Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 60. Відшкодування шкоди, заподіяної слідом-ствие недоліків робіт з інженерних вишукувань, по під-готуванні проектної документації, з будівництва, рекон-струкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва

(в ред. Федерального закону від 22.07. 2008 N 148-ФЗ)
1. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків робіт з інженерних вишукувань, здійснюється особою, виконавши-шим такі роботи. Субсидіарну відповідальність за заподіяння зазначеного шкоди несе:
(в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
1) втратив чинність. - Федеральний закон від 27.07.2010 N 240-ФЗ;
2) саморегульована організація в межах коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації щодо особи, яка на момент виконання таких робіт мало свідоцтво про допуск до них, видане цієї саморегулівної організацією.
2. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків робіт з підготовки проектної документації, здійснюється особою, що виконали такі роботи. Субсидіарну відповідальність за заподіяння зазначеного шкоди несе:
(в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
1) втратив чинність. - Федеральний закон від 27.07.2010 N 240-ФЗ;
2) саморегульована організація в межах коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації щодо особи, яка на момент виконання таких робіт мало свідоцтво про допуск до них, видане цієї саморегулівної організацією.
3. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктах-та капітального будівництва, здійснюється особою, що виконали такі роботи. Субсидіарну відповідальність за заподіяння вказаного шкоди несе:
(в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
1) втратив чинність. - Федеральний закон від 27.07.2010 N 240-ФЗ;
2) саморегульована організація в межах коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації щодо особи, яка на момент виконання таких робіт мало свідоцтво про допуск до них, видане цієї саморегулівної організацією.
3.1. У разі виключення відомостей про саморегулівної організації, що видала свідоцтво про допуск до робіт, які ока-викликають вплив на безпеку об'єктів капітального будівництва, з державного реєстру саморегулівних організацій суб-сідіарную відповідальність у випадках, передбачених частинами 1 - 3 цієї статті, несе Національне об'єднання саморегул -руемих організацій відповідного виду в межах коштів компенсаційного фонду зазначеної саморегулівної організації, зарахованих на рахунок такого Національного об'єднання.
(Частина 3.1 введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
4. У разі заподіяння шкоди внаслідок недоліків робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, за наявності у особи, виконав такі роботи, договору страхування цивільної відповідальності, яка може на-ступити у разі заподіяння шкоди внаслідок недоліків таких робіт, зазначений шкода відшкодовується за рахунок коштів, отриманих за до-говору даного страхування, та за рахунок коштів особи, виконав такі роботи. При цьому положення частин 1 - 3 цієї статті, передбачати солідарну субсидіарну відповідальність Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, організації, ко-торая провела недержавну експертизу проектної документації, саморегулівної організації, що видала свідоцтво про до-пуску до таких робіт, застосовуються за наявності наступних умов:
(в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
1) для відшкодування зазначеного шкоди недостатньо коштів, отриманих за договором страхування відповідальності ;
2) особа, яка виконала роботи, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, відмовилося задовольнити вимогу про відшкодування шкоди або замовник або третя особа не отримали від нього в розумний строк відповідь на пред'явлений-ве вимога про відшкодування шкоди.
5. Субсидіарну відповідальність за заподіяння шкоди внаслідок недоліків робіт з інженерних вишукувань, з підготовки проектної документації, з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва поряд з особами, в тому числі саморегульованиморганізаціями, зазначеними в частинах 1 - 3 цієї статті, несуть:
1) Російська Федерація, суб'єкт Російської Федерації чи організація, яка провела недержавну експертизу інженерні шукування, якщо шкода заподіяна в результаті невідповідності результатів інженерних вишукувань вимогам технічних регла-ментів і є позитивний висновок державної експертизи результатів інженерних вишукувань або позитивне за-ключення недержавної експертизи інженерних вишукувань;
2) Російська Федерація, суб'єкт Російської Федерації чи організація, яка провела недержавну експертизу про-проектної документації, якщо шкода заподіяна в результаті невідповідності проектної документації вимогам технічних регламентів і (або) результатам інженерних вишукувань і є позитивний висновок державної експертизи проектної документації або позитивний висновок недержавної експертизи проектної документації;
3) Російська Федерація або суб'єкт Російської Федерації, якщо шкода заподіяна в результаті невідповідності збудованого, ре -конструированного, відремонтованого об'єкта капітального будівництва та (або) робіт, виконаних у процесі будівництва, ре-конструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва, вимогам технічних регламентів і (або) проектної доку-ментації і є позитивний висновок органу державного будівельного нагляду.
(Частина 5 введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 60. Відшкодування шкоди, заподіяної слідом-ствие недоліків робіт з інженерних вишукувань, по під-готуванні проектної документації, з будівництва, рекон-струкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва "
 1. Стаття 1096. Особи, відповідальні за шкоду, заподіяну внаслідок недоліків товару, роботи або послуги
  1. Шкода, заподіяна внаслідок недоліків товару, підлягає відшкодуванню за вибором потерпілого продавцем або виробником товару. 2. Шкода, заподіяна внаслідок недоліків роботи або послуги, підлягає відшкодуванню особою, що виконали роботу або надали послугу (виконавцем). 3. Шкода, заподіяна внаслідок ненадання повної чи достовірної інформації про товар (роботу, послугу), підлягає
 2. Контрольні питання до § 5.21
  1. Назвіть види шкоди, що підлягає відшкодуванню. 2. Які загальні умови відшкодування шкоди? 3. Чи підлягає відшкодуванню шкода, заподіяна діями державних органів? 4. Які правила відшкодування шкоди, заподіяної неповнолітнім? 5. У чому полягають особливості відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки? 6. Що підлягає відшкодуванню при заподіянні шкоди життю
 3. § 3. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт або послуг
  § 3. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт або
 4. Стаття 1095. Підстави відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товару, роботи або послуги
  Шкода, заподіяна життю, здоров'ю або майну громадянина або майну юридичної особи внаслідок конструктивних, рецептурних або інших недоліків товару, роботи або послуги, а також внаслідок недостовірної або недостатньої інформації про товар (роботу, послугу), підлягає відшкодуванню продавцем або виробником товару, особою, що виконали роботу або надали послугу (виконавцем), незалежно
 5. Вопрос_51. Умови відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг
  Вопрос_51. Умови відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт,
 6. 1. Загальні умови відповідальності за шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт або послуг
  Шкода, заподіяна життю, здоров'ю або майну громадянина або майну юридичної особи внаслідок конструктивних, рецептурних або інших недоліків товару, роботи або послуги, а також внаслідок недостовірної або недостатньої інформації про товар (роботу, послугу), підлягає відшкодуванню продавцем або виробником товару, особою, що виконали роботу або надали послугу (виконавцем), незалежно
 7. § 4. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт або послуг
  1. Визначення. Шкода, заподіяна внаслідок недоліків товару, роботи або послуги, а також внаслідок недостовірної або недостатньої інформації про товар (роботу, послугу), підлягає відшкодуванню продавцем або виробником (виконавцем) товару, роботи або послуги незалежно від їхньої вини і від того, складався потерпілий з ними у договірних відносинах чи ні (ст. 1095 ЦК РФ). 2. Особливості.
 8. Стаття 1221. Право, що підлягає застосуванню до відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок недоліків товару, роботи або послуги
  1. До вимоги про відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товару, роботи або послуги, за вибором потерпілого застосовується: 1) право країни, де має місце проживання або основне місце діяльності продавець або виробник товару або інший заподіювач шкоди; 2) право країни, де має місце проживання або основне місце діяльності потерпілий; 3) право країни, де була
 9. Стаття 580. Наслідки заподіяння шкоди внаслідок недоліків подарованої речі
  Шкода, заподіяна життю, здоров'ю або майну обдаровуваного громадянина внаслідок недоліків подарованої речі, підлягає відшкодуванню дарувальником відповідно до правил, передбачених главою 59 цього Кодексу, якщо доведено, що ці недоліки виникли до передачі речі обдаровуваному, не належать до числа явних і дарувальник, хоча і знав про них, не попередив про них
 10. Заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю з необережності (ст. 118 КК).
  Поняття тяжкої шкоди здоров'ю розглянуто при аналізі ст. 111 КК. Відмінність цих злочинів полягає в суб'єктивній стороні. Суб'єктивна сторона характеризується необережною фор-мій вини у вигляді злочинної легковажності або злочинність не-брежності. Як правило, це пов'язано з грубим порушенням пра-вил побутової обережності або обережності у сфері професійної
© 2014-2022  yport.inf.ua