Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 224. Особливості обрання як запобіжного заходу взяття під варту

1. Стосовно особи, підозрюваного у вчиненні злочину, дізнавач вправі порушити перед судом за згодою прокурора клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в порядку, встановленому статтею 108 цього Кодексу.
2. Якщо відносно підозрюваного було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, то обвинувальний акт склад-ляется не пізніше 10 діб з дня укладення підозрюваного під варту.
3. При неможливості скласти обвинувальний акт у строк, передбачений частиною другою цієї статті, підозрюваному пред'являється обвинувачення в порядку, встановленому главою 23 цього Кодексу, після чого виробництво дізнання триває в порядку, встановленому цією главою, або даний запобіжний захід скасовується.
(В ред. Федерального закону від 06.06.2007 N 90-ФЗ)
4. При неможливості закінчити дізнання в строк до 30 діб і відсутності підстав для зміни або скасування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту цей термін може бути продовжений суддею районного суду або військового суду відповідного рівня в порядку, встановленому частиною третьою статті 108 цього Кодексу, за клопотанням дізнавача за згодою прокурора району, міста або прирівняного до нього військового прокурора на строк до 6 місяців.
(Частина четверта введена Федеральним законом від 24.07.2007 N 214-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 224. Особливості обрання як запобіжного заходу взяття під варту"
 1. Стаття 450. Особливості обрання запобіжного заходу та виробництва окремих слідчих дій
  1. Після порушення кримінальної справи або притягнення особи як обвинуваченого в порядку, встановленому статтею 448 на-вартого Кодексу, слідчі та інші процесуальні дії щодо такої особи виробляються в загальному порядку з вилученнями, встановленими статтею 449 цього Кодексу та цією статтею. (Частина перша в ред. Федерального закону від 24.07.2002 N 98-ФЗ) 2. Судове
 2. Стаття 94. Підстави звільнення підозрюваного
  1. Підозрюваний підлягає звільненню за постановою дізнавача чи слідчого, якщо: (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 1) не підтвердилося підозра у вчиненні злочину; 2) відсутні підстави застосування до нього запобіжного заходу у вигляді взяття під варту; 3) затримання було здійснено з порушенням вимог статті 91 цього Кодексу. 2. Після закінчення 48 годин
 3. Стаття 98. Заходи припинення
  Заходами заходу є: 1) підписка про невиїзд; 2) особисте поручительство; 3) спостереження командування військової частини; 4) нагляд за неповнолітнім обвинуваченим; (в ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ) 5) застава; 6) домашній арешт; 7) укладання під
 4. Стаття 255. Вирішення питання про запобіжний захід
  1. У ході судового розгляду суд вправі обрати, змінити або скасувати запобіжний захід щодо підсудного. 2. Якщо взяття під варту обрано підсудному як запобіжного заходу, то термін утримання його під вартою з дня по-ходження кримінальної справи до суду і до винесення вироку не може перевищувати 6 місяців, за винятком випадків, передбачених частиною третьою цієї
 5. Стаття 100. Обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного
  1. У виняткових випадках за наявності підстав, передбачених статтею 97 цього Кодексу, та з урахуванням обставин, зазначених у статті 99 цього Кодексу, запобіжний захід може бути обрана щодо підозрюваного. При цьому обвинувачення має бути пред'явлено підозрюваному не пізніше 10 діб з моменту застосування запобіжного заходу, а якщо підозрюваний був затриманий, а потім поміщений
 6. У яких випадках обвинуваченому може бути обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту
  . Можливість її застосування передбачена ст. 108 КПК. Взяття під варту - найсуворіша міра запобіжного заходу, що представляє собою максимально жорстке вторгнення в сферу прав громадянина на свободу та особисту недоторканність, гарантірованньгх Конституцією, Декларацією прав свобод людини і громадянина Російської Федерації. У Міжнародному пакті про громадянські і політичні права 1976
 7. Стаття 110. Скасування або зміна запобіжного заходу
  Постановою Конституційного Суду РФ від 22.03.2005 N 4-П частина перша статті 110 визнана не суперечить Конституції РФ, оскільки міститься в ній положення за своїм конституційно-правовим змістом передбачає довільне і не кон-троліруемое судом продовження строків тримання підсудного під вартою і не звільняють суд від обов'язку розгляду кримінальної справи в розумні терміни.
 8. Стаття 108. Взяття під варту
  1. Взяття під варту як запобіжний захід застосовується за судовим рішенням щодо підозрюваного або об-виняемого у скоєнні злочинів, за які кримінальним законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін понад три роки при неможливості застосування іншої, більш м'якою, запобіжного заходу. При обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в постанові
 9. Стаття 10. Недоторканність особи
  1. Ніхто не може бути затриманий за підозрою у скоєнні злочину або взятий під варту за відсутності на те законних підстав, передбачених цим Кодексом. До судового рішення особа не може бути піддано затримання на термін більше 48 годин. 2. Суд, прокурор, слідчий, орган дізнання і дізнавач зобов'язані негайно звільнити всякого незаконно затриманого, або позбавленого
 10. Стаття 99. Обставини, що враховуються при з-Бран запобіжного заходу
  (в ред. Федерального закону від 22.04.2004 N 18-ФЗ) При вирішенні питання про необхідність обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного або обвинуваченого у вчиненні злочину і визначення її виду за наявності підстав, передбачених статтею 97 цього Кодексу, повинні враховуватися також тяжкість злочину, відомості про особу підозрюваного або обвинуваченого, його вік, стан
 11. Заходи припинення. Взяття під варту.
  Що таке запобіжного заходу і щодо кого вони застосовуються. Заходами захід у кримінальному процесі називаються передбачені законом засоби впливу на обвинуваченого або підозрюваного, які полягають в позбавленні або обмеженні її свободи, майнових втратах (в даному випадку мається на увазі такий запобіжний захід, як застава; при її порушенні грошові кошти спрямовуються в дохід
 12. Незаконні затримання, взяття під варту або з-тримання під вартою (ст. 301 КК).
  Арешт, взяття під варту і утримання під вартою допускаються тільки за доль-ному рішенню. До судового рішення особа не може бути під-вергнути затримання на термін більше 48 годин (ч. 2 ст. 22 Консти-туції РФ). Конституційний принцип особистої недоторканність ності особи обумовлює спеціальний порядок затримання особи та ув'язнення його під варту, регламентований нормами уго-
 13. Завідомо незаконне взяття під варту або містить жаніе під вартою (ч. 2 ст. 301 КК).
  Основний об'єкт переступив-лений - суспільні відносини , що забезпечують нормаль-ную діяльність по відправленню правосуддя судом, а також органів прокуратури, попереднього слідства та дізнання по здійсненню кримінального переслідування (злочин першої групи). Додатковий об'єкт - особиста свобода, а також права та законні інтереси потерпілого (честь, гідність, майнові та
 14. Стаття 435. Приміщення в психіатричний стацио-нар
  1. При встановленні факту психічного захворювання в особи, до якого в якості запобіжного заходу застосовано утримання під вартою, за клопотанням слідчого за згодою керівника слідчого органу, а також дізнавача за згодою прокурора суд у порядку, встановленому статтею 108 цього Кодексу, приймає рішення про переведення даної особи в психіатричний стаціонар. (в ред. Федерального
 15. Стаття 107. Домашній арешт
  (в ред. Федерального закону від 07.12.2011 N 420-ФЗ) 1. Домашній арешт як запобіжний захід обирається за судовим рішенням щодо підозрюваного або обвинуваченого при неможливості застосування іншої, м'якшою, запобіжного заходу і полягає в знаходженні підозрюваного або обвинуваченого у повній або часткової ізоляції від суспільства в житловому приміщенні, в якому він проживає в якості
 16. Стаття 160. Заходи піклування про дітей, про утриманців підозрюваного або обвинуваченого і заходи щодо забезпечення со-хранности його майна
  1. Якщо у підозрюваного або обвинуваченого, затриманого або укладеного під варту, залишилися без нагляду і допомоги несо-вершеннолетніе діти, інші утриманці, а також старі батьки , потребують стороннього догляду, то слідчий, дізнавач вживає заходів щодо їх передачі на піклування близьких родичів, родичів чи інших осіб або приміщенню у відповідні дитячі або
 17. Стаття 231. Призначення судового засідання
  1. За відсутності підстав для прийняття рішень, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 227 цього Кодексу, суддя виносить постанову про призначення судового засідання без проведення попереднього слухання. 2. У постанові крім питань, передбачених частиною другою статті 227 справжнього Кодексу, вирішуються такі питання: 1) про місце, дату і час судового
 18. Стаття 77.2. Строки тримання під вартою засуджених до позбавлення волі, які притягуються до кримінальної відповідальності по іншій справі
  Коментар до статті 77.2 1. Коментована стаття регламентує дещо інші, ніж розглянуті вище питання перебування засудженого до позбавлення волі в слідчому ізоляторі. Вона поширюється на засуджених до позбавлення волі, які притягуються до кримінальної відповідальності по іншій справі і щодо яких обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. У цьому випадку терміни
 19. Стаття 77.2. Строки тримання під вартою засуджений-них до позбавлення волі, які притягуються до кримінальної відпові-ності по іншій справі
  (введена Федеральним законом від 16.03.1999 N 49-ФЗ) У разі, якщо засуджений до позбавлення волі притягується до кримінальної відповідальності по іншій справі і щодо його з-брана запобіжний захід у вигляді взяття під варту, терміни його утримання в слідчому ізоляторі визначаються відповідно до кримінально-процесуальним законодавством Російської
© 2014-2022  yport.inf.ua