Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
С.Ю. Кашкін, А.О. Четвериков, П.А. Калініченко та ін. Право Європейського Союзу, 2011 - перейти до змісту підручника

85. У чому полягають особливості Хартії Європейського Союзу про основні права?


Головна особливість Хартії - новий, унікальний підхід до систематизації основних прав і свобод особистості. На відміну від класичного підходу, прийнятого в тому числі в Конституції Росії, основні права особистості систематизовані в Хартії не за сферами їх реалізації (особиста, політична, соціально-економічна), а за цінностями, які вони захищають. Найважливіші серед них зазначені в преамбулі документа: людська гідність, свобода, рівність і солідарність.
Відповідно з цими та іншими цінностями побудована структура Хартії:
- глава I "Гідність" (ст. 1-5) закріплює ті права і гарантії, без яких немислимо буття людської особистості: право на людську гідність, право на життя, заборона катувань та ін;
- глава II "Свободи" (ст. 6-19) покликана забезпечити вільну життєдіяльність людини в усіх сферах суспільних відносин, захистити його від неправомірного втручання публічних властей (у тому числі інститутів Союзу). Це виражається у визнанні за особистістю таких прав, як право на свободу та особисту недоторканність, на повагу до приватного і сімейного життя, свободи думки, совісті та віросповідання, свободи мистецтва і науки, свободи підприємництва, права приватної власності тощо;
- глава III "Рівність" (ст. 20-26), назва якої говорить сама за себе, закріплює поряд з принципом рівності положення про визнання і повазі інтересів груп населення, які потребують особливого захисту суспільства (діти, літні люди, інваліди);
- глава IV "Солідарність" (ст. 27-38) містить трудові та соціальні права, покликані забезпечити зниження або усунення класових та інших соціальних протиріч: право працівників підприємства на інформацію і консультації, право на переговори і колективні дії, включаючи страйк, заборона дитячої праці, право на соціальне забезпечення і т.д.;
- глава V "Громадянство" (ст. 39-46) встановлює права і гарантії, надані в першу чергу громадянам Союзу;
- глава VI "Правосуддя" (ст. 47-50) передбачає кримінально-правові та процесуальні гарантії прав особистості: право на ефективне оскарження і на доступ до неупередженого суду, презумпція невинності та ін;
- глава VII "Загальні положення" (ст. 51-54) визначає сферу дії та порядок застосування Хартії, її співвідношення з іншими джерелами прав і свобод, у тому числі з ЄКПЛ 1950
До особливостей Хартії поряд з унікальною систематизацією основних прав і свобод можна віднести визнання в цій якості "права на цілісність особистості" (ст. 3) і "права на хороше управління "(ст. 41). Перше захищає людину від можливих посягань на його тіло і душу з використанням досягнень науково-технічного прогресу (медичні та біологічні досліди, євгеніка, клонування, торгівля частинами людського тіла), друга - від зловживань з боку інститутів і органів Союзу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 85. У чому полягають особливості Хартії Європейського Союзу про основні права? "
 1. 1.1. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів
  Дослідження методології уніфікації права міжнародних комерційних контрактів неможливе без виявлення особливостей історичного розвитку руху до уніфікації. Історичне дослідження будь-якого явища дозволяє виявити логіку і динаміку його розвитку; осмислення минулого не тільки збагачує сьогодення, а й дає можливість прогнозувати еволюцію майбутнього. Рух часу накладає
 2. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  У сучасному світі все більшого поширення набувають багаторівневі системи державного управління. Основою відносин між рівнями влади в будь-якій державі є питання про розподіл повноважень, відповідальності та гарантії їх діяльності. В даний час принципом формування компетенції кожного рівня влади є найбільша ефективність виконання на відповідному
 3. § 3. Структурні та інші особливості правової системи Європейського союзу
  1. Серед характерних рис і особливостей, що виділяють правову систему Євросоюзу серед інших правових систем, особливу увагу вітчизняних і зарубіжних авторів традиційно привертають її внутрішньоорганізаційні, структурні особливості * (242). І це не випадково, маючи на увазі, що внутрішня будова будь-якого явища, інституту та установи дає про нього не меншу, а можливо, і більше уявлення,
 4. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  За справедливим зауваженням Президента Російської Федерації, "великою проблемою місцевого самоврядування залишається недостатність його власної доходної бази. Але саме з місцевих органів влади населення запитує і за виконання федеральних законів, таких як Закон про ветеранах, і за роботу житлово-комунального господарства, і за дуже багато чого, багато чого іншого ". Сукупність місцевих фінансових
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 7. 5.11. Рекомендації Міжнародної торгової палати для дистриб'юторських контрактів
  Типовий дистриб'юторський контракт МТП призначений для взаємовідносин сторін у міжнародних комерційних відносинах, коли дистриб'ютори виступають в ролі покупців - оптових торговців і імпортерів і організують розміщення товарів на договірній території (у цьому їх відмінність від дилерів, які реалізують товари на рівні роздрібної торгівлі). Дистриб'ютор - не посередники або брокер, він купує
 8. § 2. Дієздатність іноземних фізичних осіб
  Дієздатність іноземних громадян в МПП підпорядковується в принципі (ще з часів італійських статутаріев) особовому закону (lex personalis), який, як відомо, існує у двох різновидах - закон громадянства (lex nationalis або lex patriae) і закон постійного місця проживання (lex domicilii). Так, за індійським Законом про договори 1872 «будь-яка особа має право укласти договір, якщо вона
 9. § 7. Договір франчайзингу (франшиза)
  Договір франчайзингу (франшізінга, або франшиза) так само, як і в попередніх двох випадках, термінологічно увійшов у науковий і діловий обіг Росії, по суті, в останнє десятиліття. Проте в російському законодавстві завдяки прийняттю нового Цивільного кодексу легальне позначення даного виду здійснюється за допомогою іншого найменування, схожого з тим, яке використовується, наприклад,
 10. § 2. Міжнародно-правова охорона промислової власності
  Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р. і інші угоди з питань промислової власності. Для забезпечення закордонного визнання та охорони прав винахідників і творців інших об'єктів охорони промислової власності полягають міжнародні (міжнародно-правові) угоди, покликані подолати територіальний характер дії прав промислової
© 2014-2022  yport.inf.ua