Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

17.1. Поняття, особливості та види адміністративної відповідальності

Позитивна адміністративна відповідальність це вимога до майбутньої активної, ініціативної діяльності суб'єктів адміністративного права.
Традиційна (ретроспективна) адміністративна відповідальність - це вид юридичної відповідальності, що виражається в застосуванні уповноваженими органами і посадовими особами адміністративного стягнення до особи, яка вчинила правопорушення.
Особливості адміністративної відповідальності:
1) є різновидом заходів як юридичної відповідальності, так і адміністративного примусу;
2) регулюється нормами адміністративного права, які в сукупності утворюють інститут адміністративного права;
3) нормативні підстави адміністративної відповідальності закріплюються виключно в законах;
4) фактичною підставою адміністративної відповідальності є адміністративне правопорушення;
5) суб'єктами адміністративної відповідальності можуть бути як фізичні, так і юридичні особи (колективні суб'єкти);
6) реалізується за допомогою застосування заходів адміністративних покарань;
7) до реалізації адміністративної відповідальності притягується широке коло уповноважених суб'єктів (суд, органи виконавчої влади та їх посадові особи);
8) притягнення до адміністративної відповідальності не тягне судимості і звільнення з роботи (служби);
9) до адміністративної відповідальності частіше залучають у позасудовому (адміністративному) порядку;
10) заходи адміністративної відповідальності реалізуються у певному процесуальному порядку (провадження у справах про адміністративні правопорушення).
Адміністративна відповідальність може бути покладена в судовому порядку і в адміністративному (позасудовому) порядку, судовими або виконавчими органами.
Залежно від настали можуть застосовуватися матеріальні, психологічні чи організаційні позбавлення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17.1. Поняття, особливості та види адміністративної відповідальності "
 1. § 1. Територіальна організація місцевого самоврядування.
  Особливостей. Структура територіальної організації. З урахуванням вищевикладеного слід зробити висновок, що територіальна організація місцевого самоврядування має дворівневу структуру. На першому рівні - поселення. На другому - муніципальні райони. Наявність обох рівнів обов'язково. Виняток із загального правила - міські округи, що сполучають в своєї компетенції повноваження обох рівнів. Однак
 2. § 1. Правова природа муніципальної служби
  поняття муніципальної посади. Муніципальна посаду - передбачена статутом муніципального освіти відповідно до закону суб'єкта РФ посаду з встановленими повноваженнями щодо вирішення питань місцевого значення та відповідальністю за виконання цих повноважень, а також посаду в органах місцевого самоврядування, утворених відповідно до статуту муніципального освіти, з
 3. § 1. Поняття комерційного права
  поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 4. § 2. Джерела комерційного права
  поняттями «комерційне право» і «комерційне законодавство». Комерційне право - це сукупність загальних і спеціальних норм приватного права, що регулюють відносини між підприємцями або за їх участю при здійсненні підприємницької діяльності. Комерційне законодавство - це сукупність комплексних нормативних актів, тобто нормативних актів, що містять норми різних галузей
 5. § 4. Акціонерні товариства
  поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є предметом спеціального законодавства, де центральне місце займає Закон РФ від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» [1]. Цей закон визначає правове становище всіх акціонерних товариств, як створених, так і
 6. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  поняттями. Воно полягає в наступному. Терміни «споживчий кооператив», «споживчий союз» і «споживче товариство» використовуються законодавцем як синоніми, тоді як «союз споживчих товариств» характеризує не організацію, а об'єднання, союз організацій розглянутого виду. Установчим документом споживчого кооперативу є статут. Крім загальних відомостей,
 7. § 1. Перевезення
  поняттям мореплавства судна. При цьому ст. 129 КТМ розуміє під мореплавністю не тільки належний технічний стан судна, але і те, що для безпечного перевезення певного вантажу воно повинно бути належним чином технічно оснащене, мати спеціальні пристрої і пристосування, бути придатним для плавання в певному районі, судновий екіпаж повинен бути укомплектований особами , що мають
 8. § 1. Поняття сільськогосподарської діяльності і сільськогосподарське законодавство
  поняття сільськогосподарської діяльності. До недавнього часу це поняття обмежувалося лише діяльністю сільськогосподарських організацій, їх об'єднань та громадян, які займаються обробкою землі, виробництвом продукції рослинництва і тваринництва. У сучасній правовій доктрині переважаючим є більш широке тлумачення поняття сільськогосподарської діяльності. В якості
 9. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  поняття сільськогосподарської організації. До сільськогосподарським організаціям в широкому сенсі можуть бути віднесені всі організації, що ведуть виробництво сільськогосподарської продукції в якості основної діяльності, а також некомерційні організації, що діють в аграрному секторі. Виробництво сільськогосподарської продукції ведеться десятками тисяч комерційних організацій, які
 10. § 1. Законодавство про оподаткування підприємців та поняття платника податків
  поняття платника податків. Стаття 3 «Закону про основи податкової системи в РФ» визначає платника податків як особа, яка зобов'язана сплачувати податки відповідно до законодавства РФ. В якості таких можуть виступати юридичні та фізичні особи, а також інші категорії платників. Поняття інших категорій платників РАСК-Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф.
© 2014-2022  yport.inf.ua