Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
П . П. Глущенко, М. М. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011 - перейти до змісту підручника

14.4. Заходи адміністративного припинення


Заходи адміністративного припинення характеризує те, що їх застосування викликається реально виниклої протиправної ситуацією і має сенс лише тоді, коли порушення правопорядку ще триває Головна визначальна мета застосування цих заходів полягає у забезпеченні припинення порушення та усунення протиправної ситуації Залежно від конкретної ситуації в якості безпосередньої мети може бути і недопущення протиправної поведінки, усунення шкідливих наслідків протиправної поведінки, створення необхідних умов для можливого в майбутньому притягнення винних осіб до відповідальності
Заходи припинення являють собою оперативні дії органу або посадової особи з безпосереднього припинення протиправної поведінки Застосування цих заходів пов'язане з прямим втручанням у дії правопорушника з метою їх припинення Це первинна охоронна реакція на сам об'єктивний факт відхилення від правопорядку, спрямована на те, щоб безпосередньо припинити порушення і відновити порядок Даними діями вичерпується їх основне завдання, яка має самостійне значення
Розглянуті заходи використовуються не тільки для припинення правопорушень, а й для припинення суспільно небезпечних дій (наприклад, для захисту громадян від нападу оскаженілого тваринного або суспільно небезпечного посягання з боку психічно хворої людини або з боку як недієздатного, так і дієздатної особи). Арсенал запобіжних заходів дуже різноманітний: від вимоги припинити правопорушення до застосування зброї Це можуть бути заходи психічного (погроза застосувати засоби примусу), матеріального чи фізичного впливу, в тому числі з використанням технічних (спеціальних) засобів і зброї, а також оперативні дії, пов'язані з особистим, організаційним чи майновим обмеженням, завдяки здійсненню яких правопорушник позбавляється можливості продовжувати правопорушення і збуджується до виконання правових обов'язків.
Підстави, порядок застосування та використання заходів адміністративного припинення визначаються законами та іншими нормативно-правовими актами Заходи адміністративного припинення, крім загальних ознак, мають індивідуальні особливості, які дозволяють їх класифікувати по різних підставах. Заходи припинення можуть застосовуватися як до фізичних, так і до юридичних осіб. Залежно від характеру і об'єкта впливу їх підрозділяють на застосовувані до порушника запобіжного заходу:
| майнового характеру;
| технічного характеру;
| санітарно-епідеміологічного характеру;
| фінансово-кредитного характеру.
Заходи адміністративного припинення в залежності від способу впливу поділяються також на загальні (звичайні) та спеціальні (особливі)
До загальних заходів припинення відносяться:
| вимога припинити протиправні й інші дії, що перешкоджають виконанню функцій державних органів і посадових осіб;
| примусове лікування осіб, які страждають захворюваннями, небезпечними для оточуючих;
| приміщення осіб, які перебувають у середнього і важкого ступеня сп'яніння, в медичний витверезник;
| вилучення у громадян, посадових осіб і організацій вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, вибухових матеріалів та інших речовин при виявленні порушень правил їх зберігання та використання;
| вилучення у громадян речей, предметів і речовин, вилучених з цивільного обороту, що знаходяться у громадян без спеціального дозволу;
| тимчасове відсторонення від роботи інфекційних хворих, а також осіб, які перебувають у хворобливому чи іншому стані, що перешкоджає безпечному для оточуючих виконання ними обов'язків;
| призупинення експлуатації автомототранспортних та інших транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам;
| видалення співробітниками міліції осіб, які перебувають у стані сп'яніння, з місця проведення масового заходу;
| виселення в адміністративному порядку осіб, які самоправно зайняли жиле приміщення або проживають у будинках, що загрожують обвалом;
| знесення самовільно зведеної споруди;
| призупинення роботи підприємств та інших виробничих об'єктів у зв'язку з порушенням правил техніки безпеки або правил пожежної безпеки
Перераховані заходи носять загальний ординарний характер і застосовуються посадовими особами повсякденно у вигляді виконання звичайних функціональних обов'язків
До спеціальних заходів припинення, застосовуваним тільки до порушника (фізичній особі), відносяться:
| безпосереднє застосування фізичної сили;
| застосування спеціальних засобів;
| застосування та використання вогнепальної зброї.
Головна ознака, що характеризує спеціальні запобіжного заходу,
полягає насамперед у тому, що кожна з них, в тому числі і застосування зброї, являє собою конкретний насильницький спосіб впливу на правопорушника. Застосовуючи термін «ненасильницькі», коли мова йде про застосування фізичної сили, законодавець вказує тим самим на точку відліку, з якої спосіб впливу можна визначити як насильницький
Перелік засобів і способів насильницького впливу, що містяться в правових актах , не є вичерпним. Так, відповідно до закону Російської Федерації «Про міліцію» працівник міліції, перебуваючи в стані необхідної оборони чи крайньої необхідності, за відсутності спеціальних засобів або вогнепальної зброї має право використовувати будь-які підручні засоби Необхідність застосування даної групи заходів, як правило, не тільки викликається самим фактом вчинення правопорушення , але пов'язана також з небажанням правопорушника підкоритися законним вимогам співробітника міліції Дії правопорушника в таких випадках зазіхають не тільки на охоронювані законом права та інтереси громадян, але ще й на встановлений порядок управління
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 14.4. Заходи адміністративного припинення "
 1. 15.4. Заходи адміністративного припинення
  заходи можуть застосовуватися тільки в момент його вчинення. Заходами адміністративного припинення виступають: вимога припинити протиправне діяння; примусове лікування осіб, які страждають захворюваннями, небезпечними для оточуючих; тимчасове відсторонення від роботи інфікованих хворих; заборона експлуатації несправного транспорту; призупинення дії ліцензій та квот; анулювання
 2. Стаття 101. Постанова та ухвала про избра-ванні запобіжного заходу
  запобіжного заходу дізнавач, слідчий або суддя виносить постанову, а суд - ухвалу, що містить вказівка на злочин, в якому підозрюється чи обвинувачується особа, і підстави для обрання цього запобіжного заходу. (В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 2. Копія постанови або ухвали вручається особі, щодо якої її винесено, а також його захиснику чи
 3. 15.5. Заходи адміністративно-процесуального забезпечення
  заходи, містять обмеження особистих немайнових прав, обмеження майнових прав, обмеження організаційного характеру. За характером функцій дані заходи поділяються на: заходи адміністративно-процесуального заходу; заходи, спрямовані на отримання доказів; заходи, спрямовані на виконання адміністративних покарань. Найбільш поширені заходи
 4. Стаття 423. Затримання неповнолітнього по-дозрівати. Обрання неповнолітньому подозреваемо-му, обвинуваченому запобіжного заходу
  запобіжного заходу у вигляді взяття під варту провадяться в порядку, встановленому статтями 91, 97, 99, 100 і 108 цього Кодек-са. 2. При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу до неповнолітнього підозрюваному, обвинуваченому в кожному випадку повинна обговорюватися можливість віддачі його під нагляд у порядку, встановленому статтею 105 цього Кодексу. 3. Про затримання, взяття під
 5. Стаття 98. Заходи припинення
  заходу є: 1) підписка про невиїзд; 2) особисте поручительство; 3) спостереження командування військової частини; 4) нагляд за неповнолітнім обвинуваченим; (в ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ) 5) застава; 6) домашній арешт; 7) укладання під
 6. 15.2. Адміністративний примус: поняття, особливості, мети, види
  заходи адміністративного попередження); - законність застосування забезпечується системою гарантій; - застосовується з метою забезпечення правового порядку та громадської безпеки. Мета адміністративного примусу: 1) попередження правопорушень і настання інших шкідливих наслідків, не пов'язаних з правопорушенням; 2) припинення правопорушень; 3) відновлення
 7. Стаття 104. Спостереження командування військової час-ти
  запобіжного заходу спостереження командування військової частини допускається лише за згодою підозрюваного, обвинуваченого. 3. Постанова про обрання запобіжного заходу, передбаченої частиною першою цієї статті, направляється командуванню військової частини, якому роз'яснюються істота підозри чи обвинувачення та його обов'язки по виконанню даної міри присікти-ня. 4. У разі вчинення підозрюваним,
 8. Стаття 99. Обставини, що враховуються при з-Бран запобіжного заходу
  запобіжного заходу щодо підозрюваного або обвинуваченого у вчиненні злочину і визначення її виду за наявності підстав, передбачених статтею 97 цього Кодексу, повинні враховуватися також тяжкість злочину, відомості про особи підозрюваного або обвинуваченого, його вік, стан здоров'я, сімейний стан, рід занять та інші
 9. Стаття 100. Обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного
  запобіжного заходу, а якщо підозрюваний був затриманий, а потім поміщений під варту - в той же строк з моменту затримання. Якщо в цей термін обвинувачення не буде пред'явлене, то міра запобіжного заходу негайно скасовується, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті. (В ред. Федерального закону від 22.04.2004 N 18-ФЗ) 2. Звинувачення у скоєнні хоча б одного із злочинів,
 10. Коментар до статті 1.6
  міри) передують призначенню адміністративних покарань чи, у випадках, передбачених КпАП, застосовуються незалежно від призначення адміністративного покарання. Застосування превентивних заходів та адміністративних покарань пов'язане з моральним чи фізичним примусом щодо порушника, однак порядок їх застосування регламентований КпАП та іншими актами законодавства. Зокрема, КоАП
 11. Адміністративне затримання і доставлення. Права затриманих.
  Заходи відносяться до заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. Згідно ч. 1 ст. 27.1 КоАП ці заходи здійснюються з метою припинення адміністративного правопорушення, встановлення особи порушника, складення протоколу про адміністративне правопорушення при неможливості його складання на місці виявлення, забезпечення своєчасного і правильного розгляду
 12. Стаття 27.1. Заходи забезпечення провадження в справі про адміністративне правопорушення
  заходи забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення: 1) доставляння; 2) адміністративне затримання; 3) особистий огляд, огляд речей, огляд транспортного засобу, що знаходяться при фізичній обличчі; огляд належать юридичній особі приміщень, територій, що знаходяться там речей і документів; 4) вилучення речей і документів; 5) відсторонення від керування
 13. Стаття 224. Особливості обрання як запобіжного заходу взяття під варту
  запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в порядку, встановленому статтею 108 цього Кодексу. 2. Якщо відносно підозрюваного було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, то обвинувальний акт склад-ляется не пізніше 10 діб з дня укладення підозрюваного під варту. 3. При неможливості скласти обвинувальний акт у строк, передбачений частиною другою цієї
© 2014-2022  yport.inf.ua