хоча це прямо і не зазначено у ст. 293 цього Кодексу, оскільки така ухвала буде відмовою у відкритті провадження по зустрічному позову.
може пред'являтись до або під час попереднього судового засідання. Уявляється, що таке правило не прийнятне відносно позову третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору, оскільки ст. 34 ЦПК встановлює її право пред'являти позов до однієї чи обох сторін до закінчення судового розгляду. Сумнівним буде висунення до позову третьої особи й інших вимог, зазначених уст. 123 ЦПК.
2. Уявляється, що до позову третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору, можливо застосовувати лише правила ст. 124 ЦПК. А з урахуванням того, що ст. 124 ЦПК має відсильний характер, у коментованій статті потрібно посилатись на статті 119, 120, 121 цього Кодексу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 123. Зустрічний позов"
 1. Стаття 31. Процесуальні права та обов'язки сторін
  статті 27 цього Кодексу, позивач мас право протягом усього часу розгляду справи змінити під-ставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову, а відповідач мас право визнати позов повністю або частково, пред'явити зустрічний позов. 3. Сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу. 4. Кожна із сторін має право вимагати
 2. Стаття 113. Підсудність кількох вимог, пов'язаних між собою
  стаття встановлює правила про підсудність за зв'язком справ. Цей вид територіальної підсудності передбачений цивільним процесуальним законодавством із метою створення кращих умов для з'ясування дійсних взаємостосунків сторін, забезпечення процесуальної економії у результаті зосередження фактичного і доказового матеріалу в одному суді. Стаття 113 ЦПК передбачає тільки один випадок цієї
 3. Стаття 124. Форма і зміст зустрічної позовної заяви
  статті, застосовуються положення статті 121 цього Кодексу. 1. Коментована стаття встановлює ще одну з умов прийняття зустрічного позову: зустрічна позовна заява повинна відповідати вимогам статей 119 і 120 ЦПК, має бути оплаченою судовим збором і т. ін., тобто тим же вимогам, що і позовна заява по первісному позову. Якщо вимоги статей 119 і 120 ЦПК порушені, то і наслідки цього такі ж самі
 4. Стаття 125. Позов третьої особи із самостійними вимогами
  стаття встановлює до позову третьої особи із самостійними вимогами ті ж самі правила, що і до зустрічного позову. Але таке формулювання статті викликає заперечення. Як уже зазначалось у коментарі до ст. 123 цього Кодексу, зустрічний
 5. Стаття 151. Підстави для забезпечення позову
  стаття містить правила про підстави забезпечення позову у цивільному процесі. Забезпечення позову - це створення можливості для майбутнього реального виконання рішення суду. Воно застосовується тоді, коли відповідач вчиняє або може вчинити дії, які утруднюють чи унеможливлюють реальне виконання судового рішення. Ініціаторами цієї процесуальної дії можуть бути особи, що беруть участь у справі.
 6. Стаття 216. Рішення суду на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів
  стаття пред'являє певні вимоги до рішення на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів. Вимоги чіткості і ясності судового рішення припускають конкретизацію прав і обов'язків кожного з суб'єктів матеріальних правовідносин. Тому в резолютивній частині рішення має бути зазначено і розмір стягнутого відносно кожної зі сторін, відносно кожного зі співучасників (співпозивачів і
 7. § 7. Загальна характеристика інших засобів захисту права власності
  статті 18-22 ЦК, статті 261-265 ЦПК). Громадянин може бути визнаний судом безвісно відсутнім, якщо протягом одного року в місці його постійного проживання немає відомостей про місце його перебування (ч. 1 ст. 18 ЦК). ' Цивільне право. - К., 1997. - Ч. 1. - С. 347-372. У разі визнання громадянина безвісно відсутнім над його майном встановлюється опіка. За заявою заінтересованих осіб орган
 8. § 4. Захист суб'єктивних прав
  стаття встановлює такі способи захисту цивільних прав: - визнання цих прав; - відновлення становища, що існувало до порушення права, і припинення дій, які порушують право; - присудження до виконання обв'язку в натурі; - компенсація моральної шкоди; - припинення або зміна правовідносин; - стягнення з особи, яка порушила право, завданих збитків, а у випадках, передбачених законом або
 9. Стаття 140. Оспорювання батьківства, материнства особи, яка сплачує аліменти за рішенням суду
  зустрічним позовом про оспорювання батьківства чи материнства. 3. У випадку задоволення позову про визнання батьківства (материнства) рішення суду про стягнення з особи, записаної батьком (матір'ю) дитини, може бути підставою для перегляду рішення у зв'язку із нововиявленими обставинами відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 361
 10. Стаття 154. Права батьків по захисту дитини
  стаття передбачає право батьків на захист прав дитини як у юрисдикційній формі (за допомогою суду, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування), так і у не юрисдикційній (самозахист дитини, повнолітніх дочки та сина). При цьому слід мати на увазі, що відносини, які виникають при реалізації батьками права на захист дитини шляхом звернення до компетентних державних органів,
© 2014-2022  yport.inf.ua