Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 85. Режим особливих умов у виправних установах

1. У випадках стихійного лиха, введення в районі розташування виправної установи надзвичайного або воєнного по-розкладання, при масових заворушеннях, а також при групових непокори засуджених у виправній установі може бути вве-ден режим особливих умов.
(В ред. Федерального закону від 03.04.2006 N 46-ФЗ)
2. У період дії режиму особливих умов у виправній установі може бути припинене здійснення некот-яких прав засуджених, передбачених статтями 88 - 97 цього Кодексу, введені посилений варіант охорони та нагляду, особливий порядок допуску на об'єкти, змінений розпорядок дня, обмежена діяльність виробничих, комунально- побутових, культурно-просвітніх та інших служб, за винятком медико-санітарних.
(В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ)
3. Режим особливих умов вводиться на термін до 30 діб за рішенням керівника федерального органу виконавчої влади, що здійснює правозастосовні функції, функції з контролю та нагляду у сфері виконання кримінальних покарань в ставлення-ванні засуджених, або начальника територіального органу кримінально-виконавчої системи суб'єкта Російської Федерації, согласо -ванному з Генеральним прокурором Російської Федерації або відповідним прокурором. У виняткових випадках час дію-вия режиму особливих умов може бути продовжено зазначеними посадовими особами додатково на 30 діб з підстав, визначеним частиною першою цієї статті.
(В ред. Федеральних законів від 21.07.1998 N 117-ФЗ, від 29.06.2004 N 58-ФЗ, від 08.11.2008 N 194-ФЗ)
4. У разі виникнення безпосередньої загрози життю і здоров'ю засуджених, персоналу чи інших осіб начальник исправи-тельного установи може вводити заходи, передбачені частиною другою цієї статті, самостійно з негайним повідомлен-ням посадової особи, правомочного приймати таке рішення. У цьому випадку вказана посадова особа протягом трьох діб з мо-мента отримання повідомлення приймає рішення про введення режиму особливих умов або про скасування введених заходів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 85. Режим особливих умов у виправних установах "
 1. Стаття 79. Прийом засуджених до позбавлення волі до виправних установ
  1. Прийом засуджених до позбавлення волі до виправних установ здійснюється адміністрацією зазначених установ у порядку, встановленому Правилами внутрішнього розпорядку виправних установ. 2. Засуджені, які прибули в виправні установи, поміщаються в карантинне відділення на строк до 15 діб. У період перебування у карантинному відділення засуджені перебувають у звичайних умовах
 2. Стаття 84. Оперативно-розшукова діяльність в колоніях
  1. Відповідно до законодавства Російської Федерації у виправних установах здійснюється оперативно-розшукова діяльність, завданнями якої є: забезпечення особистої безпеки засуджених, персоналу виправних уста-нов та інших осіб; виявлення, попередження і розкриття готуються і скоєних у виправних установах злочинів і порушень встановленого порядку
 3. Стаття 140. Переведення засуджених до позбавлення волі з виховних колоній у виправні колонії
  Коментар до статті 140 1. Негативно характеризуються засуджені, які досягли віку 18 років, переводяться для подальшого відбування покарання з виховної колонії в ізольовану ділянку виховної колонії, що функціонує як виправна колонія загального режиму. До негативно характеризується засудженим відносяться не тільки злісні порушники, до них можна віднести всіх тих
 4. Стаття 110. Основні форми і методи виховання-котельної роботи із засудженими до позбавлення волі
  1. У виправних установах здійснюється моральне, правове, трудове, фізичне і інше виховання засуджених до позбавлення волі, що сприяє їх виправленню. 2. Виховна робота із засудженими організовується диференційовано з урахуванням виду виправної установи, терміну на-казания, умов утримання в індивідуальних, групових і масових формах на основі
 5. Стаття 126. Виправні колонії особливого режиму для засуджених, які відбувають довічне позбавлення волі
  Коментар до статті 126 1. Відповідно до п. "л" ст. 44 КК РФ довічне позбавлення волі є самостійним видом покарання. У цьому зв'язку засуджені до довічного позбавлення волі та засуджені, яким смертна кара замінена довічним позбавленням волі в порядку помилування, як самостійна категорія засуджених відбувають покарання окремо від засуджених інших категорій. Крім
 6. Стаття 85. Режим особливих умов у виправних установах
  Коментар до статті 85 1. Режим особливих умов у виправних установах означає такі правові умови діяльності установ, при яких істотно обмежуються порівняно зі звичайними умовами права засуджених та інших осіб, що знаходяться на території виправних установ і прилеглих до них територіях. Підставами введення режиму особливих умов служить виникнення
 7. Стаття 140. Переведення засуджених до позбавлення волі з виховних колоній у виправні колонії
  1. Негативно характеризуються засуджені до позбавлення волі, які досягли віку 18 років, переводяться для подальшого відбування покарання з виховної колонії в ізольовану ділянку виховної колонії, що функціонує як ісправітель-ная колонія загального режиму, при його наявності або до виправної колонії загального режиму. (В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ) 2. Рішення про
 8. Коментар до статті 23.4
  1. Про органах і установах УІС див. коментар до ст. 19.3. Про посадових осіб органів і установ УІС, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення, в тому числі і стосовно до правопорушень, зазначених у ч. 1 даної статті, см. п. 2 коментарю до ст. 28.3 (у частині коментарю до п. 2 ч. 2 даної статті КпАП). 2. У арештних будинках за місцем засудження
 9. Стаття 87. Умови відбування покарання засудженими до позбавлення волі
  Коментар до статті 87 1. У коментованій статті знаходить свою реалізацію принцип диференціації виконання покарання щодо позбавлення волі. Необхідність диференціації виконання покарання закріплена в багатьох міжнародно-правових актах з поводження з засудженими, зокрема у подп. 12 і 13 Європейських пенітенціарних правил 1987 Суть диференціації виконання покарання полягає в
 10. Стаття 115. Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених до позбавлення волі
  Коментар до статті 115 1. Заходи стягнення, що застосовуються за порушення встановленого порядку відбування покарання, також можуть бути розділені на групи: а) заходи стягнення, що застосовуються до всіх засудженим: догана; дисциплінарний штраф у розмірі до двохсот карбованців; б) заходи стягнення, що застосовуються тільки у виправних установах певного виду : - скасування права проживання поза гуртожитку;
 11. Стаття 122. Виправні колонії суворого ре-жиму
  1. У звичайних умовах у виправних колоніях суворого режиму відбувають покарання засуджені до позбавлення волі, посту-пили в дане виправний заклад, крім засуджених за умисні злочини, вчинені в період відбування лише-ня волі, а також засуджені, переведені з полегшених і суворих умов відбування покарання . Якщо в період перебування у слідчому ізоляторі до
 12. Стаття 120. Виправні колонії загального режиму
  1. У звичайних умовах у виправних колоніях загального режиму відбувають покарання засуджені до позбавлення волі, посту-пили в дане виправний заклад, а також засуджені, переведені з полегшених і суворих умов відбування наказа-ня. Якщо засуджений в період перебування у слідчому ізоляторі не допустив порушень встановленого порядку утримання під вартою, за які до нього
 13. Стаття 124. Виправні колонії особливого режиму
  Коментар до статті 124 1. Виправні колонії особливого режиму можна розділити на два види: звичайні і для засуджених, які відбувають довічне позбавлення волі (див. коментар до ст. 126 ДВК РФ). У звичайних виправних колоніях особливого режиму, як і в двох попередніх видах виправних колоній, існує три види умов відбування покарання: звичайні, полегшені і строгі. У звичайних
 14. Стаття 124. Виправні колонії особливого режі-ма
  1. У звичайних умовах у виправних колоніях особливого режиму відбувають покарання засуджені до позбавлення волі, посту-пили в дане виправний заклад, крім засуджених за умисні злочини, вчинені в період відбування лише-ня волі, а також засуджені, переведені з полегшених і суворих умов відбування покарання . Якщо в період перебування у слідчому ізоляторі до
 15. Стаття 80. Роздільне утримання засуджених до ли-шению волі у виправних установах
  1. У виправних установах встановлюється роздільне утримання засуджених до позбавлення волі чоловіків і жінок, неповнолітніх і дорослих. 2. Особи, вперше засуджені до позбавлення волі, утримуються окремо від засуджених, які раніше відбували позбавлення волі. Ізо-лированной від інших засуджених містяться: засуджені при небезпечному рецидиві, засуджені за особливо небезпечному рецидиві злочини ний;
 16. Стаття 81. Відбування засудженими до позбавлення волі всього терміну покарання в одному виправному закладі
  1. Засуджені до позбавлення волі повинні відбувати весь строк покарання, як правило, в одній виправній колонії, в'язниці чи виховній колонії. 2. Переклад засудженого для подальшого відбування покарання з одного виправної установи в інше того ж виду до-пускається в разі хвороби засудженого або для забезпечення його особистої безпеки, при реорганізації або ліквідації
 17. Стаття 93. Прогулянки засуджених до позбавлення волі
  Коментар до статті 93 1. Надання спеціального права на прогулянку продиктовано турботою про здоров'я засуджених. Цим правом наділяються засуджені, які проживають не в гуртожитках, тобто знаходяться в замикаються приміщеннях, штрафних ізоляторах, дисциплінарних ізоляторах, приміщеннях камерного типу, єдиних приміщеннях камерного типу, загальних і одиночних камерах. Умовою надання права на