Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 2. Злочини проти життя. Вбивство. Поняття і загальна характеристика вбивства


КК 1996 р. на відміну від КК 1960 р., де поняття вбивства по-загально не розкриваються, визначає цей злочин як умиш-ленне заподіяння смерті іншій людині (ст. 105) 1.
У цьому визначенні не вказується на протиправність заподіяння смерті. Однак це припускається. Інакше було б не можна провести різницю між вбивством і правомірним за-лагоджена смерті, наприклад при необхідній обороні (ч. 1 ст. 37
КК), під час військових дій. Проте вказівка на про-тівоправность позбавлення життя іншої людини слід було б передбачити у визначенні вбивства, як це зроблено в карного кодексах ряду стран2.
Заподіяння смерті з необережності тепер в законі не на-ни опиняються вбивством, хоча внаслідок спільності родового і непо-безпосередніх об'єктів цей злочин залишено в главі
«Злочини проти життя і здоров'я »(ст. 109 КК).
Безпосереднім об'єктом аналізованих злочини ний є життя людини. Закон охороняє життя будь-якого людино незалежно від віку і стану здоров'я. З якого моменту починається людське життя? На цей, здавалося б, просте питання немає єдиної відповіді. Справа в тому, що нерідко змішувати поняття «життя як біологічний процес» і «життя
1 У минулі роки одні фахівці визначали вбивство як протиправне діяння, що заподіює смерть іншій людині (див.: Ткаченко В . І. Кваліфікація злочинів проти життя та здоров'я за радянським кримінальним правом. М., 1977. С. 5). Інші додавали до цього вказівка на винність дій (див.: Бородін С.В. Відповідальність за убий-ство: кваліфікація та покарання по російському праву. М., 1994. С. 8). Б-ли і прихильники того, що вбивством слід вважати тільки умисне заподіяння смерті (див.: Курс радянського кримінального права. У 5 т. Т. 3. Л.,
1973. С. 476) .
2 Див Кримінальний кодекс України. Ч. 1. Ст. 115. Київ: Велес, 2005.

Як об'єкт кримінально-правової охорони ». А їх слід розрізняти. Про початок життя як біологічного процесу можна говорити з моменту зачаття або з дещо пізнішого періоду, коли органи людського зародка повністю сформувалися. Безсумнівно, посягання на життя плода з біологічною по-зиції є посяганням на життя людини. А що стосується-ся життя як об'єкта кримінально-правової охорони, то тут питання набагато складніше. Одні автори вважають, що початковим момен-том життя як об'єкта посягання при вбивстві є початок фізіологічних родов1.
Деякі подібну точку зору навіть видають як россий-
ську кримінально-правову доктрину, не враховуючи наявності інших поглядів з цього вопросу2. При цьому вони займають противоре-чівую позицію. З одного боку, наводиться положення утвер-ганізацій наказом МОЗ Росії від 4 грудня 1992 Інст-рукції «Про перехід на рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я критерії живонародження і мертвонародження», в со-відповідності з якими початком життя людини слід вважати повне вигнання або витяг продуктів зачаття з організму вагітної, коли плід відокремився від утроби породіллі, за винятком пуповини, що не перерізана, і в плода є подих або серцебиття, пульсація пуповини або вироб-вільне рух мускулатури. З іншого боку, стверджує-ся, що медичне визначення початку життя не може застосовуватися в кримінальному праві, оскільки завдання кримінального права відрізняється від завдань здравоохраненія3. Дивна, на наш погляд,
логіка. І причому тут різні завдання охорони здоров'я та уголов-
ного права. До речі, вони і не зовсім різні. Там і там йдеться про охорону життя і здоров'я. Різниця лише в способах подібної охорони. А що стосується тих чи інших понять, то кримінальне право широко використовує визначення, наявні в різних галузях як науки, так і права. Досить лише згадати бланкетні диспозиції. Не можна погодитися і з твердженням, що «у разі визначення початку життя за допомогою лише медичних кри-
1 Див: Бородін С.В. Відповідальність за вбивство: кваліфікація та покарання по російському праву. М., 1994. С. 91; Кримінальне право. Осо-бенная частина / За ред. Б.В. Здравомислова. М., 1995. С. 91.
2 Див Кримінальне право Росії. Особлива частина / За ред. А.І. Рарога.
М.: ЕКСМО, 2007. С. 27.
3 Див там же.

Теріев посягання на плід в процесі пологів (до їх остаточно-ня) не може розглядатися як злочин »1. Поки плід знаходиться в утробі матері, він є частиною її організму і при-чинение йому шкоди визнається заподіянням шкоди здоров'ю бе-ремінною жінки. І тільки після того, як він почав самостійну життя, спроби її припинити є вбивством або замахом на вбивство. Якщо ж плід вийшов з утроби матері без ознак життєдіяльності та якщо особі про це неизвест-но, то подібні дії є непридатним замахом.
Навряд чи можна погодитися і з таким твердженням:
«За законодавчому визначенню початком життя є на-
чало фізіологічних пологів» 2 .
При цьому робиться посилання на ст. 106 КК, де, зокрема, передбачено вбивство дитини під час пологів. Однак пологи починаються до народження дитини і народженням дитини ще не закінчуються. Так як пологи є складним завершальним вагітність фізіологічним процесом, то їх початок (виокрем-лення навколоплідної рідини і ритмічні скорочення ма-точної мускулатури) ще не свідчить про народження дитину-ка. Як тільки плід починає виходити назовні (досить появ-лення будь-якої його частини) і в наявності ознаки його життєдіяльності: дихання, серцебиття, руху мускулатури, з цього моменту можна говорити про народження дитини.
Противники подібної думки стверджують, що нерідко при народженні відсутній перший вдих і крик дитини в силу за-тримки легеневого диханія3. Але подібне твердження не колеб-
років нашої позиції, бо вказаний ознака є характер-
вим, але не єдиною ознакою життєдіяльності новоро-дженого. Про це свідчить і серцебиття, руху мускулатури, інші ознаки.
Після народження дитини проходить заключна стадія ро-
дов: відділення плаценти від стінок матки і вигнання посліду.
Що стосується насильницького припинення біологічної діяльності плода до народження дитини, то відповідальність
1 Див: Кримінальне право Росії. Особлива частина / За ред. А.І. Рарога.
М.: ЕКСМО, 2007. С. 27.
2 Див там же. С. 28.
3 Див: Шарапов Р.Д. Фізичне насильство в кримінальному праві. СПб., 2001.
С. 187.

В цих випадках може наступати за заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю матері.
В юридичній літературі висловлена думка, що посягання-ство на життя дитини, що знаходиться в утробі матері, при терміні вагітності понад 22 тижнів має визнаватися убійством1. Автор мотивує це тим, що аборт можливий, коли термін бере-менності не перевищує 22 тижнів. З цим твердженням не можна
погодитися, так як дитина ще не народився. Відповідно до ч. 1 ст. 111 КК подібні дії визнаються заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю матері. І тільки у разі народження дитини в ре-док передчасних або штучних пологів і подальші-ного навмисного його умертвіння можна говорити про вбивство.
Відповідно до Інструкції Мінздравсоцразвітія2 смерть людини настає в результаті загибелі організму як цілого. У процесі вмирання виділяють наступні стадії: агонію, клі-нічних смерть, смерть мозку і біологічну смерть. Агонія характеризується прогресивним згасанням зовнішніх ознак життєдіяльності організму (свідомості, кровообігу, нку-ня, рухової активності).
Після зупинки дихання і кровообігу настає ста-дія клінічної смерті тривалістю 5-6 хвилин. У слу-чаї охолодження цей період може збільшитися до 10 хвилин і бо-леї. При клінічної смерті патологічні зміни в усіх органах і системах носять повністю оборотний характер. Смерть мозку проявляється розвитком незворотних змін у головному мозку, а в інших органах і системах - частково або повністю оборотних.
Біологічна смерть виражається посмертними зміни-ми у всіх органах і системах, які носять постійний, необ-ритмами, трупний характер. Посмертні зміни мають функціональні, біологічні та трупні ознаки: відсутність свідомості, дихання, пульсу, артеріального тиску, рефлектор-них відповідей на всі види подразників.
1 Див: Попов А.Н. Злочини проти особи за пом'якшуючих об-
стоятельствах. СПб., 2001. С. 32.
2 Див: Наказ МОЗ РФ від 4 березня 2003 р. № 73 «Про затвердження Інструкції з визначення критеріїв та порядку визначення моменту смерті людини, припинення реанімаційних заходів» / / Росій-ська газета. 2003. 15 квітня.

Констатація смерті людини відбувається при настанні біологічної смерті.
Об'єктивна сторона вбивства виражається у позбавленні життя іншої людини. Для наявності закінченого злочину необ-хідно встановити діяння, спрямоване на позбавлення життя, послід-ствие - смерть іншої людини і причинний зв'язок між ними.
Діяння при вбивстві має, перш за все, форму дії. Так відбувається переважна кількість вбивств. Людина позбавляється життя шляхом застосування винним вогнепальної і холодної зброї, інших предметів, шляхом отруєння, вибуху та іншими способами. Вбивство можливо і у формі психічного воздей-наслідком на потерпілого. У літературі як приклад зазвичай призводять позбавлення життя шляхом заподіяння психічної травми особі, яка страждає захворюванням серцево-судинної системи 1. Останнім часом в результаті розширення форм і методів віз-дії на людську психіку заподіяння смерті шляхом пси-хіческого впливу здобуває ще більш широкі можливості.
Вбивство можливо також і у формі бездіяльності. Як прави-ло, це може бути, коли винний з метою позбавлення життя сам створює небезпеку настання смерті і не запобігає її наступ, хоча міг і зобов'язаний був це зробити.
Обов'язок винного вчинити дії по запобіганню смерті може випливати з вимог закону (батьки не годують своїх новонароджених або малолітніх дітей, які не прини-мают інших заходів для збереження їхнього життя з метою заподіяння їм смерті; то ж саме роблять дорослі діти з метою позбутися своїх старих батьків, коли останні не здатні пе-редвігаться і забезпечувати свої природні потреби).
Другою ознакою об'єктивної сторони вбивства є по-наслідок у вигляді смерті потерпілого. Вбивство - злочин з матеріальним складом. Відсутність наслідки при наявності прямого умислу на позбавлення життя означає, що діяння винен-ного є замахом на вбивство. Смерть при вбивстві може настати негайно після скоєного діяння або після закінчення певного часу. Підставою для поставлення в провину наслідки є наявність причинного зв'язку між
1 Див: Курс радянського кримінального права. Т. 3. Л., 1973. С. 484.

Приходу смертю і дією або бездіяльністю особи. Це означає, що за відсутності причинного зв'язку між діянням і по-наслідком особа несе відповідальність лише за вчинене діяння. При встановленні прямого умислу на заподіяння смерті має місце замах на вбивство, а за наявності непрямого умислу особа відповідає за фактично заподіяну шкоду (напри-мер, за заподіяння шкоди здоров'ю).
Суб'єктивна сторона вбивства відповідно до ст. 105 КК характеризується тільки умисною виною. Умисел при вбивстві може бути як прямим, так і непрямим. При прямому умислі винний усвідомлює, що він зазіхає на життя іншої людини, передбачає, що його діяння містить реальну можливість чи неминучість настання смерті, і бажає її настання.
Так, С. з прямим умислом скоїв вбивство. Обстоятельст-ва справи такі. С. і П. їхали разом у таксі. По дорозі між ними виникла сварка. С. дістав складаний ніж і, висловлюючи погрози вбити П., попросив знайомого йому водія зупинити машину. Вийшовши з таксі, С. ударив ножем П. В результаті поранення серця П. тут же скончался1.
При непрямому намірі на вбивство винний усвідомлює, що
своїм діянням ставить в небезпеку життя людини, передбачає, що від цього діяння може настати його смерть, не бажає її настання , але свідомо допускає або байдуже відно-сується до цього. Останнім часом широкого поширення по-мали випадки вбивства шляхом вибухів. При цьому нерідко разом з наміченою жертвою гинуть і інші особи. У цих випадках винний щодо вбивства наміченої жертви діє з прямим умислом, а щодо вбивства інших осіб - зазвичай з непрямим. Але якщо він передбачає неминучість загибелі інших осіб, то і тут у наявності прямий умисел.
Встановлення відмінності між прямим і непрямим умислом
має велике практичне значення. Як неодноразово під підкреслював Пленум Верховного Суду РФ, замах на вбивство можливе лише з прямим умислом, тобто тоді, коли діяння суб'єкта свідчило, що він передбачав настання смерті,
1 БВС РФ. 1992. № 4. С. 6.

Бажав її настання, але цього не сталося з причин, не залежних від його волі1.
  Вирішуючи питання про вид умислу винного, суди повинні исхо-дить з сукупності всіх обставин вчиненого переступив-лення і враховувати, зокрема, спосіб і знаряддя злочину, кількість, характер і локалізацію тілесних ушкоджень (на-приклад, поранення життєво важливих органів людини), причини припинення винним злочинних дій і т.д., а також попереднє злочину і подальшу поведінку ві-новного, його взаємини з потерпілим.
  Нанесення ножових поранень у життєво важливі органи, ко-торие свідомо для винного можуть спричинити смерть потрапив-шого, свідчить, як правило, про наявність прямого умислу на позбавлення життя. Застосування вогнепальної зброї є показником серйозності намірів особи і поряд з іншими об-стоятельство є важливим доказом наявності у ві-новного умислу на вбивство. А постріли з близької відстані зазвичай відбуваються з метою вбивства.
  При прямому умислі особа бажає настання смерті, однак треба мати на увазі, що винний не обов'язково бажає наступ-лення тільки смерті. Його умисел може бути альтернативним, коли він передбачає можливість як настання смерті, так і заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю і однаково бажає їх настання. Якщо злочинний результат не настає з нема за-висячим від нього обставин, він повинен залучатися за замах на вбивство, бо в іншому випадку буде необосно-ванне звільнення від кримінальної відповідальності за більш тяжкий посягательство2.
  Так, М. під час роботи під'їхав на тракторі до кіоску і бес-
  причинно став приставати до громадян. Коли ті запропонували йому виїхати, пригрозивши повідомити про нього в міліцію, М., висловлюючи загрозу передавити їх, сів на трактор і став ганятися за людьми,
  1 Див: постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 27 січня 1999
  № 1 «Про судову практику у справах про вбивство (ст. 105 КК РФ)» / / БВС РФ.
  1999. № 3. С. 2.
  2 У літературі з цього питання є й інша думка (Див.: Ра-
  ріг А.І. Кваліфікація злочинів за суб'єктивними ознаками. СПб.,
  2003. С. 162).

  збиваючи траплялися на шляху перешкоди. Ч. сховався за стовп. М. направив трактор в його бік і з ходу вдарив у стовп, пере-ломів його. При падінні стовпа Ч. отримав перелом стегна. Дру-гим вдалося втекти. Судом М. правильно був засуджений за поку-шення на вбивство.
  Попередня погроза вбивством часто поряд з іншими обставинами є важливим доказом наявності умислу на вбивство. Однак у справі необхідно з'ясувати серйозних-езность намірів особи, який висловив таку загрозу. Не завжди слова про намір скоїти вбивство відображають дійсне бажання винного, навіть якщо вони супроводжуються і деякими-ми діями, зовні схожими на реалізацію загрози.
  У цьому плані показовий такий приклад. Ш., будучи в нетрез-вом стані, підійшов до громадян, що сиділи у дворі і иг-равшим в карти, і став нецензурно виражатися. Громадяни сдела-ли йому зауваження, а його дружина запропонувала піти додому. У відповідь на це Ш. пішов у сарай, взяв там сокиру і підійшов до що грали в карти. Потім він підняв сокиру над одним з гравців П. і став тримати його в такому положенні. Громадяни закричали. П. обер-нулся, побачив сокиру і відбіг убік. Після цього громадяни відібрали у Ш. сокиру. Суд не побачив у діях Ш. зазіхаючи-ня на вбивство.
  Практика показує, що загроза вбивством нерідко пов'язана з хуліганськими діями, які вчиняються з применени-му або спробою застосування вогнепальної, холодної чи іншої зброї, а також предметів, використовуваних як ору-жия. Замах на вбивство необхідно відмежовувати від по-добних дій.
  Суд не визнав замахом на вбивство дії Г. Він, буду-чи в нетверезому стані, вчинив у коридорі будинку сварку з со-седямі, завдав подружжю П. і їх малолітнього сина кілька уда-рів, а потім взяв столовий ніж і погрожував їм розправою . Коли М. зажадала від нього припинити хуліганські дії, Г. схопив її, погрожуючи зарізати, і приставив ніж до живота. Потім Г. з ножем бігав за Л., в квартирі П. накинувся на К., приставив до його грудей ніж, погрожуючи виколоти очі втрутяться П., піднімав ніж на рівень його очей. Суд цілком обгрунтовано засудив його за хуліган-ство із застосуванням предметів, використовуваних як зброї.

  При непрямому намірі на вбивство винний передбачає ре-ально можливість настання смерті в результаті своїх дей-наслідком. У випадках коли він передбачає неминучість наслідки, мова може йти тільки про прямий умисел (ч. 2 ст. 25 КК). Най-леї істотна відмінність між цими видами умислу прохо-дит, як зазначено в законі, за вольовому елементу. Якщо при пря-мом умисел на вбивство винний бажає настання смерті, то при непрямому - не бажає, але свідомо допускає або байдуже ставиться до її настання. Термін «не бажає» треба розуміти не в сенсі «не хоче», а в сенсі «не має прямого бажання» 1. «Свідомо допускає» - означає, що винний готовий прийняти смерть як результат свого діяння »2.
  Суди не завжди чітко проводять відмінності між прямим і непрямим умислом. Так, Кіровським районним судом м. Омська К. був визнаний винним у замаху на вбивство. Засуджений-ний заздалегідь приготовленим ножем ударив в груди Т., заподіявши йому ушкодження, небезпечні для життя в момент нанесення. Смерть потерпілого не настала завдяки своєчасно ока-занной медичної допомоги.
  Судова колегія у кримінальних справах Верховного Суду РФ вирок змінила і перекваліфікувала скоєне на умиш-ленне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю потерпілого. При цьому вона вказала, що замах на вбивство можливе лише з прямим умислом, а районний суд фактично не визнав нали-чие такого умислу у К., оскільки вказав у вироку, що він, завдавши удар ножем потерпілому в життєво важливу частину тіла і не надавши допомога потерпілому, повинен був усвідомлювати по-слідства такого удару, бажаючи і допускаючи ці наслідки.
  У даному випадку суд не провів поділу прямого і непрямого-
  ного умислу за вольовому моменту3.
  Суб'єктом цих видів вбивств є особа, осудна,
  досягла віку 14 років, за винятком вбивств, передбачені-
  ренних ст. 106-108 КК (суб'єкт цих вбивств - особа, яка досягла
  16 років).
  1 Рарог А.І. Вина в радянському кримінальному праві. Саратов, 1987. С. 28.
  2 Див там же. С. 27.
  3 БВС РФ. 1997. № 11. С. 18.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Злочини проти життя. Вбивство. Поняття і загальна характеристика вбивства "
 1. § 3. Позитивізм у філософії, науці, соціології
    злочинів. Своє головне відкриття Ч. Ломброзо описує цілком поетично: «Раптово одного ранку похмурого грудневого дня я виявив на черепі каторжника цілу серію атавістичних ненормальностей, ... аналогічну тим, які є у нижчих тварин. При вигляді цих дивних ненормальностей - начебто ясний світло осяяло темну рівнину до самого горизонту - я усвідомив, що проблема
 2. § 2. Основні характеристики (показники) злочинності
    злочину, та й не одного разу (всі громадяни - злочинці-рецидивісти ...). Цей феномен можна позначити як надмірність кримінального закону. Зрозуміло, що реєструється лише незначна частина всіх скоєних «злочинів» (звичний образ - «надводна частина айсберга»). Незареєстровану більшість злочинів носить назву латентної злочинності і про неї мова піде нижче. Ясно, що
 3. Тема 8.1. Загальна характеристика кримінального права, його норми і джерела
    злочину. Кримінальне право як галузь права традиційно визначається як сукупність юридичних норм, які встановлюють злочинність і караність діянь, які становлять небезпеку для даного суспільства. При цьому з часів Стародавнього Риму існує формула: «Немає ні злочину, ні покарання, якщо про це не вказано в законі». Іншими словами, приписи кримінального права про коло діянь
 4. 1. Озброєна злочинність в системі кримінального насильства
    злочинів проти лічності.2 Цілком позитивний мешканець селища Юргамиш Курганської області застрелив монтера і контролера місцевих електромереж, відключивши у нього лічильник, після чого сокирою розчленував трупи. У місті Михайлівці Волгоградської області, доведений до відчаю невиплатою заробітної плати водій ЖКГ Фролов поранив з обріза свого начальника Лапіна. Незадовго до цього вантажник
 5. 1. Поняття особистості озброєного злочинця та її основні характеристики
    злочину »вже введено в науковий обіг, що створює передумови для використання як похідного поняття терміна -« особистість озброєного злочинця ». Звичайно, злочинець, який скоїв злочин із зброєю в руках, не завжди є озброєним, зокрема, при залученні до кримінальної відповідальності, відбування покарання і під час вивчення його особистості, він не володіє зброєю.
 6. § 1. Загальна характеристика психологічних особливостей слідчої діяльності
    злочину по слідах, виявленим слідчим у сьогоденні. Основним визначальним компонентом психологічної структури діяльності слідчого є її пізнавальна діяльність по збиранню і дослідженню найрізноманітніших фактів, на підставі яких їм повністю відновлюється минуле подія, всі взаємовідносини різних осіб, пов'язаних з цією подією, пізнається особистість
 7. Глава 5. ДУАЛІЗМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
    злочину (ex contractu vel ex delicto), тобто особистий позов буває тоді, коли ми формулюємо позовну прохання таким чином, що відповідач повинен або передати, або зробити, або надати небудь (dare, facere, praestare oportere). Речовий позов має місце тоді, коли ми заявляємо і стверджуємо, що фізична річ - наша ... При такому розподілі позовів ми, очевидно, не можемо вимагати нашу
 8. 3. Злочин - суспільно небезпечне діяння
    злочину. Суспільна небезпека, шкідливість діяння виражаються в заподіянні або створенні загрози заподіяння шкоди охоронюваним КК інтересам. Чи не становить суспільної небезпеки через малозначність діяння, згідно з ч. 2 ст. 14 КК, злочином не є. Суспільна небезпека як окремих злочинів, так і злочинності в цілому досить динамічна і варіативна. Її
 9. 7. Категорії злочинів
    злочинів - це поділ їх на групи по тих чи інших критеріїв. У підставу класифікації злочинів можуть бути покладені характер і ступінь суспільної небезпеки діянь або окремий елемент складу злочину. У російському кримінальному законодавстві прийняті три різновиди диференціації злочинів. По-перше, категоризація за характером і ступенем суспільної небезпеки на чотири
 10. 5. Суб'єкти злочинного діяння
    злочину може бути як фізична, так і юридична особа (корпорація). Однак перш, ніж перейти до розгляду питань відповідальності юридичних осіб, розглянемо загальні ознаки суб'єкта злочину, що є фізичною особою. У кримінальному законодавстві зарубіжних країн, як правило, відсутні норми про основні ознаки суб'єкта злочину. Це пояснюється тим, що такі
© 2014-2022  yport.inf.ua