Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

27.7. Управління в галузі кредитування

При формуванні дохідної частини Державного бюджету поряд із податками, зборами та обов'язковими платежами, що переходять у власність держави воно широко застосовує позикові кошти, що закріплено у Бюджетному кодексі України спеціальним (III) розділом бюджетної класифікації як фінансування бюджету. Позикові кошти від юридичних і фізичних осіб держава залучає у формі державного кредиту на поворотній і платній основі.

Загальне управління кредитуванням належить до повноважень Кабінету Міністрів України (п. 5, ст. 116 Конституції).
Отримання позик України від іноземних держав і міжнародних організацій, не передбачених Державним бюджетом України, вирішується Верховною Радою України (п. 14, ст. 85 Конституції).
Державний кредит у фінансовій діяльності держави складається з внутрішнього та зовнішнього кредитування.
У правовідносини з державою з приводу державного кредиту суб'єкти вступають на добровільній основі, надаючи власні кошти за плату в тимчасове користування.
Внутрішній державний кредит регулюється Законом України «Про цінні папери і фондову біржу», «Про державний внутрішній борг України», «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність», Бюджетним кодексом України , щорічними Законами про Державний бюджет України.
Найбільш поширеною формою державного кредиту є державні позики. Шляхом випуску та реалізації облігацій, казначейських зобов'язань та інших цінних паперів держава отримує можливість фінансування Державного бюджету на поворотній основі.
Право укладення позик належить Кабінету Міністрів України з подачі міністра фінансів. Так, 22 вересня 2000 Кабінет Міністрів України постановив здійснити випуск процентних облігацій внутрішньої державної позики 2000 роки з обсягом емісії 10 мільярдів 500 мільйонів гривень. Постановою визначено номінальна вартість облігацій (1000 грн.), Основні умови випуску та погашення.
Для залучення коштів від населення держава застосовує казначейські зобов'язання, вільні у зверненні, з оплатою доходу у відсотках.
Національний банк України і комерційні банки виконують функції: з реалізації облігацій і казначейських зобов'язань; виплаті виграшів і доходів; погашення шляхом випуску облігацій позик, їх зберіганню; обліку зобов'язань за державним боргом і погашення його.
Залучені для фінансування бюджету планованого і поточного бюджетного року державні внутрішній і зовнішні позики в наступному бюджетному періоді переходять в державний борг по внутрішньому і зовнішньому кредитуванню.
Державний борг погашається коштами державного бюджету. При прийнятті Державного бюджету України на кожний бюджетний період Верховна Рада України встановлює граничний розмір державного внутрішнього і зовнішнього боргу.

Державний зовнішній кредит Україні проводиться у грошовій або товарній формі. Після закінчення пільгового періоду (як правило 3 роки) повернення кредиту та сплата відсотків за користування ним здійснюються в грошовій формі або товарними поставками.
Отримання зовнішнього кредиту від міжнародних фінансово-кредитних організацій, таких як Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк, як правило, пов'язано з виконанням встановлених ними умов, часто що не користуються популярністю у населення країни. До таких умов відносяться збільшення ставок плати населенням за комунальні послуги, газ, паливо, електроенергію, приватизація енергопостачальних систем, що забезпечують умови роботи підприємств та життя населення та інші.
Невиконання хоча б одного з поставлених при укладанні договорів позики умов дає підстави міжнародним організаціям припиняти кредитування не відкриваючи чергового траншу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 27.7. Управління в галузі кредитування "
 1. § 4. Правовий режим цінних паперів
  управління акціонерного товариства і т. д.). Навпаки, зміст простого векселя визначається шляхом вказівки на обов'язок особи, яка видала вексель, сплатити певну суму. Майнові права та обов'язки, що засвідчуються цінними паперами, можуть бути за своєю природою правами речовими і зобов'язальними. Відповідно до цієї класифікації всі існуючі нині окремі види цінних
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
  управління Центрального банку Російської Федерації, скорочено - РКЦ ГУ ЦБ РФ. Філіям комерційних банків відкриваються кореспондентські субрахунки. Кореспондентськими рахунками комерційних банків в РКЦ ГУ ЦБ РФ відведені ті ж функції, які виконуються розрахунковими рахунками підприємців у комерційних банках. На них відображаються фінансові ресурси банку, включаючи залишки на рахунках його клієнтів;
 3. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  управління. Селянське господарство, як воно визначене в законі - це господарюючий суб'єкт. Слід зазначити, що термін і поняття «господарюючий суб'єкт» - це не правове поняття і не правовий термін, у всякому разі не цивільно-правовий. Така термінологія цілком доречна в економічній літературі, проте з правової точки зору цей термін не несе ніякої змістовної навантаження. В
 4. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  управління "було введено Федеральним законом 1995 Воно не втратило актуальності і в даний час. Ресурсну базу місцевого самоврядування становлять муніципальна власність, місцеві фінанси, майно, що перебуває у державній власності і передане в управління органам місцевого самоврядування, а також інша власність, яка служить задоволенню потреб населення
 5. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  управління залишається недостатність його власної доходної бази. Але саме з місцевих органів влади населення запитує і за виконання федеральних законів, таких як Закон про ветеранів, і за роботу житлово-комунального господарства, і за дуже багато чого, багато чого іншого ". Сукупність місцевих фінансових ресурсів утворює фінансову основу місцевого самоврядування. А як інститут муніципального права
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  управління є тільки та частина майна, яка вимагає постійного управління. * (186) Див: ФЗ від 17 грудня 2001 р. N 173-ФЗ "Про трудові пенсії в Російській Федерації" (з ізм. Та доп.) / / СЗ РФ. 2001. N 52 (ч. I). Ст. 4920. * (187) Оголошення громадянина померлим слід відрізняти від встановлення такого має юридичне значення факту, як факт смерті громадянина в певний час і
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  управління федеральним майном "(СЗ РФ. 2004. N 15. Ст. 1492.); від 27 листопада 2004 р." Про Федеральному агентстві з управління федеральним майном "(СЗ РФ. 2004. N 49. Ст. 4897). Див також: Сафаралієва Г. Регулювання договору оренди публічного майна в російському законодавстві / / Журнал російського права. 2002. N 2; Терновцев А.В. Держава як суб'єкт цивільно-правових
 8. § 1. Правове регулювання економічного механізму охорони середовища
  управління охороною навколишнього середовища на увазі посилення ринкових засобів впливу на екологічні процеси, попередження забруднень. Основою цього служать проводяться державними органами та природокористувачів кількісний і якісний облік природних ресурсів і вторинної сировини, визначення їх соціально-економічної оцінки. Державними природоохоронними органами ведеться
 9. ГЛАВА 46 Правова політика періоду урядової реакції
  управління землеустрою та землеробства ". У компетенцію Комітету входили загальне керівництво земельними справами і земельних кредитом, звіти земельних банків. До його складу входили міністри двору, внутрішніх справ, фінансів, юстиції та державного контролю. У листопаді 1905 р. був прийнятий "Маніфест про поліпшення благочиння і полегшення становища селянського населення", який зменшив викупні платежі
 10. 3. Застава
  управління, право довічного успадкованого володіння, право постійного користування, іпотека та сервітути. Враховуючи, що органам, що здійснюють реєстрацію, незалежно від місця її здійснення поставлено в обов'язок надавати інформацію про виробленої реєстрації та зареєстровані права будь-якій особі, проблема відсутності у заставодержателя відомостей про права третіх осіб на заставлене майно
© 2014-2022  yport.inf.ua