Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Савченко. Морське право, 2008 - перейти до змісту підручника

17.2. Договір морського агентування

Цілком зрозуміло, що юридичною підставою для виконання агентом дій є договір. Форма його може бути різною: письмовий договір, детально перераховуючий права та обов'язки сторін, або доручення на виконання агентських дій або разових доручень. Договір морського агентування є комплексним договором, що містить риси договорів доручення, зберігання, підряду. Слід зазначити, що договір морського агентування в міжнародному судноплавстві прийнято називати агентською угодою. За агентською угодою одна сторона - агент зобов'язується за винагороду здійснювати за дорученням іншої сторони - судновласника (принципала) юридичні та інші дії від свого імені, але за рахунок принципала або від імені та за рахунок принципала. Це загальноприйняте визначення договору морського агентування.
Стаття 232 КТМ України говорить: "За договором морського агентування морський агент зобов'язується за винагороду здійснювати за дорученням і за рахунок судновласника юридичні та інші дії від свого імені чи від імені судновласника в певному порту або на певній території ". Це визначення випливає із ст. 1005 ЦК Російської Федерації, в якій дається визначення агентського договору. У цивільному законодавстві Республіки Білорусь передбачені договори доручення (ст. 861 ЦК), зберігання (ст. 776 ЦК) і підряду (ст. 656 ЦК), проте немає відокремленого агентського договору. Такий договір мається на КТМ Республіки Білорусь, який набрав чинності з 1 січня 2000 р. Глава 17 КТМ Республіки Білорусь, озаглавлена "Договір надання послуг морського агента", містить 5 статей. У ст. 196 дається визначення поняття цього договору, а саме: "За договором надання послуг морського агента одна сторона (морський агент) зобов'язується за винагороду здійснювати юридичні дії в області торгового мореплавання в якості постійного представника іншої сторони (судновласника) у певному порту або на певній території" . Це визначення нічим не відрізняється за змістом від російського. За винятком ст. 196, решта норм КТМ Республіки Білорусь, що регулюють відносини морського агента і судновласника, є диспозитивними і дозволяють сторонам узгоджено відмовитися від їх застосування і регулювати свої відносини іншим чином, зазначеним у договорі морського агентування.
Найбільш часто використовуються міжнародні форми агентського договору. Вони розробляються, схвалюються і рекомендуються до застосування провідними неурядовими організаціями. У них дається можливо повний перелік обов'язків агента, але при цьому допускається, що сторони завжди можуть виключити зі свого договору які-небудь з них і додати нові положення, що відповідають їх потребам. Подібні форми агентських договорів розробляє Федерація національних асоціацій морських брокерів і агентів (ФОНАСБА), а рекомендують їх до застосування організації судновласників, наприклад така, як БІМКО.
Головною метою агентської угоди є забезпечення морської господарської діяльності судновласника. Через агента судновласник вступає в ділові відносини з численними третіми особами в різних областях комерційної діяльності, до яких можна віднести договори на перевезення вантажів і пасажирів, буксирування, лоцманську проводку, стивідорної обслуговування, страхування, постачання і т.д. В результаті між судновласником і третьою особою виникають правовідносини, засновані на різних видах договорів: перевезення, буксирування, купівлі-продажу, оренди, страхування, зберігання, комісії тощо
В англійському праві агентський договір розглядається як самостійний вид договору. Він визначається як договір, в силу якого між сторонами встановлюються правовідносини принципала і агента. Ці правовідносини характерні тим, що одна особа, іменоване принципалом, уповноважує іншу особу, іменоване агентом, підготовляти й укладати договори на різного роду комерційні угоди за рахунок і на користь принципала. Договір укладається в письмовій формі. Допускається укладення договору і в усній формі з подальшим письмовим оформленням або без такого. Від змісту агентського договору залежить успіх роботи судноплавної компанії, тому в більшості випадків ув'язнення агентської угоди передують ділові переговори принципала і агента. Тут же слід додати, що в силу специфіки морського судноплавства нерідко укладення договору проводиться шляхом обміну проектів угоди через електронні засоби зв'язку або листами. Законодавство більшості країн прирівнюють форму ув'язнених таким чином договорів до письмової.
Слід зазначити, що багато великих судновласники, а також агентські компанії мають свої стандартні проформи договорів морського агентування. Попередня підготовка більшої частини договорів дозволяє більш ретельно їх розробити, ніж під час індивідуальних переговорів. У цьому випадку економиться час, створюється можливість використовувати при підготовці стандартної проформи накопичений практичний досвід. Російські судновласники досі успішно використовують стандартну проформу агентської угоди, розроблену "Совфрахт". У ній висвітлено багаторічний досвід діяльності цієї організації в якості агента і брокера радянських судновласників. Є також типові проформи агентської угоди, розроблені різними національними та міжнародними асоціаціями агентів і судновласників. До них відносяться проформи для трампових і лінійних агентів, рекомендовані ИНСА і ФОНАСБА. У практиці міжнародного судноплавства застосовуються такі види агентських угод: на портове агентування (port agency agreement), на генеральне агентування (liner agency agreement), на агентування лінії, на агентування парку устаткування (equipment control agreement).
Договір морського агентування може бути укладений на невизначений період з правом його розірвання на певних умовах, або на конкретний термін (наприклад, на рік, квартал), або на виконання певної роботи, із завершенням якої дія договору припиняється. За сформованою світовій практиці договір морського агентування припиняється при:
- закінчення терміну його дії, якщо термін не продовжено;
- відмові однієї із сторін від його виконання, якщо договір укладено без визначення терміну закінчення його дії із сповіщенням іншої сторони про це не менше ніж за 30 днів до припинення дії договору;
- смерті агента або визнання його недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім;
- припинення прав власника у судновласника внаслідок загибелі судна, переходу права власності до іншої особи, смерті судновласника або визнання його неплатоспроможним (банкрутом).
Важливим є те, що після закінчення терміну дії агентської угоди принципал продовжує, тим не менш, нести відповідальність перед третіми особами за виконання зобов'язань за тими угодами, які агент уклав від його імені.
Відповідно до п. 2 ст. 239 КТМ Російської Федерації, якщо договір морського агентування укладено на невизначений термін, кожна зі сторін має право розірвати такий договір, сповістивши другу сторону про це не пізніше ніж за три місяці до дати розірвання договору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17.2. Договір морського агентування "
 1. Глава XV. ДОГОВІР морського агентування
  Глава XV. ДОГОВІР МОРСЬКОГО
 2. 4. Припинення договору
  договору морського агентування. Відповідно до першого з них у разі, якщо договір морського агентування укладено на певний строк, закінчення строку дії такого договору тягне за собою його припинення (п. 1 ст. 239 КТМ). Згідно з другим правилом про припинення договору морського агентування у разі, якщо договір морського агентування укладено на невизначений термін, кожна з
 3. Правове регулювання агентських відносин
  договору, присвячені приписи ст. 1005-1011 ЦК. Залежно від того, чи діє агент за умовами договору від імені принципала або від свого імені, до агентських відносин відповідно застосовуються приписи гл. 49 або гол. 51 ГК, за винятком тих з них, які суперечать спеціальним розпорядженням закону про агентуванні (ст. 1005-1010 ЦК) або суті агентського договору (ст. 1011
 4. 5.6. Агентування
  договорів доручення і комісії, а з іншого боку, певне зближення з позиціями англо-американського права. За даним договором одна сторона (агент) зобов'язується за винагороду здійснювати за дорученням іншої сторони (принципала) юридичні та інші дії від свого імені, але за рахунок принципала або від імені та за рахунок принципала. У цьому полягає важлива відмінність даного договору від договорів
 5. 5.2. Договір морського посередництва
  договором морського посередництва посередник (іменований морської брокер) зобов'язується від імені і за рахунок довірителя надавати посередницькі послуги при укладанні договорів купівлі-продажу суден, договорів фрахтування та договорів буксирування суден, а також договорів морського страхування. КонсультантПлюс: примітка. Федеральний закон від 08.01.1998 N 2-ФЗ "Транспортний статут залізниць Російської
 6. Глава 57. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ДОГОВОРІВ ДОРУЧЕННЯ, КОМІСІЇ І агентуванням
  Глава 57. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ДОГОВОРІВ ДОРУЧЕННЯ, КОМІСІЇ І
 7. 2. Суб'єкти договору та порядок його укладення
  договору морського агентування є судновласник і морський агент. Стосовно до родового агентським договором перший грає роль принципала, а другий виступає як агента. У главі XIII КТМ відсутні які -або спеціальні вимоги, пропоновані до суб'єктів договору агентування. У літературі нерідко підкреслюється, що морський агент повинен володіти ліцензією на здійснення
 8. Глава 52. Агентування
  Глава 52.
 9. Глава 46. Агентування
  Глава 46.
 10. М.І.Савченко. Морське право, 2008

© 2014-2022  yport.inf.ua