Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007 - перейти к содержанию учебника

Стаття 265. Строк пред'явлення позову заявником до держателя втраченого цінного папера або векселя

Якщо держатель втраченого цінного папера на пред'явника або векселя подасть заяву до суду, суд постановляє ухвалу про залишення заяви про визнання втраченого цінного папера на пред'явника або векселя недійсним та відновлення прав на нього без розгляду та встановлює строк для пред'явлення заявником позову в загальному порядку до держателя цього цінного папера на пред'явника або векселя про їх витребування.
2. Строк пред'явлення позову заявником до держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя не може бути більшим двох місяців.
3. Якщо заявник у встановлений судом строк не пред'явить позову до держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя, суд постановляє ухвалу про зняття заборони здійснювати будь-які операції за цінним папером на пред'явника або за векселем.
4. Копія ухвали надсилається особам, зазначеним у частині другій статті 262 цього Кодексу.
1. Ця стаття і ст. 266 ЦПК встановлюють два варіанти розвитку процесу залежно від того, з'явиться власник цінного паперу або векселя до суду чи ні, пред'явить зазначені у коментарі до ст. 264 ЦПК документи чи ні.
2. Якщо власник цінного паперу або векселя з'явиться до суду і заявить про свої права на цінний папір або вексель, то у порядку окремого провадження це питання вирішуватися не може, оскільки виникає спір про право цивільне. Тому суддя постановляє ухвалу про залишення заяви про відновлення права на втрачений цінний папір на пред'явника або вексель без розгляду і надає заявникові строк на звернення до суду з позовом про витребування даного паперу або векселя. Цей строк не може перевищувати двох місяців. Якщо у встановлений строк заявник не пред'явить позов, суд знімає заборону на проведення операцій за цінним папером або 304
векселем, про що повідомляє установу, яка видала цінний папір або вексель, зобов'язаних за векселем осіб та нотаріусів, яким була направлена ухвала суду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 265. Строк пред'явлення позову заявником до держателя втраченого цінного папера або векселя"
 1. Стаття 262. Ухвала суду до судового розгляду
  строк платежу за векселем не настав, на адресу всіх нотаріусів відповідного нотаріального округу, на території якого знаходиться місце платежу за векселем. При пред'явленні векселя нотаріусу для вчинення протесту, щодо якого постановлено ухвалу, якою заборонено будь-які операції за ним, нотаріус зобов'язаний повідомити відповідний суд про пред'явлення такого векселя для вчинення протесту. 3. З
 2. Стаття 263. Зміст публікації
  статті 261 цього Кодексу, а також пропозицію держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя повідомити суд у тримісячний строк про свої права на цінний папір або вексель. 2. Публікація робиться за рахунок заявника у місцевій газеті за міс-цезнаходженнямемітентацінногопапераабозамісцемплатежувекселя, а також в одному з офіційних друкованих видань. (Із іміііи.міі, внесеними
 3. Стаття 266. Призначення справи до розгляду
  статті 264 цього Кодексу, суд призначає справу до розгляду. 2. Про день розгляду справи суд повідомляє заявника, емітента втраченого цінного папера на пред'явника або зобов'язаних за векселем осіб. 1. Коментована стаття визначає другий варіант розвитку процесу. 2. Якщо протягом тримісячного строку з дня публікації про виклик власник цінного паперу або векселя не з'явиться до суду та не
 4. Стаття 268. Права держателя цінного папера на пред'явника або векселя щодо відшкодування збитків
  стаття закріплює низку прав держателя цінного паперу на пред'явника або векселя. 2. Відповідно до частини першої цієї статті держатель паперу має право стягнути з заявника збитки, заподіяні йому забороною видачі вкладів, облігацій та інших цінних паперів. Збитками слід вважати не тільки понесені власником витрати, а й доходи, які він не одержав унаслідок накладення заборони на операції. 3. У
 5. Стаття 260. Підсудність
  пред'явника або вексель, може звернутися до суду із заявою про визнання їх недійсними і про відновлення) її прав на втрачений цінний папір. 2. Заява подається до суду за місцезнаходженням емітента цінного папера на пред'явника або за місцем платежу за векселем. 1. Глава 7 розділу IV ЦПК визначає особливості розгляду справ про відновлення права на втрачені цінні папери на пред'явника або
 6. Стаття 261. Зміст заяви
  стаття встановлює особливості змісту заяви про визнання втраченого цінного паперу на пред'явника або векселя недійсним та відновлення прав на них. У заяві зазначаються дані про заявника (ім'я і місце його проживання, найменування та місце знаходження юридичної особи - заявника); обставини, за яких було втрачено цінний папір на пред'явника або вексель; повна і точна назва емітента втраченого
 7. Стаття 264. Обов'язки держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя
  стаття визначає обов'язки держателя цінного паперу або векселя. Вони зводяться до того, що держатель цінного паперу або векселя повинен у встановлений строк подати до суду, який 303 постановив вищезазначену ухвалу, разом із цінним папером на пред'явника або векселем заяву про те, що він є держателем зазначених документів, 2. Подання цих документів до суду може бути здійснено як при
 8. Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду
  статтею, не включаються доходи та витрати у вигляді позитивних чи від'ємних курсових різниць, отриманих від перерахунку страхових резервів, утворених за договорами із довгострокового страхування життя, та активів, якими представлені страхові резерви за договорами із довгострокового страхування життя, у випадках, якщо такі страхові резерви та/або активи утворені в іноземній валюті. 153.1.
 9. § 3. Цінні папери як об'єкти цивільних прав
  строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства. Як цінний папір акція має містити такі реквізити: фірмове найменування
 10. § 3. Цінні папери як об'єкти цивільних правовідносин
  строк кошти за зобов'язанням; 3) похідні цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та (або) товарних ресурсів; 4) товаророзпорядчі цінні папери, які надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах. Класифікація цінних паперів можлива за
© 2014-2022  yport.inf.ua