Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

16.2. Характеристика заходів адміністративно-правового примусу

Адміністративне затримання являє собою одну із заходів адміністративного процесуального забезпечення, яка здійснюється з метою припинення подальшого вчинення адміністративного проступку і забезпечення притягнення винної особи до адміністративної відповідальності.
Згідно статті 260 КпАП адміністративне затримання допускається у випадках, коли вичерпано інші заходи впливу, а встановлення особи, складення протоколу про адміністративне порушення на місці вчинення проступку є обов'язковим, але не представляється можливим. Разом з тим, адміністративне затримання забезпечує своєчасне і правильне розгляд справи про адміністративний проступок.
Адміністративне затримання - це тимчасове позбавлення свободи, яке застосовується не як міра покарання.
При здійсненні адміністративного затримання обов'язково складається протокол, в якому зазначаються: дата і місце його складення; посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу затриманого; час і мотиви затримання. Протокол підписується його обличчя і затриманий. У разі відмови останнього від підписання протоколу, про це в ньому робиться відповідний запис.
Враховуючи те, що адміністративне затримання зазіхає на особисту свободу людини, про місце його перебування негайно сповіщаються родичі, або ж на його прохання власник підприємства, установи або організації.
Чинне адміністративне законодавство передбачає вичерпний перелік органів і посадових осіб, уповноважених здійснювати адміністративне затримання. Так, відповідно до статті 262 КпАП адміністративне затримання провадиться:
- органами внутрішніх справ - при вчиненні дрібного хуліганства; порушенні порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій; скоєнні злісної непокори законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону; дрібної спекуляції і т. д.;
- Прикордонними військами - при порушенні прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України ;
- старшим в розташуванні охоронюваного об'єкта посадовою особою воєнізованої охорони - при вчиненні

правопорушень, пов'язаних з посяганням на охоронювані об'єкти;
- посадовими особами військової інспекції безпеки дорожнього руху - при порушенні водіями або іншими особами, які керують транспортними засобами Збройних сил України або інших воєнізованих формувань, правил дорожнього руху.
Адміністративне законодавство передбачає строки адміністративного затримання, відповідно до яких можна виділити адміністративне затримання на загальних підставах та спеціальне адміністративне затримання. На загальних підставах допускається адміністративне затримання тривалістю не більше трьох годин. Спеціальні адміністративні затримання здійснюються:
- на строк до трьох діб з письмовим повідомленням про це прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання, якщо особа порушила прикордонний режим або режим у пунктах пропуску через державний кордон України та необхідно встановити його особу і з'ясувати обставини правопорушення; при порушенні правил обігу наркотичних засобів та психотропних речовин для встановлення особи, проведення медичного огляду, з'ясування обставин придбання вилучених коштів та їх дослідження;
- до 10 діб з санкції прокурора, якщо порушники не мають документів, що посвідчують їх особу, при порушенні ними прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або порушенні правил обігу наркотичних засобів та психотропних речовин;
- до розгляду справи суддею (або начальником органу внутрішніх справ) справи - при вчиненні дрібного хуліганства, злісної непокори законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, а також військовослужбовця, або їх образи; публічних закликів до невиконання вимог працівника міліції;
- до розгляду справи суддею - при порушенні порядку проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій або прояві неповаги до суду або торгівлі з рук у невстановлених місцях.
Адміністративне затримання слід відрізняти від доставляння правопорушника в органи внутрішніх справ. Останнє здійснюється більше широким колом осіб, при його здійсненні не складається протокол і воно повинно бути зроблено у крат-

чайшего терміни. При цьому чинне адміністративне законодавство на відміну від адміністративного затримання не регламентує ці строки. Іншими словами: закінчується доставлення - починається адміністративне затримання.
Адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі - це система тимчасових примусових заходів спостереження і контролю за поведінкою окремих осіб, звільнених з місць позбавлення волі, які здійснюються органами внутрішніх справ. Основною метою встановлення адміністративного нагляду є запобігання вчинення правопорушень деякими особами та здійснення виховного впливу на них.
Правовою підставою адміністративного нагляду є Закон України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» 1. Відповідно до цього Закону адміністративний нагляд встановлюється тільки щодо повнолітніх осіб:
- визнаних судом особливо небезпечними рецидивістами;
- засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочини або засуджених два і більше разів до позбавлення волі за умисні злочини, якщо під час відбуття покарання їх поведінка свідчила про те, що вони вперто не бажають стати на шлях виправлення і залишаються небезпечними для суспільства;
- засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочини або засуджених два і більше разів до позбавлення волі за умисні злочини, якщо вони після відбування покарання або умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, незважаючи на попередження органів внутрішніх справ, систематично порушують громадський порядок і права інших громадян, вчиняють інші порушення.
Питання про встановлення адміністративного нагляду вирішує одноосібно суддя на строк від одного до двох років. В окремих випадках (якщо є підстави вважати, що особа залишається небезпечним для суспільства) адміністративний нагляд може бути продовжений кожного разу ще на шість місяців, але не більше терміну, передбаченого законом для погашення або зняття судимості.
Чинне адміністративне законодавство закріплює, що право здійснювати адміністративний нагляд належить виключно органам міліції.
Встановлення адміністративного нагляду покладає на особу, щодо якої він встановлюється, додаткові обов'язки, зокрема: прибути у визначений термін в обране їм місце проживання і зареєструватися в органі внутрішніх
1 Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 52. - Ст. 455.

Справ; з'являтися за викликом міліції у вказаний термін і давати усні та письмові пояснення з питань, пов'язаних з виконанням правил адміністративного нагляду; повідомляти працівникам міліції про зміну місця роботи чи проживання, а також про виїзд за межі району у справах служби.
Одночасно для піднаглядних тимчасово встановлюються (частково або в повному обсязі) обмеження окремих їх прав, зокрема: заборона виходити з будинку (квартири) у визначений час, який не може перевищувати восьми годин на добу; заборона перебування у визначених місцях міста; заборона виїзду чи обмеження часу виїзду в особистих справах за межі міста (району); реєстрація в міліції від одного до чотирьох разів на місяць. Зазначені обмеження можуть зменшуватися або збільшуватися з урахуванням особи піднаглядного, його способу життя і поведінки.
Примусове лікування як захід адміністративного примусу застосовується з метою захисту суспільної безпеки, громадського порядку і здоров'я. Даний захист застосовується як в інтересах держави, так і в інтересах самого правопорушника. Правовою підставою примусового лікування є: Основи законодавства України про здравоохраненіі1, Закони «Про психіатричну допомогу» 2, «Про захист населення від інфекційних захворювань» 3 та інші нормативно-правові акти. Так, відповідно до Закону «Про психіатричну допомогу» до осіб, що страждають психічними розладами, можуть застосовуватися такі заходи примусу медичного характеру: надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку; госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом, з посиленим наглядом або з суворим наглядом. Питання про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку вирішується судом за місцем проживання даної особи при наявності відповідного висновку лікаря-психіатра. Закон «Про захист населення від інфекційних захворювань» передбачає, що особи, хворі на інфекційні захворювання, що передаються статевим шляхом, підлягають обов'язковому лікуванню. Ухилення від виконання даного обов'язку є підставою для притягнення правопорушників за статтею 45 КпАП до адміністративної відповідальності.
1 Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 4. - Ст. 19.
2 Офіційний вісник України. - 2000. - № 12. - Ст. 444.
3 Там же. - 2000. - № 17. - Ст. 690.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 16.2. Характеристика заходів адміністративно-правового примусу "
 1. § 1. Загальна характеристика відповідальності органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  міра державного примусу, заснована на юридичному і громадському осуді поведінки правопорушника і виражається у встановленні для нього певних негативних наслідків у формі обмежень особистого і майнового порядку ", іншими - як "регламентоване нормами права суспільні відносини між державою в особі її спеціальних органів і правопорушником, на якого
 2. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  характеристики органів державної влади та органів місцевого самоврядування використовуються як одні й ті ж правові терміни, так і різні. Наприклад, поняття "публічна влада" підкреслює спільність природи державної влади та місцевого самоврядування, тоді як поняття "державна природа" використовується для характеристики виключно органів державної влади суб'єктів
 3. ВИСНОВОК
  характеристиками, як самоорганізація, саморегуляція і самоконтроль. Але подібна концепція не може бути реалізована без розвинених інститутів демократії, без активного громадянського суспільства. Росія не мала цих передумов (не має вона їх і зараз), тому спроба розвинути в ній суспільно-державне місцеве самоврядування не відбулася. За своєю природою дана модель взаємовідносин
 4. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  характеристики, але фактично ними не має, в наявності порушення зобов'язання, яке тягне за собою відповідні наслідки. Особливі правові наслідки настають і тоді, коли продавець при укладенні договору був поставлений покупцем до відома про конкретну мету придбання товару, але, незважаючи на це, передав покупцеві товар, непридатний для використання у відповідності з вказаними
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  характеристика: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2004. С. 7. * (27) Див: Відомості СРСР. 1961. N 50. Ст. 525. * (28) Див: Відомості РФ. 1964. N 24. Ст. 406. * (29) Див: Відомості СРСР. 1991. N 26. Ст. 733. * (30) Детальніше див: Красавчикова Л.О. Особисте життя громадян під охороною закону. М., 1983; Кузнєцової М.Н. Особисті немайнові права громадян: поняття, здійснення, захист. М.,
 6. 2.3. Метод адміністративного права
  заходів державного примусу. Дозвіл - метод правового регулювання, що надає учасникам управлінських відносин можливість самим вибирати найбільш прийнятний варіант поведінки в тих межах, які визначені нормами адміністративного права. В даний час диспозитивні засоби правового регулювання почали застосовуватися все більш широко, що обумовлено
 7. 14.1. Поняття, основні риси та види методів державного управління
  характеристикою (станом) об'єкта управлінського впливу; 7) є оптимальним способом досягнення поставлених управлінських цілей в умовах, що склалися; 8) потребують правового опосередкування; 9) мають масштабну (територіальну та часову) прив'язку. За характером впливу бувають прямі (адміністративні) і непрямі (неадміністративного) методи державного
 8. 1. Метод цивільного права
  характеристику методу цивільного права. Мова йде саме про юридичну, а не про економічний (фактичний) рівність, яке практично завжди відсутній. Само юридичну рівність означає відсутність заздалегідь встановленої влади одних учасників цивільно-правових відносин до примусу інших, але зовсім не рівність у змісті їх конкретних прав і обов'язків (наприклад, у відносинах
 9. § 2. Поняття та ознаки держави
    характеристики, як народ, публічну владу і територію. За великим рахунком вони розуміли під державою з'єднання людей під однією владою і в межах однієї території. У принципі це вірний підхід. Необхідно тільки пам'ятати, що далеко не будь-яка держава і далеко не завжди у своїй політиці втілює волю (інтереси) всього народу, більшості громадян. Як правило, буває навпаки. Воно
 10. § 6. Політичний режим: поняття, ознаки, види
    характеристика політичної системи. Категорії "політичний режим" і "політична система" тісно пов'язані між собою. Якщо перша показує весь комплекс інститутів, що беруть участь у політичному житті суспільства і в здійсненні політичної влади, то друга - як ця влада реалізується, як діють дані інститути: демократично або недемократично (див. схему 14). Схема 14
© 2014-2022  yport.inf.ua