Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

5.4. Адміністративна правосуб'єктність громадян: поняття та характеристика елементів

Адміністративна правосуб'єктність громадян здатність громадянина (фізичної особи) бути суб'єктом адміністративного права.
Її елементами виступають адміністративна правоздатність громадян і адміністративна дієздатність громадян.
Адміністративна правоздатність громадян здатність громадянина мати в силу норм адміністративного права суб'єктивні права і нести юридичні обов'язки, що виникають з моменту народження і припиняється смертю.
Обставини, що визначають обсяг адміністративної правоздатності громадян, - вік, стан здоров'я, рівень освіти, кваліфікація, сімейний стан та ін
Адміністративна дієздатність громадян здатність громадянина в силу норм адміністративного права своїми діями набувати права і створювати (реагувати) для себе юридичні обов'язки у сфері державного управління.
Види адміністративної дієздатності громадян:
1) повна - настає з моменту повноліття (18 років);
2) часткова - з 6 до 14 років (малолітніх); з 14 до 18 років (неповнолітніх);
3) обмежена - полягає в обмеженні дієздатності в силу рішення суду (особи, які страждають психічними захворюваннями, хронічні алкоголіки, наркомани, токсикомани).
Адміністративна деліктоздатність громадян здатність громадянина в силу норм права нести відповідальність за вчинення адміністративних правопорушень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.4. Адміністративна правосуб'єктність громадян: поняття та характеристика елементів "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  адміністративному порядку органами опіки та піклування (ч. 3 ст. 13 ЦК 1964 р.). Сучасний судовий порядок вирішення даного питання і явне обмеження кола заявників свідчать про посилення охорони прав та інтересів неповнолітніх. * (172) Оскільки згідно з п. 4 ст. 26 ГК дієздатність громадян віком від 14 до 18 років може бути обмежена за наявності будь-яких достатніх
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  адміністративного управління в даному випадку умовно розуміється будь-яка діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів, яка пов'язана з прийняттям ними актів влади щодо осіб, які не перебувають у них у прямому підпорядкуванні. * (51) СЗ РФ. 1996. N 34. Ст. 4030; 2000. N 32. 3338; 2001. N 33. Ст. 3437; 2002. N 19. Ст. 1796. * (52)
 3. § 1. Правовий статус особистості: поняття, структура, види
  адміністративно-правової та ін; з) професійні та посадові статуси (статус депутата, міністра, судді, прокурора), і) статус осіб, що працюють у різних екстремальних умовах або особливих регіонах країни (Крайньої Півночі, Далекого Сходу, оборонних об'єктів, секретних виробництв). Набір правових статусів великий, але в теоретичному плані найбільш істотне значення мають перші три
 4. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  адміністративним актом або статутом завдання, що має врегульовану в тому ж порядку організацію, що володіє на тому чи іншому праві і в тій чи іншій мірі відокремленим майном і виступаючий у цивільному обороті від свого імені в якості самостійного (особливого) носія цивільних прав та обов'язків ". --- Венедиктов А.В. Державна соціалістична
 5. 4.1. Визначення і зміст адміністративно-правового статусу
  адміністративно-правовий статус суб'єктів права, слід, перш за все, визначитися з поняттям самого суб'єкта права. Як зазначав С. С. Алексєєв: «Суб'єкти права - це особи, що володіють правосуб'єктністю, тобто громадяни, організації, громадські утворення, які можуть бути носіями прав і обов'язків, брати участь у правовідносинах» 1. При цьому слід відрізняти суб'єкта права
 6. 1. Правові основи інтеграції країн - учасниць Європейського союзу
  адміністративних) норм правильніше називати «гармонізацією» права, заснованої на зобов'язанні держави слідувати певним напрямом (принципом) правового регулювання при розробці національного законодавства [393]. Ми вважаємо більш правильною з практичних позицій точку зору AA Маковської, яка, спираючись на роботи західних авторів, вважає, що
 7. Примітки
  адміністративні правила »{ Лукашук І.І. Міжнародне право: Загальна частина: Підручник. М., 1997. С. 264). 108 Див: Богуславський ММ. Міжнародне приватне право: Підручник. С. 30. 109 Див: Богуславський М.М. Міжнародне приватне право: Підручник. С. 101. 110 Див: Звеков В.П. Міжнародне приватне право: Курс лекцій. С. 179. 111
 8. § 1. Муніципальні вибори, виборче право і виборча система
  адміністративно-правові, цивільно-правові. Статусні інститути об'єднують матеріальні норми, а сукупність статусних інститутів становить матеріальне виборче право. Безумовно, обидві групи інститутів (і етапні, і статусні) тісно переплетені. Багато норм виборчого права мають як би "подвійну прописку", ставлячись і до етапним, і до статусних інститутам (наприклад, норми,
 9. § 4. Правовий режим цінних паперів
  адміністративні обов'язки , що встановлюються у порядку підпорядкованості, і будь-які інші відносини, які не є предметом регулювання цивільного права. Наприклад, випущена муніципальним органом влади облігація може засвідчувати право її власника на отримання благоустроєного жилого приміщення (квартири), але лише в тому випадку, якщо зазначене житло буде спеціально визначено в якості
 10. § 1. Загальні положення
  адміністративну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність громадян і посадових осіб, які порушують права підприємців. Ряд дій, спрямованих проти здійснення підприємницької діяльності, може бути кваліфікований як кримінальний злочин. Так, згідно з п. 1 та п. 2 ст. 169 «Перешкоджання законній підприємницькій діяльності» Кримінального кодексу Російської
© 2014-2022  yport.inf.ua