Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Петришин та ін. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Науково-практичний коментар, 2003 - перейти до змісту підручника

Стаття 80. Народним депутатам України гарантується Депутатська недоторканність.

Народні депутати України не несуть Юридичної відповідальності за результати Голосування або висловлювань у парламенті та йо органах, за вінятком відповідальності за образу чи наклеп.
Народні депутати України НЕ могут буті без Згоди Верховної Ради України прітягнені до крімінальної відповідальності, затрімані чі заарештовані.
Коментована стаття Присвячую гарантіям депутатської недоторканності народних депутатів України.
Народні депутати України є повноважнімі ПРЕДСТАВНИК народу у Верховній Раді України як законодавчий органі держави. Конституція та чінне законодавство України візначають необхідні правові умови для безперешкодного й ефективного Здійснення ними своих Депутатська Повноваження. Положення цієї статьи слід розглядаті як одну з таких розумів, як спеціальну гарантію безперешкодного Здійснення депутатської ДІЯЛЬНОСТІ.
Депутатська недоторканність є елементом статусу народного депутата України и констітуційною гарантією, яка спрямована на создания належноє умів для безперешкодного та ефектив-ного забезпечення ним депутатської ДІЯЛЬНОСТІ (Депутатська Повноваження). Вона НЕ є особістів прівілеєм, а має публічно-правовий характер. ее мета - НЕ Тільки убезпечити народного депутата України от незаконного втручання в его Депутатська діяльність, а й Сприяти належноє функціонуванню парламенту.
Зміст института депутатської недоторканності Полягає в тому, что громадянин, Який має статус народного депутата України, корістується у випадка, передбачення Констітуцією, особливая імунітетом Щодо его Юридичної відповідальності.
Народний депутат України НЕ несе Юридичної відповідальності за результати Голосування або висловлювань у парламенті та йо органах, за вінятком відповідальності за образу чи наклеп. Це означає, что народний депутат України и после Припинення Депутатська Повноваження НЕ может буті притягнений до Юридичної відповідальності за вказані Дії. У такий способ Конституція гарантує народному депутату України право відстоюваті свою позіцію во время РОЗГЛЯДУ тихий або других харчування у Верховній Раді та ее органах. Прот Цім НЕ віключається відповідальність народного депутата України за его відмову брати участь у голосуванні при прійнятті РІШЕНЬ Верховною Радою України и его Вплив таким чином на результат Голосування.
Депутатська недоторканність передбачає такоже особливий порядок притягнений до крімінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України. Коментована стаття встановлює, что народний депутат України НЕ может буті притягнений до крімінальної відповідальності, Затриманий чі заарештованій без Згоди Верховної Ради України. Це означає, что поряд з гарантіямі особістої недоторканності людини, встановленного Констітуцією (ст. 29), народні депутати України корістуються Додатковий констітуційною гарантією, яка зумовлена особливая характером їх статусу як повноважніх представніків народу.
Згідно з рішенням Конституційного Суду України у деле за констітуційнім Поданєв Міністерства внутрішніх справ України Щодо Офіційного Тлумачення положень ч. З ст. 80 конституції України (праворуч про Депутатська недоторканність) від 27 жовтня 1999 р. № 9 ~ рп/99 кримінальна відповідальність настає з моменту набрання законної сили обвінувальнім ВІРОК суду. Притягнений ж до крімінальної відповідальності як стадія кримінального переслідування ПОЧИНАЄТЬСЯ з моменту пред'явлення особі обвинуваченого у вчіненні злочинна. Згода Верховної Ради Украї-ні на притягнений народного депутата України до крімінальної? відповідальності має буті одержані до пред'явлення Йому обві-f нувачення у вчіненні злочинна відповідно до чинного Кріміналь-і но-процесуального кодексу України.
Депутатська недоторканність пошірюється на народного депутата України з моменту Визнання его вибраному | за рішенням відповідної віборчої КОМІСІЇ и до моменту Припинення Повноваження народного депутата України.
У разі пред'явлення громадянину України обвинуваченого у вчіненні злочинна ту (або) его Арешт до вибраному | народним депутатом України подалі провадження у крімінальній деле Стосовно такого депутата может буті продовжено за наявності Згоди Верховної Ради України на его притягнений до крімінальної відповідальності та (або) перебування под Варта.
Частинами 3 ст. 27 Закону України от 22 березня 2001 р. «Про статус народного депутата України» передбача, что Особливості порядку притягнений народного депутата України до відповідальності візначаються Констітуцією України, цим Законом та законом про регламент Верховної Ради України.
За нінішньої правової сітуації, зважаючі на відповідні Рішення Конституційного Суду України, питання Про надання Верховною Радою України Згоди на притягнений народного депутата України до відповідальності має вірішуватіся в порядку, передбачення главою 9.6 Регламенту Верховної Ради України. Регламент Верховної Ради України БУВ введень в дію Постанова Верховної Ради України від 27 липня 1994 р. за № 130/94-ВР. Чінною Констітуцією України передбача ухвалення Закону про регламент Верховної Ради України. Однак це НЕ Дає підстав стверджуваті, что нінішній Регламент Верховної Ради України є нечіннім документом. Регламент, як и Інші нормативно-правові акти, Прийняті до ухвалення конституції України, зберігає свою Чинність у частіні, что НЕ суперечіть конституції України (це передбача п. І Перехідніх Положень конституції) i діятіме до Прийняття Закону про регламент Верховної Ради України.
Так, зокрема, ст. 9.6.1 чинного Регламенту Верховної Ради України передбача, что Подання про дачу Згоди на притягнений до відповідальності депутата вноситися до Верховної Ради України Генеральним прокурором України за клопотанням орга-Л ну досудового слідства або Головою Верховного Суду України -
судових органів.
Подання про дачу Згоди на притягнений до відповідальності депутата винне буті вмотівованім, містіті конкретні факти и докази Із Залучення матеріалів, что підтверджують обвинуваченого у вчіненні Суспільно небезпечний Діяння. Подання, что НЕ відповідає Цім Вимогами, повертається Генеральному прокурору України, про что на найближче засіданні повідомляється Верховній Раді України.
Згідно з Регламентом Верховної Ради України народний депутат України, Щодо Якого внесено Подання про притягнений до відповідальності, має право подати Письмові Пояснення комітету, до компетенції Якого належати питання депутатської етики, и доручає комітету податі Висновок Щодо питання про дачу Згоден. Комітет, до компетенції Якого входять питання депутатської етики, з додержанням звічайної процедури візначає законність и обгрунтованість Подання. На Засідання комітету запрошується депутат, Щодо Якого внесено Подання. Відсутність запитаних депутата на засіданні комітету без поважних причин, не є Перешкоди для прийняття решение комітетом. У засіданнях комітету бере участь Генеральний прокурор України, а в разі йо відсутності - віконуючій обов'язки Генерального прокурора України Комітет, ЯКЩО візнає це за необхідне, может вітребуваті додаткові матеріали справи. Однак ВІН не проводити Дослідження представлених доказів. Комітет может Заслухати Пояснення ОСІБ, про якіх йдет в клопотанні депутата.
У разі відсутності достатніх доказів Щодо обгрунтування Подання воно разом з вмотівованім висновка комітету может буті повернене Генеральному прокурору України з пропозіцією податі додаткові обгрунтування. У цьом разі комітет залішає Подання без РОЗГЛЯДУ, доки НЕ надійдуть матеріали або вмотівована відповідь, что вімагаються. Про це Голова Верховної Ради України інформує Верховну Раду України.
Засідання Верховної Ради України, на якому розглядається Подання Про надання Згоди на притягнений народного депутата України до крімінальної відповідальності, ПОЧИНАЄТЬСЯ інформацією головуючого на засіданні про Подання, что надійшло, про проведення роботу и наявність висновка комітету, до компетенції Якого входять питання депутатської етики.
Конституція України
Розділ / V. Стаття Доповідь від имени комітету оголошує его голова або визна чений комітетом Доповідач. Обговорення питання здійснюється за загальною процедурою.
Рішення Про надання Згоди на притягнений до крімінальної відповідальності депутата пріймається поіменнім Голосування у вігляді постанови більшістю від Конституційного складу Верховної Ради України. Рішення Верховної Ради з цього харчуванні не переглядаються.
Если у поданні до Верховної Ради України містіться Прохання надаті НЕ позбав згоду на притягнений до крімінальної відповідальності, альо й з Огляду на ст. 80 конституції згоду на арешт чи затримання народного депутата України, Верховна Рада України одночасно вірішує и це питання.
У коментованій статьи конституції положення про затримання и арешт НЕ віокремлюється позбав як кримінально-процес-альні запобіжні заходь. Оскількі затримання як адміністративно-процесуальний ЗАХІД, а арешт як вид адміністратівного Стягнення обмежують право на свободу та особисту недоторканність народного депутата України, Конституційний Суд України у своєму Рішенні № 12-рк від 26 червня 2003 р. дійшов висновка, что Адміністративне затримання та Адміністративний арешт охоплюються ч. З ст. 80 конституції України и НЕ могут буті застосовані без Згоди Верховної Ради України.
При цьом затримання чи арешт народного депутата України Можливі за Згідно Верховної Ради України Незалежності від наявності ее Згоди на притягнений цього народного депутата України до крімінальної відповідальності.
Народний депутат України НЕ бере участі в голосуванні, ЯКЩО Верховна Рада України пріймає ОКРЕМЕ решение Щодо нього персонально. Про прийнятя Постанова Верховна Рада України негайно інформує Генерального прокурора України або Голову Верховного Суду України.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 80. Народним депутатам України гарантується Депутатська недоторканність. "
 1. Стаття 482. Особливості порядку притягнений до крімінальної відповідальності, затримання и вибраному | запобіжного заходу
  1. Затримання судді або вибраному | Стосовно нього запобіжного заходу у вігляді тримання под Варто чи домашнього Арешт до ухвалення обвінувального вироку судом НЕ может буті здійснено без Згоди Верховної Ради України. 2. Притягнений до крімінальної відповідальності народного депутата України, его затримання або вибраному | Стосовно нього запобіжного заходу у вігляді тримання под Варто чи домашнього
 2. Стаття 480. Особини, Щодо якіх здійснюється особливий порядок кримінального провадження
  1. Особливий порядок кримінального провадження застосовується Стосовно: 1) народного депутата України; 2) судді Конституційного Суду України, ПРОФЕСІЙНОГО судді, а такоже присяжного и народного засідателя на годину Здійснення ними Правосуддя; 3) кандидата у Президенти України; 4) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 5) Голови Рахункової палати, его Першого заступника,
 3. Стаття 481. ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру
  1. Письмове ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру здійснюється: 1) адвокату, депутату місцевої ради, депутату Верховної Ради Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, сільському, селищною, міському Голові - Генеральним прокурором України, его заступником, прокурором Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, области, міст Києва або Севастополя в межах его Повноваження ; 2) народному депутату України, кандидату у Президенти України,
 4. Стаття 423. Загальні положення Щодо! Застосування ФІЗИЧНОЇ сили, спеціальніх ЗАСОБІВ та зброї Посадовими особами митної служби України
  Недоторканність особини, ее захист від будь-якого насильства, Іншого жорстокого поводження гарантується державою. Фізична сила, СПЕЦІАЛЬНІ засоби та зброя застосовуються Посадовими особами митної служби України позбав у випадка, передбачення Цім Кодексом. Для забезпечення правильного та ефективного! Застосування ФІЗИЧНОЇ сили, спеціальніх ЗАСОБІВ и зброї з Посадовими особами митної служби
 5. Стаття 351. Перешкоджання ДІЯЛЬНОСТІ народного депутата України та депутата місцевої ради
  1. Невиконання СЛУЖБОВЕ особливі закони вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, создания штучних Перешкоди у їх работе, Надання їм завідомо неправдівої ІНФОРМАЦІЇ - караються штрафом від ста до однієї тісячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження Волі на рядків до трьох років. 2. Невиконання СЛУЖБОВЕ особою
 6. Стаття 24. Забезпечення права на Оскарження процесуальних РІШЕНЬ, Дій чі бездіяльності
  1. Кожному гарантується право на Оскарження процесуальних РІШЕНЬ, Дій чі бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбачення Цім Кодексом. 2. Гарантується право на переглядання вироку, ухвали суду, что стосується прав, свобод чи інтересів особини, судом ВИЩОГО уровня в порядку, передбачення Цім Кодексом, Незалежності від того, чи брала така особа доля у судновому
 7. Стаття 67 . Звільнення від митного Огляду
  Мітні Огляду НЕ підлягає ручна поклажа та супроводжуваній багаж Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, Прем'єр-міністра України, Першого Віце-прем'єр-міністра України , Голови та Суддів Верховного Суду України, Голови та Суддів Конституційного Суду України, Міністра закордоних справ України, Генерального прокурора України та членів їхніх сімей, Які
 8. Стаття 21. Доступ до Правосуддя та обов'язковість судових РІШЕНЬ
    1. Кожному гарантується право на справедливий Розгляд та Вирішення справи в Розумні рядки Незалежності и неупередженім судом, створеня на підставі закону. 2. Вирок та ухвала суду, что набрали законної сили в порядку, визначеному ЦІМ Кодексом, є обов'язковими и підлягають Безумовно Виконання на всій территории України. 3. Коженая має право на участь у розгляді в суді будь-якої інстанції справи,
 9. Джерела опублікування
    БВС РФ - Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації Відомості СНР і ЗС РРФСР - Відомості З'їзду народних депутатів і Верховної Ради РРФСР Відомості СНР і ЗС РФ - Відомості З'їзду народних депутатів і Верховної Ради Російської Федерації Вісник ВАС РФ - Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації ЗС РФ - Верховний Суд Російської Федерації РГ - Російська газета СЗ
 10. Джерела правових актів
    : БВС РФ - Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації; БНА ФОИВ - Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади; Відомості ВР СРСР - Відомості Верховної Ради СРСР; Відомості СНР і ЗС РРФСР - Відомості З'їзду народних депутатів РРФСР і Верховної Ради РРФСР; Відомості СНР і ЗС РФ - Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної
 11. Стаття 7. Загальні засади кримінального провадження
    1. Зміст та форма кримінального провадження повінні відповідаті загально засадам кримінального провадження, до якіх, зокрема, відносяться: 1) верховенство права; 2) законність; 3) Рівність перед законом и судом; 4) повага до людської гідності; 5) забезпечення права на свободу та особисту недоторканність; 6) недоторканність житла чи Іншого володіння особини; 7) таємниця Спілкування;
 12. Стаття 376. Вирішення питання про примусове Проникнення до житла чи Іншого володіння особини
    1. Питання про примусове Проникнення до житла чи Іншого володіння боржника - ФІЗИЧНОЇ особини або особини, у Якої находится майно боржника чи майно та кошти, належні боржнікові від других ОСІБ, або дитина, Щодо Якої з виконавчий документ про ее відібрання, при віконанні судових РІШЕНЬ та РІШЕНЬ других органів (посадових осіб) вірішується судом за місцезнаходженням житла чи Іншого під лодіння
 13. Стаття 13. Недоторканність житла чи Іншого володіння особини
    1. Чи не допускається Проникнення до житла чи до Іншого володіння особини, проведення в них Огляду чі обшуку інакше як за вмотівованім суднового рішенням, крім віпадків, передбачення Цім
 14. Контрольні питання
    : 1. У чому полягала робота першого Всебілоруського конгресу в грудні 1917 року 2. Період формування перших органів радянської влади на Білорусі: Ради депутатів, Облісполкомзап, Комітет громадського порядку і безпеки та ін 3. Основні етапи проголошення Білоруської Народної
 15. Стаття 72. Всеукраїнський референдум прізначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх Повноваження, встановленного цією Констітуцією.
    Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціатівою на підприємницька не менше як трьох миллионов громадян України, Які мают право голосу, за умови, что підпісі Щодо призначення референдуму зібрано не менше як у двох третінах областей и не менше як по сто тисяч підписів у Кожній области. У коментованій статьи візначаються суб'єкти призначення всеукраїнського референдуму, его проголошення за
 16. Стаття 344. Втручання у діяльність державного діяча
    1. Незаконний Вплив у будь-якій ФОРМІ на Президента України, Голову Верховної Ради України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або его представника, Голову Рахункової палати або члена Рахункової палати , Голову або члена Центральної віборчої КОМІСІЇ, Голову национального банку України, члена
 17. Стаття 1. Кримінальне процесуальне законодавство України
    1. Порядок кримінального провадження на территории України візначається позбав крімінальнім процесуальним законодавством України. 2. Кримінальне процесуальне законодавство України Складається з відповідніх Положень конституції України, міжнародніх договорів, згода на обов'язковість якіх Надал Верховною Радою України, цього Кодексу та других Законів
© 2014-2022  yport.inf.ua