Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 61. Компенсація шкоди, заподіяної життю, здоров'ю або майну фізичних осіб

1. При здійсненні містобудівної діяльності або експлуатації об'єктів капітального будівництва у разі причини-ня шкоди життю, здоров'ю або майну фізичних осіб внаслідок надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи місць-ного самоврядування можуть прийняти рішення про компенсацію певним категоріям фізичних осіб заподіяної їм шкоди.
2. Компенсація органами державної влади Російської Федерації, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю або майну фізичних осіб, не звільняє особу, винну в заподіянні такої шкоди, від відповідальності, передбаченої цим Кодексом та іншими федеральними закону-ми .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 61. Компенсація шкоди, заподіяної життю, здоров'ю або майну фізичних осіб "
 1. Стаття 59. Відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю фізичних осіб, майну фізичних або юри-дических осіб при здійсненні територіального плану-вання та містобудівного зонування
  шкоди, заподіяної життю або здоров'ю фізичних осіб, майну фізичних або юридичних осіб в резуль-Таті твердження не відповідають вимогам технічних регламентів документів територіального планування муниципаль-них утворень, правил землекористування та забудови, документації з планування територій муніципальних утворень, здійс-нюється в повному обсязі. 3. Втратив силу.
 2. Стаття 1101. Спосіб і розмір компенсації моральної шкоди
  компенсації моральної шкоди визначається судом залежно від характеру заподіяних потерпілому фізичних і моральних страждань, а також ступеня вини заподіювача шкоди у випадках, коли вина є підставою відшкодування шкоди. При визначенні розміру компенсації шкоди повинні враховуватися вимоги розумності і справедливості. Характер фізичних і моральних страждань оцінюється
 3. Контрольні питання до § 5.21
  шкоди, що підлягає відшкодуванню. 2. Які загальні умови відшкодування шкоди? 3. Чи підлягає відшкодуванню шкода, заподіяна діями державних органів? 4. Які правила відшкодування шкоди, заподіяної неповнолітнім? 5. У чому полягають особливості відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки? 6. Що підлягає відшкодуванню при заподіянні шкоди життю або здоров'ю
 4. Стаття 62. Розслідування випадків заподіяння шкоди життю або здоров'ю фізичних осіб, майну фізичних або юридичних осіб в результаті порушення законодавець-ства про містобудівну діяльність
  шкоди життю або здоров'ю фізичних осіб, майну фізичних або юридичних осіб в результаті на-рушення законодавства про містобудівну діяльність протягом десяти днів з дня заподіяння такої шкоди створюються техниче-ські комісії для встановлення причин такого порушення і визначення осіб, які допустили таке порушення. 2. У разі заподіяння шкоди життю або здоров'ю фізичних осіб,
 5. Список рекомендованої літератури
  шкоди, заподіяної життю та здоров'ю дитини / / Ріс. юстиція. - 1998. - № 10. 2. Коментар до! Застосування Правил відшкодування власником ПІДПРИЄМСТВА, встанови и організації або уповноваженим ним органом Шкоди, заподіяної працівнікові пошкодженню здоров'я, пов'язаним з Виконання ним трудових обов'язків / За ред. В.К. Ма-мутов, Ю.С. Шемшученко. - К.: Б. в., 1995. - 161 с. 3. Кособродов В.М.
 6. Стаття 115. Умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю Коментар до статті 115
  шкоди здоров'ю настає лише в разі умисної вини у формі прямого або непрямого умислу. 3. Суб'єкт - фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку. 4. Кваліфікуючу ознаку - заподіяння легкої шкоди здоров'ю з хуліганських спонукань - введено після внесення змін до ст. 213 КК РФ (хуліганство) в 2003 р. 5. Коментар до п. "б" ч. 2 ст. 115 см. в коментарі до ст.
 7. Стаття 935. Обов'язкове страхування
  шкоди їх життю, здоров'ю або майну; ризик своєї цивільної відповідальності, яка може виникнути внаслідок нанесення шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб або порушення договорів з іншими особами. 2. Обов'язок страхувати своє життя або здоров'я не може бути покладена на громадянина за законом. 3. У випадках, передбачених законом або у встановленому ним порядку, на
 8. Список рекомендованої літератури
  шкоди, понесеного громадянином при рятуванні соціалістичного майна. -М.: Госюриздат, 1963. - 66 с. 2. Коняєв Н.І. Зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди і внаслідок порятунку соціалістичного майна. - Куйбишев, 1966. - 51 с. 3. Стависский П.Р. Відшкодування шкоди при порятунку соціалістичного майна, життя і здоров'я громадян. - М.: Юрид. літ., 1974. - 128
 9. § 1. Загальна характеристика злочинів проти життя та здоров'я
  шкоди здоров'ю (ст. 111), б) умисне заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров'ю (ст. 112); в) заподіяння тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю в стані афекту (ст. 113); г) заподіяння тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю при перевищенні меж необхідної оборони або при пре-підвищенні заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила злочин (ст. 114); д)
 10. Стаття 118. Заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю з необережності Коментар до статті 118
  шкоди здоров'ю з необережності ідентичні розглянутим вище ознаками об'єкта основного складу заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю (див. коментар до ст. 111 КК РФ). Об'єктивна сторона злочину виражається в діянні у формі дії або бездіяльності, що складаються в порушенні правил побутової або професійної обережності, наслідків у вигляді тяжкої шкоди здоров'ю потерпілого і причинного
 11. Стаття 237. Відшкодування моральної шкоди, заподіяної працівникові
  стаття передбачає, що у всіх випадках неправомірних дій (бездіяльності) роботодавця працівник має право вимагати відшкодування моральної шкоди, якщо їх наслідком стали фізичні або моральні страждання працівника. Визнати неправомірними дії роботодавця можуть відповідні органи з розгляду індивідуальних трудових спорів (див. ст. 357, 382 ТК) за заявою працівника.
 12. Стаття 1084. Відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина при виконанні договірних або інших зобов'язань
  шкоди життю і здоров'ю громадянина мало місце до 1 березня 1996 року, але не раніше 1 березня 1993 року, і заподіяну шкоду залишився невідшкодованих (Федеральний закон від 26.01.1996 N
 13. Зміна розміру відшкодування шкоди життю або здоров'ю
  шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина носить триваючий, часто вельми тривалий характер. Суми виплачуваного громадянам відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю потерпілого, при підвищенні вартості життя підлягають індексації у встановленому законом порядку. З урахуванням ряду інших обставин суд також може збільшити або зменшити розмір такого відшкодування. Потерпілий вправі
 14. Стаття 800. Відповідальність перевізника за заподіяння шкоди життю або здоров'ю пасажира
  заподіяну життю чи здоров'ю пасажира при перевезенні пасажира в закордонному сполученні, якщо перевізник і пасажир не є організаціями або громадянами Російської Федерації див. статті 186 і 197 КТМ РФ від 30.04 .1999 N 81-ФЗ. Відповідальність перевізника за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю пасажира, визначається за правилами глави 59 цього Кодексу, якщо законом або договором
© 2014-2022  yport.inf.ua