Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 78. Зміна виду виправної уста-дення

1. Залежно від поведінки і ставлення до праці засудженим до позбавлення волі може бути змінений вид виправної установи.
2. Позитивно характеризуються засуджені можуть бути переведені для подальшого відбування покарання:
а) з в'язниці в виправну колонію - після відбуття засудженими у в'язниці не менше половини терміну, призначеного за Прігову-ру суду;
б) з виправної колонії особливого режиму в виправну колонію суворого режиму - після відбуття засудженими у исправи-котельної колонії особливого режиму не менше половини терміну, призначеного за вироком суду;
(п. " б "введений Федеральним законом від 09.03.2001 N 25-ФЗ)
в) з виправних колоній загального режиму в колонію-поселення - після відбуття засудженими, які перебувають в полегшених умо-вах змісту, не менше однієї чверті терміну покарання;
(п. "в" в ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ)
г) з виправних колоній суворого режиму в колонію-поселення - після відбуття засудженими не менше однієї третини строку нака-зания; засудженими, раніше умовно-достроково звільняється від відбування позбавлення волі і скоїли нові злочини в період залишилася невідбутої частини покарання, - після відбуття не менше половини строку покарання, а засудженими за скоєння особливо тяжких злочинів - після відбуття не менше двох третин строку покарання.
(П. "г" введений Федеральним законом від 08.12.2003 N 161-ФЗ)
2.1. Термін відбування покарання, визначається для зміни виду виправної установи, обчислюється з дня укладення засудженого під варту.
(Частина 2.1 введена Федеральним законом від 08.12.2003 N 161-ФЗ)
2.2. Засуджений, якому може бути змінений вид виправної установи, а також його адвокат (законний представник) має право звернутися до суду з клопотанням про зміну виду виправної установи. Клопотання про зміну виду виправно-го установи засуджений подає через адміністрацію установи або органу, що виконує покарання. Адміністрація установи або органу, що виконує покарання, не пізніше ніж через 10 днів після подачі клопотання засудженого про зміну виду исправи-тельного установи направляє до суду вказане клопотання разом з характеристикою на засудженого. У характеристиці повинні со-триматися дані про поведінку засудженого, його ставлення до навчання і праці під час відбування покарання, про ставлення засудженого до скоєного діяння і про те, що засуджений частково або повністю відшкодував заподіяну шкоду або іншим чином загладити шкоду, заподіяну в результаті злочину . У характеристиці на особу, яка засуджена за вчинення у віці старше 18 років злочини ня проти статевої недоторканності неповнолітнього, який не досяг чотирнадцятирічного віку, та визнано на підставі висновку судово-психіатричної експертизи страждаючим розладом сексуальної переваги (педофілією), не виключаю-щим осудності, мають також міститися дані про застосовані до нього примусових заходи медичного характеру, про його від-носінні до лікування. Одночасно з клопотанням такого засудженого до суду надсилається висновок його лікуючого лікаря.
(Частина 2.2 введена Федеральним законом від 01.12.2012 N 208-ФЗ)
2.3. Адміністрація установи або органу, що виконує покарання, відповідно до частини другої цієї статті вносить до суду подання про зміну виду виправної установи щодо позитивно характеризується засудженого. У поданні про зміну виду виправної установи повинні міститися дані про поведінку засудженого, його ставлення до навчання і праці під час відбування покарання, про ставлення засудженого до скоєного діяння і про те, що засуджений частково або повністю відшкодував заподіяну шкоду або іншим чином загладити шкоду, заподіяну в результаті злочину. У поданні про зміну виду виправної установи на особу, яка засуджена за вчинення у віці старше 18 років злочини проти статевої недоторканності неповнолітнього, який не досяг чотирнадцятирічного віку, та визнано на підставі висновку судово-психіатричної експертизи страждаючим розладом сексуальної переваги (педофілією), що не виключає осудності -сти, мають також міститися дані про застосовані до нього примусових заходи медичного характеру, про його ставлення до ліку-нию. Одночасно з поданням на такого засудженого до суду надсилається висновок його лікуючого лікаря.
(Частина 2.3 введена Федеральним законом від 01.12.2012 N 208-ФЗ)
3. Не підлягають переведенню в колонію-поселення:
а) засуджені за особливо небезпечному рецидиві злочинів;
б) засуджені до довічного позбавлення волі у разі заміни цього виду покарання в порядку помилування позбавленням свобо-ди на певний строк;
в) засуджені, яким смертна кара в порядку помилування замінено позбавленням волі;
г) засуджені, які не пройшли обов'язкового лікування, а також вимагають спеціального лікування в медичних установах за-критого типу;
д) засуджені, що не дали згоди в письмовій формі на переклад в колонію-поселення.
4. Засуджені, які є злісними порушниками встановленого порядку відбування покарання, можуть бути переведені:
а) з колонії-поселення в виправну колонію, вигляд якої був раніше визначений судом;
б ) з колонії-поселення, в яку вони були спрямовані за вироком суду, до виправної колонії загального режиму;
в) з виправних колоній загального, суворого і особливого режимів у в'язницю на строк не більше трьох років з відбуванням строку, що залишився покарання у виправній колонії того виду режиму, звідки вони були направлені у в'язницю. Засуджені до довічного чи шению свободи, засуджені, яким смертна кара в порядку помилування замінена довічним позбавленням волі, а також осуж-денние жінки переведенню в тюрму не підлягають.
(В ред. Федеральних законів від 09.03.2001 N 25-ФЗ, від 01.04.2005 N 28-ФЗ)
4.1. Засудженим до позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії-поселенні, уклонившимся від одержання припису, передбаченого частиною першою статті 75.1 цього Кодексу, або не прибули до місця відбування покарання в установлений у приписі строк, вид виправної установи може бути змінений на виправну колонію загального режиму.
(Частина четвертая.1 введена Федеральним законом від 22.12.2008 N 271-ФЗ)
5. Зміна виду виправної установи здійснюється судом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 78. Зміна виду виправної уста-дення "
 1. Стаття 110. Основні форми і методи виховання-котельної роботи із засудженими до позбавлення волі
  1. У виправних установах здійснюється моральне, правове, трудове, фізичне і інше виховання засуджених до позбавлення волі, що сприяє їх виправленню. 2. Виховна робота із засудженими організовується диференційовано з урахуванням виду виправної установи, терміну на-казания, умов утримання в індивідуальних, групових і масових формах на основі
 2. Стаття 60.1. Місця відбування примусових робіт
  1. Засуджені до примусових робіт відбувають покарання у спеціальних установах - виправних центрах, располо-дені в межах території суб'єкта Російської Федерації, в якому вони проживали або були засуджені. 2. За відсутності на території суб'єкта Російської Федерації за місцем проживання засудженого до примусових робіт або за місцем його засудження виправного центру або
 3. Стаття 120. Виправні колонії загального режиму
  Коментар до статті 120 1. Реалізація принципу диференціації виконання покарання пов'язана не тільки з створенням різних умов відбування покарання у виправних колоніях різних видів, але і з наявністю таких умов у виправній колонії одного виду. Головною підставою диференціації при цьому є поведінка засудженого в період відбування покарання. Залежно від поведінки
 4. Стаття 49. Обчислення строку обмеження волі
  (в ред. Федерального закону від 27.12.2009 N 377-ФЗ) 1. Термін обмеження свободи, призначеного як основного виду покарання, обчислюється з дня взяття засудженого на облік кримінально-виконавчою інспекцією. 2. У термін обмеження свободи, призначеного як основного виду покарання, зараховується час утримання засудженого під вартою як запобіжного заходу з розрахунку один
 5. Стаття 87. Умови відбування покарання засудженими до позбавлення волі
  Коментар до статті 87 1. У коментованій статті знаходить свою реалізацію принцип диференціації виконання покарання щодо позбавлення волі. Необхідність диференціації виконання покарання закріплена в багатьох міжнародно-правових актах з поводження з засудженими, зокрема у подп. 12 і 13 Європейських пенітенціарних правил 1987 Суть диференціації виконання покарання полягає в
 6. Стаття 140. Переведення засуджених до позбавлення волі з виховних колоній у виправні колонії
  Коментар до статті 140 1. Негативно характеризуються засуджені, які досягли віку 18 років, переводяться для подальшого відбування покарання з виховної колонії в ізольовану ділянку виховної колонії, що функціонує як виправна колонія загального режиму. До негативно характеризується засудженим відносяться не тільки злісні порушники, до них можна віднести всіх тих
 7. Стаття 140. Переведення засуджених до позбавлення волі з виховних колоній у виправні колонії
  1. Негативно характеризуються засуджені до позбавлення волі, які досягли віку 18 років, переводяться для подальшого відбування покарання з виховної колонії в ізольовану ділянку виховної колонії, що функціонує як ісправітель-ная колонія загального режиму, при його наявності або до виправної колонії загального режиму. (В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ) 2. Рішення про
 8. Стаття 36. Обчислення строку позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
  1. Термін позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, призначеного як як основного, так і додаткового видів покарань до штрафу, обов'язкових робіт, виправних робіт або обмеження сво-боди, а також при умовному засудженні, якщо при цьому виконання додаткового виду покарання не відстрочено, обчислюється з моменту вступу вироку
 9. Коментар до статті 23.4
  1. Про органах і установах УІС див. коментар до ст. 19.3. Про посадових осіб органів і установ УІС, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення, в тому числі і стосовно до правопорушень, зазначених у ч. 1 даної статті, см. п. 2 коментарю до ст. 28.3 (у частині коментарю до п. 2 ч. 2 даної статті КпАП). 2. У арештних будинках за місцем засудження
 10. Стаття 93. Прогулянки засуджених до позбавлення волі
  Коментар до статті 93 1. Надання спеціального права на прогулянку продиктовано турботою про здоров'я засуджених. Цим правом наділяються засуджені, які проживають не в гуртожитках, тобто знаходяться в замикаються приміщеннях, штрафних ізоляторах, дисциплінарних ізоляторах, приміщеннях камерного типу, єдиних приміщеннях камерного типу, загальних і одиночних камерах. Умовою надання права на