Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Л.М. Горбунова, С.В. Богачов. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду, 2006 - перейти к содержанию учебника

Зразок позовної заяви про зобов'язання надати рівноцінне житлове приміщення


До суду
(найменування місцевого суду)
Позивач
(П. І. Б.)
що проживає за адресою:
(місце проживання)
Відповідач
(найменування)
місцезнаходження:
ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НАДАТИ РІВНОЦІННЕ ЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ
Вироком від " " р. я був засуджений
(найменування суду)
за ч. ст. Кримінального кодексу України до .
(вид і міра покарання)
Ухвалою від " " р.
(найменування суду)
названий вирок було скасовано на підставі і мене було виправдано
за відсутністю в діяннях складу злочину.
Внаслідок незаконного засудження моя житлова площа: -кімнатна
квартира № в будинку № по вул. у м. ,
яка була мені надана за рішенням ,
(найменування органу, номер та дата винесення рішення)
була передана іншим особам.
При зверненні на підставі ст. 9 Закону України "Про порядок відшкодуван- ня шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попере- днього слідства, прокуратури і суду " до
(найменування відповідача)
із заявою про надання мені позачергово рівноцінного впорядкованого жилого
приміщення в м. з урахуванням складу моєї сім'ї та діючих
норм жилої площі протягом шести місяців з дня звернення, мені в цьому було
відмовлено .
(вказати причини відмови)
(запропоновано інше приміщення, на яке я не погоджуюся).
Відповідач не визнає .
Таким чином, .
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. ст. 1, 2, 9 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду",
ПРОШУ:
Зобов'язати
(найменування відповідача)
надати мені позачергово рівноцінне впорядковане жиле приміщення в м.
з урахуванням складу моєї сім'ї та діючих норм жилої площі.
Додатки:
1. Копія вироку .
2. Копія ухвали .
3. Письмова відповідь про відмову в наданні рівноцінного житлового приміщення протягом шести місяців з дня звернення.
4. Документи, що посвідчують право на користування житловим приміщенням до засудження (ордер, копія договору найму житлового приміщення, довідка житлового органу тощо).
5. Копія позовної заяви.
6. .
Дата
Підпис
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Зразок позовної заяви про зобов'язання надати рівноцінне житлове приміщення"
 1. Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
  позовної давності. Отже, коли кредитна спілка надає позику членам кредитної спілки, а останні через будь-які причини її не повертають, то після закінчення строку позовної давності (тривалість у три роки) така заборгованість буде вважатися безнадійною. Пунктом 14.1.56 Кодексу визначено, що доходи - це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого)
 2. Які є підстави для визнання правочину недійсним? Які правові наслідки такого визнання?
  позовної заяви до суду про визнання удаваного правочину недійсним До Кіровського місцевого районного суду М.Дніпропетровська Позивач: Даниленко Іван Володимирович, м. Дніпропетровськ, б-р Шевченка, 100, кв. 10 Відповідач: Ковальова Тамара Олексіївна, м. Дніпропетровськ, вул. Попова, 16, кв. 1 Ціна позову ПОЗОВНА ЗАЯВА У грудні 2003 р. з моєї вини було заподіяно шкоду автомобілю
 3. Стаття 135. Порядок визначення доходів та їх склад
  позовної давності; основну суму кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах, а також суму процентів, нарахованих на таку основну суму, але несплачених (списаних); суму процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової
 4. § 2. Окремі способи забезпечення виконання зобов'язань
  позовної вимоги, що має відповідати умовам, передбаченим у самій гарантії. Одержавши вимогу бенефіціара, гарант повинен без зволікань повідомити про це принципала і передати копії вимоги з усіма документами, що стосуються вимоги. Гарант повинен розглянути вимогу бенефіціара з доданими до неї документами в зазначений у гарантії строк, а в разі віцсутності його - у розумний строк і виявити
 5. § 7. Загальна характеристика інших засобів захисту права власності
  зразок, якщо виплату організація провела добровільно за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку одержувача. За ст. 1269 проекту ЦК України цей перелік (за винятком п. 3) доповнений ще таким видом: грошові суми та інше майно, надані фізичній особі за відсутності недобросовісності з її боку як засіб для існування (заробітна плата, відшкодування шкоди, завданої життю та
 6. § 3. Право спільної сумісної власності подружжя
  зразок шлюбного контракту, в п. 1 якого сформульовано положення, яким фактично подружжю надано право встановлювати розміри часток майна, яке буде набуте ними в період шлюбу (чоловікові - 2/3, дружині - І/З)3. Тим самим було враховано зміст ч. 4 ст. 31 і проігноровано вимоги ст. 271 Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 36. - Ст. 528. 2 Право України. - 1994. - № 7-8. - С. 7, 45. 3 Там
 7. § 2. Класифікація юридичних фактів
  зразок можуть виникнути при визнанні їх такими патентним відомством і видачі відповідних патентів і свідоцтв. Відмінність юридичного вчинку від угоди полягає в тому, що: 1) юридичні вчинки здійснюються без мети спричинити правові наслідки; 2) при здійсненні юридичного вчинку недієздатними особами також можуть виникнути правові наслідки. Залежно від наслідків, спричинених юридичними фактами,
 8. § 3. Державний вплив на сільськогосподарське виробництво та інші галузі АПК в умовах ринкової економіки
  заяви про видачу ліцензії. Так, Міністерство агрополітики проводить ліцензування культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби, для промислових цілей, проведення землевпорядних та землеоцінних робіт. До заяви до цього органу про видачу ліцензії на культивування, використання для промислових цілей зазначених рослин додаються засвідчені в установленому порядку копія свідоцтва
 9. Стаття 154. Права батьків по захисту дитини
  позовної заяви (чи скарги), а й можливість подання до суду зустрічного позову чи заперечення проти нього, брати участь у розгляді справи, користуватися процесуальними правами, вимагати винесення рішення та право вимагати примусового виконання судового рішення. Кожен з цих елементів існує за наявності певних передумов, у певних часових межах і реалізується у певній специфічній формі. Матеріальні
 10. Види застави
  зразок. Такі права вимоги, що належать заставодавцеві, можуть бути предметом застави тільки до закінчення строку його дії. Крім того, оскільки в договорі має бути вказана особа, яка є боржником щодо заставодавця (видавництво, патентонабувач і т. д.), предметом застави можуть бути тільки такі майнові права, при заставі яких відомий боржник. При заставі прав, якщо інше не передбачено договором,
© 2014-2022  yport.inf.ua