Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 86. Заходи безпеки і підстави їх примі-вати

1. У випадках надання засудженими опору персоналу виправних установ, злісної непокори законним вимогам персоналу, прояви буйства, участі в масових заворушеннях, захоплення заручників, напади на громадян або вчинення інших суспільно небезпечних дій, а також при втечі або затриманні втікачів із виправних установ засуджених з метою припинення зазначених протиправних дій, а одно запобігання заподіяння цими засудженими шкоди оточуючим або са-мім собі застосовуються фізична сила, спеціальні засоби і зброя.
2. Порядок застосування зазначених у частині першій цієї статті заходів безпеки визначається законодавством Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 86. Заходи безпеки і підстави їх примі-вати "
 1. Контрольні питання по темі
  підстави припинення дії договору визнаються за
 2. Стаття 13. Право засуджених на особисту безпеку
  стаття була доповнена частиною четвертою, яка здійснення заходів безпеки щодо засудженого, який є учасником кримінального судочинства, покладає на начальника установи. Це можуть бути наступні заходи: забезпечення конфіденційності факту захисту засудженого і відомостей про захищається обличчі; роздільне утримання захищається від осіб, від яких може виходити загроза; переклад
 3. 15.4. Заходи адміністративного припинення
  заходи можуть застосовуватися тільки в момент його вчинення. Заходами адміністративного припинення виступають: вимога припинити протиправне діяння; примусове лікування осіб, які страждають захворюваннями, небезпечними для оточуючих; тимчасове відсторонення від роботи інфікованих хворих; заборона експлуатації несправного транспорту; призупинення дії ліцензій та квот; анулювання
 4. 15.2 . Адміністративний примус: поняття, особливості, мети, види
  заходи адміністративного попередження); - законність застосування забезпечується системою гарантій; - застосовується з метою забезпечення правового порядку та громадської безпеки. Мета адміністративного примусу: 1) попередження правопорушень і настання інших шкідливих наслідків, не пов'язаних з правопорушенням; 2) припинення правопорушень; 3) відновлення
 5. 15.3. Заходи адміністративного попередження
  безпеки особистості, суспільства, держави. Підставою застосування заходів адміністративного попередження виступають презумпції (припущення) про намір особи вчинити правопорушення або про можливість настання несприятливих наслідків для особистості, суспільства, держави в результаті надзвичайних подій природного і техногенного характеру. Адміністративне попередження
 6. Стаття 12.6. Порушення правил застосування ременів безпеки або мотошоломів
  безпеки, перевезення пасажирів, не пристебнутих ременями безпеки, якщо конструкцією транспортного засобу передбачені ремені безпеки, а також керування мотоциклом або перевезення на мотоциклі пасажирів без мотошоломів або в незастебнутих мотошоломах - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі п'ятисот рублів. (В ред. Федеральних законів від 22.06.2007 N 116-ФЗ, від
 7. Стаття 12.6. Порушення правил застосування ременів безпеки або мотошоломів
  безпеки, перевезення пасажирів, що не пристебнутих ременями безпеки, якщо конструкцією транспортного засобу передбачені ремені безпеки, а також керування мотоциклом або перевезення на мотоциклі пасажирів без мотошоломів або в незастебнутих мотошоломах - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі однієї другої мінімального розміру оплати
 8. Стаття 186. Порядок виконання смертної кари
  нения не видається та про місце його Захора-нання не 15.5. Заходи адміністративно-процесуального забезпечення
 9. заходи, містять обмеження особистих немайнових прав, обмеження майнових прав, обмеження організаційного характеру. За характером функцій дані заходи поділяються на: заходи адміністративно-процесуального заходу; заходи, спрямовані на отримання доказів; заходи, спрямовані на виконання адміністративних покарань. Найбільш поширені заходи
  Стаття 282. Заходи, що застосовуються до порушників бюд-житнього законодавства
 10. заходи: попередження про неналежне виконання бюджетного процесу; блокування витрат; вилучення бюджетних коштів; призупинення операцій за рахунками в кредитних організаціях; накладення штрафу; нарахування пені та інших заходів відповідно до цього Кодексу та федеральними
  Завдання і принципи кримінального права
 11. заходи уг.о-пр.вого хар-ра, відповідати характеру і ступеня заг-ої небезпеки переступив-я, обстоят-вам його соверш-я і особи винного (ч. 1 ст. 6 КК). Залучення до уг.ой відповідь-і: (1), повинно грунтуватися тільки на переконливих, доведених і повністю відповідають закону обстоят-вах. Ніхто не може нести уг.ую відповідь-ь двічі за одне і те ж переступив-е. П. гуманізму - уг.ое законодавчих-во РФ
  Стаття 168. Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених військовослужбовців
 12. заходи заохочення, заходи стягнення є засобом впливу на поведінку засудженого. Це вимушений захід, що застосовується до особи, допускающему порушення умов та порядку відбування покарання . Вона є негативною оцінкою поведінки засудженого з боку командування дисциплінарної військової частини. На командира військової частини покладається відповідальність за підтримання в ній дисципліни і
  Стаття 10. Основні і додаткові заходи дисциплінарного впливу
 13. заходи дисциплінарного впливу може застосовуватися рекомендація про виключення. 2. Зауваження, попередження з публічним повідомленням громадськості, штраф можуть застосовуватися як в якості основної, так і у вигляді додаткової міри дисциплінарного впливу. 3. Рішення Дисциплінарного комітету, що містить рекомендацію про виключення, не може супроводжуватися винесенням додаткової міри
  Перешкоджання проведенню зборів, мітингу, де-монстрації, ходи, пікетування або участі в них (ст. 149 КК).
 14. заснованих вимог до організато-рам публічного заходу, неправомірне призупинення або припинення публічного заходу), 2) незаконним вос-перешкоджанням у будь-якій формі участі в них; 3) незаконним примусом в будь-якій формі до участі в них. Кримінально нака-зуемое характер цих дій надає або спеціальний суб'єкт, їх здійснює (посадова особа, яка використовує при цьому
  заходи З. р. п. III, 15, § 1 (2) - с. 557 - 560 - підстави застосування заходів З. р. п. III, 15, § 1 (3) - с. 560 - 561 - поняття і зміст права на З. р. п. III, 15, § 1 (1) - з . 556 - 557 - форми З. р. п. III, 15, § 1 (4) - с. 561 - 563 Зловмисне угоду представника однієї сторони угоди з іншого II, 13, § 3 (11) - с. 505 Зловживання правом - З. п., об'єктивно заподіює
 15. З
  85. Поняття комерційної таємниці
 16. заходів до охорони її конфіденційності. Ознаки комерційної таємниці: 1) її предметом є відомості, пов'язані з комерційної та господарської діяльністю підприємства (виробнича і технологічна інформація, інформація про управління, фінанси та інша інформація про діяльність підприємства); 2) ця інформація - власність організації; 3) вона має дійсну або
  Заходи захисту і міри відповідальності
 17. заходи захисту і заходи відповідальності, які різняться між собою за підставами застосування, соціальним призначенням і виконуваних функцій, принципам реалізації та деяким іншим моментам. Найбільшу практичну значимість при цьому має та обставина, що за загальним правилом міри відповідальності на відміну від заходів захисту застосовуються лише до винного порушника суб'єктивного права і виражаються
  Контрольні питання
 18. безпекою ? 2. Чи мається законодавче визначення інформаційної безпеки? Якщо є, то вкажіть його формулювання? 3. Що розуміється під життєво важливими інтересами особистості, суспільства і держави в інформаційній сфері? 4. Як співвідносяться поняття "інформаційна безпека", "безпека інформації" та "захист інформації"? 5. Які згідно Доктрині інформаційної
  Стаття 1
 19. заходи для запобігання та усунення загрози миру і придушення актів агресії або інших порушень миру і проводити мирними засобами, у згоді з принципами справедливості і міжнародного права, залагоджування або дозвіл міжнародних суперечок або ситуацій, які можуть призвести до порушення миру; 2. Розвивати дружні відносини між націями на основі поваги принципу рівноправності і
  Стаття 95. Заміна однієї забезпечувальний захід другий
 20. заходи допускаються на будь-якій стадії арбітражного процесу, в тому числі в період зупинення провадження у справі, особи, що у справі, має право в цей період звернутися з клопотанням про вчинення інших процесуальних дій , передбачених гл. 8 АПК РФ, в тому числі про скасування забезпечувальних заходів, заміни однієї забезпечувальний захід другий, витребування зустрічного забезпечення. Див: п. 2
  меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, в том числе в период приостановления производства по делу, лица, участвующие в деле, вправе в этот период обратиться с ходатайством о совершении иных процессуальных действий, предусмотренных гл. 8 АПК РФ, в том числе об отмене обеспечительных мер, замене одной обеспечительной меры другой, истребовании встречного обеспечения. См.: п. 2
© 2014-2022  yport.inf.ua