Головна
ГоловнаАдміністративне , фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Н. В . Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

15.2. Адміністративний примус: поняття, особливості, мети, види

Адміністративне примус - метод державного управління, заснований на нормах адміністративного права, сукупність засобів психічного, фізичного і іншого впливу, що застосовуються уповноваженими суб'єктами у встановленому процесуальному порядку з метою забезпечення громадського порядку та громадської безпеки.
Особливості адміністративного примусу:
- грунтується на нормах адміністративного права;
- застосовується як фізичними, так і юридичними особам;
- застосовується в сфері суспільних відносин, врегульованих як нормами адміністративного права, так і нормами інших галузей права;
- закріплюється як в законних, так і в підзаконних нормативних правових актах;
- застосовується широким колом уповноважених суб'єктів;
- система заходів адміністративного примусу відрізняється різнобічним характером (широкого спектру дії);
- застосовується найчастіше в адміністративному (позасудовому) порядку;
- порядок застосування регламентується адміністративно-процесуальними нормами, що створюють спрощену процедуру;
- застосовується як до осіб, які вчинили правопорушення, так і до осіб, які не скоїли правопорушення (заходи адміністративного попередження);
- законність застосування забезпечується системою гарантій;
- застосовується з метою забезпечення правового порядку та громадської безпеки.
Мета адміністративного примусу:
1) попередження правопорушень і настання інших шкідливих наслідків, не пов'язаних з правопорушенням;
2) припинення правопорушень ;
3) відновлення порушеного стану;
4) процесуальне забезпечення;
5) покарання (відповідальність) правопорушника.
За характером і специфіці правопорушення виділяють заходи психічного впливу, заходи фізичного впливу, заходи матеріального (майнового) впливу, заходи організаційного впливу.
По суб'єкту застосування існують заходи, що застосовуються індивідуальними суб'єктами і вживані колективними суб'єктами.
За нормативними підставами заходи примусу можуть грунтуватися на законах і підзаконних актах.
Застосовуються заходи або в адміністративному (позасудовому), або в судовому порядку.
Заходи примусу можуть бути засновані на правопорушення, на інших фактах (аномалії з правовим змістом).
За сферою впливу виділяють внутрішньоорганізаційні і зовн-невластного заходи.
За способом забезпечення громадського порядку та цільовим призначенням існують заходи адміністративного попередження, адміністративного припинення, адміністративно-процесуального забезпечення, адміністративні правовосстановітельние заходи (заходи захисту), заходи адміністративного покарання.
Стадії застосування заходів адміністративного примусу:
- аналіз правоохоронної ситуації;
- вибір заходи адміністративного примусу;
- перевірка дієвості обраної заходи адміністративного примусу;
- прийняття (оформлення) рішення про застосування заходи адміністративного примусу;
- реальне застосування заходів адміністративного примусу;
- аналіз ефективності застосування заходів адміністративного примусу;
- внесення коректив у подальшу правозастосовчу діяльність.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 15.2. Адміністративний примус: поняття, особливості, мети, види "
 1. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  адміністративно-технічних комісій суб'єкта Російської Федерації, Верховний Суд Російської Федерації вказав, що в ст. 6 Федерального закону від 28 серпня 1995 р. N 154-ФЗ "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" перераховані питання місцевого значення, що знаходяться у веденні місцевого самоврядування. Організація та утримання адміністративних комісій цим
 2. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  адміністративного правопорушення або навіть кримінального злочину. Зокрема, КК поряд з традиційними складами злочинів, що передбачають кримінальну відповідальність за побої (ст. 116), катування (ст. 117), погрозу вбивством (ст. 119), заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю (ст. 111), шахрайство (ст. 159) та ін, встановив спеціальну відповідальність за "примус до вчинення угоди чи
 3. § 1. Поняття цивільно-правової відповідальності
  адміністративному), навіть якщо ті і носять майновий характер, оскільки за допомогою таких заходів забезпечується стягнення в дохід скарбниці, тобто захищаються публічні інтереси. Нечисленні, передбачені цивільним законодавством випадки стягнення в дохід держави (ст. 169, 179, 243 ЦК) пов'язані з порушенням публічних інтересів і являють собою виключення , які не порушують загального
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  адміністративному порядку органами опіки та піклування (ч. 3 ст. 13 ЦК 1964 р.) . Сучасний судовий порядок вирішення даного питання і явне обмеження кола заявників свідчать про посилення охорони прав та інтересів неповнолітніх. * (172) Оскільки згідно з п. 4 ст. 26 ЦК дієздатність громадян віком від 14 до 18 років може бути обмежена за наявності будь-яких достатніх
 5. Глава 24 Формування нової системи права
  адміністративного законодавства. При підготовці регламенту була здійснена рецепція іноземного права: у його основу було покладено шведський Канцелярський статут 1661 Структура Регламенту орієнтувала на об'єкти регулювання: положення про обов'язки і посади колегій та державних установ взагалі, певні сфери та форми їх діяльності, встановлення складу та категорії
 6. 2. Свобода договорів
  адміністративні по їх природі акти (фонди, наряди, титульні списки, плани перевезень і т.п.), які породжують обов'язок адресата акта укладати договір, зміст якого зумовлювалося самим актом. Як вже зазначалося, логічним завершенням цієї системи стали ув'язнені у формі прийняття до виконання наряду договори , при яких сторонам взагалі нічого було погоджувати, а свою волю укласти
 7. 12. Обов'язкове страхування
  адміністративно-територіальному утворенні, та ін У всіх розглянутих випадках на зазначених у законі осіб покладається обов'язок укласти договір страхування зі страховиком, при цьому за загальним правилом за свій рахунок, тобто за рахунок страхувальника. З наведеного правила зроблено виняток для обов'язкового страхування пасажирів: в силу п. 2 ст. 936 ГК воно може здійснюватися в передбачених
 8. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
  адміністративні правопорушення включена ст. 14.27, яка встановила адміністративні санкції за три види пов'язаних з організацією лотерей правопорушень. Маються на увазі проведення лотереї без отриманого у встановленому порядку дозволу або без направлення, також у встановленому порядку, повідомлення (ч. 1); несвоєчасне перерахування цільових відрахувань від лотереї та спрямування їх на інші, ніж
 9. Стаття 127-1. Торгівля людьми Коментар до статті 127.1
  адміністративно-господарські обов'язки в комерційній організації незалежно від форми власності або в некомерційній організації, котра є державним чи муніципальним закладом. При цьому під використанням свого службового становища для вчинення торгівлі людьми слід розуміти не тільки умисне використання особою своїх службових повноважень, а й надання впливу виходячи
 10. § 3. Позитивізм у філософії, науці, соціології
  адміністративне чи судовий розгляд, покарання, інакше кажучи - офіційне таврування індивіда як правопорушника, злочинця, девианта. З цього моменту людина починає ототожнювати себе з присвоєним ярликом. Він втрачає статус учня або місце роботи, його починають цуратися, не приймати в «порядному суспільстві», ізолювати від суспільства. Тепер рецидиви девіантної поведінки
© 2014-2022  yport.inf.ua