Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 31. Підсудність кримінальних справ

1. Світовому судді підсудні кримінальні справи про злочини, за вчинення яких максимальне покарання не перевищує трьох років позбавлення волі, за винятком кримінальних справ про злочини, передбачені статтями 107 частиною першою, 108, 109 частинами першою і другою, 134, 135, 136 частиною першою, 146 частиною першою, 147 частиною першою, 170, 171 частиною першою, 171.1 частиною першою, 174 частиною першою, 174.1 частиною першою, 177, 178 частиною першою, 183 частиною першою, 184 частинами першою, третьою і четвертою, 185, 193, 194 частиною першою , 195, 198, 199 частиною першою, 199.1 частиною першою, 201 частиною першою, 202 частиною першою, 204 частинами першою і третьою, 207, 212 частиною третьою, 215 частиною першою, 215.1 частиною першою, 216 частиною першою, 217 частиною першою, 219 частиною першою, 220 частиною першою, 225 частиною першою, 228 частиною першою, 228.2, 228.3, 234 частинами першою і четвертою, 235 частиною першою, 236 частиною першою, 237 частиною першою, 238 частиною першою, 239, 244 частиною другою, 247 частиною першою , 248 частиною першою, 249, 250 частинами першою і другою, 251 частинами першою і другою, 252 частинами першою і другою, 253, 254 частинами першою і другою, 255, 256 частиною третьою, 257, 258 частиною другою, 259, 262, 263 частиною першою, 264 частинами першою і другою, 266 частиною першою, 269 частиною першою, 270, 271, 272 частиною першою, 273 частиною першою, 274 частиною першою, 282 частиною першою, 285.1 частиною першою, 285.2 частиною першою, 286.1 частиною першою, 287 частиною першою, 288, 289, 290 частиною першою, 291 частинами першою і другою, 292, 293 частиною першою, 294 частинами першою і другою, 296 частинами першою і другою, 297, 298.1, 301 частиною першою, 302 частиною першою, 303 частинами першою і другий, 306 частинами першою і другою, 307 частиною першою, 309 частинами першою і другою, 311 частиною першою, 314.1, 316, 322 частиною першою, 323 частиною першою, 327 частиною першою, 327.1 частиною першою та 328 Кримінального кодексу Російської Федерації.
(В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 08.12.2003 N 161-ФЗ, від 01.06.2005 N 54-ФЗ, від 05.05.2010 N 76-ФЗ , від 22.07.2010 N 155-ФЗ, від 06.04.2011 N 66-ФЗ, від 21.11.2011 N 329-ФЗ, від 07.12.2011 N 420-ФЗ, від 01.03.2012 N 18-ФЗ, від 28.07.2012 N 141-ФЗ)
2. Районному суду підсудні кримінальні справи про всі злочини, за винятком кримінальних справ, зазначених у частинах першій (в частині підсудності кримінальних справ мировому судді), третьої і четвертої цієї статті.
(В ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ)
3. Верховному суду республіки, крайового чи обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області, суду автономного округу, окружному (флотському) військовому суду підсудні:
1) кримінальні справи про злочини, передбачені статтями 105 частиною другий, 126 частиною третьою, 131 частинами третьою і чет-верте, 132 частинами третьою і четвертою, 205 - 205.2, 206 частинами другою - четвертою, 208 частиною першою, 209 - 211, 212 частиною першою, 227, 228.1 частиною п'ятою, 229.1 частиною четвертої, 275 - 279, 281, 295, 317, 353 - 358, 359 частинами першою і другою і 360 Кримінального кодексу Російської Федерації;
2) кримінальні справи щодо члена Ради Федерації, депутата Державної Думи , судді федерального суду, мирового судді за їх клопотанням, заявленому до початку судового розгляду;
3) кримінальні справи, в матеріалах яких містяться відомості, що становлять державну таємницю.
(Частина 3 в ред. Федерального закону від 29.12.2010 N 433-ФЗ (ред. 05.06.2012))
4. Втратив чинність з 1 січня 2013 року. - Федеральний закон від 29.12.2010 N 433-ФЗ.
5. Гарнізонний військовий суд розглядає кримінальні справи про всі злочини, вчинені військовослужбовцями і громадянами, що проходять військові збори, за винятком кримінальних справ, підсудних вищестоящим військовим судам.
6. Окружному (флотському) військовому суду підсудні кримінальні справи, зазначені у частині третій цієї статті, щодо військовослужбовців і громадян, проходять військові збори, а також кримінальні справи, передані в зазначений суд відповідно до частин четвертої - сьомої статті 35 цього Кодексу.
(Частина шоста в ред. Федерального закону від 27.12.2009 N 346-ФЗ)
7. Втратив силу. - Федеральний закон від 27.12.2009 N 346-ФЗ.
7.1. Якщо справи про злочини, вчинені групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинним співтовариством, підсудні військовому суду щодо хоча б одного з співучасників, а виділення кримінальної справи у відношенні інших осіб неможливо, зазначені справи щодо всіх осіб розглядаються відповідним військовим судом.
(Частина 7.1 введена Федеральним законом від 29.12.2010 N 433-ФЗ)
8. Військові суди, що дислокуються за межами території Російської Федерації, при розгляді кримінальних справ у випадках, передбачених федеральним конституційним законом, керуються цим Кодексом.
(Частина восьма в ред. Федерального закону від 27.12.2009 N 346-ФЗ)
9. Районний суд і військовий суд відповідного рівня приймають у ході досудового провадження у кримінальній справі рішення, зазначені у частинах другій та третій статті 29 цього Кодексу.
10. Підсудність цивільного позову, що випливає з кримінальної справи, визначається підсудністю кримінальної справи, в якому він пред'явлений.

Постановою Конституційного Суду РФ від 06.04.2006 N 3-П взаємопов'язані положення статті 32, частини 4 статті 4 Феде-рального закону від 20.08.2004 N 113-ФЗ і пункту 5 частини першої статті 8 Федерального закону від 18.12.2001 N 177-ФЗ в тій частині, в якій ними регулюється питання про можливість розгляду окружним військовим судом за участю присяжних засідателів кримінальних справ про особливо тяжкі злочини проти життя, скоєних на території, на яку поширюється юрисдикція цього суду, визнані не суперечать Конституції РФ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 31. Підсудність кримінальних справ "
 1. Стаття 37. Договірна підсудність
  Коментар до статті Загальна територіальна підсудність або альтернативна підсудність може бути змінена за згодою сторін. При цьому АПК РФ не вимагає укладення угоди про підсудність у формі підписання єдиного документа. Див, наприклад: Постанова Президії ВАС РФ від 29.06.2010 N
 2. Стаття 36. Недопустимість спорів про підсудність
  Спори про підсудність між судами не допускаються. Будь-яка кримінальна справа, передана з одного суду до іншого в порядку, встановленому статтями 34 і 35 цього Кодексу, підлягає безумовному прийняттю до виробництва тим судом, якому вона
 3. Стаття 32. Договірна підсудність
  1. Договірна (добровільна) підсудність заснована на угоді сторін, які вправі змінити встановлену законом територіальну підсудність і за обопільною згодою вибрати суд, найбільш зручний для них. Для суду, обраного сторонами, угода сторін про зміну підсудності обов'язково, якщо воно не суперечить вимогам закону. Зокрема, угодою сторін не може бути змінена
 4. Стаття 31. Підсудність кількох пов'язаних між собою справ
  1. Під підсудністю кількох пов'язаних між собою справ розуміється підсудність, при якій заявлена вимога підлягає розгляду в суді, де розглядається іншого пов'язане з ним вимога (справа). При цьому необхідна така зв'язок між вимогами (справами), яка дозволяє об'єднати їх в одне провадження. 2. Правило загальної територіальної підсудності вимагає, щоб позов пред'являвся
 5. § 2. Підсудність
  Коментар до § У науці підсудність прийнято поділяти на кілька видів: 1) родова підсудність, яка розмежовує компетенцію по розгляду справ між судами однієї юрисдикції різного рівня (по вертикалі), 2) територіальна підсудність, яка розмежовує компетенцію по розгляду справ між судами однієї юрисдикції одного рівня (по горизонталі). Дану підсудність, в свою
 6. Стаття 248. Виключна компетенція арбітражних судів у Російської Федерації у справах за участю іноземних осіб
  Коментар до статті У коментованій статті визначається підсудність справ за участю іноземних осіб. Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи можуть виступати у ролі сторін, заявників, третіх осіб. Підсудність, визначена ст. 402 ЦПК РФ, може бути змінена пророгаційної угодою. Не допускається зміна виключної підсудності, передбаченої
 7. Стаття 405. Незмінність місця розгляду справи
  Сформована міжнародна практика визнає компетенцію того національного суду, до виробництва якого прийнято справу з дотриманням правил підсудності. У період розгляду справи по суті можуть відбутися зміни, пов'язані з громадянством, місцем проживання або місцем перебування осіб, що у справі. Якщо ці факти відбулися після прийняття справи до провадження, то вони є юридично
 8. Стаття 404. Договірна підсудність справ за участю іноземних осіб
  Стаття 404. Договірна підсудність справ за участю іноземних
 9. Стаття 403. Виключна підсудність справ за участю іноземних осіб
  Стаття 403. Виключна підсудність справ за участю іноземних
 10. Стаття 36. Підсудність за вибором позивача
  Коментар до статті В ст. 36 АПК РФ називаються випадки, коли позивач на свій розсуд може вибрати той арбітражний суд суб'єкта Російської Федерації, в який він має намір звернутися за захистом свого права. Правила, передбачені в ст. 36 АПК РФ, називають правилами альтернативної підсудності. При застосуванні передбаченого у ч. 4 ст. 36 АПК РФ правила про можливість подачі позову в
© 2014-2022  yport.inf.ua