Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007 - перейти к содержанию учебника

Стаття 155. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову, та повернення предмета застави

У разі скасування заходів забезпечення позову, набрання законної сили рішенням про відмову у задоволенні позову чи ухвалою про закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду особа, щодо якої вжито заходи забезпечення позову, має право на відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову.
2. У разі внесення позивачем предмета застави відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову, в першу чергу здійснюється за рахунок предмета застави.
3. Предмет застави повертається позивачеві, якщо позов про від-шкодування збитків не подано протягом двох місяців після настання обставин, визначених частиною першою цієї статті. Також предмет застави повертається позивачеві, якщо набрало законної сили рішення суду про задоволення позову або якщо сторони уклали мирову угоду.
1. Якщо суд відмовив у задоволенні позову, по якому застосовувалися заходи забезпечення, то після набрання таким рішенням сили відповідач може пред'явити до позивача позов про відшкодування йому збитків, які виникли внаслідок застосування заходів по забезпеченню позову. Така вимога до позивача може бути пред'явлена тільки тоді, коли питання про забезпечення позову було вирішено з ініціативи позивача. Право на відшкодування збитків особа, щодо якої вжито заходів забезпечення позову, має і в 184
тому разі, якщо провадження у справі було закрито або заява була залишена без розгляду.
2. Дана стаття регламентує питання про права відповідача, крім передбачених вище, у зв'язку зі застосуванням заходів по забезпеченню позову. Вирішуючи питання про забезпечення позову, залежно від застосовуваного способу його забезпечення, суддя або суд може вимагати від позивача відповідних гарантій відшкодування збитків відповідачеві, які можуть виникнути внаслідок застосування заходів по забезпеченню позову. Такою гарантією може бути внесення позивачем предмета застави, за рахунок якого у першу чергу і здійснюється відшкодування збитків, завданих відповідачу забезпеченням позову. Предмет застави повертається позивачеві, якщо позов про відшкодування збитків не подано протягом двох місяців після набрання законної сили рішенням суду про відмову у задоволенні позову чи ухвалою суду про закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 155. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову, та повернення предмета застави"
 1. § 4. Судові процедури, які застосовуються до боржника
  статтею 53 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; припиняються повноваження органів управління боржника - юридичної особи, повноваження органів управління передаються керуючому санацією. Органи управління боржника протягом трьох днів з дня прийняття рішення про санацію та призначення керуючого санацією зобов'язані забезпечити передачу керуючому
 2. Стаття 156. Особливості оподаткування страховика
  статтями 135, 136 цього Кодексу, які визначаються з урахуванням особливостей, передбачених даною статтею, належать також доходи від страхової діяльності. Для цілей оподаткування під доходом від страхової діяльності розуміється сума доходів страховика, нарахована протягом звітного періоду, у тому числі (але не виключно) у вигляді: страхових платежів, страхових внесків, страхових премій,
 3. Стаття 159. Безнадійна та сумнівна заборгованість
  статті. 159.1.2. Платник податку - покупець зобов'язаний зменшити витрати на вартість заборгованості, визнану судом чи за виконавчим написом нотаріуса, у податковому періоді, на який припадає день набрання законної сили рішення суду про визнання (стягнення) такої заборгованості (її частини) або вчинення нотаріусом виконавчого напису. Платник податку - продавець у разі якщо суд не задовольняє
 4. § 2. Окремі способи забезпечення виконання зобов'язань
  статті передбачається, що відсотки на неустойку не нараховуються. Завдаток. Завдаток належить до тих способів забезпечення виконання зобов'язань, які найбільш активно застосву-ються у відносинах з участю громадян. Це безпосередньо випливає із змісту ст. 178 ЦК України. Відповідно до ст. 195 ЦК України завдатком визнається грошова сума, що її видає одна з договірних сторін у рахунок належних з
 5. § 3. Віндикаційний позов
  статті 49, 470 Цивільного кодексу України) з винних стягується безпідставно набуте майно. При цьому гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом і визнані речовими доказами, відповідно до п. 4 ст. 81 КПК України передаються в доход держави'". Однак, на жаль, Пленум не дав прямої відповіді на те чи повинно вважатися безпідставно набутим майно, яким особа заволоділа шляхом викрадення у
 6. Стаття 197-1. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво
  статтею, або групою осіб, або щодо земельних ділянок особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель,- карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на строк до двох років. 3. Самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній
 7. Стаття 190. Припинення права на аліменти на дитину у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно
  статті, не може бути звернене стягнення. 5. Майно, одержане дитиною за цим договором, може бути відчужене до досягнення нею повноліття лише з дозволу органу опіки та піклування. 6. Договір, укладений відповідно до частини першої цієї статті, визнається судом недійсним за вимогою відчужувача нерухомого майна у разі виключення його імені як батька з актового запису про народження дитини. У
 8. 8.1. Правочини з дефектами суб'єктного складу
  відшкодування. Поверненням у первісний стан відносини сторін вичерпуються у випадку, якщо дієздатна особа доведе, що не знала про вік другої сторони. Проте якщо буде встановлено, що у момент вчинення правочину дієздатна особа знала або могла знати про вік другої сторони, вона зобов'язана також відшкодувати збитки, завдані укладенням недійсного правочину. Якщо обома сторонами правочину є
 9. § 4. Припинення права власності
  відшкодування їх вартості. У ЦК припинення права власності шляхом викупу майна охоплює 2 ситуації: 1) викуп земельної ділянки у зв'язку з суспільною необхідністю (а також викуп нерухомості, що знаходиться на цій земельній ділянці); 2) викуп пам'ятки історії та культури. Викуп земельної ділянки у зв'язку з суспільною необхідністю. Ні Конституція, ні ЦК не містять визначення поняття
 10. § 1. Договір найму (оренди)
  відшкодування витрат на їх усунення; 4) розірвання договору і відшкодування збитків, які були йому ивдані. Наймодавець зобов'язаний передати наймачеві майно негайно або у строк, встановлений договором найму. Якщо наймодавець не передає наймачеві майно, наймач має право за своїм вибором: - вимагати від наймодавця передання майна і відшкодування (битків, завданих затримкою; - відмовитися
© 2014-2022  yport.inf.ua