Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
П. П. Глущенко , Н. Н. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011 - перейти до змісту підручника

15.3. Поняття адміністративних стягнень, особливості та порядок їх накладення

Адміністративне стягнення є різновидом заходів адміністративного примусу, що застосовується державно-владними органами до осіб з адміністративно-деліктних поведінкою, і проявляється у створенні для правопорушника різних несприятливих наслідків, пов'язаних з моральними, матеріальними, правовими чи фізичними обмеженнями Накладенням адміністративного стягнення виражається офіційний осуд державою протиправних дій правопорушників Адміністративне стягнення є мірою адміністративної відповідальності і застосовується тільки за вчинення адміністративного правопорушення. Завдання адміністративного стягнення пов'язані:
| з обмеженням протиправної поведінки фізичних та юридичних осіб;
| з обов'язком правопорушника загладити свою винну протиправну поведінку перед суспільством виконанням прийнятих відповідно до закону дій добровільно або в примусовому порядку
Як міра відповідальності адміністративне стягнення застосовується з метою:
| виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення;
| попередження вчинення ним нових правопорушень;
| попередження вчинення правопорушень іншими особами (юрисдикционная превенція)
Адміністративні стягнення, будучи основною і найбільш численною групою заходів впливу на правопорушників, завжди висловлюють негативну оцінку вчиненого правопорушення державою У ст. 3. 2 КпАП дано перелік адміністративних стягнень, що розрізняються за своїм змістом і характером чиниться ними впливу
Систему адміністративних стягнень складають:
| попередження;
| адміністративний штраф;
| оплатне вилучення знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення;
| конфіскація знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення;
| позбавлення спеціального права, наданого фізичній особі;
| адміністративний арешт;
| адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземного громадянина або особи без громадянства;
| дискваліфікація;
| адміністративне призупинення діяльності
Перелік названих адміністративних стягнень не є вичерпним і може бути доповнений у разі потреби поточним законодавством
Визначаючи порядок притягнення до адміністративної відповідальності, до неодмінного умові законодавець відносить дотримання правила, згідно з яким за одне і те ж адміністративне правопорушення до обличчя, яке здійснило його, може бути застосоване основне або основне і додаткове стягнення, передбачене за дане правопорушення
Відповідно до ст 3 березня КоАП оплатне вилучення та конфіскація предметів, що з'явилися знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, а також адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземного громадянина або особи без громадянства можуть застосовуватися в якості як основних , так і додаткових адміністративних стягнень Фактично оплатне вилучення та конфіскація застосовуються тільки як додаткові заходи у зв'язку з відсутністю в особливій частині КпАП статей, за якими б дані види стягнень застосовувалися самостійно, тільки як основні
У ст . 4. 4 КпАП законодавець, визначаючи порядок застосування адміністративних стягнень, встановлює, що при вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне порушення У цьому випадку до основного стягнення може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень
Особливістю застосування заходів державного примусу у вигляді адміністративних стягнень є також та обставина, що розглянута система дозволяє забезпечити диференційований підхід при застосуванні до правопорушника адміністративних стягнень та індивідуалізує можливість покарання кожного конкретного суб'єкта в залежності від різних обставин, до яких законодавцем віднесені пом'якшувальні чи обтяжуючі адміністративну відповідальність обставини
Обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративні правопорушення (ст 4 Лютого КоАП):
| розкаяння винного;
| добровільне повідомлення особою про вчинення ним правопорушення;
| запобігання винним шкідливих наслідків правопорушення, добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди;
| вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання або при збігу тяжких особистих або сімейних обставин;
| вчинення правопорушення неповнолітнім;
| вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного року
Законодавець не вичерпує всіх обставин, які можуть бути визнані пом'якшуючими адміністративну відповідальність Він надає повноважному органу або посадовій особі, вирішального питання про притягнення до адміністративної відповідальності, право самостійно визнавати пом'якшуючими обставини, не зазначені в законодавстві (наприклад, матеріальне становище особи, умови його зайнятості, стан здоров'я і т п)
На відміну від пом'якшуючих обставин, перелік зазначених законодавцем обставин, що обтяжують відповідальність за адміністративні правопорушення, є вичерпним в тому сенсі, що орган (посадова особа), який накладає стягнення, залежно від характеру адміністративного правопорушення не може вийти за його межі
До обставин, що обтяжує відповідальність за адміністративні правопорушення, відносяться наступні (ст. 4 .3 КпАП).
| Продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її
| Повторне вчинення протягом року однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню
| Вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин
| Залучення неповнолітнього в правопорушення.
| Вчинення правопорушення групою осіб.
| Вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин
| Вчинення правопорушення в стані сп'яніння. Орган (посадова особа), який накладає адміністративне стягнення, залежно від характеру адміністративного правопорушення, може не визнати дану обставину обтяжуючою
Зазначені обставини є підставою для посилення відповідальності за адміністративне правопорушення і визнаються обтяжуючими лише тоді, коли вони не включені в якості кваліфікуючих ознак складу правопорушення Наявність пом'якшують або обтяжуючих адміністративне правопорушення обставин дозволяє юрисдикційних органах диференційовано підходити до питання про вибір виду адміністративного стягнення.
В адміністративному законодавстві визначено термін погашення адміністративного стягнення (ст. 4. 6 КпАП). Так, якщо протягом одного року з дня закінчення виконання стягнення особа не вчинить нового адміністративного правопорушення, то вважається, що воно не було піддано адміністративному стягненню Із закінченням строку погашення адміністративного стягнення нове адміністративне правопорушення, вчинене цією ж особою, не може бути кваліфіковано як повторне Разом з тим термін давності для погашення адміністративного стягнення переривається, якщо винному буде призначено якесь адміністративне стягнення за нове правопорушення (за винятком тих стягнень, облік яких не ведеться, - штраф на місці)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 15.3. Поняття адміністративних стягнень, особливості та порядок їх накладення "
 1. Стаття 59. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до засуджених до покарання у вигляді обмеження волі
  стягнення виноситься в письмовій формі. 2. При застосуванні заходів стягнення враховуються обставини вчинення порушення, особистість і поведінка засудженого. Нала-Гаєм стягнення має відповідати тяжкості і характеру вчиненого порушення. Стягнення накладається не пізніше 10 діб з дня виявлення порушення, а якщо у зв'язку з порушенням проводилася перевірка - з дня її закінчення, але не
 2. Контрольні питання до розділу
  поняття посадової особи. 11. Поняття і види адміністративних правопорушень. 12. Поняття і види адміністративних
 3. Стаття 15. Обставини, що враховуються при накладенні стягнення
  стягнення враховуються такі обставини: 1) характер вчиненого дисциплінарного порушення, 2) обставини, що пом'якшують і обтяжують
 4. Глава 3. Дисциплінарні стягнення і порядок їх накладення
  справляння та порядок їх
 5. Стаття 114. Порядок застосування заходів заохочення до засуджених до позбавлення волі
  стягнення допускається не раніше трьох місяців з дня накладення стягнень, зазначених у пунктах "а" і "б" частини першої статті 115 і пунктах "а" і " б "статті 136 цього Кодексу, і не раніше шести місяців з дня відбуття стягнень, зазначених у пунктах" в "," г "," д "і" е "частини першої статті 115 цього Кодексу. (Частина третя в ред. Федерального закону від 11.06.2003 N 75-ФЗ) 4. До засудженому,
 6. Стаття 54. Обов'язковість рішення про накладення дисциплінарного стягнення
  стягнення є обов'язковою для всіх членів Організації, органів, посадових осіб і співробітників
 7. Стаття 59. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до засуджених до покарання у вигляді обмеження волі
  стягнення до засуджених до покарання у вигляді обмеження волі. Насамперед у цій нормі закладено положення про форму застосування заходів заохочення і стягнення. Згідно з цим положенням у всіх без винятку випадках рішення про застосування до засуджених заходів заохочення і стягнення виноситься виключно у письмовій формі. Порушення цього правила тягне за собою недійсність стягнення або
 8. Стаття 71. Заходи заохочення і стягнення, применяе-мі до засуджених до арешту
  стягнення або дозволу на телефонну розмову. 2. За порушення встановленого порядку відбування покарання до засуджених можуть застосовуватися заходи стягнення у виді догани або поміщення в штрафний ізолятор на строк до 10 діб. 3. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до засуджених регулюється статтями 114 і 117 цього
 9. Стаття 71. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до засуджених до арешту
  стягнення або дозвіл на телефонну розмову. Умовно-дострокове звільнення і заміна покарання більш м'яким, враховуючи короткі терміни арешту, на засуджених до цього виду покарання не поширюються. Якщо засуджені порушують встановлений порядок відбування покарання до них можуть застосовуватися заходи стягнення у вигляді догани (в усній або письмовій формі) або проштовхування у штрафний ізолятор на
 10. 20.1. Нормативно-правове регулювання провадження у справах про адміністративні проступки
  адміністративні проступки (правопорушення) є одним з найбільш поширених виробництв адміністративно-юрисдикційного процесу. Воно, в порівнянні з більшістю адміністративних проваджень, більш докладно регламентовано процесуальними нор-1 Сорокін В. Д. Радянське адміністративно-процесуальне право. Л.: Видавництво Ленінградського ун-ту, 1976. - С. 44. мами і,
 11. Стаття 118. Порядок накладення грошового стягнення та обігу застави в дохід держави
  стягнення накладається судом. 2. Якщо відповідне порушення допущено в ході судового засідання, то стягнення накладається судом у тому судовому засіданні, де це порушення було встановлено, про що виноситься ухвала чи постанова суду. 3. Якщо відповідне порушення допущено в ході досудового провадження, то дізнавач, слідчий складає протокол про порушення, який
 12. Коментар до статті 32.3
  адміністративного правопорушення накладається адміністративне покарання у вигляді адміністративного штрафу у розмірі, що не перевищує одного МРОТ, а при порушенні митних правил - у розмірі, що не перевищує десяти МРОТ, протокол про адміністративне правопорушення не складається, а уповноваженою на те посадовою особою на місці вчинення адміністративного правопорушення стягується адміністративний
 13. 17.1. Поняття, особливості та види адміністративної відповідальності
  адміністративна відповідальність це вимога до майбутньої активної, ініціативної діяльності суб'єктів адміністративного права. Традиційна (ретроспективна) адміністративна відповідальність - це вид юридичної відповідальності, що виражається в застосуванні уповноваженими органами і посадовими особами адміністративного стягнення до особи, яка вчинила правопорушення. Особливості
 14. Стаття 60.16. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до засуджених до примусових робіт
  стягнення виноситься в письмовій формі. 2. При застосуванні заходів стягнення до засудженого до примусових робіт, передбачених статтею 60.14 справжнього Кодек-са, враховуються обставини вчинення порушення, особистість і його попереднє поведінку. Накладається стягнення має відпо-вовать тяжкості і характеру вчиненого порушення. Стягнення накладається не пізніше 10 діб з дня виявлення
 15. 18.3. Порядок накладення адміністративних стягнень
    адміністративних стягнень передбачений у главі 4 КпАП України. Основними принципами застосування адміністративних стягнень є: законність, індивідуалізація адміністративної відповідальності з урахуванням характеру проступку і особи правопорушника. Законність проявляється, перш за все, в тому, що юрисдикція-ційний орган або посадова особа, що розглядає справу, може застосувати до
 16. Стаття 31.8. Дозвіл питань, пов'язаних з виконанням постанови про призначення адміністративного покарання
    адміністративного покарання, а також про стягнення адміністративного штрафу, накладеного на неповнолітнього, з його батьків або інших законних представників розглядаються суддею, органом, посадовою особою, які винесли постанову, в триденний термін з дня виникнення підстави для вирішення відповідного питання. 2. Особи, зацікавлені у вирішенні питань, зазначених у частині 1
 17. Стаття 194. Зняття дисциплінарного стягнення
    стягнення, застосованого в порядку ст. 193 ТК. Норми про зняття дисциплінарного стягнення не стосуються звільнення працівника як виду дисциплінарного стягнення, оскільки застосування даної міри дисциплінарного стягнення означає припинення трудового правовідносини. Для інших видів дисциплінарних стягнень встановлено загальний строк - один рік, протягом якого дисциплінарне стягнення зберігає своє
 18. § 14. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень
    адміністративних стягнень. Постанова про накладення стягнень призупиняється на 10-денний термін у разі оскарження або опротестування прокурором. Процедура оскарження неможлива при накладенні трьох різновидів адміністративних стягнень - попередження, адміністративного арешту і штрафу, що стягується на місці вчинення проступку. Принесення прокурором протесту зупиняє
© 2014-2022  yport.inf.ua