Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

31.1. Правові та організаційні основи управління використанням і охороною природних ресурсів

Згідно з положеннями Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Таким чином, захист людини, охорона його життя і здоров'я від негативного впливу навколишнього середовища є пріоритетним напрямом державної політики, в тому числі і в галузі екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.
Конституція України визначає як обов'язок держави збереження генофонду українського народу, забезпечення екологи-

чеський безпеки для людини і всього тваринного світу, подолання особливо негативних для України наслідків Чорнобильської катастрофи. Виконання вимог ст. 16 Конституції України можливе лише за умови правильної політики держави в галузі використання і охорони природних ресурсів.
Потрібно розрізняти використання та охорону природних ресурсів. При використанні природних ресурсів досягаються певні господарські та інші цілі (видобуток, переробка і т. п.). Мета охорони - запобігти екологічно шкідливий вплив господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, захистити її від забруднення, псування, виснаження або руйнування, створити безпечне довкілля для життя і здоров'я людей.
Названі цілі взаємозалежні і взаємообумовлені, так як раціональне використання природних ресурсів передбачає дбайливе до них ставлення, недопущення незворотних для них наслідків, тобто їх охорону.
Визначення екологічної політики в Україні здійснює Верховна Рада України, яка затверджує загальнодержавні програми охорони довкілля, встановлює підстави використання природних ресурсів.
Екологічна політика України спрямована на удосконалення природоохоронного законодавства і регламентацію режимів природокористування з метою їх адаптації до умов реформування економіки, зміни форм власності; впровадження програмно-цільових методів реалізації екологічної політики шляхом розробки різного рівня програм охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів; удосконалення економічного механізму природокористування відповідно до здійснюваними економічними реформами; послідовний перехід на міжнародні екологічні стандарти технологічних процесів переробки і виробництва продукції; організація єдиної системи нагляду і контролю за станом природних ресурсів та об'єктів навколишнього природного середовища; гарантування екологічної безпеки ядерних об'єктів і радіаційного захисту населення та довкілля, зведення до мінімуму шкідливого впливу наслідків аварії на ЧАЕС; поліпшення екологічної освіти та виховання, удосконалення інформування населення про стан навколишнього природного середовища.
Основними законодавчими актами у цій галузі є Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища» (від 19.02.91.), «Про екологічну експертизу» від 09.02.95, «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення »від 24.02.94. та ряд інших. Разом з тим, окремі аспекти природокористування та природоохоронної діяльно-

сти знаходять своє відображення в галузевому законодавстві (земельному, водному, лісовому, про надра, про тваринний світ і т. п.).
Кабінет Міністрів України координує роботу органів державного управління за загальним природокористування, проведення природоохоронних заходів та реалізації значних екологічних програм державного та міжнародного значення через систему органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 31.1. Правові та організаційні основи управління використанням і охороною природних ресурсів "
 1. § 2. Місцева адміністрація
  правових актів; розробляє та подає на затвердження міській Раді штатний розклад посад муніципальної служби, а також практичні рекомендації з предметів свого ведення; створює в установленому порядку робочі групи та колегії, консультативні громадські та експертні ради , залучає на договірній основі наукові організації, вчених і фахівців до вирішення проблем по
 2. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  правовій науці загальнотеоретичні аспекти проблеми компетенції досить детально розглянуті. І хоча в наукових роботах, присвячених цим питанням, мова йде, як правило, про компетенції державного органу, видається, що містяться в них положення і висновки про поняття, структуру компетенції цілком застосовні і до органів місцевого самоврядування, оскільки, незважаючи на те що останні
 3. § 2. Предмет цивільного права
  правове становище учасників цивільного обороту, підстави виникнення та порядок здійснення права власності та інших речових прав, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації (інтелектуальних прав), регулює договірні та інші зобов'язання, а також інші майнові та особисті немайнові відносини, засновані
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  правової норми; думку про юридичної обов'язковості 52. PERSONA (NON) GRATA [Персон (нон) грата] - небажана особистість 53. PACTA NON OBLIGANT NISI GENTES INTE QUAS INITA [пакту нон облігант НІСД гентес інте ква ІНІТ] - договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. PACTA SUNT SERVANDA [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. PACTA TERTIS NEC NOCENT NEC
 5. § 3. Договір будівельного підряду
  правові відносини в основному охоплювалися договорами підряду на капітальне будівництво, які займали помітне місце в системі господарських договорів. Порядок укладення зазначених договорів, права та обов'язки сторін, а також їх відповідальність за порушення прийнятих зобов'язань детально регламентувалися імперативними нормами обширного законодавства про капітальне будівництво. При
 6. 7.4. Уряд Російської Федерації
  правової форми. Члени Уряду РФ зобов'язані передавати в довірче управління під гарантію держави на час свого перебування в складі Уряду РФ перебувають у їх власності частки (пакети акцій) у статутному капіталі комерційних організацій в порядку, встановленому федеральним законом; 4) займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім викладацької, наукової та іншої
 7. § 5. Правотворчість суб'єктів Федерації в області охорони навколишнього середовища
  правове значення принципів, закріплених у Конституції). У межах ведення Російської Федерації і повноважень Російської Федерації з предметів спільного ведення Російської Федерації і її суб'єктів федеральні органи виконавчої влади та органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації утворюють єдину систему виконавчої влади в Російській Федерації (ст. 77 Конституції РФ).
 8. § 2. Принцип сталого розвитку
  правових актів, прийнятті господарських та інших рішень враховувати положення Концепції переходу України до сталого розвитку, розробити та внести на розгляд Президента РФ проект державної стратегії сталого розвитку Російської Федерації (Основні положення державної стратегії Російської Федерації з охорони навколишнього середовища і забезпечення сталого розвитку
 9. § 7. Судова практика у сфері захисту екологічних прав
  правових форм підприємства. Зрештою, справа закінчилася укладанням сторонами мирової угоди та затвердження його судом відповідно до п. 5 ст. 219 ЦПК РРФСР, згідно з яким відповідач дав письмове зобов'язання про надання позивачам нової житлової площі і в якості гарантії - про оплату покупки громадянами нового житла, а позивачі не наполягали на розгляді свого позову до кінця.
 10. § 5. Екологічний контроль
  правові основи і наслідки державного контролю; громадський контроль; виробничий контроль) Важливою ланкою організаційно-правового механізму охорони навколишнього середовища є екологічний контроль . У завдання екологічного контролю входять спостереження за станом і змінами навколишнього середовища, перевірка дотримання вимог екологічного законодавства і нормативів якості
© 2014-2022  yport.inf.ua