Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов . АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

16.1. Поняття, особливості та види адміністративно-правового примусу

В адміністративній науці даються різні визначення поняття адміністративного примусу. На думку Д. Н. Бахраха, адміністративний примус - це особливий вид державного примусу, який полягає у застосуванні суб'єктами функціональної влади передбачених нормами адміністративного права примусових заходів у зв'язку з неправомірними действіямі1.
Ю. П. Битяк визначає адміністративний примус як систему засобів психологічного або фізичного впливу на свідомість і поведінку людей з метою досягнення чіткого виконання встановлених обов'язків, розвитку суспільних відносин у рамках закону, забезпечення правопорядку і законності2.
Адміністративне примус є видом державного примусу, і, отже, йому притаманні ті ж риси, що й останньому. Одночасно слід зазначити, що адміністративний примус характеризується і своїми власними рисами, які дають можливість відрізнити його від кримінально-правового, дисциплінарно-правового, цивільно-правового та інших видів державного примусу.
1 Бахрах Д. Н. Адміністративне право Росії: Підручник. - М., 2000. - С. 445.
2 Битяк Ю. Адміністративне право України: Підручник. - X., 2000. - С. 151.

1. Як правило, адміністративний примус використовується в сфері державного управління, для охорони державно-управлінських відносин.
2. Застосовувати заходи адміністративного примусу уповноважений досить широке коло державних органів і посадових осіб.
3. Адміністративний примус, на відміну від кримінально-пра-
вового, застосовується як до фізичних, так і до юридичних осіб.
4. Адміністративний примус, на відміну від дисциплінарного, застосовується в рамках позаслужбовий підпорядкування, при відсутності організаційної підпорядкованості між сторонами правовідносини.
5. Застосування заходів адміністративного примусу регулюється нормами адміністративного права.
Досить важливим є питання співвідношення заходів адміністративно-правового примусу і примусових заходів, передбачених нормами адміністративного права. При цьому слід зазначити, що адміністративно-правове примус повністю регулюється нормами адміністративного права. Разом з тим, до заходів примусу адміністративного характеру належать, крім вищевказаних, заходи дисциплінарного примусу і дисциплінарної відповідальності, які регламентуються нормами адміністративного права (дисциплінарна відповідальність державних службовців, військовослужбовців, студентів та ін.)
На підставі викладеного можна зробити висновок, що адміністративний примус - вид державного примусу, який застосовується правомочними державними органами (посадовими особами) з метою попередження та припинення адміністративного проступку, а також забезпечення залучення винного до адміністративної відповідальності.
Щодо видів адміністративного примусу слід зазначити, що в адміністративно-правовій науці немає єдиної точки зору з цього приводу. Більшість вчених вважають, що можна виділити такі види: заходи адміністративного попередження, заходи адміністративного припинення, заходи адміністративного стягнення.
На відміну від цієї точки зору Д. Н. Бахрах заперечує існування такого виду адміністративного примусу, як заходи адміністративного попередження, вважаючи, що адміністративний примус застосовується тільки в разі вчинення адміністративного проступку. Їм виділяється такий вид адміністративного примусу як відновлювальні мери1.
1 Бахрах Д. Н. Адміністративне право Росії: Підручник. - М., 2000. - С. 446.

Беручи до уваги, що і перша, і друга точки зору вельми цікаві, слід розглянути їх більш детально.
На відміну від інших видів адміністративного примусу, застосування адміністративно-запобіжних заходів не пов'язане з вчиненням адміністративного проступку, тобто воно покликане попередити його. Дані заходи зовні подібні з профілактичними. Однак за своєю суттю і порядку застосування профілактичними заходами їх вважати не можна, оскільки вони передбачаються і застосовуються в односторонньому владному порядку без згоди тих, щодо кого вони реалізуються. Наступним відмінністю між попереджувальними заходами та іншими заходами адміністративного примусу є те, що підставою застосування перших може бути як попередження протиправних дій (дрібне хуліганство, керування транспортним засобом у стані сп'яніння), так і стихійних лих, епідемій, епізоотії. Другі заходи адміністративного примусу застосовуються тільки по відношенню до правопорушника.
Немає єдиної нормативно-правового акта, що передбачає перелік таких заходів. Вони передбачені КоАП України, Митним кодексом України, законами «Про міліцію» 1, «Про Службу безпеки» 2, «Про боротьбу з корупцією» 3, «Про оперативно-розшукову діяльність» 4, «Про правовий режим надзвичайного стану», «Про правовий режим воєнного стану »і т. д. У той же час, слід зазначити, що вичерпного переліку даних заходів також не існує.
В адміністративній науці прийнято виділяти такі заходи адміністративного попередження, як:
- перевірка документів;
- огляд речей і особистий огляд;
- здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі;
- реквізиція майна;
- введення карантину при епідеміях і епізоотій;
- закриття ділянок державного кордону;
- контроль і наглядові перевірки;
- профілактичні медичні огляди працівників деяких професій;
- обмеження або заборона руху транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних доріг при виникненні загрози суспільній безпеці і т. д.
1 Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 4. - Ст. 20.
2 Там же - 1992. - № 27. - Ст. 382.
3 Там же - 1995. - № 34. - Ст. 266.
4 Там же - 1992. - № 22. - Ст. 303.

Заходи адміністративного припинення на відміну від попередніх пов'язані з вчиненням адміністративного проступку і застосовуються з метою припинення подальшого його вчинення, недопущення настання більш тяжких протиправних наслідків та забезпечення можливості притягнення винної особи до адміністративної відповідальності.
Адміністративне припинення здійснюється як в інтересах суспільства, держави, так і в інтересах самого правопорушника, оскільки не дає йому можливості продовжувати протиправну дію і посилити свою провину.
Заходи адміністративного припинення слід відрізняти від заходів адміністративного стягнення. Фактичним підставою останніх є адміністративний проступок, тобто винна дію. Адміністративне припинення може застосовуватися як до винних дій, так і до об'єктивно протиправним невинним діям (досконалим неосудним особою або особою до 16 років). У ряді випадків адміністративне припинення застосовується при скоєнні злочину. Крім того, заходи адміністративного припинення можуть застосовуватися до осіб, наділеним депутатським, дипломатичним імунітетом, працівникам органів внутрішніх справ, військовослужбовцям (які за скоєний проступок залучаються, в ряді випадків, до дисциплінарної відповідальності за нормами адміністративного права).
Єдиного нормативного акта, який регулював би систему заходів адміністративного припинення немає і їх застосування регламентується численними підзаконними нормативними актами, що створює певні труднощі в їх реалізації.
В адміністративній науці заходи адміністративного припинення прийнято класифікувати на види, зокрема: загальні, спеціальні, процесуальні.
До загальних заходів адміністративного припинення можна віднести: примусове лікування; призупинення робіт; тимчасове відсторонення від керування транспортним засобом; відсторонення від роботи, навчання; заборона експлуатації механізмів та ін Дані заходи можуть застосовуватися і до фізичних, і, відповідно, до юридичних осіб.
Спеціальні заходи, на відміну від загальних, застосовуються тільки до фізичних осіб. Такими заходами є: засоби фізичного впливу; спеціальні засоби (наручники, сльозогінний газ); вогнепальну зброю.
Процесуальні заходи адміністративного припинення спрямовані на забезпечення можливості притягнення особи, яка вчинила адміністративний проступок, до адміністративної відповідальності. Дані заходи передбачені статтями 260-267 КпАП: адміністративне затримання, особистий огляд, огляд речей, вилучення предметів і документів, відсторонення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 16.1. Поняття, особливості та види адміністративно-правового примусу "
 1. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  поняття "асоціація власників житла" (тотожне російському - "товариство власників житла"). Асоціація створюється для управління кондоминиумом ("кондомініум" від лат. "Співволодіння", "спільне користування"). Кожен домовласник в кондомініумі є також власником земельної ділянки, що входить до складу кондомініуму. На Заході, в США особливо, велика частина житлового
 2. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  поняття "форма (джерело) права" та процесу нормативного регулювання суспільних відносин. Тим часом зазначені регулятори мають безпосереднє відношення і приналежність до самостійної системі міжнародного публічного права, а в їх визнанні в якості складової частини правової системи Російської Федерації (і в випливає з цього можливості регулювати національні відносини)
 3. § 3 . Умови дійсності і види недійсних угод
  поняття рівноцінними. У зв'язку з цим у літературі іноді відзначається, що "єдиною підставою недійсності угод є невідповідність закону або іншим правовим актам (ст. 168 ГК РФ)" * (533). Це зайвий раз підкреслює умовність поділу недійсних угод на зазначені групи, зокрема виділення серед них угод з вадами змісту, які іноді називають незаконними
 4. § 3. Позовна давність
  поняттям права на позов. Право на позов є забезпечена законом можливість зацікавленої особи звернутися до суду з вимогою про розгляд і вирішення матеріально-правового спору з відповідачем з метою захисту порушеного або оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу особи * (630). Згідно із загальноприйнятою точкою зору право на позов складається з двох правомочностей - права на пред'явлення позову і
 5. § 1. Поняття цивільно-правової відповідальності
  понять законодавства та правової науки, широко використовується в правозастосовчій діяльності. Однак, незважаючи на це, поняття юридичної відповідальності не знайшло свого однозначного рішення і є одним з найбільш складних і суперечливих. У юридичній літературі відповідальність розглядається в різних аспектах. Перш за все відповідальність може розглядатися в позитивному плані,
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 7. 15.2. Адміністративний примус: поняття, особливості, мети, види
  адміністративного права, сукупність засобів психічного, фізичного і іншого впливу, що застосовуються уповноваженими суб'єктами у встановленому процесуальному порядку з метою забезпечення громадського порядку та громадської безпеки. Особливості адміністративного примусу: - грунтується на нормах адміністративного права; - застосовується як фізичними, так і юридичними
 8. 1. Поняття юридичної відповідальності
  поняття, що включає всі види відповідальності в суспільстві. З цієї точки зору моральна і юридична відповідальність - різновиди (форми) соціальної відповідальності. Вельми широким є і поняття моральної відповідальності. Їм охоплюється відповідальність особи не тільки перед іншими членами суспільства або соціальними утвореннями, а й моральна відповідальність перед самим собою,
 9. § 6. Політичний режим: поняття, ознаки, види
  поняття "політичний режим" і "державний режим" можна розцінювати як тотожні. На думку інших авторів, поняття "політичний режим" більш широке, ніж поняття "державний режим", оскільки включає в себе методи і прийоми здійснення політичної влади не тільки з боку держави, а й з боку політичних партій і рухів, громадських об'єднань, організацій і
 10. § 2. Предмет і метод правового регулювання як підстави розподілу права на галузі та інститути
  поняття методу правового регулювання (як збиральної категорії) входять наступні компоненти, що дають уявлення про те, яким чином держава за допомогою права впливає на соціальні процеси: а) встановлення меж регульованих відносин, що, в свою чергу, залежить від ряду об'єктивних і суб'єктивних факторів (особливості цих відносин, економічні та інші
© 2014-2022  yport.inf.ua