Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 300. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію


1. Ввезення в Україну творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, з метою збуту чи розповсюдження або їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення з тією самою метою або їх збут чи розповсюдження, а також примушування до участі в їх створенні -
караються штрафом до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, засобів їх виготовлення та розповсюдження.
2. Ті самі дії щодо кіно- та відеопродукції, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, а також збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію,-
караються штрас|гом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з конфіскацією кіно- та відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, засобів її виготовлення і демонстрування.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, а також примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію,-
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією творів, кіно- та відеопродукції, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію засобів їх виготовлення і демонстрування.
(Стаття 300 в редакції Закону № 1707-VI від 05.11.2009 р.)
1. Об'єкт злочину - моральні засади суспільства в частині поширення інформації про прийнятні способи поведінки людей, засоби вирішення конфліктів, а також інформації про ставлення до людей з врахуванням їх расової, національної чи релігійної приналежності. Інтересам суспільства відповідає обмеження в поширенні серед населення чи навіть повна відсутність творів, у яких вихваляється, видається за норму поведінки застосування грубої фізичної сили, розправа над потерпілим, катування, заподіяння смерті, а також нетерпимість чи дискримінація залежно від раси, національності, ставлення до релігії. Такі твори деформують психіку людей, особливо молоді, сприяють зростанню злочинності.
2. Предметом злочину є твори, що пропагують культ насильства і жорстокості або расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію. Ці твори характеризуються такими ознаками:
1) фізична - вони становлять матеріальний предмет, тобто матеріалізовані у формі писаних чи відповідно розмножених (надрукованих) текстів, фільмів, магнітофонних записів, комп'ютерних програм на носіях інформації;
2) соціальна - їхній зміст полягає у демонстрації: а) актів насильства і жорстокості (в таких творах головну частину сюжету становлять сцени та епізоди з проявами садизму, тортур, катування, смакуванням страждань жертви, безжальності тощо); б) расової, національної чи релігійної нетерпимості та дискримінації. Йдеться про поведінку, яка вказує на відсутність терплячого і, якщо не доброзичливого, то принаймні нейтрального ставлення до людей, їхніх звичаїв, традицій, обрядів тощо з врахуванням раси, національності, належності до певної релігійної конфесії, передбачає прийнятність і доцільність застосування обмеження або позбавлення прав певних категорій громадян залежно від вказаних ознак (демонстрація утисків, приниження, образ відповідних осіб чи груп людей, глум над їх звичаями, побутом, зовнішнім виглядом, моральними та іншими подібними цінностями певної раси, нації, релігії). Причому відповідні твори повинні одночасно пропагувати і нетерпимість, і дискримінацію за вказаними ознаками;
3) юридична - призначаються для пропаганди культу насильства і жорстокості, расової, національної чи релігійної нетерпимості та дискримінації. Це означає, що відповідні прояви не засуджуються, а видаються за поведінку правильну і таку, яка заслуговує на наслідування, поширення. Оскільки пропаганда передбачає поширення і роз'яснення певних положень серед широких верств, то предметом цього злочину є лише твори, призначені для збуту або розповсюдження, а не для власного використання. Звідси випливає, що такі твори не мають іншого призначення - наукового, історичного тощо. Не можуть, наприклад, визнаватися предметом цього злочину дані оперативних зйомок, які провадяться працівниками правоохоронних органів. Про поняття твору див. коментар до ст. 176.
3. Об'єктивна сторона злочину полягає в таких діях щодо відповідних творів:
1) ввезення в Україну; 2) виготовлення; 3) зберігання; 4) перевезення; 5) інше переміщення; 6) збут; 7) розповсюдження; 8) примушування до участі в їх створенні.
Про поняття ввезення в Україну див. коментар до ст. 199. Виготовлення творів включає як авторство (створення заново чи внесення змін у вже існуючий твір), так і відтворення, розмноження таких творів - друкування, копіювання, монтаж. Про поняття зберігання див. коментар до ст. 263. Перевезення чи інше переміщення - це зміна місця знаходження, доставляння з одного місця в інше транспортними засобами, шляхом здавання для пересилання поштою, кур'єрським зв'язком, перенесення пішки. Під збутом розуміється оплатна передача іншій особі, включаючи продаж, обмін, як плату за виконану роботу чи надані послуги, а під розповсюдженням - безоплатна передача іншим особам, включаючи дарування, передачу у спадок, надання в тимчасове користування. При цьому, ані збутом, ані розповсюдженням не можна визнавати демонстрацію відповідних творів, включаючи організацію платних переглядів.
Примушування до участі у створенні творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію означає вплив на інших осіб шляхом застосування фізичного або психічного впливу з метою добитися того, щоб вони виступили авторами (заново написали книгу, сценарій, внесли відповідні зміни до існуючих), іншим чином взяли участь у виникненні твору (виступили акторами, режисерами, операторами фільму тощо).
Момент закінчення цього злочину визначається з урахуванням характеру виконуваної дії. Закінченим злочин є відтоді, коли дію виконано повністю.
4. Суб'єкт злочину загальний. Відповідальність за збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію (ч. 2 ст. 300), несуть особи, які досягли повноліття.
5. Суб'єктивна сторона злочину характеризується умисною виною та метою збуту чи розповсюдження творів, що пропагують культ насильства та жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію. Така мета має місце, коли вказані твори призначені для оплатної або безоплатної передачі іншим особам. Для примушування до участі у створенні вказаних творів зазначена мета не є обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони.
6. Кваліфікований вид злочину має місце у разі, коли: 1) предметом злочину була кіно- та відеопродукція, що пропагує культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію; 2) відповідні твори збуто неповнолітнім чи розповсюджено серед них (ч. 2 ст. 300).
Під такою, що пропагує культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію кіно- та відеопродукцією розуміються кіно- та відеоплівки, комп'ютерні диски та інші цифрові носії інформації, на яких містяться фільми чи фрагменти фільмів відповідного змісту і призначення.
Неповнолітніми є особи, які не досягли 18-річного віку.
Особливо кваліфікований вид злочину наявний, якщо відповідні дії, передбачені частинами 1 або 2 ст. 300, вчинено: 1) повторно; 2) за попередньою змовою групою осіб;
3) примушування до участі у створенні творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, вчинене щодо неповнолітніх (ч. З ст. 300).
Про поняття повторності див. ст. 32 і коментар до неї, а про поняття вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб - ст. 28 і коментар до неї.
Основи законодавства України про культуру від 14 лютого 1992 р.
Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р.
Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16листопада 1992р.
Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21 грудня 1993 р.
Закон України «Про національний архівний фонд і архівні установи» від 24 грудня 1993 р.
Закон України «Про видавничу справу» від 5 червня 1997р.
Закон України «Про кінематографію» від 13 січня 1998 р.
Закон України «Про рекламу» в редакції від 11 липня 2003 р.
Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян. Указ Президента України № 456/99 від 27 квітня 1999р.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 300. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію"
 1. Стаття 201. Контрабанда
  статтею,- караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна. Примітка. Контрабанда товарів вважається вчиненою у великих розмірах, якщо їхня вартість у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. (Стаття 201 із змінами, внесеними Законом № 1071-У від 24.05.2007 р.) 1. Основним
 2. Стаття 301. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів
  статті, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, засобів
 3. Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань
  статті, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки,- караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. (Стаття 161 в редакції Закону № 1707-V! від 5 листопада 2009 р.) 1. Основним безпосереднім об'єктом злочину є рівність громадян у їх конституційних правах та рівність їх перед законом як принцип конституційно-правового статусу людини і
 4. АЛФАВІТНО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
  300 Видача особи: 10 Видозмінення радіоактивних матеріалів: 265 Визнання:127 Виконавець злочину: 27 Виконання: наказу або розпорядження - 41 службового чи громадського обов'язку - 115 спеціального завдання - 43 Використання (див. також: Порушення правил, Незаконне використання, Нецільове використання, Застосування): безпорадного стану потерпілого - 152 влади або службового становища - 364
 5. § 1. Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки
  стаття міститься і в Законі України "Про охорону прав на промислові зразки" (ст. 10; далі - Закон про промислові зразки). У названих законах йдеться про дату подання заявки до патентного відомства і просто про пріоритет. Під пріоритетом закони розуміють так званий конвенційний пріоритет. Проте слід зазначити, що в нашій практиці усталилося поняття пріоритету (національного пріоритету) як дати
 6. § 4. Суб'єктивне авторське право, його зміст та межі
  статтями 16-19 Закону про авторське право. Цей перелік є вичерпним, крім випадків, зазначених у статтях 16-19 закону. Допускається вільне відтворення одного примірника твору репрографічним способом бібліотеками та архівами для власних потреб за певних умов, визначених у Законі про авторське право (ст. 16). Допускається також без згоди автора чи іншої особи, яка має авторське право,
 7. Стаття 127. Катування
  статтями 127 і, відповідно, 146, 152, 153. Завдання побоїв і мордування під час катування повністю охоплюється ст. 127. Загалом поняття «інші насильницькі дії» повинно тлумачитися якомога більш широко з тим, щоб охопити собою усі можливі причини заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання. Такий підхід випливає із обов'язкових для України актів міжнародного
 8. Стаття 176. Порушення авторського права і суміжних прав
  статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі,- караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
 9. Стаття 216. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок
  статтями 199 і 224, у формі виготовлення, збуту та використання підроблених цінних паперів кримінально карані дії з марками акцизного збору відрізняються за предметом. Акцизні марки, не перебуваючи у вільному цивільно-правовому обігові і не надаючи права особі реалізовувати відповідні підакцизні товари, лише регулюють порядок реалізації алкогольних і тютюнових виробів, а саме посвідчують, що
 10. Який зміст суб'єктивного авторського права?
  виготовлення одного або більше примірників твору в будь-якій матеріальній формі. 2. Публічне виконання і публічне сповіщення творів. Публічне виконання - це подання творів, фонограм, виконань, передач, організацій мовлення шляхом декламації, співу, гри, танцю та іншим способом як у живому виконанні, так і за допомогою будь-яких пристроїв і процесів (за винятком передачі в ефір чи по проводах), у
© 2014-2022  yport.inf.ua