Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 464. Відмова у видачі особи

1. Видача особи не допускається, якщо:
1) особа, щодо якої надійшов запит іноземної держави про видачу, є громадянином Російської Федеративної-ції;
2) особі, щодо якої надійшов запит іноземної держави про видачу, надано притулок в Російській Федерації у зв'язку з можливістю переслідувань в даній державі за ознакою раси, віросповідання, громадянства, національності, належності до певної соціальної групи або за політичними переконаннями;
3) щодо зазначеного в запиті особи на території Російської Федерації за те ж саме діяння винесено що вступив у за-кінну силу вирок або припинено провадження у кримінальній справі;
4) відповідно до законодавства Російської Федерації кримінальну справу не може бути порушено або вирок не може бути приведено у виконання внаслідок закінчення строків давності або з іншої законної підстави;
5) є що вступило в законну силу рішення суду Російської Федерації про наявність перешкод для видачі даної особи відповідно до законодавства та міжнародних договорів Російської Федерації;
6) діяння, що стали підставою для запиту іноземної держави про видачу, відповідно до кримінальним законодавством Російської Федерації не є злочином.
(П. 6 введений Федеральним законом від 17.12.2009 N 324-ФЗ)
2. У видачі особи може бути відмовлено, якщо:
1) втратив чинність. - Федеральний закон від 17.12.2009 N 324-ФЗ;
2) діяння, у зв'язку з яким направлено запит про видачу, вчинено на території Російської Федерації або проти інтересів Російської Федерації за межами її території;
3) за те ж саме діяння в Російській Федерації здійснюється кримінальне переслідування особи, щодо якої направлений запит про видачу;
4) кримінальне переслідування особи, щодо якої направлений запит про видачу, збуджується в порядку приватного обвине-ня.
3. Якщо видача особи не проводиться, то Генеральна прокуратура Російської Федерації повідомляє про це компетентні органи відповідної іноземної держави із зазначенням підстав відмови.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 464. Відмова у видачі особи "
 1. Стаття 426. Підстави для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
  1. Підстави для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду в цілому збігаються з підставами для скасування рішення третейського суду, передбаченими ст. 421 ЦПК (див. коментар до даної статті). 2. Разом з тим коментована стаття передбачає і додаткову підставу для відмови у видачі виконавчого листа у разі, коли рішення ще не
 2. Стаття 426. Підстави для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
  Стаття 426. Підстави для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського
 3. Стаття 245. Визначення арбітражного суду у справі про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення
  Коментар до статті Визначення про скасування рішення третейського суду або відмову в задоволенні вимоги про скасування такого рішення (ч. 5 ст . 234 АПК РФ), ухвали про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у видачі виконавчого листа (ч. 5 ст. 240 АПК РФ), ухвали про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду або
 4. Стаття 1160. Право відмови від отримання заповідального відмови
  1. Відказоодержувач має право відмовитися від отримання заповідального відмови (стаття 1137). При цьому відмова на користь іншої особи, відмова із застереженнями або під умовою не допускається. 2. У разі, коли відказоодержувач є одночасно спадкоємцем, його право, передбачене цією статтею, не залежить від його права прийняти спадщину або відмовитися від
 5. Стаття 1387. Рішення про видачу патенту на винахід або про відмову в його видачі
  1. Якщо в результаті експертизи заявки на винахід по суті встановлено, що заявлений винахід, виражене формулою, запропонованою заявником, відповідає умовам патентоспроможності, передбаченим статтею 1350 цього Кодексу, федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності приймає рішення про видачу патенту на винахід з цією формулою. У рішенні
 6. Стаття 1433. Заявка на видачу патенту на селекційне досягнення
  1. Заявка на видачу патенту на селекційне досягнення (заявка на видачу патенту) подається в орган виконавчої влади з селекційним досягненням особою, що володіє правом на отримання патенту відповідно до цього Кодексу (заявником). 2. Заявка на видачу патенту повинна містити: 1) заяву про видачу патенту із зазначенням автора селекційного досягнення та особи, на ім'я
 7. Стаття 240. Визначення арбітражного суду у справі про видачу виконавчого листа на примусове виконання рі-шення третейського суду
  Коментар до статті 1. В силу п. 1 ч. 3 ст. 311 АПК РФ визначення суду про видачу виконавчого листа на примусове ис-конання рішення третейського суду може бути переглянуто за нових обставин, якщо по іншій справі суд скасував це ж рішення третейського суду. Див: п. 7 Постанови Пленуму ВАС РФ від 30.06.2011 N 52 "Про застосування положень Арбітражного процесуального кодексу
 8. Стаття 240. Визначення арбітражного суду у справі про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
  Коментар до статті 1. За підсумками розгляду заяви про видачу виконавчого листа арбітражний суд виносить постанову у формі ухвали про видачу виконавчого листа або про відмову в його видачі за правилами, встановленими для прийняття рішення. Так, в визначенні повинні бути вказані фактичні та інші обставини справи, встановлені арбітражним судом; докази, на яких
 9. Стаття 323. Видача дубліката виконавчого листа
  Коментар до статті 1. Відповідно з ч. 2 ст. 12 Федерального закону "Про виконавче провадження" у разі втрати оригіналу виконавчого документа підставою для виконання є його дублікат, що видається судом або іншим органом, який виніс відповідний акт, в порядку, передбаченому федеральним законом. Термін "дублікат" не тотожний поняттю "копія виконавчого документа",
 10. Стаття 1392. Тимчасова правова охорона винаходу
  1. Винаходу, на яке подана заявка до федерального орган виконавчої влади з інтелектуальної власності, зі дня публікації відомостей про заявку (пункт 1 статті 1385) до дати публікації відомостей про видачу патенту (стаття 1394) надається тимчасова правова охорона в обсязі опублікованої формули винаходу, але не більше ніж в обсязі, визначеному формулою, що міститься в рішенні
 11. Стаття 55.6. Прийом у члени саморегулівної орга-нізації
  1. В члени саморегулівної організації можуть бути прийняті юридична особа, в тому числі іноземна юридична особа, і індивідуальний підприємець, що відповідають вимогам до видачі свідоцтв про допуск до одного або декількох видів ра-бот, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва та вирішення питань з видачі свідоцтва про допуск до яких
 12. Стаття 1375. Заявка на видачу патенту на винахід
  1. Заявка на видачу патенту на винахід (заявка на винахід) повинна стосуватися одного винаходу або до групи винаходів, пов'язаних між собою настільки, що вони утворюють єдиний винахідницький задум (вимога єдності винаходу). 2. Заявка на винахід повинна містити: 1) заяву про видачу патенту із зазначенням автора винаходу та особи, на ім'я якого запитується
 13. Стаття 1379. Перетворення заявки на винахід або корисну модель
  1. До публікації відомостей про заявку на винахід (пункт 1 статті 1385), але не пізніше дати прийняття рішення про видачу патенту на винахід заявник має право перетворити її в заявку на корисну модель шляхом подачі у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності відповідної заяви, за винятком випадку, коли до заявки докладено заяву про пропозицію
 14. Стаття 1436. Тимчасова правова охорона селекційного досягнення
  1. селекційні досягнення, на яке подана заявка до федерального орган виконавчої влади з селекційним досягненням, з дня подачі заявки і до дати видачі заявнику патенту на селекційне досягнення надається тимчасова правова охорона. 2. Після отримання патенту на селекційне досягнення патентовласник має право отримати грошову компенсацію від особи, яка вчинила без
© 2014-2022  yport.inf.ua