Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов . АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

20.1. Нормативно-правове регулювання провадження у справах про адміністративні проступки

Виробництво по справах про адміністративні проступки (правопорушення) є одним з найбільш поширених виробництв адміністративно-юрисдикційного процесу. Воно, в порівнянні з більшістю адміністративних проваджень, більш докладно регламентовано процесуальними нор-
1 Сорокін В. Д. Радянське адміністративно-процесуальне право. Л.: Видавництво Ленінградського ун-ту, 1976. - С. 44.

Мами і, крім того, детально і докладно вивчено в спеціальній літературе1.
Нормативне регулювання провадження у справах про адміністративні проступки здійснюється низкою актів, основним з яких є Кодекс України про адміністративні правопорушення. Кодекс був прийнятий 7 грудня 1984 г, і зараз, на жаль, багато його положення не відповідають вимогам часу і підлягають перегляду. Крім того, внесення частих змін і доповнень до Кодексу робить його вельми рухливим і ускладнює користування ним навіть для фахівців. Тому зараз в Україні повним ходом в рамках адміністративної реформи та реформи адміністративного права здійснюється розробка нового Кодексу про адміністративні проступки, що містить матеріальні і процесуальні норми про адміністративну ответственности2.
Крім Кодексу України про адміністративні правопорушення, що регулює загальні положення виробництва, існує ряд спеціальних норм, які регламентують особливості провадження в окремих категоріях адміністративних правопорушень. Наприклад, глава 2 розділу VIII Митного кодексу України встановлює основні положення провадження у справах про порушення митних правіл3. Крім того, оскільки нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення регулюється порядок притягнення до адміністративної відповідальності тільки індивідуальних суб'єктів, порядок накладення адміністративних стягнень на колективних суб'єктів закріплений спеціальними нормативними актами. Так, можна виділити цілий ряд підзаконних актів такого роду: Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій4; Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону труда5 Положення про порядок накладення на господарські суб'єкти сфери торгівлі, громадського харчування та послуг, у тому числі на громадян-підприємців, стягнення за порушення-
1 Виробництво з адміністративних правопорушень. - Свердловськ, 1980; Бахрах Д. Н, Ренів Є. М. Виробництво по справах про адміністративні правопорушення. - М., 1989.
2 Концепція адміністративної реформи в Україні. - К., 1998. - С. 46.
3 Митний кодекс України.
4 ЗАТВЕРДЖЕНІ Наказом ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ з ЦІННИХ ПАПЕРІВ та фондового прайси від 09.01.1997 р. / / Офіційний вісник України. - 1997. - № 4.
5 Затверджено постановив Кабінету Міністрів України от 17.09.1993 р. / / Офіційний вісник України. - 1994. - № 1.

Ня законодавства про захист прав потребітелей1 Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про рекламе2; Положення про порядок накладення штрафів на суб'єктів господарської діяльності за порушення законодавства про електроенергетіке3 і багато інших.
Тим не менш, на сьогоднішній день в Кодексі України про адміністративні правопорушення найбільш повно законодавчо закріплені правові основи провадження у справах про адміністративні правопорушення, якими керуються уповноважені органи і посадові особи при розгляді конкретних адміністративних справ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 20.1. Нормативно-правове регулювання провадження у справах про адміністративні проступки "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. § 3. Правове забезпечення екологічних відносин
  (правова реформа в Росії і вдосконалення екологічного законодавства; дотримання вимог законодавства та роль правової служби; судова реформа) Одним з основних принципів охорони навколишнього середовища є її належне правове забезпечення. Воно й обумовлює виникнення екологічного права, необхідність його розробки і вивчення. Правова реформа в Росії та
 3. Стаття 12. Обов'язки поліції
  Коментар до статті 12 Перераховані в цій статті та інші обов'язки поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаної посади виконують співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Порядок реалізації даного обов'язку врегульовано Інструкцією про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації
 4. Тема 3.2. Норми адміністративного права
  Норми адміністративного права в Російській Федерації визначають порядок створення, реорганізації і скасування органів виконавчої влади, їх перелік, цілі і завдання їх діяльності, компетенцію та інші сторони правового статусу цих органів, їх структуру та процедуру діяльності. Поширюються вони і на організацію місцевого самоврядування, і порядок взаємодії його органів з органами
 5. Тема 5.2. Трудові правовідносини
  Поняття трудового правовідносини Трудове право регулює трудові відносини. У недалекому минулому вони були трудовими відносинами тільки робітників і службовців, оскільки їх праця базувався на державній власності, яка практично була єдиною формою власності. Кооперативно-колгоспна власність, закріплена Конституцією 1977 р., дуже близько примикала до
 6. 19.4. Структура адміністративного процесу
  Адміністративний процес має складну структуру, яка ще недостатньо досліджена і викликає бурхливі суперечки вчених. Труднощі при вирішенні зазначеного питання виникають, в першу чергу, через неопрацьованості багатьох аспектів цього виду процесуальної діяльності, а також у зв'язку з широким обсягом адміністративного процесу, що охоплює всі сфери управлінської діяльності, дуже
 7. 20.3. Суб'єкти і стадії провадження у справах про адміністративні проступки
  Усіх суб'єктів виробництва можна поділити на групи. До першої слід віднести так званих лідируючих суб'єктів. До цієї групи відносяться, перш за все, органи, уповноважені розглядати справу про адміністративне правопорушення. Перелік цих органів встановлено ст. 213 КпАП, а також ст.ст. 218-2448 (порядку 44 суб'єктів). Крім того, це органи, уповноважені на складання протоколу про
 8. 21.1. Поняття і види дисциплінарних проваджень в адміністративному праві
  Необхідно відразу вказати, що в адміністративний процес включаються лише такі дисциплінарні провадження, які врегульовані матеріальними і процесуальними нормами адміністративного права. Таким чином, до адміністративного 1 Додін Є. В. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень: Учеб. пособ. - Одеса: Юридична література, 1999. - С. 3. процесу не можуть
 9. § 2. Загальна характеристика адміністративно-правових норм
  Адміністративно-правові норми являють собою форму вираження юридичного припису. Вони розрізняються за видами встановлюють актів та їх правовий силі. У відповідність до нині чинної Конституції норми, що встановлюють адміністративну відповідальність, віднесені до предметів спільного ведення Російської Федерації і суб'єктів у її складі. З цього випливає, що такі норми можуть бути
 10. § 8. Державні та недержавні органи адміністративної юрисдикції
  Метою застосування адміністративних санкцій є попередження, припинення і розкриття адміністративних правопорушень. Превентивна функція укладена в здійсненні перших двох дій, ефективність профілактичного впливу позначається на частотності проступків і рецидивах. Попередження адміністративних правопорушень забезпечується зусиллями державних та недержавних
© 2014-2022  yport.inf.ua