Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового кримінального процесуального кодексу України от 13.04.2012 № 4651-VI., 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття Протокол

1. У випадка, передбачення Цім Кодексом, Хід и результаті проведення процесуальної Дії фіксуються у Протоколі.
2. У випадка фіксування процесуальної Дії во время досудового Розслідування помощью технічних засобів про це зазначається у Протоколі.
Если с помощью технічних засобів фіксується допит, текст показань может НЕ вносітіся до відповідного протоколу за умови, что Жоден з учасников процесуальної Дії НЕ наполягає на цьом. У такому разі у Протоколі зазначається, что показання зафіксовані на носії ІНФОРМАЦІЇ, Який додається до нього.
3. Протокол Складається з:
1) вступної частині, яка винна містіті Відомості про:
місце, годину проведення та Назву процесуальної Дії;
особу, яка проводити процесуальний дію (Прізвище, ім 'я, по батькові, посада);
всех ОСІБ, Які Присутні во время проведення процесуальної Дії (прізвіща, імена, по батькові, дати народження, місця проживання);
інформацію про ті, что особини, Які беруть участь у процесуальній Дії, заздалегідь повідомлені про! застосування технічних засобів фіксації, характеристики технічних
ЗАСОБІВ фіксації та носіїв ІНФОРМАЦІЇ, Які застосовуються при проведенні процесуальної Дії, умови та порядок їх Використання;
2) опісової частині, яка винна містіті Відомості про:
послідовність Дій;
Отримані в результаті процесуальної Дії Відомості, Важливі для цього кримінального провадження, в тому чіслі віявлені та / або надані РЕЧІ и документи;
3) заключної частині, яка винна містіті Відомості про :
вілучені РЕЧІ и документи та способ їх ідентіфікації;
способ Ознайомлення учасников Зі змістом протоколу;
зауваження и ДОПОВНЕННЯ до письмових протоколу з боці учасников процесуальної
Дії.
4. Перед підпісанням протоколу учасникам процесуальної Дії надається можлівість ознайомитись Із текстом протоколу.
5. Зауваження и ДОПОВНЕННЯ зазначаються у Протоколі перед підпісамі. Протокол підпісують УСІ учасники, Які брали участь у проведенні процесуальної Дії. Если особа через ФІЗИЧНІ ваді або з других причин, не может особисто підпісаті протокол, то Ознайомлення Такої особини з протоколом здійснюється у прісутності ее захисника (законного представника), Який Своїм підпісом засвідчує Зміст протоколу та факт неможлівості его Підписання особою.
6. Если особа, яка брала участь у проведенні процесуальної Дії, відмовілася підпісаті протокол, про це зазначається в Протоколі. Такій особі надається право дати Письмові Пояснення Щодо причин відмові від Підписання, Які заносяться до протоколу. Факт відмові особини від Підписання протоколу, а такоже факт Надання письмових пояснень особини Щодо причин Такої відмові засвідчується підпісом ее захисника (законного представника), а у разі его відсутності - поняття.
1. У коментованій статьи сформульовані Загальні правила Щодо порядку фіксування процесуальної Дії у Протоколі. Складання протоколів во время провадження досудового Розслідування є Основним засобой фіксації факту проведення певної процесуальної Дії, ее змісту и результатів. Протокол процесуальної Дії - це письмовий акт, у якому Слідчий, прокурор Зазначає послідовність Дій, Отримані в результаті процесуальної Дії Відомості, Важливі для цього кримінального провадження, у тому чіслі віявлені або надані РЕЧІ та документи. Протокол процесуальної Дії можна розглядаті як спеціально Створений з метою Збереження ІНФОРМАЦІЇ матеріальний об'єкт, что містіть зафіксовані помощью письмових знаків Відомості, Які могут буті вікорістані як доказ факту чи известить, что встановлюються во время кримінального провадження.
2. Протоколи складаються НЕ Тільки про проведення слідчіх Дій, тоб тихий, с помощью якіх збіраються та перевіряються докази, альо й про проведення других процесуальних Дій: передавання Тимчасового вилучений майна (ч. 3 ст. 168 КПК); виготовлення, Утворення несправжніх (імітаційніх) ЗАСОБІВ для проведення конкретних негласних слідчіх Дій (ч. 2 ст. 273 КПК) ТОЩО.
3. Загальні для всіх протоколів вимоги, что містяться у ст. 104 КПК, конкретизуються в Статтей КПК, Які регламентують порядок складання и Зміст протоколу певної слідчої або Іншої процесуальної Дії. Так, Наприклад, у ст. 231 КПК візначені вимоги до протоколу про пред'явлення для впізнання особини, РЕЧІ чі трупа. У частіні 5 ст. 208 КПК ідеться про Відомості, Які зазначаються у Протоколі про затримання особини, підозрюваної у вчіненні злочинна.
4. Порушення правил складання и засвідчення протоколу слідчої та іншої процесуальної Дії віклікає сумнів у вірогідності викладеня у ньом відомостей и Тягном за собою недопустімість Використання їх у крімінальному провадженні.
5. Если учасник проведення процесуальної Дії відмовляється підпісаті протокол, Слідчий винен роз'яснити Йому, что Підписання протоколу посвідчує НЕ Визнання ним достовірності известить, Які були віявлені або з'ясовані во время ее проведення, а позбав факт самого Ознайомлення его з протоколом, в якому у випадка Незгодя з цімі обставинами могут буті зафіксовані зроблені ним зауваження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття Протокол "
 1. Стаття 106. Підготовка протоколу та додатка
  1. Протокол во время досудового Розслідування Складається слідчім або прокурором, Які проводять відповідну процесуальний дію, во время ее проведення або безпосередно после ее Закінчення. 2. До складу слідчої (розшукової) Дії входять такоже Дії Щодо належноє упакування промов и документів та Інші Дії, что мают значення для перевіркі результатів процесуальної
 2. Стаття 27.4. Протокол про адміністративне затримання
  протокол, в якому зазначаються дата і місце його складання, посада, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол, відомості про затриманого особі, час, місце і мотиви затримання. 2. Протокол про адміністративне затримання підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим особою. У разі, якщо затримана особа відмовляється підписати протокол, в протоколі про адміністративне
 3. Стаття 27.4. Протокол про адміністративне затримання
  протокол, в якому зазначаються дата і місце його складання, посада, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол, відомості про затриманого особі, час, місце і мотиви затримання. 2. Протокол про адміністративне затримання підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим особою. У разі, якщо затримана особа відмовляється підписати протокол, в протоколі про адміністративне
 4. Стаття 231. Зауваження на протокол
  протокол судового засідання, так і на протокол про вчинення окремої процесуальної дії поза засідання. У протоколі повинні бути відображені відомості про роз'яснення права на ознайомлення з протоколом і подачу на нього зауважень протягом п'яти днів з моменту підписання протоколу. У разі пропуску строку на подачу зауважень з поважних причин він може бути поновлений судом за правилами
 5. Стаття 363. Протокол про Порушення Мітні правил
  статью цього Кодексу, что передбачає відповідальність за таке Порушення; 6) прізвіща та адреси свідків, ЯКЩО смороду є; 7) Відомості Щодо товарів, транспортних ЗАСОБІВ, документів, вилучений згідно Із Статтей 377 цього Кодексу; 8) Інші необхідні для Вирішення справи Відомості. Протокол підпісується Посадовою особою, яка его склалось. Если при складанні протоколу булу присутности особа, яка
 6. Стаття 105. Додатки до протоколів
  протоколу долучаються Додатки. 2. Додатками до протоколу могут буті: 1) спеціально віготовлені копії, зразки об'єктів, промов и документів; 2) Письмові Пояснення спеціалістів, Які брали участь у проведенні відповідної процесуальної Дії; 3) стенограма, аудіо-, відеозапіс процесуальної Дії; 4) фототабліці , схеми, зліпкі, носії комп'ютерної ІНФОРМАЦІЇ та Інші матеріали, Які пояснюють Зміст
 7. Коментар до статті 27.4
  протокол про адміністративне затримання вноситься запис про доставлених фізичної особи в Відповідно до ч. 3 ст. 27.2 КоАП. Протокол про адміністративне затримання завжди складається поряд з протоколом про адміністративне правопорушення (див. коментар до ст. 28.2). Про посадових осіб, уповноважених складати протокол про адміністративне правопорушення, см. п. 2 коментарю до ст. 28.3.
 8. Стаття 32
  Протокол, який є додатком до цієї Конвенції, складає її невід'ємну частину (текст Протоколу не Стаття 44. Протокол засідання
 9. протокол засідання в письмовій формі. Протокол підписується головуючим і секретарем засідання. 2. Член Організації, який притягається до дисциплінарної відповідальності, та інші учасники дисциплінарного провадження має право вимагати внесення уточнень та виправлення помилок, допущених у протоколі засідання, за винятком випадків розгляду справи за відсутності інших учасників
  Стаття 254. Заходь Щодо ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ, отріманої в результаті проведення негласних слідчіх (розшукова) Дій
 10. статтей 290 цього Кодексу. 2. Если протоколи про проведення негласних слідчіх (розшукова) Дій містять інформацію Щодо приватного (особіст чі сімейного) життя других ОСІБ, захисник, а такоже Інші особини, Які мают право на Ознайомлення з протоколами, попереджаються про крімінальну відповідальність за розголошення отріманої ІНФОРМАЦІЇ Щодо других ОСІБ. 3. Виготовлення Копій протоколів про
  Стаття 231. Протокол пред'явлення для впізнання
 11. Стаття 231. Протокол пред'явлення для впізнання
  статті 228 цього Кодексу, у протоколі, крім відомостей, передбачених цією статтею, обов'язково зазначається, що пред'явлення для впізнання проводилося в умовах, коли особа, яка пред'явлена для впізнання, не бачила і не чула особи, яка впізнає, а також вказуються всі обставини і умови проведення такого пред'явлення для впізнання. У такому разі анкетні дані особи, яка впізнає, до протоколу не
© 2014-2022  yport.inf.ua