Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
A.Б. Агапов. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПІДРУЧНИК, 2000 - перейти до змісту підручника

§ 10. Адміністративна відповідальність юридичних осіб (організацій) та індивідуальних підприємців за правопорушення в галузі виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції


Федеральним законом від 8 липня 1999 р. «Про адміністративну відповідальність юридичних осіб (організацій) і індивідуальних підприємців за правопорушення в галузі виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції »були визначені 14 складів адміністративних проступків, які передбачають адміністративну відповідальне ^ юридичних та фізичних осіб за правопорушення в галузі виробництва і обігу етилового-

го спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції. Матеріал про склад адміністративних проступків та адміністративних санкціях в даній сфері в даному параграфі для зручності сприйняття представлений у вигляді таблиці: Склад адміністративного правопорушення Адмініст-№ п. Об'єктивна сторона Об'єкт Суб'єкт Суб'єктивна сторона ратівние санкції 1 Діяльність юридичної особи (організації) з промислового виробництва та обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції або індивідуального підприємця з роздрібного продажу алкогольної продукції, здійснювана без відповідної ліцензії (п. 1 ст. 2 ФЗ від 8 Липень 1999р.-далі ФЗ). Суспільні відносини в галузі державної дозвільної системи (безліцензійна діяльність). Юридичні особи (організації), наділені правомочностями ліцензіата, та фізичні особи, зареєстровані як індивідуальних підприємців, які мають ліцензію та досягли на момент вчинення проступку 18-річного віку (наділення цивільну правоздатність). Наявність ознак вини у формі прямого умислу в діяннях фізичних осіб-індивідуальних підприємців та громадян, які очолюють юридичні особи (організації). Адміністративний штраф у розмірі від 500 до 1000 МРОТ з конфіскацією етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції у тарі та (або) упаковці, обладнання та сировини. 2 Зазначені вище види діяльності, що здійснюються з порушенням умов ліцензії (п. 2 ст. 2 ФЗ). Суспільні відносини в галузі державної дозвільної системи (порушення вимог і умов, передбачених ліцензією). Адміністративний штраф у розмірі від 300 до 500 МРОТ з конфіскацією зазначених вище об'єктів або без такої.
Продовження таблиці
3 Використання юридичною особою (організацією) етилового спирту, виробленого з нехарчової сировини, і спиртовмісної нехарчової продукції для приготування алкогольної і спиртовмісної харчової продукції (п. 1 ст. 3 ФЗ). Суспільні відносини у сфері охорони життя і здоров'я громадян. Юридичні особи (організації), наділені правомочностями ліцензіата. Наявність ознак провини (прямий умисел) в діяннях громадян, які очолюють юридичні особи (організації). Адміністративний штраф у розмірі від 500 до 1000 МРОТ з конфіскацією виготовленої продукції, обладнання і сировини чи без такої. 4 Промислове виробництво або оборот юридичною особою (організацією) етилового питного спирту, алкогольної і спиртовмісної харчової продукції або роздрібний продаж індивідуальним підприємцем алкогольної продукції, що не відповідає вимогам державних стандартів, санітарним правилам та гігієнічним нормам (ст. 4 ФЗ). Суспільні відносини у сфері промислового виробництва і торгівлі, а також у сфері охорони життя і здоров'я людей. Юридичні особи, наділені правомочностями ліцензіата, та фізичні особи, зареєстровані як індивідуальних підприємців, які мають ліцензію та досягли на момент вчинення правопорушення 18-річного віку Наявність ознак вини у формі прямого умислу в діяннях фізичних осіб - індивідуальних підприємців та громадян, які очолюють юридичні особи. Адміністративний штраф у розмірі від 1000 до 2000 МРОТ з конфіскацією етилового питного спирту, обладнання та сировини.
Продовження таблиці 5 Промислове виробництво юридичною особою етилового спирту з перевищенням встановлених квот (ст. 5 ФЗ). Суспільні відносини у сфері державної дозвільної системи (порушення умов квотування). Зазначені вище юридичні особи (див. п. 4 наст, табл.). Наявність ознак провини (прямий умисел) в діяннях громадян, які очолюють юридичні особи. Адміністративний штраф у розмірі від 300 до 800 МРОТ з конфіскацією етилового спирту, виробленого з перевищенням встановлених квот. 6 Поставки юридичною особою етилового спирту юридичній особі або індивідуальному підприємцю, що не мають ліцензії або не мають квот на закупівлю етилового спирту або здійснюють закупівлю етилового спирту в обсязі, що перевищує квоти (п. 1 ст. 6 ФЗ). Суспільні відносини у сфері державної дозвільної системи. Юридичні та фізичні особи, наділені правомочностями ліцензіата, індивідуальні підприємці, які досягли на момент вчинення проступку 18-річного віку. Наявність ознак провини (прямий умисел) в діяннях фізичних осіб - індивідуальних підприємців та громадян, які очолюють юридичні особи. Адміністративний штраф у розмірі від 300 до 1000 МРОТ з конфіскацією етилового спирту. 7 Закупівлі етилового спирту юридичною особою, що не мають ліцензії або квот на закупівлю, а також закупівля етилового спирту в обсязі, що перевищує квоти (п. 2 ст. 6 ФЗ). Суспільні відносини у сфері державної дозвільної системи (безліцензійна діяльність або порушення умов квотування). Зазначені вище юридичні особи (див. п. 6 наст, табл.). Наявність ознак у формі прямого умислу в діяннях громадян, які очолюють юридичні особи. Адміністративний штраф у розмірі від 300 до 1000 МРОТ з конфіскацією етилового спирту в обсязі, що перевищує квоти.
Продовження таблиці
8 Роздрібний продаж юридичною особою і індивідуальним підприємцем етилового спирту, в тому числі етилового питного спирту, а також лікарських або лікувальних засобів, що містять етиловий спирт (ст . 7 ФЗ). Суспільні відносини у сфері торгівлі. Юридичні та фізичні особи, наділені правомочностями ліцензіатів, індивідуальні підприємці, які досягли на момент вчинення проступку 18-річного віку. Вина у формі прямого умислу. Адміністративний штраф у розмірі від 300 до 500 МРОТ з конфіскацією етилового спирту і спиртовмісних лікарських засобів. 9 Оборот алкогольної і спиртовмісної продукції без акредитації або без встановлених документів (ст. 8 ФЗ). Суспільні відносини в сферах торгівлі та розповсюдження продукції (поставки і зберігання), а також у сферах державної дозвільної системи (акредитації, сертифікації та ін.) Зазначені вище юридичні та фізичні особи (див. п. 8 наст, табл.). Теж. Адміністративний штраф у розмірі від 200 до 500 МРОТ з конфіскацією алкогольної і спиртовмісної продукції або без такої. 10 Поставки етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції у тарі та (або) упаковці, які не відповідають вимогам державних стандартів (ст. 9 ФЗ). Суспільні відносини у сфері державної дозвільної системи (порушення умов, передбачених стандартами). Юридичні особи, наділені правомочностями ліцензіатів. Адміністративний штраф у розмірі від 200 до 500 МРОТ з конфіскацією етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції або без такої.
Продовження таблиці
11 Випуск юридичною особою-виробником алкогольної продукції без маркування (п. 1 ст. 1 ОФЗ). Суспільні відносини у сфері промислової діяльності. Теж. Адміністративний штраф у розмірі від 200 до 500 МРОТ з конфіскацією алкогольної продукції. 12 Купівля-продаж юридичною особою або індивідуальним підприємцем алкогольної продукції без маркування, а також зберігання, перевезення такої продукції (п. 2 ст. 10ФЗ). Суспільні відносини у сферах торгівлі і розподілу. Зазначені вище юридичні та фізичні особи (див. п. 8 наст, табл.). --- »--- Адміністративний штраф у розмірі від 200 до 500 МРОТ з конфіскацією алкогольної продукції. 13 Спотворення і (або) неподання у встановлені терміни декларації про обсяг виробництва або обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції (ст. 1 січня ФЗ). Суспільні відносини у сфері промисловості. Зазначені вище юридичні особи (див. п. 8 наст, табл.). Адміністративний штраф у розмірі від 200 до 500 МРОТ. 14 Порушення правил роздрібного продажу алкогольної і спиртовмісної продукції. Суспільні відносини у сфері торгівлі. Зазначені вище юридичні або фізичні особи (див. п. 8 наст, табл.). --- »--- Адміністративний штраф у розмірі від 100 до 200 МРОТ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 10. Адміністративна відповідальність юридичних осіб (організацій) та індивідуальних підприємців за правопорушення в галузі виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції "
 1. ВИСНОВОК
  адміністративної відповідальності пов'язане з об'єктивними труднощами. Насамперед це проблеми, породжені перманентної реформою національної системи законодавства на основі нової федеральної Конституції. У процесі її здійснення протягом останніх шести років було внесено безліч змін до КпАП, поряд з коригуванням кодифікованого законодавства про адміністративну
 2. § 1. Поняття комерційного права
  адміністративного права, а норми, що регулюють відносини щодо здійснення економічної діяльності, - з цивільного права з метою об'єднання їх в галузі господарського права. У цих пропозиціях очевидно змішання (ототожнення) понять господарської діяльності, господарського керівництва, господарських відносин. Правильними представляються погляди прихильників легальної
 3. § 2. Джерела комерційного права
  адміністративними тощо) і комплексно врегулювати їх. [4] Саме в цьому полягає призначення законодавця і службова роль прийнятих ним нормативних актів. Даний висновок повною мірою поширюється на комерційне законодавство, тим самим і визначається його природа як комплексного законодавства. Слід підкреслити відмінність між поняттями «комерційне право» і «комерційне
 4. § 2. Створення комерційних організацій
  адміністративно-правовий регулятор підприємницьких відносин, що має на меті забезпечення нормального співвідношення приватних інтересів комерційної орга-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 66 ціями з публічними інтересами суспільства в цілому. Виникаючі при ліцензуванні правовідносини між комерційною
 5. § 4. Акціонерні товариства
  адміністративної компетенції державні органи та органи місцевого самоврядування не можуть виступати засновниками товариства, якщо інше спеціально не встановлене законом. Також відповідно до спеціального законодавства, в даному випадку законодавством про Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 107
 6. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  адміністративно-територіальних утворень РФ, причому на одній і тій же території може бути утворена тільки одна торгово-промислова палата. Законом передбачено значні права, надані ТПП, серед яких найважливішими можна назвати здійснення незалежної експертизи проектів нормативних актів в галузі економіки, зовнішньоекономічних зв'язків, представлення та захист інтересів
 7. § 1. Перевезення
  адміністративному акті - плані перевезень. У транспортних статутах і кодексах встановлюється відповідальність за порушення плану перевезень. Очевидно, що з переходом до ринкової економіки значення планування в транспортній сфері значно скоротилося, але не втратилася. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 306 В
 8. § 1. Загальні положення
  адміністративну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність громадян і посадових осіб, які порушують права підприємців. Ряд дій, спрямованих проти здійснення підприємницької діяльності, може бути кваліфікований як кримінальний злочин. Так, згідно з п. 1 та п. 2 ст. 169 «Перешкоджання законній підприємницькій діяльності» Кримінального кодексу Російської
 9. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  адміністративним і кримінальним законодавством, так і відновно-компенсаційні санкції, передбачені цивільним законодавством, в рівній мірі забезпечують правову охорону інтересів і підприємців, і непідприємців. З точки зору вимог закону інтереси підприємців охороняються всією системою права, тобто нормами різних галузей права: державного,
 10. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  адміністративних правовідносин. Для розгляду справ у порядку нагляду за протестами на які вступили в законну силу судові акти арбітражних судів у Вищому Арбітражному Суді РФ утворений Президія у складі Голови Вищого Арбітражного Суду РФ, його заступників та голів судових складів Вищого Арбітражного Суду РФ. За рішенням Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ до складу Президії
© 2014-2022  yport.inf.ua