Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007 - перейти к содержанию учебника

Стаття 401. Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

1. Про надходження клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, суд у п'ятиденний строк письмово повідомляє заінтересовану особу і пропонує їй у місячний строк подати можливі заперечення проти цього клопотання. 442
ій
2. Після подання заінтересованою особою заперечень у письмо), у формі або у разі її вимови від подання заперечень, а так само кол'.р" місячний строк з часу повідомлення заінтересованої особи про од''11 жане судом клопотання заперечення не подано, суддя постаііов.'ію ухвалу, в якій визначає час і місце судового розгляду клопотання, іОа що заінтересовані особи повідомляються письмово не пізніше ніж десять днів до його розгляду. и-
3. За заявою заінтересованої особи і за наявності поважних и)-"' чин суд може перенести час розгляду клопотання, про що повідом./ заінтересовані особи. ,ю
4. Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду, /,о-нс підлягає примусовому виконанню, проводиться суддею одноосо' во у відкритому судовому засіданні. |іх
5. Неявка без поважних причин у судове засідання заінтересоваі'і,с осіб або їх представників, стосовно яких суду відомо про своєча»'3-вручення їм повістки про виклик до суду, не є перешкодою для р'ю гляду клопотання, якщо будь-якою із заінтересованих осіб щ> б> порушено питання про перенесення його розгляду. ізі
6. За наслідками розгляду клопотання, а також заперечення у р,їіі його надходження суд постановляє ухвалу про визнання в Укрй/ІЯ рішення іноземного суду та залишення заперечення без задовоЛеіМя або про відмову у задоволенні клопотання про визнання рііиеі* іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню. ає
7. У визнанні в Україні рішення іноземного суду, що не підля/|В-примусовому виконанню, може бути відмовлено з підстав, нсіап' лених статтею 396 цього Кодексу. у
8. Копія ухвали надсилається судом заінтересованим особаі\ триденний строк з дня постановления ухвали. ро
9. Ухвала про визнання в Україні рішення іноземного суду або ҐЇГ0 відмову у задоволенні клопотання про визнання рішення іноземці на суду, що не підлягає примусовому виконанню, може бути оскарж»
в порядку і строки, встановлені цим Кодексом.
ня 1. Щодо порядку розгляду клопотання про визнання ріціеИ'н" іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, комцас тована стаття передбачає деякі підготовчі дії суду, що розгляди це клопотання. Після надходження клопотання суд у п'ятиденн 1И строк письмово повідомляє заінтересовану особу і пропонує ІЯ-протягом місяця надати можливі заперечення проти клопотан'бо Якщо ця особа надала до суду заперечення у письмовій формі г*ю-відмовилася від заперечень, а так само протягом місяця не і*43
дала заперечень, суд закінчує підготовку справи ухвалою, в якій визначає час і місце судового засідання по розгляду клопотання і повідомляє про це заінтересованих осіб письмово не пізніше ніж за десять днів до розгляду справи. Заінтересованих осіб слід повідомляти письмово і про перенесення розгляду справи, якщо суд зробив це за заявою будь-кого із заінтересованих осіб з поважних причин.
2. Судовий розгляд зазначеного клопотання проводиться у відкритому засіданні суддею одноособово. Неявка без поважних причин у судове засідання заінтересованих осіб або їх представників, якщо відносно них у суду є відомості про належне повідомлення про час і місце судового засідання, не є перешкодою для розгляду клопотання про визнання рішення іноземного суду. За наслідками розгляду клопотання і заперечень проти нього суд постановляє ухвалу про визнання в Україні рішення іноземного суду або про відмову у такому визнанні. Про підстави відмови у клопотанні щодо визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, див. коментар до статті 396 цього Кодексу.
3. Підсумковим процесуальним документом судового розгляду клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, є ухвала суду, копія якої надсилається судом заінтересованим особам у триденний строк з дня постановления ухвали.
Частина 9 цієї статті містить правила, згідно з якими ухвала про визнання рішення іноземного суду в Україні або про відмову у такому визнанні може бути оскаржена в порядку і строки, встановлені ЦПК. Ще раз звертаємо увагу на протиріччя у ЦПК, оскільки вичерпний перелік ухвал ст. 293 ЦПК, які можна оскаржити окремо від судового рішення, таких ухвал не містить (див. коментарі до статей 293, 397 ЦПК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 401. Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню"
 1. Стаття 159. Безнадійна та сумнівна заборгованість
  статті. 159.1.2. Платник податку - покупець зобов'язаний зменшити витрати на вартість заборгованості, визнану судом чи за виконавчим написом нотаріуса, у податковому періоді, на який припадає день набрання законної сили рішення суду про визнання (стягнення) такої заборгованості (її частини) або вчинення нотаріусом виконавчого напису. Платник податку - продавець у разі якщо суд не задовольняє
 2. § 1. Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки
  стаття міститься і в Законі України "Про охорону прав на промислові зразки" (ст. 10; далі - Закон про промислові зразки). У названих законах йдеться про дату подання заявки до патентного відомства і просто про пріоритет. Під пріоритетом закони розуміють так званий конвенційний пріоритет. Проте слід зазначити, що в нашій практиці усталилося поняття пріоритету (національного пріоритету) як дати
 3. Стаття 77. Способи надання утримання одному з подружжя
  розглядаються самостійно на загальних підставах (абз. 3 п. 6 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 16 «Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім'ю України» від 12.06.1998 p.). Якщо спір про надання утримання розглядається судом, аліменти присуджуються переважно у грошовій формі. Грошова форма надання утримання, по-перше, більшою мірою відповідає інтересам позивача, який
 4. § 3. Правове значення і порядок державної реєстрації
  статті. За заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням справляється реєстраційний збір у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Кошти, одержані відповідно до цього Закону як реєстраційний збір, зараховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання. Документом, що підтверджує внесення
 5. Стаття 293. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду
  статті вже неодноразово зверталась увага у коментарях до інших статей (див., наприклад, коментар до ст. 135 ЦПК). Дана стаття у цілому правильно поділяє ухвали суду першої інстанції за можливістю їх оскарження на дві групи. Перша група - це ухвали, які можуть бути самостійним об'єктом апеляційного оскарження, тобто такі, які можуть бути оскаржені незалежно від наявності судового рішення та його
 6. Стаття 390. Умови визнання та виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню
  стаття і розділ VIII ЦПК встановлюють порядок визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні. Визнання рішення іноземного суду - це поширення його законної сили на територію України, а його виконання - застосування засобів примусового рішення іноземного суду в Україні на підставі відповідного рішення національного суду. 3. Дана стаття встановлює дві альтернативні умови, які визначають
 7. Стаття 394. Вимоги до клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
  стаття, по-перше, встановлює правило відносно форми та змісту клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду в Україні у своїй першій частині, а відносно додатку до клопотання відсилає у частині другій до переліку документів, передбаченому у міжнародних договорах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 2. По-друге, якщо певними договорами із
 8. Стаття 395. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
  стаття встановлює порядок розгляду клопотання про надання дозволу на примусове виконання в Україні рішення іно земного суду. Якщо суд не встановив порушень, перелічених у попередній статті, і не повернув клопотання заявникові (або його представникові), справа повинна вважатися відкритою. По даній цивільній справі стаття зобов'язує здійснити певні підготовчі дії. По-перше, суд повинен у
 9. Стаття 396. Підстави для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
  стаття встановлює підстави для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду. Підстави відмови наведені факультативно, тобто зазначені у частині 2 статті підстави є діючими лише у тому випадку, якщо вони не передбачені у міжнародних договорах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 2. Перелік підстав відмови у
 10. Стаття 399. Умови визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
  стаття встановлює умови визнання рішень іноземних судів, що не підлягають примусовому виконанню. Таких умов дві, причому вони альтернативні. Першою умовою є визнання рішення судом України, якщо таке визнання передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Друга умова базується на принципі взаємності між державами за
© 2014-2022  yport.inf.ua