Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 314. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів


1. Незаконне введення будь-яким способом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в організм іншої особи проти її волі,-
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
2. Ті самі дії, якщо вони призвели до наркотичної залежності потерпілого або вчинені повторно або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306-312 та 314-318 цього Кодексу, або вчинені щодо двох чи більше осіб, або якщо вони заподіяли середньої тяжкості чи тяжке тілесне ушкодження потерпілому,-
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або особи, яка перебуває в безпорадному стані, чи вагітної жінки, або якщо вони були пов'язані з введенням в організм іншої особи особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також якщо внаслідок таких дій настала смерть потерпілого,-
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
1. Об'єктом злочину є здоров'я чи жйття особи.
2. Об'єктивна сторона злочину характеризується незаконним введенням будь- яким способом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в організм іншої особи проти її волі.
Злочин вчиняється шляхом застосування фізичного або психічного насильства, обману чи з використанням безпорадного стану потерпілого. Такими діями можуть бути утримання потерпілого силоміць та введення в його організм наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів шляхом ін'єкції, залякування потерпілого застосуванням до нього фізичного насильства, якщо він відмовиться від введення в його організм наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, повідомлення потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних обставин, що вводить його в оману стосовно певних фактів і дає змогу винному ввести в його організм зазначені засоби або речовини.
Знаряддям вчинення злочину є наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги. Про їх поняття див. Загальні положення до цього розділу.
Злочин вважається закінченим з моменту, коли в організм іншої особи проти її волі введено будь-яким способом наркотичний засіб, психотропну речовину або їх аналоги.
3. Суб'єкт злочину загальний.
4. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.
Особливістю складу злочину, передбаченого ч. З ст. 314, є те, що у разі незаконного
введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, внаслідок чого настала смерть потерпілого, воно характеризується змішаною формою вини (про поняття цієї форми вини див. коментар до ст. 23). При цьому дії винного мають характеризуватися прямим умислом щодо протиправного насильницького введення в організм людини зазначених засобів або речовин і необережним ставленням до можливих наслідків таких дій - заподіяння смерті потерпілому. Вони повністю охоплюються ч. З ст. 314 і додаткової кваліфікації за ст. 119 (вбивство через необережність) не потребують.
Якщо ж умисел винного був спрямований на позбавлення потерпілого життя, злочинні дії підлягають кваліфікації за ч. 1 або відповідними пунктами ч. 2 ст. 115 та ч. 2 або ч. З ст. 314.
Настання смерті потерпілого може бути інкриміноване винному лише за умови, що смерть сталася саме внаслідок незаконного введення в організм людини проти її волі наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
При заподіянні потерпілому середньої тяжкості або тяжкого тілесного ушкодження (ч. 2 ст. 314) ставлення винного до наслідків може бути як умисним, так і необережним.
5. Кваліфікованими видами злочину є вчинення його: 1) повторно; 2) особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306-312 та 314-318 КК;
3) щодо двох чи більше осіб, а так само, якщо його вчинення: 4) призвело до наркотичної залежності потерпілого або 5) заподіяло середньої тяжкості чи тяжке тілесне ушкодження потерпілому (ч. 2 ст. 314).
Про поняття повторності див. ст. 32 і коментар до неї, а про поняття середньої тяжкості і тяжкого тілесного ушкодження - статті 121 і 122 та коментар до них. Вказані у ч. 2 ст. 314 тілесні ушкодження мають бути наслідком впливу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Заподіяння потерпілому зазначених тілесних ушкоджень у разі насильства, яке є способом примушування, що застосовується винним з метою подолати опір потерпілого, знаходиться за межами коментованого складу злочину і потребує додаткової кваліфікації за статтями 121, 122 або 125.
ПВС під наркотичною залежністю розуміє стан особи, який характеризується хворобливою пристрастю до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, що виникла внаслідок їх незаконного введення в її організм. Таке розуміння наркотичної залежності видається дещо некоректним. Наркотична залежність - це стан, що є притаманним для хворих на наркоманію. Про поняття наркоманії див. коментар до ст. 96. Вирішуючи питання про те, чи призвело до наркотичної залежності потерпілого незаконне введення в його організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, потрібно виходити як з обставин справи, так і з висновку експерта.
Незаконне введення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів двом і більше особам має охоплюватися єдиним умислом винного і вчинятись, як правило, в одному й тому ж місці та без значного розриву в часі. Якщо ці дії були вчинені в різні проміжки часу і не охоплювалися єдиним умислом, має місце повторність злочину. У разі, коли одному з потерпілих введено наркотичні засоби чи психотропні речовини, а щодо іншого зробити це не вдалося з причин, що не залежали від волі винного, вчинене підлягає кваліфікації за ч. 1 ст. 314 та за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 314.
Особливо кваліфікуючими ознаками злочину є вчинення його: 1) щодо неповнолітнього; 2) щодо особи, яка перебуває в безпорадному стані; 3) щодо вагітної жінки, а так само, якщо: 4) він був пов'язаний із введенням в організм іншої особи особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, або 5) внаслідок таких дій настала смерть потерпілого (ч. З ст. 314).
Про поняття використання безпорадного стану див. коментар до ст. 152.
Про поняття особи, яка перебуває в безпорадному стані, див. коментар до ст. 67, про поняття особливо небезпечних наркотичних засобів чи психотропних речовин - Загальні положення до цього розділу, а про поняття неповнолітнього і вагітної жінки - коментар до статей 315 і 115.
Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 р.
Інструкція про порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини. Затверджена наказом МОЗ, МВС, ГП, МЮ № 306/680/21/66/5 від 10 жовтня 1997р.
Постанова ПВС N2 4 від 26 квітня 2002 р. «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 314. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів"
 1. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ОСОБИ
  статтями 116-118 цього Кодексу; 14) з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості,- карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті. (Стаття 115 зі змінами, внесеними згідно із законами № 270-\/І від 15.04.2008 р. і N9 1 707-VI від 05.11.2009
 2. Стаття 315. Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
  статтями 307, 308, 310, 314, 317 цього Кодексу,- карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років. 1. Об'єктом злочину є здоров'я особи. 2. Наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги не є предметом аналізованого діяння, вони можуть бути засобом вчинення злочину (у разі їх демонстрації, вживання чи іншого використання). 3. Об'єктивна сторона злочину
 3. Стаття 405. Погроза або насильство щодо начальника
  статті, вчинені групою осіб, або із застосуванням зброї, або в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці ,- караються позбавленням волі від п'яти до десяти років. 1. Основним безпосереднім об'єктом злочину є порядок підлеглості та військової честі, а його додатковим факультативним об'єктом - громадський порядок. Додатковим обов'язковим об'єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 405, є
 4. Стаття 27. Види співучасників
  статтями 198 та 396 цього Кодексу. 7. Не є співучастю обіцяне до закінчення вчинення злочину неповідомлення про достовірно відомий підготовлюваний або вчинюваний злочин. Такі особи підлягають кримінальній відповідальності лише у випадках, коли вчинене ними діяння містить ознаки іншого злочину. 1. Виконавцем (співвиконавцем) злочину визнається особа, яка безпосередньо вчинила злочин. Ознаками
 5. Стаття 152. Зґвалтування
  статтями 153-155 цього Кодексу,- карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. 3. Зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього - карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років. 4. Зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього - карається позбавленням волі
 6. Стаття 184. Порушення права на безоплатну медичну допомогу
  статті 49, 64). Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19 листопада 1992 р. (статті 11, 16). Рішення КС у справі про платні медичні послуги N9 15-рп від 25 листопада 1998 р. Рішення КС у справі про безоплатну медичну допомогу N9 10-рп від 29 травня 1998 р. Угода про надання медичної допомоги громадянам держав -учасниць Співдружності Незалежних Держав від 27 березня 1997р.
 7. Стаття 201. Контрабанда
  статтею,- караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна. Примітка. Контрабанда товарів вважається вчиненою у великих розмірах, якщо їхня вартість у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. (Стаття 201 із змінами, внесеними Законом № 1071-У від 24.05.2007 р.) 1. Основним
 8. Стаття 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
  статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні
 9. Стаття 423. Зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем
  статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці,- караються позбавленням віолі на строк від п'яти до десяти років. Примітка: 1. Під військовими службовими особами розуміються військові начальники, а також інші військовослужбовці, які обіймають постійно чи тимчасово посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків, або
 10. АЛФАВІТНО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
  314 Залишення (див. також: Самовільне): військового корабля, що гине - 428 ворогові засобів ведення війни - 427 у небезпечному для життя стані - 135 Залучення в боргову кабалу - 149 Залякування (див. також: Насильство, Погроза): 122 Замах на злочин: 15 Заміна: вузлів і агрегатів, номерної панелі - 290 покарання більш м'яким - 82 Замовлення: 115 Заниження вартості майна: 233 Заняття (див.
© 2014-2022  yport.inf.ua