Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов . АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

27.6. Управління у сфері грошового обігу і валютних операцій

В Україні, як і в будь-якому іншому державі, введення грошового знака (одиниці) і грошовий обіг мають законодавче закріплення.
Статтею 92 Конституції України встановлено, що засади створення і функціонування грошового ринку, статус національної валюти та іноземних валют на території України встановлюються виключно Законами України. Основи грошово-кредитної політики та здійснення контролю за її проведенням відповідно до статті 100 Конституції України покладено на Раду Національного банку.
Рада Національного банку України відповідно до ст. 9 Закону України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 з внесеними змінами від 13 липня 2000 року відповідно до загальнодержавної програми економічного розвитку та основними параметрами економічного і соціального розвитку України щорічно до 15 вересня розробляє Основні засади грошово-кредитної політики і вносить їх Верховній Раді України для інформування. Вона здійснює контроль за виконанням Основних напрямів грошово-кредитної політики; здійснює аналіз впливу грошово-кредитної політики України на стан соціально-економічного розвитку України та розробляє пропозиції щодо внесення до неї відповідних змін. Рішення Ради Національного банку в даній області є обов'язковими для правління Національного банку.

Основною функцією Національного банку України є забезпечення стабільності грошової одиниці України (ст. 6 Закону України «Про Національний банк України»).
На основі розроблених Радою Національного банку Основних положень грошово-кредитної політики Національний банк визначає та проводить грошову кредитну політику.
Національний банк при виконанні своїх функцій:
- монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує її обіг;
- встановлює для банків та інших фінансово-кредитних установ правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку та звітності, захист інформації, коштів та майна;
- аналізує стан грошово-кредитних, фінансових та валютних операцій;
- організовує інкасацію та перевезення банкнот, монет та інших цінностей і видає ліцензії на право інкасації та перевезення банкнот, монет та інших цінностей.
В області грошового обігу Національний банк здійснює: виготовлення та збереження банкнот і монет; створює резервні форми банкнот, монет; встановлює номінали і систему захисту платіжних знаків і їх дизайн; встановлює порядок заміни зношених і пошкоджених банкнот і монет; визначає порядок ведення касових операцій для банків, інших фінансово-кредитних установ, підприємств і організацій.
При валютне регулювання необхідно враховувати взаємозалежність економік сусідніх країн - партнерів в економічній сфері зумовленого виробничим потенціалом, зовнішньоекономічними зв'язками, участю в міжнародному поділі праці, а також в схожості валютної політики.
Ослаблення або посилення монетарної або фіскальної політики вимагає негайної реакції на вибір раціонального режиму валютного курсу.
Попередження впливу валютних потоків на економіку країни та її грошову систему зумовили необхідність валютного регулювання.
Правовою базою валютного регулювання, валютних операцій і валютного контролю на території України є Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», Постанови Національного банку України «Про надання валютних коштів для продажу в Офіційний валютний резерв Національного банку України »від 30.01.95 г,« Порядок використання готівкової іноземної валюти як засобу платежу на території України »від 19.05.95 г, з доповненнями в 1995 і 1996 роках та інші.

Верховна Рада України, щорічно приймаючи закон про Державний бюджет України, стверджує граничний розмір зовнішнього державного боргу, визначений Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністрів України спільно з Національним банком України становлять платіжний баланс України, забезпечує виконання бюджетної та податкової політики, в який включається рух валютних цінностей.
Кабінет Міністрів України відповідно до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» забезпечує формування Державного валютного фонду та розпоряджається ним. Валютний фонд України формується:
- за рахунок коштів Державного бюджету в межах видатків на ці цілі, передбачених у щорічних законах про Державний бюджет України;
- шляхом одержання кредитів у іноземній валюті в межах обсягів, обмежених законом про Державний бюджет;
- шляхом купівлі валютних цінностей на міжбанківському валютному ринку.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим та виконавчі органи місцевого самоврядування формують свої валютні фонди шляхом придбання іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за рахунок коштів відповідних бюджетів та в межах сум для розрахунків за зовнішньоекономічними розрахункових операціях.
У сфері валютних відносин Національний банк, у відповідності зі спеціальними законами, здійснює валютне регулювання, визначає порядок здійснення платежів в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за комерційними банками та іншими кредитними установами, які отримали від нього ліцензію на здійснення операцій з валютними цінностями; забезпечує наповнення і збереження золотовалютних резервів та здійснення операцій з ними та банківськими металами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 27.6. Управління у сфері грошового обігу і валютних операцій "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  управлінської і т. д.), яка не приносить прибутку. Визначаючи мету діяльності установи та фінансуючи його, власник обмежує установа в правових можливостях. Підприємницька діяльність організовується особою за своїм розсудом. Вона не керується безпосередньо будь-яким органом публічної влади, що, однак, не виключає загального її регулювання з боку держави. Так,
 2. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  управління кооперативом та порядок прийняття ними рішень, в тому числі про питання, рішення по яких приймаються одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів; про порядок покриття членами кооперативу понесених ним збитків. Організація управління споживчих кооперативів в чому схожа з управлінням виробничими кооперативами. Точно так само права та обов'язки його членів та
 3. § 4. Правовий режим цінних паперів
  управління акціонерного товариства і т. д.). Навпаки, зміст простого векселя визначається шляхом вказівки на обов'язок особи, яка видала вексель, сплатити певну суму. Майнові права та обов'язки, що засвідчуються цінними паперами, можуть бути за своєю природою правами речовими і зобов'язальними. Відповідно до цієї класифікації всі існуючі нині окремі види цінних
 4. § 2. Розрахунки і кредитування
  управління Центрального банку Російської Федерації, скорочено - РКЦ ГУ ЦБ РФ. Філіям комерційних банків відкриваються кореспондентські субрахунки. Кореспондентськими рахунками комерційних банків в РКЦ ГУ ЦБ РФ відведені ті ж функції, які виконуються розрахунковими рахунками підприємців у комерційних банках. На них відображаються фінансові ресурси банку, включаючи залишки на рахунках його клієнтів;
 5. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
  управління. Цими правовими відносинами опосередковується весь просторово-часовий цикл підприємництва, починаючи від установи комерційної організації і конституювання громадянина як індивідуального підприємця, оскільки підприємцю в будь-якому випадку необхідно пройти державну реєстрацію, і до припинення підприємницької діяльності, оскільки це прекраще-
 6. § 3. Державне регулювання ринку цінних паперів і саморегульовані організації професійних учасників ринку цінних паперів
  управління встановлюють граничні обсяги емісії цінних паперів, емітованих органами влади відповідного рівня (ч. 2 ст. 38 Закону про ринок цінних паперів). Організацію, основні функції і компетенцію ФКЦБ в основному регламентує Закон «Про ринок цінних паперів» (гл. 12, ст. 40-47). Федеральна комісія є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба Російської
 7. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  управління. Основними структурними підрозділами Банку Росії є його головні територіальні управління та національні (центральні державні) банки суб'єктів Федерації; безготівкові розрахунки здійснюються через діючі при цих підрозділах розрахунково-касові центри, в яких відкриті кореспондентські рахунки кредитних організацій; інкасація готівки проводиться
 8. § 3. Активні операції комерційних банків
  управління. Але згідно закону - ч. 1 п. 3 ст. 1012 ЦК РФ, в будь-якому випадку довірчий керуючий зобов'язаний інформувати іншу сторону здійснюваної операції про те, що він діє в якості довірчого керуючого. Інакше вчинені довірчим керуючим угоди будуть вважатися досконалими в його інтересах, а не в інтересах засновника управління, і зобов'язуватися за такими угодами буде
 9. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  управлінь Банку Росії; - з метою обліку та контролю за розрахунковими операціями Банком Росії для комерційних банків введена система банківських ідентифікаційних кодів (БІК), що вказуються в платіжних документах; - за порушення правил про розрахункових операціях до комерційних банкам та іншим учасникам розрахунків Банком Росії можуть застосовуватися оперативні та штрафні санкції. Роль комерційних банків
 10. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  управління. Селянське господарство, як воно визначене в законі - це господарюючий суб'єкт. Слід зазначити, що термін і поняття «господарюючий суб'єкт» - це не правове поняття і не правовий термін, у всякому разі не цивільно-правовий. Така термінологія цілком доречна в економічній літературі, проте з правової точки зору цей термін не несе ніякої змістовної навантаження. В
© 2014-2022  yport.inf.ua