Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

42.6. Державний нагляд за безпекою дорожнього руху

Автомобільний транспорт - потужна складова єдиної транспортної системи країни. Ефективне і безпечне його функціонування забезпечується Конституцією України та законами України, постановами Кабінету Міністрів України, указами Президента України та іншими нормативно-правовими актами, які визначають основи державного управління автотранспортом і дорожнім господарством, напрями їх подальшого розвитку, шляхи реалізації державної політики у сфері перевезень пасажирів і вантажів, створення рівних умов для господарської діяльності автотранспортних підприємств усіх форм власності, забезпечення інтеграції автотранспорту та дорожнього господарства України в Європейську та світову транспортну систему, де цьому питанню приділяється велика увага. Так, з метою полегшення міжнародного дорожнього руху та підвищення безпеки на дорогах, 8 листопада 1968 на рівні Організації Об'єднаних Націй була прийнята Конвенція «Про дорожній рух» та Конвенція «Про дорожні знаки і сигнали».
З урахуванням норм цих міжнародних документів Верховна Рада України прийняла Закон України «Про дорожній рух» 2 від 30 червня 1993 р., а Кабінет Міністрів України Постановою від 30 грудня 1993 затвердив «Правила дорожнього руху ». Стурбований незадовільним станом безпеки транспортного руху Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про заходи щодо забезпечення безпечної експлуатації транспортних засобів» від 9 липня 1999 р., поставив в обов'язок центральним органам виконавчої влади та державним адміністраціям вжити заходів до зміцнення транспортної дисципліни та недопущення дорожньо-транспортних пригод. Насамперед, це:
1 Офіційний вісник України. - 2000. - № ЗО. - Ст. 1248.
2 Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 31. - Ст. 338.

- Проведення на транспортних підприємствах, незалежно від форм власності, роз'яснювальної роботи щодо обов'язкового дотримання правил дорожнього руху;
- забезпечення щоденного контролю за дотриманням водіями вимог, щодо безпеки дорожнього руху;
- проведення щоденного передрейсового та післярейсового огляду з метою виявлення хворих, а також осіб у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;
- не менше як один раз на рік проведення занять з вивченням правил дорожнього руху та надання першої медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах;
- до участі в дорожньому русі не допускати транспортні засоби, технічний стан яких не відповідає вимогам Правил дорожнього руху, нормам і стандартам безпеки дорожнього руху.
Цією ж постановою на Міністерство внутрішніх справ України покладено завдання посилити вимогливість керівників автотранспортних підприємств і організацій у роботі, спрямованій на недопущення порушень водіями Правил дорожнього руху, забезпечити застосування до порушників заходів впливу.
Безпосереднє забезпечення дорожнього нагляду за безпекою дорожнього руху покладено на Державну автомобільну інспекцію МВС України, положення про яку затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р.1
В Відповідно до Положення «Про державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ України» - Державна автомобільна інспекція є складовою частиною системи МВС України. До її складу входять:
- управління Державтоінспекції МВС України;
- управління (відділи) Державтоінспекції головних управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області;
- управління МВС в областях, м. Севастополі;
- відділи Державтоінспекції районних і міських органів внутрішніх справ.
Управління Державтоінспекції МВС підпорядковується Міністерству внутрішніх справ, його територіальні структурні підрозділи - безпосередньо відповідним органам внутрішніх справ.
Начальник Управління Державтоінспекції МВС призначається Міністром внутрішніх справ.
1 Офіційний вісник України. - 1997. - № 16. - Ст. 52.

Основними завданнями Державтоінспекції є:
- реалізація, в межах своєї компетенції, державної політики щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;
- організація контролю за дотриманням законів, інших нормативних актів з питань безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища від шкідливого впливу автомототранспортних засобів (далі - транспортних засобів);
- вдосконалення регулювання дорожнього руху з метою забезпечення його безпеки та підвищення ефективності використання транспортних засобів;
- виявлення та припинення фактів порушення безпеки дорожнього руху, а також виявлення причин і умов, що сприяють їх вчиненню.
Система забезпечення безпеки дорожнього руху з боку Державтоінспекції передбачає широкий комплекс заходів - від участі в розробці проектів законів та інших нормативних актів і документів, у тому числі норм і стандартів, державних і регіональних програм забезпечення безпеки дорожнього руху і його учасників - до здійснення практичного забезпечення засобами організації дорожнього руху, встановлення світлових сигналів, дорожніх знаків, нанесення лінії дорожньої розмітки, здійснення реєстрації транспортних засобів та ведення їх обліку.
Важливою функцією Державтоінспекції є контроль за дотриманням власниками транспортних засобів, а також громадянами, посадовими і службовими особами вимог Закону України «Про дорожній рух», правил, норм і стандартів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху.
Особи начальницького складу Державтоінспекції є представниками органів виконавчої влади, їх законні вимоги є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та громадянами. Працівники Державтоінспекції під час виконання службових обов'язків мають всі права, передбачені Законами України «Про міліцію» 1, «Про дорожній рух» 2, «Про оперативно-розшукову діяльність» 3. Так, вони мають право:
- перевіряти виконання власниками (володільцями) транспортних засобів вимог законодавства, в тому числі правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища, а також вимагати і отримувати від них безкоштовно необхід-
1 Відомості Верховної Ради України. - 1991.
2 Там же. - 1993. - № 31. - Ст. 338.
3 Там же. - 1992. - № 22. - Ст. 303.
№ 4. - Ст. 20.

Мие відомості та документацію; здійснювати контроль транспортних засобів Міноборони, Національної гвардії, Гос-комграніци, СБУ, внутрішніх військ МВС, інших утворених відповідно до законів військових формувань тільки в частині дотримання водіями Правил дорожнього руху;
- давати посадовим і службовим особам і громадянам обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень законодавства, в тому числі правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, а у разі невиконання таких приписів притягати винних осіб до передбаченої законодавством відповідальності;
- застосовувати, відповідно до законодавства, необхідні заходи з пошуку злочинців і викрадених транспортних засобів, проведення дізнання, розслідування кримінальних справ за фактами дорожньо-транспортних пригод та інших злочинів, проводити силами підрозділів дорожньої міліції оперативно -розшукову діяльність, а також криміналістичні дослідження, у військових частинах і з'єднаннях Збройних сил, підрозділах Служби безпеки та Національної гвардії, інших утворених відповідно до законів військових формуваннях проводити дізнання тільки за фактами конкретних дорожньо-транспортних пригод та пов'язаних з ними злочинів;
- обмежувати, забороняти і вносити оперативні зміни в організацію руху на окремих ділянках автомобільних доріг і вулиць у випадках затримання злочинців, проведення в установленому порядку масових та протокольних заходів або у разі виникнення загрози безпеці дорожнього руху, під час стихійного лиха, оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації, аварій, катастроф, інших надзвичайних подій, а також на залізничних переїздах, які не відповідають правилам їх утримання у безпечному для дорожнього руху стані; забороняти або припиняти ремонтно-будівельні та інші роботи на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах, що проводяться з порушенням правил, норм і стандартів забезпечення безпеки дорожнього руху, у невідкладних випадках самостійно огороджувати зазначені ділянки технічними засобами регулювання дорожнього руху з наступним відшкодуванням цих витрат виконавцями робіт і пр.
Крім цього робочі Державтоінспекції мають право брати участь у роботі:
- технічних та науково-технічних рад, архітектурно-планувальних, проектних і господарських організацій, ко-

торимі розглядаються конструкції транспортних засобів, плани і проекти розвитку автомобілебудування та забудови міст і населених пунктів, комплексні транспортні схеми міст, маршрути пасажирського транспорту загального користування, комплексні схеми та автоматизовані системи регулювання дорожнього руху, будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, автозаправних станцій, станцій технічного обслуговування автомобілів, комплексів дорожнього сервісу та інших дорожніх споруд;
- комісій, що приймають в експлуатацію закінчені будівництвом, реконструкцією та ремонтом автомобільні дороги, вулиці, залізничні переїзди та інші дорожні споруди, лінії міського електричного транспорту, автоматизовані системи управління та комплексні схеми розвитку дорожнього руху;
- комісій з питань випробування та прийому до виробництва транспортних засобів, обстеження маршрутів руху пасажирського транспорту загального користування, ділянок автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд і залізничних переїздів для визначення експлуатаційного стану, умов дорожнього руху та необхідності виконання робіт з їх реконструкції або ремонту і пр.
Згідно п. 7 Положення «Про Державну автомобільну інспекцію МВС України» Державтоінспекція проводить свою діяльність у взаємодії з іншими службами та підрозділами органів внутрішніх справ, державними органами та органами місцевого самоврядування та об'єднаннями громадян, у тому числі іноземних держав, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і господарювання, військової автомобільної інспекцією та іншими підрозділами Міноборони, Служби безпеки, Національної гвардії, Держкомкордону, Державної митної служби, посадовими і службовими особами та громадянами з питань забезпечення безпеки дорожнього руху та його учасників, охорони громадського порядку, профілактики та розкриття злочинів і зменшення забруднення транспортом навколишнього середовища, а також надає їм необхідну допомогу у вирішенні цих проблем.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 42.6. Державний нагляд за безпекою дорожнього руху "
 1. 23.2. Види адміністративного нагляду
  державний санітарно-епідеміологічний нагляд; - нагляд за дотриманням законодавства про працю; - державний геодезичний нагляд; - державний нагляд за безпекою дорожнього руху; - державний пожежний нагляд; - адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі; Санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється на підставі
 2. § 2. Місцева адміністрація
  державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування в порядку наділення федеральними законами і законами суб'єктів Федерації. Місцева адміністрація утворюється для реалізації повноважень місцевого самоврядування. Вона, як правило, є органом загальної компетенції у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності та наділяється правами юридичної особи. Наприклад, в
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  державних і муніципальних унітарних підприємствах "з ізм. Та доп. / / СЗ РФ. 2002. N 48. Ст. 4746) та ін Основна маса таких федеральних законів, "безпосередньо оточуючих" Цивільний кодекс і утворюють разом з ним власне цивільне законодавство, вже розроблена і прийнята, однак процес їх прийняття не завершений. Так, досі немає Закону про прямих змішаних (комбінованих)
 4. 21.5. Державний нагляд: поняття, види, характеристика
  державних органів та їх посадових осіб з систематичного спостереження заточним і неухильним дотриманням законів, інших нормативних правових актів, здійснювана по підвідомчих даними органам питань щодо непокора їм юридичних і фізичних осіб. Види державного нагляду: адміністративний і прокурорський. Адміністративний нагляд - вид діяльності спеціально
 5. 3. Суб'єкти договору транспортної експедиції
  державну реєстрацію претендента ліцензії як юридичної особи; копію свідоцтва про державну реєстрацію громадянина як індивідуального підприємця; в) копію свідоцтва про постановку претендента ліцензії на облік в податковому органі; г) документ, що підтверджує сплату ліцензійного збору за розгляд органом, що ліцензує заяви про надання
 6. 11.2. Організація міліції в Російській Федерації
    державних органів, комплексно врегулював правовий статус і організаційну структуру міліції, обов'язки і права її співробітників. Міліція в Російській Федерації - система-державних органів виконавчої влади, покликаних захищати життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, інтереси суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань та наділених
 7. Стаття 9. Базові ставки і коефіцієнти страхових тарифів
    державного зразка, бланків сповіщень про дорожньо-транспортній пригоді, витрат з оплати комісійної винагороди страховим агентам 10%, інших витрат, виключаючи витрати на оренду будівлі і утримання приміщень, використання обчислювальної та оргтехніки тощо Вважає, що відповідно до п. 1 ст. 782 ГК РФ замовник має право відмовитися від виконання договору возмездного послуг при
 8. Стаття 12. Обов'язки поліції
    державну охорону, якщо в результаті реагування на сигнал "тривога» не виявлено ознаки злочину або адміністративного правопорушення; б) анонімні заяви, що надійшли поштою або інформаційним системам загального користування, в яких містяться ознаки вчиненого або підготовлюваного злочину, за винятком заяв, що містять дані про ознаках вчиненого або
 9. Стаття 13. Права поліції
    державних органах, органах місцевого самоврядування, державних і муніципальних установах, у Збройних Силах РФ, інших військах і військових формуваннях) чи ні. 2.2. Основними документами, що засвідчують особу громадянина Російської Федерації, є: - паспорт громадянина Російської Федерації; - дипломатичний паспорт; - службовий паспорт;
 10. Стаття 74. Види виправних установ
    державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері виконання кримінальних покарань. 4. У ч. 3 коментованої статті вказуються категорії засуджених, які відбувають покарання в колоніях-поселеннях. Таких категорій декілька. Перша з них - це засуджені до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності. Згідно ст. 15 КК РФ злочини, вчинені з
© 2014-2022  yport.inf.ua