Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
П. П. Глущенко, Н. Н. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011 - перейти до змісту підручника

14.5. Заходи адміністративно-процесуального забезпечення

Заходи адміністративно-процесуального забезпечення використовуються в цілях виявлення правопорушення, встановлення особи порушника, отримання доказів та створення інших умов для об'єктивного розгляду справи про правопорушення та винесення постанови у справі, а також забезпечення його виконання. Їх основне призначення полягає в тому, щоб створити необхідні умови для реалізації норм матеріального права, що встановлюють відповідальність за правопорушення
За характером примусового впливу слід розрізняти:
| заходи обмеження особистих немайнових прав (перевірка документів, доставляння, затримання, привід, огляд на стан сп'яніння, особистий огляд);
| заходи обмеження майнових прав (огляд речей, вилучення речей і документів, затримання транспортних засобів та іншого майна , примусове виконання постанови про накладення штрафу)
Залежно від забезпечувальних функцій, що виконуються різними заходами адміністративно-процесуального примусу, всі вони можуть бути розділені на три групи
1. Заходи процесуального заходу (доставлення порушника, адміністративне затримання, привід)
2. Заходи, спрямовані на отримання доказів (перевірка документів, особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, огляд на стан сп'яніння)
3. Процесуальні заходи виконання адміністративних стягнень (примусове стягнення накладеного в адміністративному порядку штрафу; вилучення документа, що надає спеціальне право громадянину і т д)
Доставлення порушника складається в примусовому перепровадженні особи в службове приміщення Воно застосовується:
| з метою складання протоколу про адміністративне правопорушення при неможливості скласти його на місці, якщо складення протоколу є обов'язковим (ч. 1 ст. 28. 5 КпАП);
| для приміщення в медичний заклад або в чергову частину міліції і вмісту в них до витвереження осіб, які перебувають в громадських місцях у стані сп'яніння і втратили здатність самостійно пересуватися чи орієнтуватися в навколишньому середовищі або можуть завдати шкоди оточуючим або собі (п. 11 ст. 11 закону «Про міліції »).
Час, необхідний для доставлення порушника, чітко не визначено У законодавстві лише зазначається, що доставлення має вироблятися в можливо короткий термін (ст. 27. 2 КпАП). До міліції доставляються не тільки особи, які вчинили адміністративні порушення, а й особи, підозрювані у скоєнні злочинів (ст. 100 Статуту постової та патрульної служби)
У випадках, прямо передбачених законодавчими актами, з метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення при неможливості складання його на місці, якщо складення протоколу є обов'язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення, допускаються адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей, транспортних засобів і вилучення речей та документів
Під адміністративним затриманням як мірою административнопроцессуального забезпечення розуміється примусове короткочасне обмеження свободи дій і пересування порушника, який міститься в спеціальному приміщенні. Воно застосовується в цілях запобігання ухилення порушника від відповідальності і забезпечення можливості для накладення на винного адміністративного стягнення
За загальним правилом адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більше трьох годин У виняткових випадках у зв'язку з особливою потребою законодавчими актами Російської Федерації можуть бути встановлені інші строки адміністративного затримання
Особи, які вчинили дрібне хуліганство, порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, произведшие незаконну торгівлю товарами, вільна реалізація яких заборонена або обмежена, торгівлю з рук у невстановлених місцях, що зробили непокору працівникові міліції, іншому уповноваженій посадовій особі або представнику громадськості, які здійснюють незаконний продаж товарів та інших предметів або дрібну спекуляцію, можуть бути затримані до розгляду справи народним суддею або начальником (заступником начальника) органу Строки розгляду справ щодо перелічених адміністративних правопорушень закріплені в ст. 29. 6 КпАП.
Особи, які порушили прикордонний режим, режим у пунктах пропуску через державний кордон, режим державного кордону Російської Федерації у випадках, необхідних для з'ясування обставин порушення, встановлення особи, можуть бути затримані на строк до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом 24 годин з початку затримання. Якщо порушник не має документів, що посвідчують його особу, з санкції прокурора затримання може бути продовжено до 10 діб. Порядок, органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання, і строки затримання регламентуються законодавством про адміністративні правопорушення, а також Митним кодексом Російської Федерації Транспортні засоби також можуть бути затримані, якщо керуючі ними особи не мають при собі документів на право керування, або вони не зареєстровані, не пройшли технічного огляду, мають несправності гальмівної системи, рульового керування. Затримання означає заборона експлуатації з приміщенням їх на охоронюване місце. Районна, міська адміністрація встановлює порядок зберігання транспортних засобів і розмір оплати такої примусової послуги З метою забезпечення законності застосування зазначених заходів до КпАП та Митному кодексі Російської Федерації передбачено, що про адміністративне затримання складається протокол, закріплено право оскарження затримання до вищестоящого органу, прокурора або до народний суд
Підставою для приводу є ухилення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство, дрібне розкрадання і ряд інших правопорушень, перелічених у ч 2 ст 27 15 КпАП, від явки за викликом ОВС або народного судді. Рішення начальника ОВС, народного судді про привід виконують працівники міліції Громадянина призводять, і він повинен знаходитися там, де розглядається справа Цей захід припиняється після винесення постанови по справі Привід може здійснюватися також для офіційного застереження або медичного огляду Привід присікає ухилення особи від виконання обов'язків з'явитися до народний суд, ОВС, медичний заклад; забезпечує умови для виконання процесуальних дій, які не можна здійснювати заочно; проводиться на підставі акта, прийнятого народним суддею або посадовою особою ОВС письмово або усно; виконується працівниками міліції; здійснюється в приміщення, в якому виробляються процесуальні чи інші правозастосовні дії, на термін їх проведення
Перевірка документів, що засвідчують особу, проводиться у громадян і посадових осіб, якщо є достатні підстави підозрювати їх у скоєнні злочину або адміністративного правопорушення В провадженні у справах про адміністративне правопорушення перевірка документів відіграє важливу роль на етапі адміністративного розслідування, забезпечуючи уповноважених посадових осіб достовірною інформацією про особу порушника, в деяких випадках про факт порушення (порушення паспортних правил), дозволяє правильно оформити необхідні процесуальні документи
Особистий огляд здійснюється уповноваженими на те посадовими особами ОВС, воєнізованої охорони, прикордонних військ та інших уповноважених на те органів однієї статі з особою і в присутності двох понятих тієї ж статі. Доступ інших осіб до приміщення, де виробляється особистий огляд, має бути виключений Огляд речей уповноваженими посадовими особами здійснюється, як правило, у присутності особи (її законних представників), у власності або володінні якого речі знаходяться. У випадках, не терплять зволікання, огляд може бути проведений за відсутності власника (власника), але за участю двох понятих. Статтею 342 Митного кодексу Російської Федерації передбачено, що огляд товарів, транспортних засобів, документів, приміщень як самостійна процесуальна дія проводиться у присутності понятих Про особистий огляд і огляд речей складається протокол або робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне затримання або в протоколі про адміністративне порушення
Речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, виявлені посадовими особами при затриманні, особистому огляді або огляді речей, підлягають вилученню При вчиненні порушення, за яке може бути накладено стягнення у вигляді штрафу, позбавлення права керування транспортним засобом, у водія (судноводія) вилучається посвідчення водія, яке повертається після сплати винним штрафу
Вилучення слід розуміти як позбавлення права користуватися і володіти предметами матеріального світу Воно може бути постійним і тимчасовим, оплатним і безоплатним. Його потрібно відрізняти від конфіскації, яка завжди безвозмездна і полягає у позбавленні права власності
Процесуальне вилучення безоплатно, носить тимчасовий характер, триває до прийняття постанови по справі, в якому має бути вирішено питання про вилучені товари та інші предметах Таке вилучення має забезпечувальний характер, так як здійснюється з метою збереження та використання у виробництві речових доказів, а також забезпечення виконання постанов про конфіскацію, штрафі, стягнення вартості товарів і транспортних засобів. У разі вилучення речей і документів про це складається протокол або робиться відповідний запис у протоколах про адміністративне правопорушення, про огляд речей або адміністративне затримання
Огляд на стан сп'яніння підлягають керують транспортними засобами водії (судноводії) або інші особи , щодо яких є достатні підстави вважати, що вони перебувають у стані сп'яніння (ч. 2 ст. 27 .12 КпАП). Напрямок зазначених осіб на огляд на стан сп'яніння і проведення їх огляду виробляються в порядку, що встановлюється
МВС, Міністерством охорони здоров'я та Міністерством юстиції Російської Федерації
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 14.5. Заходи адміністративно-процесуального забезпечення "
 1. 15.5. Заходи адміністративно-процесуального забезпечення
  заходи, містять обмеження особистих немайнових прав, обмеження майнових прав, обмеження організаційного характеру. За характером функцій дані заходи поділяються на: заходи адміністративно-процесуального заходу; заходи, спрямовані на отримання доказів; заходи, спрямовані на виконання адміністративних покарань. Найбільш поширені заходи
 2. 15.2. Адміністративний примус: поняття, особливості, мети, види
  заходи адміністративного попередження); - законність застосування забезпечується системою гарантій; - застосовується з метою забезпечення правового порядку та громадської безпеки. Мета адміністративного примусу: 1) попередження правопорушень і настання інших шкідливих наслідків, не пов'язаних з правопорушенням; 2) припинення правопорушень; 3) відновлення
 3. Адміністративне затримання і доставлення. Права затриманих.
  Заходи відносяться до заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. Згідно ч. 1 ст. 27.1 КоАП ці заходи здійснюються з метою припинення адміністративного правопорушення, встановлення особи порушника, складення протоколу про адміністративне правопорушення при неможливості його складання на місці виявлення, забезпечення своєчасного і правильного розгляду
 4. 19.7. Адміністративно-юрисдикційний процес: поняття, риси, структура
  адміністративно-процесуальних норм і заснована на них юрисдикцій-онная діяльність органів виконавчої влади та їх посадових осіб з вирішення конфліктів у сфері державного управління та застосування заходів адміністративного примусу . Спільні риси адміністративно-юрисдикційного процесу: - є складовим елементом (частиною) адміністративного процесу; - регламентує
 5. Стаття 27.1. Заходи забезпечення провадження в справі про адміністративне правопорушення
  заходи забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення: 1) доставляння; 2) адміністративне затримання; 3) особистий огляд, огляд речей, огляд транспортного засобу, що знаходяться при фізичній обличчі; огляд належать юридичній особі приміщень, територій, що знаходяться там речей і документів; 4) вилучення речей і документів; 5) відсторонення від керування
 6. 19.3. Суб'єкти адміністративного процесу
  адміністративного процесу особи, які беруть участь в управлінському процесі, що володіють адміністративно-процесуальної правосуб'єктністю. Адміністративно-процесуальна правосуб'єктність - заснована на адміністративно-процесуальних нормах здатність особи бути суб'єктом адміністративного процесу. Адміністративно-процесуальна правосуб'єктність включає в себе
 7. Стаття 46. Заходи щодо забезпечення вимог кредиторів та інтересів боржника
  заходи у відповідності з Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації. 2. Після введення спостереження арбітражний суд крім заходів, передбачених Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації, має право заборонити здійснювати без згоди арбітражного керуючого угоди, не передбачені пунктом 2 статті 64 цього Закону. 3. Заходи щодо забезпечення вимог
 8. 19.4. Структура і стадії адміністративного процесу
    адміністративного процесу - внутрішня будова адміністративного процесу, сукупність утворюють його адміністративних проваджень. Елементами структури адміністративного процесу служать адміністративно-нормотворчий, адміністративно-правонаделітель-ний (оперативно-розпорядчий), адміністративно-юрисдикцій-ційний процеси. Стадії адміністративного процесу - щодо
 9. Стаття 95. Заміна однієї забезпечувальний захід другий
    заходи допускаються на будь-якій стадії арбітражного процесу, в тому числі в період зупинення провадження у справі, особи, що у справі, має право в цей період звернутися з клопотанням про вчинення інших процесуальних дій, передбачених гл. 8 АПК РФ, в тому числі про скасування забезпечувальних заходів, заміни однієї забезпечувальний захід другий, витребування зустрічного забезпечення. Див: п. 2
 10. Коментар до статті 26.3
    заходи забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення, складеного посадовою особою органу, уповноваженого розглядати зазначену справу; в) протоколу про взяття проб і зразків (ч. 3 ст. 26.5); г) протоколу про розгляд справи про адміністративне правопорушення, складеного при розгляді справи колегіальним органом (ст. 29.8). У протоколі про адміністративне
 11. Коментар до статті 1.6
    міри) передують призначенню адміністративних покарань чи, у випадках, передбачених КпАП, застосовуються незалежно від призначення адміністративного покарання. Застосування превентивних заходів та адміністративних покарань пов'язане з моральним чи фізичним примусом щодо порушника, однак порядок їх застосування регламентований КпАП та іншими актами законодавства. Зокрема, КоАП
 12. Коментар до статті 29.6
    заходи забезпечення провадження у справі у вигляді адміністративного затримання та про посадових осіб, уповноважених на застосування даної міри, див. коментар до ст. 27.3. Строк адміністративного затримання обчислюється з моменту доставлення, а особи, яка перебуває в стані сп'яніння, - з часу його
 13. 1.2. Система адміністративного права
    адміністративне право складається з двох частин: Загальної та Особливої. Деякі автори, поряд із зазначеними частинами виділяють і Спеціальну частину адміністративного права. І Загальна, і Особлива частини адміністративного права складаються з окремих адміністративно-правових інститутів. Адміністративно-правовий інститут - це система норм права, які регулюють відносно однорідні суспільні
 14. 15.6. Адміністративні правовосстановітельние заходи
    заходи це вид заходів адміністративного примусу, що застосовуються в цілях відновлення порушеного правового стану шляхом спонукання суб'єкта до виконання раніше покладеного, але не виконаної юридичної обов'язки. До таких заходів відносяться: відшкодування шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, знесення самовільно зведених будівель, виселення громадян із самовільно зайнятих житлових
 15. Глава 6 Покарання чи захід забезпечення?
    заходи забезпечення по справі про адміністративне правопорушення. Спробуємо розібратися, чим вони відрізняються. Адміністративне покарання для водіїв призначається у вигляді попередження, штрафу, позбавлення права керувати транспортним засобом або навіть арешту. Співробітник ГИБДД може робити попередження або накладати штраф, але більш серйозні порушення розглядає суд, і тільки за рішенням суду можуть
 16. 15.4. Заходи адміністративного припинення
    заходи можуть застосовуватися тільки в момент його вчинення. Заходами адміністративного припинення виступають: вимога припинити протиправне діяння; примусове лікування осіб, які страждають захворюваннями, небезпечними для оточуючих; тимчасове відсторонення від роботи інфікованих хворих; заборона експлуатації несправного транспорту; призупинення дії ліцензій та квот; анулювання
 17. 17.1. Поняття, особливості та види адміністративної відповідальності
    заходи адміністративної відповідальності реалізуються у певному процесуальному порядку (виробництво у справах про адміністративні правопорушення). Адміністративна відповідальність може бути покладена в судовому порядку і в адміністративному (позасудовому) порядку, судовими або виконавчими органами. Залежно від наслідків, що настали можуть застосовуватися матеріальні,
© 2014-2022  yport.inf.ua