Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 5. Основні поняття, що використовуються в на-що стоїть Кодексі

Якщо не обумовлено інше, основні поняття, що використовуються в цьому Кодексі, мають такі значення:
1) алібі - знаходження підозрюваного або обвинуваченого в момент вчинення злочину в іншому місці;
2) апеляційна інстанція - суд, що розглядає в апеляційному порядку кримінальні справи за скаргами і поданнями на які не набрали законної чинності вироки, ухвали і постанови суду;
(в ред. Федерального закону від 29.12.2010 N 433-ФЗ)
3) близькі особи - інші, за винятком близьких родичів і родичів, особи, які перебувають в властивості з потерпілим, сві-детел, а також особи, життя, здоров'я і благополуччя яких дороги потерпілому, свідку в силу сформованих особистих ставлення-ний;
4) близькі родичі - чоловік, дружина, батьки, діти, усиновителі, усиновлені, рідні брати і рідні сестри, дідусь, бабуся, онуки;
5) вердикт - рішення про винність або невинність підсудного, винесене колегією присяжних засідателів;
6) державний обвинувач - підтримує від імені держави обвинувачення в суді по кримінальній справі посадова особа органу прокуратури;
(в ред. Федеральних законів від 29.05.2002 N 58-ФЗ, від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
7) дізнавач - посадова особа органу дізнання, правомочна або уповноважена начальником органу дізнання здійснювати попереднє розслідування у формі дізнання, а також інші повноваження, передбачені цим Кодексом;
(в ред. Федеральних законів від 29.05.2002 N 58-ФЗ, від 04.07.2003 N 92-ФЗ)
8) дізнання - форма попереднього розслідування, здійснюваного дізнавачем (слідчим) , по кримінальній справі, по ко-торому провадження попереднього слідства необов'язково;
(в ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ)
9) досудове виробництво - кримінальне судочинство з моменту отримання повідомлення про злочин до направлення проку-Рором кримінальної справи до суду для розгляду його по суті;
10) житло - індивідуальний житловий будинок з вхідними в нього житловими і нежитловими приміщеннями, житлове приміщення незалежно від форми власності, входить до житлового фонду і використовується для постійного або тимчасового проживання, а так само інше приміщення або будівля, що не входить до житлового фонду, але використовується для тимчасового проживання;
11) затримання підозрюваного - міра процесуального примусу, що застосовується органом дізнання, дізнавачем, слідчим на термін не більше 48 годин з моменту фактичного затримання особи за підозрою у вчиненні злочину;
(в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
11.1) висновок суду - висновок про наявність чи про відсутність в діях особи, щодо якої застосовується особливий порядок провадження у кримінальній справі, ознак злочину;
(п. 11.1 введений Федеральним законом від 04.07.2003 N 92-ФЗ)
12) законні представники - батьки, усиновителі, опікуни або піклувальники неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого чи потерпілого, представники установ чи організацій, під опікою яких знаходиться неповнолітній підозрюваний, обвинувачений або потерпілий, органи опіки та піклування;
(в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ)
13) обрання запобіжного заходу - прийняття дізнавачем, слідчим, а також судом рішення про запобіжний захід щодо по-дозрівати, обвинуваченого;
(в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
14) касаційна інстанція - суд, що розглядає в касаційному порядку кримінальні справи за скаргами і поданнями на які вступили в законну силу вироки, ухвали і постанови судів;
(п. 14 в ред. Федерального закону від 29.12.2010 N 433-ФЗ)
14.1) контроль телефонних та інших переговорів - прослуховування і запис переговорів шляхом використання будь-яких засобів ком-комунікації, огляд і прослуховування фонограм;
(п. 14.1 введений Федеральним законом від 04.07.2003 N 92-ФЗ)
15) момент фактичного затримання - момент виробленого в порядку, встановленому цим Кодексом, фактичного чи- шення свободи пересування особи, підозрюваного у вчиненні злочину;
16) наглядова інстанція - Президія Верховного Суду Російської Федерації, який розглядає в порядку нагляду кримінальні справи за наглядовим скаргами і поданнями на які вступили в законну силу вироки, ухвали і постанови судів;
(п. 16 в ред. Федерального закону від 29.12.2010 N 433-ФЗ)
17) начальник органу дізнання - посадова особа органу дізнання, в тому числі заступник начальника органу дізнання, уповноваженим давати доручення про виробництво дізнання і невідкладних слідчих дій, здійснювати інші повноваження, передбачені-ренние цим Кодексом;
(п. 17 в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ)
17.1) начальник підрозділу дізнання - посадова особа органу дізнання, яка очолює відповідне спеціалізоване підрозділ, який здійснює попереднє розслідування у формі дізнання, а також його заступник;
(п. 17.1 введений Федеральним законом від 06.06.2007 N 90-ФЗ)
18) втратив чинність. - Федеральний закон від 05.06.2007 N 87-ФЗ;
19) невідкладні слідчі дії - дії, здійснювані органом дізнання після порушення кримінальної справи, по ко-торому ведення попереднього слідства обов'язково, з метою виявлення і фіксації слідів злочину, а також доказів, які потребують негайного закріплення, вилучення і дослідження;
20) непричетність - невстановлена причетність або встановлена непричетність особи до вчинення злочину;
21) нічний час - проміжок часу з 22 до 6 години за місцевим часом;
22) обвинувачення - твердження про скоєнні певною особою діяння, забороненого кримінальним законом, висунуте в порядку, встановленому цим Кодексом;
23) визначення - будь-яке рішення, винесене колегіально судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій, за винятком вироку і касаційної ухвали;
(п. 23 в ред. Федерального закону від 29.12.2010 N 433-ФЗ)
24) органи дізнання - державні органи і посадові особи, уповноважені відповідно до цього Кодексу здійсню-вати дізнання та інші процесуальні повноваження;
24.1) отримання інформації про з'єднання між абонентами і (або) абонентськими пристроями - отримання відомостей про дату, час, тривалість з'єднань між абонентами і (або) абонентськими пристроями (для користувача обладнанням), номерах абонентів, інших даних, що дозволяють ідентифікувати абонентів , а також відомостей про номери і місце розташування прие-мопередающіх базових станцій;
(п. 24.1 введений Федеральним законом від 01.07.2010 N 143-ФЗ)
25) постанова - будь-яке рішення, за винятком вироку, винесене суддею одноособово; рішення, винесене президією суду при перегляді відповідного судового рішення, яке набрало законної сили; рішення прокурора, керівника слідчого органу, слідчого, дізнавача, винесене при виробництві попереднього розслідування, за винятком обвинувального укладення, обвинувального акта або обвинувального постанови;
(в ред. Федеральних законів від 02.12.2008 N 226-ФЗ, від 04.03.2013 N 23-ФЗ)
26) головуючий - суддя, який керує судовим засіданням при колегіальному розгляді кримінальної справи, а також суддя, який розглядає кримінальну справу одноособово;
27) подання - акт реагування прокурора на судове рішення, що вноситься у порядку, встановленому справжнім Кодек-сом;
28) вирок - рішення про невинність або винності підсудного і призначення йому покарання або про звільнення його від на-казания, винесене судом першої або апеляційної інстанції;
29) застосування запобіжного заходу - процесуальні дії, здійснювані з моменту прийняття рішення про обрання запобіжного пре-перетину до її скасування або зміни;
30) присяжний засідатель - особа, притягнуте у встановленому цим Кодексом порядку для участі в судовому разбира-будівництві і винесення вердикту;
31) прокурор - Генеральний прокурор Російської Федерації і підлеглі йому прокурори, їх заступники та інші посадові особи органів прокуратури, які беруть участь у кримінальному судочинстві і наділені відповідними повноваженнями федеральним законом про прокуратуру;
(п. 31 в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ)
32) процесуальна дія - слідча, судове чи іншу дію, передбачене цим Кодексом;
33) процесуальне рішення - рішення, прийняте судом, прокурором, слідчим, дізнавачем у порядку, встановленому цим Кодексом;
34) реабілітація - порядок відновлення прав і свобод особи, незаконно або необгрунтовано підданого кримінальному Преслі-нання, та відшкодування заподіяної йому шкоди;
35) реабілітований - особа, яка має відповідно до цього Кодексу право на відшкодування шкоди, заподіяної йому у зв'язку з незаконним або необгрунтованим кримінальним переслідуванням;
36) репліка - зауваження учасника дебатів сторін щодо сказаного в промовах інших учасників;
36.1) результати оперативно-розшукової діяльності - відомості, отримані у відповідності з федеральним законом про оперативно-розшукову діяльність, про ознаки підготовлюваного, що здійснюється або вчиненого злочину, осіб, що підготовляють, які роблять чи вчинили злочин і сховалися від органів дізнання, слідства або суду;
(п. 36.1 введений Федеральним законом від 04.07.2003 N 92-ФЗ)
37) родичі - все інші особи, за винятком близьких родичів, які є родичами;
38) розшукові заходи - заходи, що приймаються дізнавачем, слідчим, а також органом дізнання за дорученням дізнавача або слідчого для встановлення особи, підозрюваного у вчиненні злочину;
38.1) керівник слідчого органу - посадова особа , яка очолює відповідне слідчий підрозділ, а також його заступник;
(п. 38.1 введений Федеральним законом від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
39) втратив чинність. - Федеральний закон від 05.06.2007 N 87-ФЗ;
40) імунітет для свідка - право особи не свідчити проти себе і своїх близьких родичів, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом;
(в ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ)
40.1) слідчий-криміналіст - посадова особа, уповноважена здійснювати попереднє слідство у кримінальній справі, а також брати участь за дорученням керівника слідчого органу в провадженні окремих слідчих та інших процесуальних дій або робити окремі слідчі та інші процесуальні дії без прийняття кримінальної справи до свого вироб-ництва;
(п. 40.1 введений Федеральним законом від 02.12 .2008 N 226-ФЗ)
41) слідчий - посадова особа, уповноважена здійснювати попереднє слідство у кримінальній справі, а також інші повноваження, передбачені цим Кодексом;
(в ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ)
41.1) згода - дозвіл керівника слідчого органу на виробництво слідчим або дозвіл прокурора на про-ництво дізнавачем відповідних слідчих та інших процесуальних дій і на прийняття ними процесуальних рішень;
(п. 41.1 введений Федеральним законом від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
42) утримання під вартою - перебування особи, затриманої за підозрою у скоєнні злочину, або обвинуваченого, до ко-торому застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, у слідчому ізоляторі чи іншому місці, визначеному федеральним законом;
43) повідомлення про злочин - заява про злочин , явка з повинною, рапорт про виявлення злочину;
44) спеціалізована установа для неповнолітніх - спеціалізований державний орган, що забезпечує ис-правління неповнолітніх і створений у відповідності з федеральним законом;
45) сторони - учасники кримінального судочинства, що виконують на основі змагальності функцію обвинувачення (кримінального переслідування) або захисту від обвинувачення;
46) сторона захисту - обвинувачений, а також його законний представник, захисник, цивільний відповідач, його законний представник і представник;
47) сторона обвинувачення - прокурор, а також слідчий, керівник слідчого органу, дізнавач, приватний обвинувач, по-терпіла, його законний представник і представник, цивільний позивач і його представник;
(в ред. Федеральних законів від 29.05.2002 N 58-ФЗ, від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
48) суд - будь суд загальної юрисдикції, що розглядає кримінальну справу по суті і виносить рішення, передбачені цим Кодексом;
49) судова експертиза - експертиза, вироблена в порядку, встановленому цим Кодексом;
50) судове засідання - процесуальна форма здійснення правосуддя в ході досудового та судового провадження у карного справі;
51) судовий розгляд - судове засідання судів першої, другої, касаційної і наглядової інстанцій;
(п. 51 в ред. Федерального закону від 29.12.2010 N 433-ФЗ)
 52) суд першої інстанції - суд, що розглядає кримінальну справу по суті і правомочний виносити вирок, а також приймати рішення в ході досудового провадження у кримінальній справі;
 53) суд другої інстанції - суд апеляційної інстанції;
 (П. 53 в ред. Федерального закону від 29.12.2010 N 433-ФЗ)
 53.1) судове рішення - вирок, ухвалу, постанову, винесені при провадженні у кримінальній справі в судах першої та другої інстанцій; ухвалу та постанову, винесені при провадженні у кримінальній справі в суді касаційної інстанції; постанову, винесену при провадженні у кримінальній справі в суді наглядової інстанції;
 (П. 53.1 введений Федеральним законом від 29.12.2010 N 433-ФЗ)
 53.2) підсумкове судове рішення - вирок, інше рішення суду, винесене в ході судового розгляду, яким кримінальну справу дозволяється по суті;
 (П. 53.2 введений Федеральним законом від 29.12.2010 N 433-ФЗ)
 53.3) проміжне судове рішення - все ухвали і постанови суду, за винятком підсумкового судового рішення;
 (П. 53.3 введений Федеральним законом від 29.12.2010 N 433-ФЗ)
 54) суддя - посадова особа, уповноважена здійснювати правосуддя;
 55) кримінальне переслідування - процесуальна діяльність, здійснювана стороною обвинувачення з метою викриття подозре ваемого, обвинуваченого у вчиненні злочину;
 56) кримінальне судочинство - досудове і судове провадження у кримінальній справі;
 57) кримінальний закон - Кримінальний кодекс Російської Федерації;
 58) учасники кримінального судочинства - особи, які беруть участь у кримінальному процесі;
 59) приватний обвинувач - потерпілий або його законний представник і представник у кримінальних справах приватного обвине-ня;
 60) експертна установа - державне судово-експертне та чи інша установа, якій доручено виробництво судової експертизи в порядку, встановленому цим Кодексом;
 61) досудову угоду про співробітництво - угода між сторонами обвинувачення і захисту, в якому зазначені сторони узгоджують умови відповідальності підозрюваного або обвинуваченого в залежності від його дій після порушення кримінальної справи або пред'явлення обвинувачення.
 (П. 61 введений Федеральним законом від 29.06.2009 N 141-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 5. Основні поняття, що використовуються в на-що стоїть Кодексі"
 1. Стаття 209. Основні поняття
    Коментар до статті 1. Відкриваючи розділ Трудового кодексу "Охорона праці", коментована стаття закріплює зміст основних понять, що використовуються в процесі забезпечення безпечних умов праці для працівників, і тим самим служить правильному розумінню і застосуванню правових норм, включених в названий розділ. Так, визначення в ТК поняття "охорона праці" як системи збереження життя і здоров'я
 2. Стаття 25.7. Понятий
    1. У випадках, передбачених цим Кодексом, посадовою особою, у провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, в якості понятого може бути залучено будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа. Число понятих повинно бути не менше двох. 2. Присутність понятих обов'язково у випадках, передбачених главою 27 цього Кодексу. Понятий
 3. Стаття 25.7. Понятий
    1. У випадках, передбачених цим Кодексом, посадовою особою, у провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, в якості понятого може бути залучено будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа. Число понятих повинно бути не менше двох. 2. Присутність понятих обов'язково у випадках, передбачених главою 27 цього Кодексу. Понятий
 4. Стаття 83. Поняття земель населених пунктів і поняття меж населених пунктів
    (В ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ) 1. Землями населених пунктів визнаються землі, використовуються і призначені для забудови та розвитку населених пунктів. 2. Межі міських, сільських населених пунктів відділяють землі населених пунктів від земель інших категорій. Межі міських, сільських населених пунктів не можуть перетинати межі муніципальних утворень або
 5. Стаття 6.15. Порушення правил обігу інструментів або обладнання, що використовуються для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин (В ред. Федерального закону від 28.06.2009 N 122-ФЗ) (Введена Федеральним законом від 09.05.2005 N 45-ФЗ)
    Порушення юридичною особою правил виробництва, виготовлення, переробки, зберігання, обліку, відпуску, реалізації, продажу, розподілу, перевезення, пересилання, придбання, використання, ввезення, вивезення або знищення інструментів або обладнання, що використовуються для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, - (в ред. Федерального закону від 28.06.2009 N 122-ФЗ) тягне
 6. Тема 5. Класифікація основних правових систем со-тимчасовості
    Правова карта світу - основний предмет вивчення порівняй-тельного правознавства. Поняття типології та класифікації правових систем сучасності. Юридичні критерії правової типології та класифікації. Поняття правової системи в порівняльному правознавстві: «національна правова система» і «сім'я правових систем». Класифікація правових систем. Критерії формування джерел, структури,
 7. 20.4.2. Повноваження з податкового контролю
    Повноваження податкових органів з податкового контролю мають найважливіше значення при вирішенні їх головного завдання - контролю за дотриманням податкового законодавства. Слід мати на увазі, що це завдання може бути вирішена і іншими способами, із застосуванням інших повноважень, так як поняття "контроль за дотриманням податкового законодавства» значно ширше, ніж поняття «податковий контроль», форми
 8. Стаття 1508. Загальновідомий товарний знак
    1. За заявою особи, яка вважає використовуваний ним товарний знак або використовується в якості товарного знака позначення загальновідомим у Російській Федерації товарним знаком, товарний знак, що охороняється на території Російської Федерації на підставі його державної реєстрації або відповідно до міжнародного договору Російської Федерації, або позначення, що використовується в як товарний
 9. Тема 2. Методологія порівняльного правознавства
    Поняття і значення порівняння. Представники громадсько-філософської і політико-правової думки про використання порівняння і порівняльного методу у вивченні державно-правових явищ. Порівняльний метод як один з приватних методів юридичної науки, використовується в поєднанні з іншими приватними методами наукового пізнання. Використання порівняльного методу галузевих юридичних наук.
 10. Контрольні запитання до розділу 5
    1. Поняття "політичний режим". 2. Співвідношення понять "політичний режим" і "форма держави". 3. Вплив змін у політичному режимі на форму держави. 4. Ознаки демократичного режиму. "Закриті" демократії. 5. Як має поводитися меншість в умовах демократичного політичного режиму? Як виявити і об'єктивувати волю більшості при демократичному режимі? 6.
 11. Стаття 77. Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення
    1. Землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, що знаходяться за межами населеного пункту і надані для потреб сільського господарства, а також призначені для цих цілей. (В ред. Федерального закону від 22.07.2008 N 141-ФЗ) 2. У складі земель сільськогосподарського призначення виділяються сільськогосподарські угіддя, землі, зайняті внутрішньогосподарськими дорогами,
 12. Керівництво до користування алфавітно-предметним покажчиком
    Посилання в покажчику включає в себе два елементи: - виділений термін, що позначає те чи інше поняття; - цифровий покажчик точного місця в підручнику, де можна ознайомитися з його описом. Цей цифровий покажчик точного місцезнаходження терміна у підручнику (наприклад, "XIII, 57, § 2 (2) - с. 256 - 257") будується за наступним принципом: - розділ підручника (позначається римськими цифрами,
 13. Контрольні питання:
    У чому полягає юридичний зміст грошових зобов'язань у міжнародному господарському обороті? 2. Які основні практикуються форми розрахунків? 3. Які інструменти правового регулювання рекомендаційного характеру в міжнародних розрахункових відносинах? 4. Які основні системи правового регулювання вексельних і чекових відносин міжнародного характеру? Порівняльна
 14. Стаття 1302. Забезпечення позову у справах про порушення авторських прав
    1. Суд може заборонити відповідачу або особі, щодо якої є достатні підстави вважати, що воно є порушником авторських прав, вчиняти певні дії (виготовлення, відтворення, продаж, здавання в прокат, імпорт або інше передбачене цим Кодексом використання, а також транспортування, зберігання або володіння) з метою введення в цивільний оборот
 15. Контрольні запитання до розділу 1
    1. Поняття "конституційне право". 2. Конституційне право як галузь національного права. 3. Поняття конституційно-правових відносин, їх види. 4. Суб'єкти конституційно-правових відносин. 5. Основні джерела конституційного права зарубіжних країн. 6. Основні тенденції розвитку конституційного
 16. Стаття 60. Понятий
    1. Понятий - яка не заінтересована в результаті кримінальної справи особа, яка притягається дізнавачем, слідчим для посвідчення факту виробництва слідчої дії, а також змісту, ходу і результатів слідчої дії. (В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 2. Понятими не можуть бути: 1) неповнолітні; 2) учасники кримінального судочинства, їх близькі родичі та
 17. Контрольні питання
    1. Поняття і основні види правомірної поведінки. 2. Юридичний конфлікт як різновид соціального конфлікту. 3. Правові механізми попередження та вирішення кримінальних конфліктів. 4. Поняття, ознаки та види правопорушення. 5. Склад правопорушення. 6. Поняття і підстави юридичної відповідальності. 7. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності. 8. Вина
 18. Стаття 289. Нецільове використання бюджетних коштів
    Нецільове використання бюджетних коштів, що виразилося в напрямку і використанні їх на цілі, що не відповідають ус-ловіям отримання зазначених коштів, певним затвердженим бюджетом, бюджетним розписом, повідомленням про бюджетні асигнувань, кошторисом доходів і витрат або іншим правовою основою їх отримання, тягне за собою накладення штрафів на керівників одержувачів бюджетних коштів у
© 2014-2022  yport.inf.ua