Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
П. В. Крашенинников. Коментар до Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації, 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 114. Закінчення процесуальних строків

Коментар до статті 1. Для обчислення процесуальних строків вкрай важливо правильно визначити їх закінчення. Помилка в один день може породити незворотні наслідки, якщо немає підстав або за законом не передбачено відновлення пропущеного строку. Обчислення закінчення процесуального строку нерозривно пов'язане з правильним визначенням початку його перебігу. У судовій практиці нерідко робляться помилки в підрахунках термінів. У зв'язку з цим Президія Вищого Арбітражного Суду РФ дав роз'яснення (1).
---
(1) Пункт 15 інформаційного листа Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 22 грудня 2005 р. N 99 "Про окремі питання практики застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації".
Якщо календарна дата події, яким визначено початок перебігу процесуального строку в один рік, - 14 квітень 2004 р., то протягом цього терміну почалося 15 квітня 2004, днем його закінчення буде 14 квітня 2005 р .
Якщо календарна дата події, яким визначено початок перебігу процесуального строку в один місяць, - 18 квітень 2005 р. (наприклад, в цей день виготовлений повний текст рішення суду першої інстанції), то протягом цього терміну розпочався 19 квітня 2005 року, днем його закінчення буде 18 травня 2005
Якщо календарна дата події, яким визначено початок перебігу процесуального строку в 10 днів, - 14 квітня 2005 року, то протягом цього терміну розпочалося 15 квітня 2005 року, днем його закінчення буде 28 квітня 2005 (з урахуванням того, що 16, 17, 23 і 24 квітня 2005 р. - неробочі дні).
Якщо закінчення процесуального строку, обчислюваного місяцями, припадає на місяць, що відповідного числа не має, строк закінчується в останній день цього місяця. Наприклад, закінчення терміну довелося на 31-е число, а в даному місяці лише 30 днів, то 30-го числа закінчується термін.
Якщо останній день процесуального строку припадає на неробочий день, то днем закінчення строку вважається перший наступний за ним робочий день. Так, у нашому прикладі 30-е число - це субота, отже, термін закінчується 2-го числа (понеділок) наступного місяця.
2. Важливо не тільки визначити день закінчення терміну, але і час, коли цей день закінчується. Процесуальна дія, для здійснення якої встановлений строк, може бути виконано в будь-який час протягом цього терміну, але не пізніше 24 годин останнього дня встановленого терміну. Дотримання терміну перевіряється, наприклад, поштовим штемпелем, якщо особа повинна була відправити документи поштою. Наприклад, рішення арбітражного суду винесено в повному обсязі 14 січня, процесуальний термін для апеляційного оскарження почав текти з 15 січня і закінчується 14 лютого. Отже, апеляційна скарга повинна бути направлена в суд не пізніше 24 години 14 лютого.
Відповідно, якщо заява, скарга, інші документи чи грошові суми були здані на пошту, передані або заявлені до органу чи уповноваженій їх прийняти особі до 24 годин останнього дня процесуального строку, строк не вважається пропущеним, хоча реально в суд документи прийдуть із закінченням строку, але наявності відмітки про час відсилання документів достатньо, щоб вважати термін дотриманим.
Доказом дотримання процесуального строку є відмітка на конверті або поштова квитанція, поштовий штемпель на реєстрі і пр. У деяких випадках відмітка на поштової квитанції, реєстрі може не збігатися з відміткою на конверті. Наприклад, з 1 січня 2006 р. змінилася підвідомчість деяких справ з адміністративних правовідносин. Заяви, спрямовані в арбітражний суд до 1 січня, підлягали розгляду, після зазначеної дати вони не могли бути розглянуті зважаючи на їх непідвідомчість. Для встановлення дат направлення заяви до суду було обрано доказ - штамп на поштовій квитанції або на реєстрі відправлення. Це було зроблено так тому, що на поштових конвертах дата штемпеля була пізніша, що пояснювалося завантаженістю пошти в святкові дні.
3. Дещо інше правило діє, коли процесуальна дія повинна бути вчинена безпосередньо в арбітражному суді або в іншій організації. У цьому випадку термін закінчується в той час, коли в цьому суді або в цій організації за встановленими правилами закінчується робочий день або припиняються відповідні операції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 114. Закінчення процесуальних строків "
 1. Стаття 110. Призупинення процесуальних строків
  1. У ст. 215 і 216 ЦПК (див. коментар до них) встановлені переліки випадків, при настанні яких суд відповідно зобов'язаний або має право зупинити провадження у справі. Оскільки до закінчення терміну призупинення судочинства не можуть бути вчинені ніякі процесуальні дії, то повинні бути припинені і неистекшему процесуальні строки, в тому числі і ті терміни, які були судом
 2. Стаття 111. Продовження процесуальних строків
  1. Відповідно до ч. 1 ст. 107 ЦПК процесуальні строки призначаються судом, що розглядає відповідну справу по першій інстанції, або здійснюють розгляд апеляційної чи касаційної скарги, або здійснюють перегляд судового акта в порядку нагляду або за нововиявленими обставинами, в тих випадках, коли строки здійснення окремих процесуальних дій не встановлені
 3. Стаття 110. Призупинення процесуальних строків
  Стаття 110. Призупинення процесуальних
 4. Стаття 115. Наслідки пропуску процесуальних строків
  Коментар до статті 1. Основний наслідок пропуску процесуального строку - втрата права на вчинення процесуальних дій. При цьому закон має на увазі подібне наслідок при порушенні як термінів, встановлених законом (АПК РФ або іншим федеральним законом), так і термінів, визначених судом. Наприклад, якщо позивач не виправить недоліки позовної заяви у встановлений судом строк, то воно
 5. Стаття 109. Наслідки пропуску процесуальних строків
  Стаття 109. Наслідки пропуску процесуальних
 6. Стаття 118. Продовження процесуальних строків
  Коментар до статті 1. Процесуальний строк може бути продовжений як після його закінчення, так і до закінчення. Процедура продовження процесуального строку, встановленого судом, передбачена ст. 117 АПК РФ. 2. Визначення арбітражного суду про відмову у продовженні призначеного ним процесуального строку може бути оскаржено в силу прямої вказівки закону (ч. 2 ст. 118 АПК РФ). Визначення про продовження
 7. Стаття 109. Наслідки пропуску процесуальних строків
  1. Положення коментованої статті безпосередньо спрямовані на забезпечення своєчасності судового розгляду. Їх дія запобігає можливість навмисного затягування процесу ким-небудь з осіб, що у справі, дисциплінує учасників судочинства. 2. Правило ч. 1 коментованої статті не поширюється на процесуальні дії, які особи, що у справі,
 8. Стаття 108. Закінчення процесуального строку
  1. Будь-які процесуальні строки, визначені періодом часу, протягом якого має або може бути скоєно процесуальна дія, мають не тільки початковий, але і кінцевий момент своєї течії. У коментованій статті закріплені правила про визначення моменту закінчення процесуального строку залежно від того, обчислюється він роками, місяцями або днями. 2. Встановлене ч. 1
 9. Обчислення строків
  Правила обчислення строків - це техніко-юридичні правила, які дозволяють точно визначити початок, перебіг і закінчення строків у цивільних правовідносинах. У тому числі строків позовної давності. Термін у відповідності з цими правилами визначається календарною датою або закінченням періоду часу, який обчислюється роками, місяцями, тижнями, днями або годинами; строк може визначатися також
 10. Стаття 192. Закінчення строку, визначеного періодом часу
  1. Строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року строку. До строку, визначеного в півроку, застосовуються правила для строків, що обчислюються місяцями. 2. До строків, що обчислюються кварталами року, застосовуються правила для строків, що обчислюються місяцями. При цьому квартал вважається рівним трьом місяцям, а відлік кварталів ведеться з початку року. 3. Строк, обчислюваний
 11. Стаття 237. Оскарження заочного рішення суду
  1. Істотна відмінність заочного виробництва від звичайного полягає в можливості полегшеного порядку перегляду заочного рішення самим судом першої інстанції при незгоді з ним відповідача та за його ініціативою. Рішення може бути також оскаржене до суду другої інстанції, але лише за умови, що відповідач не скористався правом на подачу заяви про його скасування або суд відмовив у його
 12. Стаття 198. Недійсність угоди про зміну строків позовної давності
  Строки позовної давності та порядок їх обчислення не можуть бути змінені угодою сторін. Підстави припинення і перерви перебігу строків позовної давності встановлюються цим Кодексом та іншими
 13. 10.4. Обчислення строків
  Застосовувані в цивільному праві терміни визначаються різними способами, зокрема календарною датою або закінченням періоду часу, який обчислюється роками, місяцями, тижнями, днями, годинами, хвилинами, а також вказівкою на подію, яка має неминуче настати. Перебіг періоду часу починається з наступного одиниці часу в залежності від того, який одиницею позначено початок
 14. Стаття 20.11. Порушення строків реєстрації (перереєстрації) зброї або термінів постановки його на облік
  1. Порушення громадянином встановлених термінів реєстрації придбаного за ліцензіями органів внутрішніх справ зброї, а одно встановлених строків продовження (перереєстрації) дозволів (відкритих ліцензій) на її зберігання і носіння або термінів постановки зброї на облік в органах внутрішніх справ при зміні громадянином постійного місця проживання - тягне попередження або накладення
 15. Стаття 15.5. Порушення строків подання податкової декларації
  Порушення встановлених законодавством про податки і збори термінів подання податкової декларації до податкового органу за місцем обліку - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від трьохсот до п'ятисот рублів. (В ред. Федеральних законів від 22.06.2007 N 116-ФЗ, від 27.07.2010 N
 16. Стаття 4.8. Обчислення строків (введена Федеральним законом від 06.12.2011 N 409-ФЗ)
  1. Строки, передбачені цим Кодексом, обчислюються годинами, добами, днями, місяцями, роками. Перебіг строку, визначеного періодом, починається наступного дня після календарної дати або настання події, якими визначено початок строку. 2. Термін , обчислюваний цілодобово, закінчується о 24 годині останньої доби. Строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця, а
© 2014-2022  yport.inf.ua