Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 91. Листування засуджених до позбавлення свобо-ди, перекази грошових коштів

(в ред. Федерального закону від 30.12.2012 N 304-ФЗ)
1. Засудженим до позбавлення волі дозволяється одержувати і відправляти за рахунок власних коштів листи, поштові картки і телеграми без обмеження їх кількості. Відправляються засудженими листи, поштові картки і телеграми повинні відповідати тре-бованіям, встановленим нормативними правовими актами Російської Федерації у сфері надання послуг поштового зв'язку і телеграф-ної зв'язку. На прохання засуджених адміністрація виправної установи повідомляє їх про передачу операторам зв'язку листів, поч-тових карток і телеграм для їх доставки за належністю.
2. Одержуються та відправляються засудженими листи, поштові картки і телеграми піддаються цензурі з боку адмі-страції виправної установи, за винятком випадків, зазначених у частині четвертій статті 15 цього Кодексу. Термін осуще ствления цензури становить не більше трьох робочих днів, а в разі, якщо листи, поштові картки і телеграми написані на іноземною мовою, - не більше семи робочих днів.
3. Листування засудженого із захисником або іншим особою, що надає юридичну допомогу на законних підставах, цензурі не підлягає, за винятком випадків, якщо адміністрація виправної установи має достовірними даними про те, що містяться в листуванні відомості спрямовані на ініціювання, планування або організацію злочину або залучення в його вчинення інших осіб. У цих випадках контроль листів, поштових карток, телеграфних та інших повідомлень здійснюється по мотиви-конанню постановою начальника виправної установи або його заступника.
4. Листування між містяться у виправних установах засудженими здійснюється в порядку, що визначається Пра-вилами внутрішнього розпорядку виправних установ.
5. Засуджені мають право отримувати перекази грошових коштів і за рахунок коштів, що знаходяться на їх особових рахунках, здійснювати перекази грошових коштів близьким родичам, перелік яких визначено пунктом 4 статті 5 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації. Здійснення переказів коштів іншим особам допускається з дозволу адміністрації ісправітель-ного установи в порядку, встановленому Правилами внутрішнього розпорядку виправних установ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 91. Листування засуджених до позбавлення свобо-ди, перекази грошових коштів "
 1. Стаття 91. Листування засуджених до позбавлення волі, отримання та відправлення грошових переказів
  Коментар до статті 91 1. Підтримання соціально корисних зв'язків з близькими, в тому числі шляхом листування, сприяє виправленню засуджених і заохочується кримінально-виконавчим законом. Тому в ч. 1 ст. 91 ДВК встановлено, що засуджені до позбавлення волі мають право отримувати і відправляти за рахунок власних коштів листи і телеграми без обмеження їх кількості. Отримання і
 2. Стаття 17. Повідомлення про місце відбування покарання
  Коментар до статті 17 1. Закон зобов'язує адміністрацію установ та органів, що виконують покарання, повідомити одному з родичів засудженого про його прибуття до місця відбування покарання. Не пізніше 10 днів з дня прибуття засудженого до виправної установи за його письмовою заявою одному з родичів засудженого за його вибором надсилається повідомлення із зазначенням поштового
 3. Стаття 81. Відбування засудженими до позбавлення волі всього терміну покарання в одному виправному закладі
  1. Засуджені до позбавлення волі повинні відбувати весь строк покарання, як правило, в одній виправній колонії, в'язниці чи виховній колонії. 2. Переклад засудженого для подальшого відбування покарання з одного виправної установи в інше того ж виду до-пускається в разі хвороби засудженого або для забезпечення його особистої безпеки, при реорганізації або ліквідації
 4. Стаття 140. Переведення засуджених до позбавлення волі з виховних колоній у виправні колонії
  Коментар до статті 140 1. Негативно характеризуються засуджені, які досягли віку 18 років, переводяться для подальшого відбування покарання з виховної колонії в ізольовану ділянку виховної колонії, що функціонує як виправна колонія загального режиму. До негативно характеризується засудженим відносяться не тільки злісні порушники, до них можна віднести всіх тих
 5. Стаття 47.1. Порядок виконання покарання у виді ограни-чення свободи
  (введена Федеральним законом від 27.12.2009 N 377-ФЗ) 1. Спеціалізованим державним органом, що здійснює нагляд за відбуванням засудженими покарання у вигляді обмеженням волі, є кримінально-виконавча інспекція. 2. Кримінально-виконавча інспекція за місцем проживання засудженого до покарання у вигляді обмеження волі не пізніше 15 діб з дня отримання копії вироку
 6. Стаття 140. Переведення засуджених до позбавлення волі з виховних колоній у виправні колонії
  1. Негативно характеризуються засуджені до позбавлення волі, які досягли віку 18 років, переводяться для подальшого відбування покарання з виховної колонії в ізольовану ділянку виховної колонії, що функціонує як ісправітель-ная колонія загального режиму, при його наявності або до виправної колонії загального режиму. (В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ) 2. Рішення про
 7. Стаття 115. Заходи стягнення, що застосовуються до осуж-денним до позбавлення волі
  1. За порушення встановленого порядку відбування покарання до засуджених до позбавлення волі можуть застосовуватися такі заходи стягнення: а) догану; б) дисциплінарний штраф у розмірі до двохсот карбованців; (в ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ) в) поміщення засуджених , які утримуються у виправних колоніях або тюрмах, в штрафний ізолятор на строк до 15 су-струм; г) переведення засуджених
 8. Стаття 160. Листування засуджених військовослужбовців
  Коментар до статті 160 1. На підтримку засудженим військовослужбовцям соціально корисних зв'язків направлено і надання права переписки. При цьому число листів і телеграм, які може отримувати і відправляти військовослужбовець, є необмеженим. Відповідно до ст. 20 Федерального закону від 27 травня 1998 р. N 76-ФЗ "Про статус військовослужбовців" (в ред. Від 25 грудня 2009 р.) пересилання
 9. Стаття 127. Умови відбування позбавлення волі у виправних колоніях особливого режиму для засуджених, від-бувають довічне позбавлення волі
  1. Засуджені до довічного позбавлення волі розміщуються в камерах, як правило, не більше ніж по дві людини. На прохання засуджених та в інших необхідних випадках за постановою начальника виправної колонії при виникненні загрози особистої безпеки засуджених вони можуть утримуватися в одиночних камерах. Праця зазначених засуджених організовується з урахуванням вимог утримання засуджених у
 10. Стаття 182. Оголошення і дослідження листування і телеграфних повідомлень громадян
  Коментар до статті Таємниця зв'язку. § 1. Кожен має право на таємницю листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних та інших повідомлень. Обмеження цього права допускається лише на підставі судового рішення (ч. 2 ст. 23 Конституції РФ). § 2. Таємниця листування, поштових, телеграфних та інших повідомлень, що входять в сферу діяльності операторів поштового зв'язку, гарантується державою.
 11. Стаття 122. Виправні колонії суворого ре-жиму
  1. У звичайних умовах у виправних колоніях суворого режиму відбувають покарання засуджені до позбавлення волі, посту-пили в дане виправний заклад, крім засуджених за умисні злочини, вчинені в період відбування лише-ня волі, а також засуджені, переведені з полегшених і суворих умов відбування покарання . Якщо в період перебування у слідчому ізоляторі до
 12. Стаття 181. Надання допомоги засудженим, звільняються-даємо від відбування покарання
  1. Засудженим, звільняються від примусових робіт, арешту або позбавлення волі на певний строк, забезпечується безкоштовний проїзд до місця проживання, вони забезпечуються продуктами харчування або грошима на час проїзду в порядку, встановлюється ваемих уповноваженим федеральним органом виконавчої влади. (В ред. Федеральних законів від 23.07.2008 N 160-ФЗ, від 27.12.2009 N 377-ФЗ, від
 13. Стаття 81. Відбування засудженими до позбавлення волі всього терміну покарання в одному виправному закладі
  Коментар до статті 81 1. Цією статтею встановлено загальне правило, згідно з яким засуджені до позбавлення волі повинні відбувати весь строк покарання, як правило, в одній виправній колонії, в'язниці чи виховній колонії. Це правило встановлено з тим , щоб адміністрація виправної установи мала можливість вивчити особистість засудженого, розробити і реалізувати відносно
 14. Стаття 126. Виправні колонії особливого режиму для засуджених, які відбувають довічне позбавлення волі
  Окремо від інших засуджених у виправних колоніях особливого режиму відбувають покарання засуджені до довічного позбавлення волі, а також засуджені, яким смертна кара в порядку помилування замінена довічним позбавленням
 15. Стаття 161. Придбання засудженими військовослужбовцями продуктів харчування і предметів першої необхідності
  Коментар до статті 161 1. Закон надає засудженим військовослужбовцям право придбавати продукти харчування і предмети першої необхідності. Цього права засуджений не може бути позбавлений чи обмежений у ньому навіть при негативному поведінці, порушенні умов та порядку відбування покарання. придбання продуктів харчування і предметів першої необхідності здійснюється тільки за безготівковим