Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 1. Загальна характеристика злочинів проти життя та здоров'я


Видовим (чи груповим) об'єктом злочинів, передбачених бачених гл. 16 КК, є такі невід'ємні блага, як життя і здоров'я людини.
За безпосереднього об'єкту ці зазіхання підрозділ-ляють на злочини проти життя і злочини проти здоров'я.
У свою чергу, до зазіхань на життя КК відносить:
а) вбивство (ст. 105);
б) вбивство матір'ю новонародженої дитини (ст. 106);
в) вбивство, вчинене в стані афекту (ст. 107);
г) вбивство, вчинене при перевищенні меж необ - дмитриком оборони або при перевищенні заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила злочин (ст. 108);
д) заподіяння смерті з необережності (ст. 109);
е) доведення до самогубства (ст. 110).
До зазіханням на здоров'я КК відносить:
а) умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю (ст. 111);
б) умисне заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров'ю
(ст. 112);
в) заподіяння тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю в стані афекту (ст. 113);
г) заподіяння тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю при перевищенні меж необхідної оборони або при пре-підвищенні заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила злочин (ст. 114);
д) навмисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю (ст. 115);
е) побої (ст. 116);
ж) катування (ст. 117);
з) заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю з необережності
(ст. 118);
і) погроза вбивством або заподіянням тяжкої шкоди здоро-
в'ю (ст. 119);
к) примус до вилучення органів або тканин людини для трансплантації (ст. 120);

л) зараження венеричною хворобою (ст. 121);
м) зараження ВІЛ-інфекцією (ст. 122);
н) незаконне проведення аборту (ст. 123);
о) ненадання допомоги хворому (ст. 124);
п) залишення в небезпеці (ст. 125).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Загальна характеристика злочинів проти життя і здоров'я "
 1. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  характеристика способів захисту прав та інтересів підприємця. Підприємці забезпечені правовим захистом не в меншому обсязі, ніж інші суб'єкти правових відносин - громадяни-непідприємці, некомерційні організації, державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  спільна. Т. 1. СПб., 1911. С. 425. Давнім походженням поділу прав речових і зобов'язальних, на думку К.І. Скловського, пояснюється як насилу раціонально уловлюється, так і інтуїтивно котрого уявляємо, безперечний, характер цього розподілу (Скловський К.І. Власність в цивільному праві: Навчальний практ. Посібник. 3-е изд. М., 2002. С. 116 -117). * (651) Див: Покровський І.А. Історія римського
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  спільна. Душанбе, 1972. С. 79). * (420) Детальніше про множинність осіб у зобов'язанні див.: Новицький І.Б., Лунц Л.А. Загальне вчення про зобов'язання. М., 1950. С. 202-219 (автор глави - І.Б. Новицький). * (421) Детальніше про поняття і сутності толінгу див.: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Кн. 3. М., 2002. С. 32-34; Цивільний кодекс РФ. Ч. 1: наук.-практ. коммент. / Під ред. тобто
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  спільна власність відносно подільної речі можлива тільки у випадках, передбачених законом або договором (абз. 2 п. 4 ст . 244 ЦК), прикладом такої подільної речі якраз і виступає наслідуваний ділянку. * (562) Див: Федеральний закон від 13 грудня 1996 р. N 150-ФЗ "Про зброю" (з ізм.) / / СЗ РФ. 1996. N 51. Ст. 5681. * (563) Див також: постанова Уряду РФ від 5 грудня 2005 р. N 718
 5. 2. Охорона і захист особистих немайнових прав
  характеристиці особистих немайнових прав як суб'єктивних цивільних прав необхідно відзначити, що ці права є правами строго особистого характеру. Це означає, що дані права згідно ст. 150 ГК належать громадянину від народження чи в силу закону, є невідчужуваними і не передається іншим особам іншим способом, крім випадків, передбачених законом, коли у встановленому ним
 6. 3. Застава
  загальна вартість не стає менше зазначеної в договорі про заставу (ст. 357 ЦК). Зменшення загальної вартості закладених товарів в обороті допускається за мірою виконання забезпеченого заставою зобов'язання пропорційно виконаної частини зобов'язання, якщо інше не передбачено договором про заставу. При заставі товарів в обороті заставодавець не пов'язаний при проведенні звичайних комерційних операцій: він
 7. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  загальна теорія радянського права, ні конкретні правові дисципліни. Такий закид, - продовжує Г.К. Матвєєв, - не може бути, однак, звернений на адресу науки кримінального права, представники якої першими розробили поняття складу і довели, що воно є, подібно наукової абстракції, необхідної щаблем в процесі пізнання конкретних складів злочину, теоретичною основою для розкриття
 8. 1. Поняття зобов'язання з дій в чужому інтересі без доручення
  характеристики ще однієї, вже четвертою за рахунком, ситуації, в якій одна особа діє замість іншого. Кваліфікуючою ознакою виникає зобов'язання, якому присвячена справжня глава, служить на цей раз не наявність доручення, а, навпаки, його відсутність. Зазначене зобов'язання отримало в римському праві найменування negotiorum gestio. Видача доручення однією стороною і його прийняття
 9. Стаття 158. Крадіжка Коментар до статті 158
  спільна власність, наприклад сумісна власність подружжя, навіть якщо шлюб розірвано, але розділ майна при цьому ще не відбувся. Слід враховувати, що розкрадання майна, що перебуває у спільній власності, як спільної, так і частковою, неможливо з боку будь-якого з учасників спільної власності. При цьому не має значення, хто саме купив річ, хто оплатив покупку і на чиє ім'я
 10. § 2. Загальні положення тактики допиту
  характеристики. «Наприклад, випробуваному з яскраво вираженим пікнічеський габітусом (округлі риси обличчя, порівняно короткі кінцівки, широкий тазовий пояс і т. д.) висловлювалося, що саме йому притаманні особливі характеристики, що відрізняють його від інших. Він, напевно, звертав увагу на те, що у нього бувають періоди, коли настрій у нього піднесений, йому радісно, все вдається, і, навпаки, коли
© 2014-2022  yport.inf.ua