Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 62. Розслідування випадків заподіяння шкоди життю або здоров'ю фізичних осіб, майну фізичних або юридичних осіб в результаті порушення законодавець-ства про містобудівну діяльність

1. У разі заподіяння шкоди життю або здоров'ю фізичних осіб, майну фізичних або юридичних осіб в результаті на-рушення законодавства про містобудівну діяльність протягом десяти днів з дня заподіяння такої шкоди створюються техниче-ські комісії для встановлення причин такого порушення і визначення осіб, які допустили таке порушення .
2. У разі заподіяння шкоди життю або здоров'ю фізичних осіб, майну фізичних або юридичних осіб в результаті на-рушення законодавства про містобудівну діяльність щодо об'єктів, зазначених у пункті 5.1 статті 6 цього Кодексу, встановлення причин такого порушення здійснюється у порядку, встановленому Урядом Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ)
3. У разі заподіяння шкоди життю або здоров'ю фізичних осіб, майну фізичних або юридичних осіб в результаті на-рушення законодавства про містобудівну діяльність щодо об'єктів охорони здоров'я, освіти, культури, відпочинку, спорту та інших об'єктів соціального та комунально-побутового призначення, об'єктів транспортної інфраструктури, торгівлі, гро-венного харчування, об'єктів ділового, адміністративного, фінансового, релігійного призначення, об'єктів житлового фонду (за винятком об'єктів індивідуального житлового будівництва), які не є особливо небезпечними, технічно складними і унікальними об'єктами, встановлення причин такого порушення здійснюється у порядку, встановленому вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації.
4. У разі заподіяння шкоди життю або здоров'ю фізичних осіб, майну фізичних або юридичних осіб в результаті на-рушення законодавства про містобудівну діяльність щодо об'єктів, не зазначених у частинах 2 і 3 цієї статті, або в результаті порушення законодавства про містобудівну діяльність, якщо шкода життя або здоров'ю фізичних осіб або значи-вальний шкоду майну фізичних або юридичних осіб не заподіюється, встановлення причин такого порушення здійснюється у порядку, встановленому рішенням голови місцевої адміністрації.
5. Максимальний термін встановлення причин зазначених у частинах 2 - 4 цієї статті порушень законодавства не повинен перевищувати відповідно п'ять місяців, три місяці, два місяці.
6. За підсумками встановлення причин порушення законодавства затверджується висновок, що містить висновки:
1) про причини порушення законодавства, в результаті якого було завдано шкоди життю або здоров'ю фізичних осіб, иму-ществу фізичних або юридичних осіб і його розмірах ;
2) про обставини, що вказують на винність осіб;
3) про необхідні заходи з відновлення сприятливих умов життєдіяльності людини.
7. Висновок, зазначене у частині 6 цієї статті, підлягає опублікуванню.
8. В якості спостерігачів при встановленні причин порушення законодавства, в результаті якої заподіяна шкода, можуть брати участь зацікавлені особи (забудовник, технічний замовник, особа, яка виконує інженерні вишукування, особа, осуще ствляющее підготовку проектної документації, особа, яка здійснює будівництво, або їх представники, представники спеціалізованого експертної організації в галузі проектування та будівництва) та представники громадян та їх об'єднань.
(В ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
9. Особи, зазначені у частині 8 цієї статті, у разі незгоди з висновком можуть оскаржити його в судовому порядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 62. Розслідування випадків заподіяння шкоди життю або здоров'ю фізичних осіб, майну фізичних або юридичних осіб в результаті порушення законодавець-ства про містобудівну діяльність "
 1. Контрольні питання до § 5.21
  1. Назвіть види шкоди, що підлягає відшкодуванню. 2. Які загальні умови відшкодування шкоди? 3. Чи підлягає відшкодуванню шкода, заподіяна діями державних органів? 4. Які правила відшкодування шкоди, заподіяної неповнолітнім? 5. У чому полягають особливості відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки? 6. Що підлягає відшкодуванню при заподіянні шкоди життю
 2. Стаття 115. Умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю Коментар до статті 115
  1. Легкий шкоду здоров'ю тягне кримінальну відповідальність лише в тому випадку, коли він викликав короткочасне (більше 6 і не понад 21 дні) розлад здоров'я або незначну (5%) стійку втрату загальної працездатності. 2. Кримінальна відповідальність за заподіяння легкої шкоди здоров'ю настає лише в разі умисної вини у формі прямого або непрямого умислу. 3. Суб'єкт - фізична
 3. Стаття 935. Обов'язкове страхування
  1. Законом на зазначених у ньому осіб може бути покладено обов'язок страхувати: життя, здоров'я або майно інших визначених у законі осіб на випадок заподіяння шкоди їх життю, здоров'ю або майну; ризик своєї цивільної відповідальності, яка може виникнути внаслідок нанесення шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб або порушення договорів з іншими особами. 2. Обов'язок
 4. Список рекомендованої літератури
  1. Беспалов Ю. Відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю дитини / / Ріс. юстиція. - 1998. - № 10. 2. Коментар до! Застосування Правил відшкодування власником ПІДПРИЄМСТВА, встанови и організації або уповноваженим ним органом Шкоди, заподіяної працівнікові пошкодженню здоров'я, пов'язаним з Виконання ним трудових обов'язків / За ред. В.К. Ма-мутов, Ю.С. Шемшученко. - К.: Б. в., 1995. -
 5. Стаття 1084. Відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина при виконанні договірних або інших зобов'язань
  Шкода, заподіяна життю або здоров'ю громадянина при виконанні договірних зобов'язань, а також при виконанні обов'язків військової служби, служби в поліції та інших відповідних обов'язків відшкодовується за правилами, передбаченими цією главою, якщо законом або договором не передбачений більш високий розмір відповідальності. (В ред. Федерального закону від 07.02.2011 N 4-ФЗ) Дія
 6. Стаття 118. Заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю з необережності Коментар до статті 118
  Ознаки об'єкта і потерпілого у складі заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю з необережності ідентичні розглянутим вище ознаками об'єкта основного складу заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю (див. коментар до ст. 111 КК РФ). Об'єктивна сторона злочину виражається в діянні у формі дії або бездіяльності, що складаються в порушенні правил побутової або професійної обережності,
 7. Зміна розміру відшкодування шкоди життю або здоров'ю
  Відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина носить триваючий, часто вельми тривалий характер. Суми виплачуваного громадянам відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю потерпілого, при підвищенні вартості життя підлягають індексації у встановленому законом порядку. З урахуванням ряду інших обставин суд також може збільшити або зменшити розмір такого відшкодування.
 8. Список рекомендованої літератури
  1. Вердніков В.Г., Кабалкин А.Ю. Відшкодування шкоди, понесеного громадянином при рятуванні соціалістичного майна. -М.: Госюриздат, 1963. - 66 с. 2. Коняєв Н.І. Зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди і внаслідок порятунку соціалістичного майна. - Куйбишев, 1966. - 51 с. 3. Стависский П.Р. Відшкодування шкоди при порятунку соціалістичного майна, життя і здоров'я
 9. § 1. Загальна характеристика злочинів проти життя та здоров'я
  Видовим (чи груповим) об'єктом злочинів, передбачених бачених гл. 16 КК, є такі невід'ємні блага, як життя і здоров'я людини. За безпосереднього об'єкту ці зазіхання підрозділ-ляють на злочини проти життя і злочини проти здоров'я. У свою чергу, до зазіхань на життя КК відносить: а) вбивство (ст. 105), б) вбивство матір'ю новонародженої дитини
 10. Стаття 800. Відповідальність перевізника за заподіяння шкоди життю або здоров'ю пасажира
  КонсультантПлюс: примітка. Про обмеження відповідальності перевізника за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю пасажира при перевезенні пасажира в закордонному сполученні, якщо перевізник і пасажир не є організаціями або громадянами Російської Федерації див. статті 186 і 197 КТМ РФ від 30.04.1999 N 81-ФЗ. Відповідальність перевізника за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю пасажира,
 11. Стаття 231. Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків
  1. У випадках розбіжностей, що виникли між членами комісії в ході розслідування нещасного випадку (про його причини, осіб, винних у допущених порушеннях, обліку, кваліфікації тощо), рішення приймається більшістю голосів членів комісії. При цьому члени комісії, не згодні з прийнятим рішенням, підписують акти про розслідування з викладенням свого аргументованого особливої думки, яке
 12. Стаття 1093. Відшкодування шкоди у разі припинення юридичної особи
  1. У разі реорганізації юридичної особи, визнаного в установленому порядку відповідальним за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю, обов'язок з виплати відповідних платежів несе його правонаступник. До нього ж пред'являються вимоги про відшкодування шкоди. 2. У разі ліквідації юридичної особи, визнаного в установленому порядку відповідальним за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю,
 13. Стаття 112. Умисне заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров'ю Коментар до статті 112
  Ознаки об'єкта і потерпілого у складі умисного заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров'ю ідентичні розглянутим вище ознаками об'єкта основного складу заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю (див. коментар до ст. 111 КК РФ). З об'єктивної сторони злочин характеризується суспільно небезпечним діянням у формі дії або бездіяльності, наслідків у вигляді середньої тяжкості шкоди здоров'ю і
 14. Стаття 14.44. Недостовірне декларування відповідності продукції
  (введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 237-ФЗ) 1. Недостовірне декларування відповідності продукції - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч рублів; на юридичних осіб - від ста тисяч до трьохсот тисяч рублів. 2. Недостовірне декларування відповідності вперше випускається в обіг продукції, що відноситься до
 15. 1. Загальні умови відповідальності за шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт або послуг
  Шкода, заподіяна життю, здоров'ю або майну громадянина або майну юридичної особи внаслідок конструктивних, рецептурних або інших недоліків товару, роботи або послуги, а також внаслідок недостовірної або недостатньої інформації про товар (роботу, послугу), підлягає відшкодуванню продавцем або виробником товару, особою, що виконали роботу або надали послугу (виконавцем), незалежно
 16. Стаття 966. Позовна давність за вимогами, пов'язаних з майновим страхуванням
  (в ред. Федерального закону від 04.11.2007 N 251-ФЗ) 1. Термін позовної давності за вимогами, що випливають з договору майнового страхування, за винятком договору страхування ризику відповідальності за зобов'язаннями, які виникають внаслідок заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб, становить два роки. 2. Термін позовної давності за вимогами, що випливають із договору
© 2014-2022  yport.inf.ua