Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В.П. Мозолин. Цивільне право. У 2-х частинах. Частина 2, 2007 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 20. ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ


1. Громадяни та юридичні особи в більшості випадків набувають і здійснюють цивільні права та обов'язки самостійно, реалізуючи свою волю за допомогою власних дій. Однак іноді суб'єкти майнового обороту в силу якихось причин позбавлені можливості самостійно виконувати певні юридичні дії (наприклад, перебуваючи на лікуванні в лікарні або в тривалому відрядженні, громадянин не може укласти його цікавить угоду або виконати свій обов'язок). Також можливі ситуації, при яких вчинення дій переважніше довірити іншим особам, що володіють більш великими можливостями, спеціальними знаннями, необхідною інформацією і т.д. (Наприклад, ведення справи в суді доцільно доручити адвокату). При виникненні у суб'єкта потреби звернутися для вчинення юридичних дій у власних інтересах до послуг іншої особи між ними можуть встановлюватися відносини представництва.
Представництво передбачає вчинення представником, що володіє необхідними повноваженнями, юридичних дій від імені іншої особи - подається, в результаті чого в останнього виникають, змінюються або припиняються цивільні права та обов'язки (п. 1 ст. 182 ЦК) .
Правові підстави виникнення відносин представництва можуть бути різні. Серед них договір доручення займає особливе місце. Це пов'язано з тим, що він не тільки породжує відносини представництва, але і служить засобом правового оформлення зобов'язальних відносин з надання повіреним юридичних послуг, що передбачають вчинення дій від чужого імені і за чужий рахунок, тобто договір доручення дозволяє не тільки уповноважити одну особу на здійснення дій від імені іншої, але і врегулювати виникаючі між ними відносини.
Ці особливості договору доручення зумовили його широке використання в загальногромадянський обороті і в комерційній практиці. Громадяни досить часто доручають один одному зробити угоди купівлі-продажу, отримати належні їм платежі та ін У підприємницькій сфері за допомогою такого договору можуть оформлятися відносини за участю спеціалізованих посередницьких структур: біржових брокерських організацій, митних брокерів та ін
За договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії (п. 1 ст. 971 ЦК).
Договір доручення є консенсуальним, тобто вважається укладеним з моменту досягнення угоди між сторонами з усіх його істотних умов.
За загальним правилом договір доручення передбачається безоплатним. Винагорода повіреному за надані послуги виплачується, якщо це прямо передбачено законом, іншими правовими актами або самим договором (абз. 1 п. 1 ст. 972 ЦК). Так, згідно зі ст. 25 Федерального закону від 31 травня 2002 р. "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації" адвокат, що представляє інтереси довірителя, має право на одержання від нього винагороди на умовах, передбачених угодою про надання юридичних послуг. Безкоштовно юридична допомога надається адвокатом лише у випадках, зазначених у ст. 26 Закону. Інша ситуація складається, коли договір пов'язаний з підприємницькою діяльністю однієї або обох його сторін. Такий договір презюміруется оплатним, навіть якщо в ньому не передбачені розмір винагороди, що належить повіреному, та порядок його сплати. Винятки становлять випадки, коли в договорі є пряма вказівка на його безоплатний характер.
Договір доручення належить до числа двосторонніх. Він передбачає не тільки обов'язки повіреного по вчиненню доручених дій, але й обов'язки довірителя - видати повіреному довіреність, забезпечити його всім необхідним для виконання доручення, прийняти у нього все виконане, відшкодувати понесені витрати, а в деяких випадках сплатити винагороду (ст. 975 ЦК) "*".
---
"*" Правові норми, що передбачають дані обов'язки, сформульовані диспозитивно, а тому за умовами договору можуть взагалі не покладатися на довірителя. Виняток становить лише обов'язок видати повіреному довіреність. При її невиконанні повірений позбавляється можливості виконати свої обов'язки, а тому поведінка довірителя кваліфікується як прострочення кредитора. У цьому зв'язку, навіть володіючи даної обов'язком, довіритель залишається кредитором і не стає боржником по відношенню до повіреного. За вказаними обставинами деякі автори висловлюють точку зору про принципову можливість існування односторонніх договорів доручення. Див: Брагінський М.І. Договір доручення / / Господарство право. 2001. Додаток до N 4. С. 34
Крім того, договір доручення належить до категорії фідуціарних угод, тобто носить особисто-довірчий характер. Відносини сторін в даному випадку засновані на взаємній довірі, оскільки повірений реалізує доручені довірителем дії, вступаючи у відносини з третіми особами. Існує, однак, ймовірність, що фактично вчинені повіреним дії виявляться не відповідними дорученою, тобто внутрішні відносини учасників договору доручення не будуть збігатися з їх зовнішнім виразом "*". Фідуціарних договору істотно впливає на його зміст і правовий режим припинення. Зокрема, при втраті взаємної довіри між учасниками договору він може бути припинений, оскільки і повірений, і довіритель має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від його виконання без вказівки причин.
---
"*" Див: Іоффе О.С. Радянське цивільне право. Л., 1958. С. 208.
Відносини, що виникають з договору доручення, регулюються гл. 49 ГК. Її норми головним чином розраховані на регламентацію прав і обов'язків повіреного і довірителя по відношенню один до одного. Що стосується їх відносин з участю третіх осіб у зв'язку з вчиненням повіреним дій на виконання договору доручення, то до них також застосовні загальні положення про представництво (гл. 10 ЦК).
Сфери діяльності повіреного, що реалізує доручення, можуть бути досить різноманітними, причому багато з них настільки специфічні, що суттєво впливають на зміст відносин як між повіреним і довірителем, так і виникаючих за участю третіх осіб.
КонсультантПлюс: примітка.
Постанова ФКЦБ РФ від 22.09.2000 N 18 "Про затвердження Правил здійснення брокерської діяльності на ринку цінних паперів з використанням коштів клієнтів" втратило чинність у зв'язку з виданням Постанови ФКЦБ РФ від 13.08.2003 N 03 -39/пс "Про Положення про вимоги до поділу грошових коштів брокера і грошових коштів його клієнтів та забезпечення прав клієнтів при використанні коштів клієнтів у власних інтересах брокера".
Регламентація подібних відносин, що вимагає особливих підходів, крім норм ЦК може здійснюватися спеціальними правовими актами, що враховують характер доручених дій і області їх здійснення. Так, до відносин з участю професійних учасників ринку цінних паперів, які здійснюють брокерську діяльність по здійсненню цивільно-правових угод з цінними паперами від імені та за рахунок клієнта, застосовуються: Федеральний закон від 22 квітня 1996 р. "Про ринок цінних паперів"; Правила здійснення брокерської і дилерської діяльності на ринку цінних паперів Російської Федерації, затверджені Постановою ФКЦБ Росії від 11 жовтня 1999 р. N 9 "*"; Правила здійснення брокерської діяльності на ринку цінних паперів з використанням коштів клієнтів, затверджені Постановою ФКЦБ Росії від 22 вересня 2000 р . N 18 , та інші акти.
---
"*" БНА РФ. 2000. N 4; 2003. N 18; РГ. 2003. 10 червня.
БНА РФ. 2000. N 51.
Якщо повіреним за договором доручення виступає біржовий посередник, який уповноважується на вчинення біржової угоди на товарній біржі від імені та за рахунок клієнта, складаються відносини регламентуються нормами Закону РФ від 20 лютого 1992 р. "Про товарні біржі і біржової торгівлі "" * ". Особливості відносин, що виникають з договору доручення, на підставі якого агент з видачі, погашення та обміну інвестиційних паїв діє від імені керуючої компанії пайового інвестиційного фонду, визначаються Федеральним законом від 29 листопада 2001 р. "Про інвестиційні фонди" .
---
"*" ВВС РФ. 1992. N 18. Ст. 961.
СЗ РФ. 2001. N 49. Ст. 4562.
Страхові агенти, що діють за дорученням страховика, і страхові брокери, що діють за дорученням страхувальника, повинні керуватися актами страхового законодавства, основним з яких є Закон РФ від 27 листопада 1992 р. "Про організацію страхової справи в Російської Федерації ". У тих випадках, коли доручені дії складаються в подачі заявки на видачу патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок і веденні пов'язаних з цим справ, представник незалежно від того, має він чи ні статусом патентного повіреного, зобов'язаний дотримуватися вимог патентного законодавства, в тому числі положення Патентного закону РФ від 23 вересня 1992
До договору, за яким морський брокер зобов'язується від імені і за рахунок довірителя надавати посередницькі послуги при укладанні договорів купівлі-продажу суден, фрахтування та буксирування суден, а також морського страхування, застосовуються норми КТМ Росії. Відносини за участю митного брокера, коїть митні операції від імені та за дорученням декларантів та інших зацікавлених осіб, регулюються нормами митного права, в тому числі що містяться в ТК.
2. Сторонами договору доручення є повірений, який приймає на себе обов'язки щодо вчинення юридичних дій, і довіритель, від імені та за рахунок якого ці дії здійснюються. У їх якості можуть виступати громадяни та юридичні особи. Також можлива участь в договорі як довірителя Російської Федерації, її суб'єктів і муніципальних утворень. У встановлених нормативними актами випадках за спеціальним дорученням публічно-правових утворень від їх імені можуть виступати (у тому числі при здійсненні юридичних дій) громадяни та юридичні особи (п. 3 ст. 125 ЦК).
Громадянин, який укладає договір доручення як повіреного або довірителя, повинен володіти дієздатністю в повному обсязі. Однак з цього загального правила існують винятки. Неповнолітні від 14 до 18 років можуть бути довірителями або повіреними в договорах, що уповноважують на вчинення дій, які вони вправі здійснювати самостійно (на внесення вкладу в кредитна установа та інших дій, передбачених п. 2 ст. 26 ЦК). В інших випадках громадяни даної категорії можуть брати участь у договорі доручення лише за згодою законних представників - батьків, усиновителів або піклувальника. По суті, ті ж правила діють відносно обмежено дієздатних громадян. Вони мають право самостійно укласти договір доручення, якщо за характером він може бути віднесений до дрібної побутової угоді (наприклад, передбачає надання послуг з придбання продуктів харчування на незначну суму). Участь цих осіб у договорах доручення іншого змісту допускається лише за згодою їх піклувальника (п. 1 ст. 30 ЦК).
Можливість участі в договорі доручення юридичної особи безпосередньо залежить від обсягу наявної у нього правоздатності. Комерційні юридичні особи, що володіють загальною правоздатністю, можуть займатися будь-якою діяльністю, не забороненої законом, без спеціального на те вказівки в установчих документах, у тому числі вчиняти юридичні дії від імені інших осіб. Ці організації також має право бути довірителями, по суті, в будь-яких договорах доручення, уполномочівая повіреного на вчинення різних за характером угод. Юридичні особи, які мають спеціальну правоздатність (некомерційні організації, унітарні підприємства), можуть виступати в якості сторони договору доручення, якщо це не суперечить цілям їх діяльності, визначеним в установчих документах. Повіреними за договором доручення, що передбачає комерційне представництво, можуть бути тільки комерційні організації та громадяни, які здійснюють діяльність як підприємця без утворення юридичної особи (див. п. 1 ст. 184 ЦК).
У деяких договорах доручення, що передбачають укладення угод окремих видів або щодо певного майна, в якості повіреного правомочні брати участь тільки особи, що володіють особливим статусом або мають ліцензію на представницькі функції у відповідній сфері. Так, повіреним за договором доручення, що уповноважують на укладення угод з цінними паперами на фондовій біржі від імені та за рахунок клієнта, може бути тільки професійний учасник ринку цінних паперів - брокер, що має спеціальну ліцензію (ст. 3, 12, 39 Закону "Про ринок цінних паперів "). Здійснення митних операцій від імені зацікавлених осіб можливо лише суб'єктами, які мають статус митних брокерів і включені до спеціального Реєстру митних брокерів (ст. 18, 139 ТК).
3. Форма договору доручення підпорядковується загальним правилам про форму угод (ст. 158 - 163 ЦК) і формі договору (ст. 434 ЦК). У силу цього договори з участю юридичних осіб повинні здійснюватися у письмовій формі. Така ж форма потрібна для договорів доручення між громадянами на суму, що перевищує не менше ніж у 10 разів перевищує встановлений законом розмір оплати праці. Сума договору доручення визначається виходячи з розміру винагороди повіреного і ціни угоди, яку він зобов'язується вчинити.
  Відповідно до п. 1 ст. 975 ГК довіритель зобов'язаний видати повіреному довіреність на юридичні дії, передбачені договором. Видача довіреності необов'язкова, якщо повноваження повіреного свідчать з обстановки, в якій він діє. Перш за все це стосується осіб (торгових представників та ін.), які здійснюють обмежене коло угод від імені організації в певному місці (на виставці біля стенду продукції, виробленої довірителем, та ін.)
  Довіреність здійснюється тільки в письмовій формі. Її складання можливо у вигляді особливого документа, листи та ін Якщо довіреність видається на вчинення правочинів, що потребують нотаріальної форми, вона підлягає нотаріальному посвідченню (п. 2 ст. 185 ЦК). Крім того, обов'язковість нотаріального оформлення довіреності може бути передбачена спеціальними законами. Приміром, така форма встановлена для довіреності, на підставі якої від імені платника податку - фізичної особи у відносинах з податковими органами діє його уповноважений представник (п. 3 ст. 29 ПК). Довіреність на вчинення громадянами широко поширених дій (одержання заробітної плати, стипендії тощо) може бути посвідчена організацією за місцем роботи, навчання або проживання громадянина, а в разі його хвороби - адміністрацією лікарні (п. 4 ст. 185 ЦК). У цьому зв'язку слід зазначити, що залежність між формою договору доручення і формою довіреності відсутня. Так, договір доручення може мати просту письмову форму, а що видається на його основі довіреність - нотаріальну, виходячи з характеру доручених дій.
  Довіреність підтверджує наявність у повіреного прав діяти від імені довірителя, визначає умови і межі реалізації цих прав. Вона призначена для пред'явлення третім особам, з якими повірений вступає у відносини від імені довірителя. Таким чином, треті особи мають можливість переконатися в наявності у повіреного необхідних повноважень.
  Незважаючи на те що п. 1 ст. 975 вказує на обов'язок довірителя видати повіреному довіреність, питання про те, чи може повірений діяти від імені довірителя за її відсутності, тільки на підставі договору доручення, є спірним. У науці переважає думка про те, що договір доручення та довіреність не є взаємовиключними документами і для належного дотримання форми розглянутих відносин необхідні обидва. При цьому довіреність призначена для врегулювання відносин повіреного і третіх осіб. Вона створює можливість виникнення прав та обов'язків між цими особами та довірителем. Договір доручення регламентує відносини між повіреним і довірителем, закріплюючи їх взаємні права та обов'язки "*". Деякі автори, в цілому підтримуючи цю точку зору, звертають увагу на те, що в силу прямої вказівки закону можлива ситуація, коли для визнання повіреного уповноваженим на вчинення юридично значимих дій достатньо одного договору доручення, а довіреність може і не видаватися . Зокрема, йдеться про випадки комерційного представництва на підставі письмового договору, що містить вказівки на повноваження представника. Лише за відсутності в договорі таких вказівок видача довіреності необхідна (абз. 1 п. 3 ст. 184 ЦК).
  ---
  "*" Див: Цивільне право. Підручник / За ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. Т. 2. С. 647.
   Див: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга третя: Договори про виконання робіт і надання послуг. С. 339 - 341; Цивільне право. Підручник / За ред. Е.А. Суханова. Т. II. Напівтім 2. С. 95.
  Тим часом судова практика з даного питання не настільки однозначна. Одні суди, встановивши, що довіреність відповідно до вимог ст. 975 ЦК не була видана, розглядають діяльність повіреного за висновком для довірителя угод як дії без повноважень. Відповідно, самі угоди визнаються досконалими від імені повіреного "*". Інші суди дотримуються іншої думки, суть якого зводиться до наступного. Підставою виникнення повноважень представника є сам договір доручення, а тому обов'язок довірителя видати довіреність на вчинення юридичних дій поширюється лише на ті дії, щодо яких повноваження в договорі не вказані . Тим самим визнається, що, якщо доручаються повіреному дії та умови їх здійснення сформульовані в договорі з необхідною повнотою, довіреність може не видаватися. Повірений у даному випадку зобов'язаний до виконання договору доручення і за відсутності довіреності. На підтвердження наявності у нього повноважень на здійснення дій від імені довірителя повірений повинен представляти третім особам сам договір доручення.
  ---
  "*" Див: Постанови Федерального арбітражного суду Московського округу від 11 березня 2002 р. по справі N КГ-А40/1060-03; від 29 серпня 2002 р. у справі N КГ-А40/5664-02.
   Див: Постанова Федерального арбітражного суду Північно-Західного округу від 24 квітня 2000 р. по справі N 2843.
  4. Предмет договору доручення становить надання повіреним посередницьких послуг. Вони складаються в скоєнні від імені довірителя певних юридичних дій, тобто таких, які спричиняють виникнення, зміну або припинення, а також реалізацію вже існуючих суб'єктивних прав і обов'язків довірителя. Найчастіше діяльність повіреного зводиться до здійснення угод, стороною яких стає довіритель. Крім того, до юридичних можуть бути віднесені дії по представництву інтересів особи в судах, в податкових, митних та інших державних органах. При цьому не може стати предметом договору доручення вчинення неправомірних дій (наприклад, укладення договору, який не відповідає загальним умовам дійсності угод) і тих юридичних дій, які в силу їх характеру або вказівки закону можуть бути зроблені тільки особисто (наприклад, складання заповіту).
  Поряд з юридичними діями на повіреного може покладатися виконання дій фактичного характеру, не тягнуть для довірителя правових наслідків. Так, повіреному може бути доручено не тільки придбання товару за допомогою укладення договору купівлі-продажу, а й вивчення кон'юнктури ринку з метою встановлення найбільш вигідних пропозицій з продажу товару відповідного виду, ведення ділової переписки, перевірка якісних властивостей товару, його упаковка і доставка довірителю і т . п. Вчинення подібних дій не складає самостійного предмета договору доручення. Вони завжди є допоміжними, що сприяють реального виконання тих юридичних дій, вчинення яких доручено повіреному.
  Термін в договорі доручення визначається виходячи із суті дій, на які уповноважений повірений. Згідно п. 2 ст. 971 ГК допускається укладення як термінового, так і безстрокового договору доручення, тобто він може бути укладений із зазначенням строку, протягом якого повірений має право діяти від імені довірителя, і без такої вказівки. Якщо характер доручення дозволяє визначити точну календарну дату, коли воно може бути реалізовано, термін в договорі вказується цією датою (наприклад, дата проведення аукціону). Коли конкретний термін встановити неможливо, сторони передбачають у договорі період часу, протягом якого повірений зобов'язаний вчинити доручені дії. Безстроковий договір прямо не передбачає термін виконання доручення та умов, дозволяють визначити цей термін, не містить.
  Як зазначалося, в більшості випадків повноваження повіреного закріплюються в видається йому довіреності. Термін її дії обмежений законом і не повинен перевищувати трьох років. Якщо строк у довіреності не зазначений, вона зберігає силу протягом року з дня її вчинення (п. 1 ст. 186 ЦК). При закінченні терміну, на який була видана довіреність, в умовах, коли термін дії договору доручення не визначено або перевищує термін доручення, повіреному повинна видаватися нова довіреність, інакше він не зможе продовжити виконання доручених дій. Виняток становлять випадки, коли доручення повіреному полягає у вчиненні будь-яких дій за кордоном. Нотаріально засвідчена довіреність, призначена для таких дій, може і не містити вказівки про термін, на який вона видана, тоді довіреність зберігає силу до її скасування. Отже, договір доручення буде діяти доти, поки сторони не заявлять про її припинення.
  Ціна в безкоштовне договорі доручення не належить до числа істотних умов, які підлягають узгодженню сторонами. Разом з тим, як правило, вона встановлюється в договорі за згодою між довірителем і повіреним. При відсутності в договорі умови про розмір винагороди, що належить повіреному, вона виплачується виходячи з ціни, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за аналогічні послуги (п. 3 ст. 424 ЦК).
  5. Відносно самостійним видом договору доручення є договір, що оформляє відносини комерційного представництва (п. 1 ст. 184 ЦК). Такий договір має ряд істотних особливостей у правовому регулюванні в порівнянні із звичайним договором доручення. По-перше, повіреним за договором може бути тільки особа, яка постійно і самостійно виступає від імені підприємців при укладенні ними договорів у сфері підприємницької діяльності. Таким особою, як зазначалося, може бути комерційна організація, спеціально створена для виконання представницьких функцій (брокерська контора тощо), або громадянин, зареєстрований у встановленому порядку як підприємець також для посередницької діяльності (незалежний брокер та ін.) По-друге, договір комерційного представництва передбачається оплатним, і довіритель зобов'язаний сплатити повіреному винагороду, якщо договором не передбачено інше. По-третє, комерційний представник має більш широкими правами в порівнянні з іншими повіреними. Зокрема, він має право здійснювати доручені угоди одночасно в інтересах двох своїх клієнтів (довірителів), якщо на те є їхня згода або така можливість прямо передбачена законом. При цьому повірений зобов'язаний виконувати дані йому доручення з дбайливістю звичайного підприємця. Комерційному представникові також надано право утримувати знаходяться у нього речі, які підлягають передачі довірителю, в забезпечення своїх вимог за договором доручення (п. 3 ст. 972 ЦК). Він може наділятися правом відступати в інтересах довірителя від його вказівок без попереднього запиту про це, але з наступним повідомленням довірителя про допущені відступи в розумний строк (п. 3 ст. 973 ЦК). По-четверте, закон встановлює особливий порядок припинення договору доручення, що передбачає діяльність повіреного як комерційного представника, оскільки відносини між сторонами складаються в підприємницькій сфері, і дострокове розірвання договору може заподіяти іншій стороні значні збитки. Зокрема, сторона, що відмовляється від договору, повинна повідомити контрагента не пізніше ніж за 30 днів (п. 3 ст. 977 ЦК). При цьому контрагент має право вимагати відшкодування збитків, завданих йому припиненням договору (п. 3 ст. 978 ЦК).
  6. За деякими ознаками договір доручення подібний з договорами комісії, агентування, довірчого управління, а також з відносинами, що виникають з дій в чужому інтересі без доручення. Спільною рисою, характерною для всіх цих правових категорій, є вчинення певних дій однією особою в інтересах іншої. Разом з тим між ними є і суттєві відмінності, які не дозволяють їх ототожнювати.
  Договори доручення та комісії розмежовуються за такими ознаками. Повірений завжди діє від імені довірителя, в силу чого правові зв'язки виникають безпосередньо між довірителем і третіми особами. Навпаки, комісіонер, здійснюючи доручені дії, виступає від власного імені, і правовідносини з третьою особою виникає у нього, а не у комітента. Крім того, якщо за договором доручення повірений може бути уповноважений на різні юридичні дії, то комісійне доручення передбачає виключно вчинення правочинів. Ще одна різниця полягає в тому, що якщо договір доручення за характером може бути як оплатним, так і безоплатним, то для договору комісії возмездность відносин - кваліфікуюча ознака.
  Агентський договір може передбачати здійснення агентом певної діяльності як від власного імені, так і від імені принципала. Договір, за яким агент діє від імені і за рахунок принципала, відмежовується від договору доручення з предмета. Предметом агентського договору може бути надання послуг щодо вчинення будь-яких за характером дій - і юридичних, і фактичних. При цьому є можливість доручення агенту здійснення тільки фактичних дій, які не спричиняють для принципала правових наслідків, тоді як повірений уповноважується на юридичні дії, а фактичні можуть здійснюватися тільки у зв'язку з ними.
  Деякі загальні з договором доручення риси є у договору довірчого управління майном, в силу якого довірчий керуючий управляє переданим йому засновником правління майном в її інтересах або в інтересах вказаної ним особи. На виконання даного договору керуючий має право вчиняти щодо отриманого майна різні юридичні та фактичні дії, вигода від яких надходить іншій особі. Що стосується повіреного, то на нього покладається головним чином вчинення юридичних дій, а фактичні можуть їм здійснюватися лише за необхідності і самостійного значення не мають. Передача довірителем повіреному якого майна не є обов'язковою умовою для виконання ним доручених дій. Крім того, довірчий керуючий здійснює операції з перебувають в управлінні майном від власного імені, але зобов'язаний інформувати контрагента про свій статус.
  Відносини з дій в чужому інтересі без доручення хоча і подібні зовні з дорученням, але мають іншу природу. Якщо доручення відноситься до договірних зобов'язань, бо завжди виникає з відповідного договору, то дії в чужому інтересі є позадоговірними. Вони виникають в силу закону при наявності зазначених у ньому умов. При цьому найбільш важливо з них те, що дії вчиняються особою, яка не має на те доручення, за власною ініціативою, хоча і в інтересах іншої особи.
  7. На підставі договору доручення повірений і довіритель наділяються певними правами і обов'язками.
  Насамперед повірений зобов'язаний виконати доручення довірителя в точній відповідності з його вказівками, що відповідають встановленим законом вимогам. Такі вказівки мають бути правомірними, здійсненними і конкретними (п. 1 ст. 973 ЦК). Головним чином вони стосуються способів виконання доручення і можуть міститися в договорі або спеціальних інструкціях довірителя. Додаткові вказівки довірителя зазвичай конкретизують зміст договору доручення і не повинні суперечити його умовам. Довіритель має право дати повіреному детальні або загальні вказівки. У межах загальних вказівок повірений сам вирішує питання про конкретні способи реалізації доручення, не порушуючи прямих вказівок довірителя. Якщо спосіб виконання довірителем взагалі не позначений, то передбачається, що повірений має право обрати його самостійно.
  Коли за обставинами справи вказівки довірителя виявляються нездійсненними або в інтересах довірителя доручення необхідно виконати яким іншим способом, відмінним від встановленого довірителем, повірений не має права проігнорувати або самостійно змінити дані йому вказівки. Він повинен повідомити довірителя про сформовану ситуацію і отримати від нього нові вказівки.
  Разом з тим в виняток із загального правила повіреному надається можливість відступити від вказівок довірителя без її попереднього дозволу при одночасній наявності двох умов, передбачених п. 2 ст. 973 ГК. По-перше, якщо за обставинами справи це необхідно в інтересах довірителя. Така необхідність може бути обумовлена несподіваною зміною кон'юнктури ринку, несприятливим для довірителя; псуванням речей, продаж яких доручалася, внаслідок їх природних властивостей або інших об'єктивних причин і т.п. По-друге, повірений повинен бути позбавлений можливості попередньо запросити згоду довірителя (наприклад, внаслідок невідомості його місця перебування або необхідності діяти негайно) або якщо він не одержав у розумний строк відповідь на свій запит.
  Повірений, який виконав доручення з відступом від вказівок довірителя, зобов'язаний повідомити його про вчинені дії, як тільки таке повідомлення стане можливим. Порушення даної обов'язки не свідчить про неправомірність допущених відступів, однак якщо внаслідок несвоєчасного повідомлення у довірителя виникли збитки, повірений зобов'язаний їх відшкодувати.
  Більш широкі можливості можуть бути надані повіреному, що діє в якості комерційного представника. Допускається включення в договір доручення умов, що наділяють повіреного правом відступати в інтересах довірителя від його вказівок без отримання на те попереднього дозволу. При цьому на повіреного покладається обов'язок в розумний строк повідомити довірителя про допущені відступи. Норма, що встановлює дану обов'язок, сформульована диспозитивно, а тому умовами договору може бути передбачено інше (п. 3 ст. 973 ЦК).
  Вказівки довірителя не слід ототожнювати з наданими повіреному повноваженнями. Вказівки визначають порядок виконання доручених дій і мають значення тільки для повіреного і довірителя. Третім особам вони не відомі і не впливають на відносини, що виникають між цими особами та довірителем в результаті дій повіреного. Разом з тим безпідставне відступ від вказівок довірителя розцінюється як порушення повіреним обов'язків, покладених на нього договором доручення, і може бути підставою для притягнення його до відповідальності у вигляді відшкодування довірителю збитків.
  Повноваження означає можливість повіреного здійснювати певні юридично значимі дії від імені довірителя і тим самим створювати для нього правові наслідки. Повноваження повіреного закріплюються в договорі доручення та (або) довіреності і повинні бути доведені до відома третіх осіб, з якими повірений вступає у відносини від імені довірителя. Перевищення повноважень повіреним при укладанні угоди, яке може виражатися у відношенні юридичної природи угоди (замість договору купівлі-продажу був укладений договір дарування тощо), її кількісних і якісних умов, не породжує для довірителя правових наслідків. Така угода вважається досконалої від імені та в інтересах повіреного, який нестиме по ній всі обов'язки перед третіми особами, а також відповідальність за її невиконання (п. 1 ст. 183 ЦК). Разом з тим ця угода може бути схвалена довірителем, і тоді усі права та обов'язки по ній виникають, змінюються і припиняються у самого довірителя, причому з моменту здійснення операції, а не з моменту її схвалення (п. 2 ст. 183 ЦК).
  Схвалення повинне піти в нормально необхідний термін і може бути зроблено в різній формі. Так, у судовій практиці визнаються схваленням усні чи письмові заяви відповідного змісту, адресовані контрагенту по угоді, повіреному або яким-небудь іншим особам; визнання претензій контрагента; висновок іншого правочину, яка забезпечує першу або укладена на виконання або зміна першого; прохання про відстрочку або розстрочку виконання; акцепт інкасового доручення. Про схвалення угоди можуть свідчити й інші дії довірителя, спрямовані на виконання угоди, зокрема повна або часткова оплата товарів, робіт, послуг; їх приймання для використання; повна або часткова сплата відсотків по основному боргу, так само як і сплата неустойки та інших сум в зв'язку з порушенням зобов'язання; реалізація інших прав та обов'язків за угодою "*".
  ---
  "*" Див: п. 5 інформаційного листа Вищого Арбітражного Суду РФ від 23 жовтня 2000 р. N 57 "Про деякі питання практики застосування статті 183 Цивільного кодексу Російської Федерації" / / ВВАС РФ. 2000. N 12.
  За загальним правилом повірений зобов'язаний особисто виконати дане йому доручення (ст. 974 ЦК). Наділення його такою обов'язком обумовлено сутністю договору доручення, для якого характерна наявність між сторонами взаємної довіри. Для громадянина особисте виконання означає, що він повинен сам виконати передбачені договором дії. Якщо повірений - юридична особа, доручення має здійснюватися її органами або працівниками.
  Обов'язок особистого виконання стосується лише юридичних дій. З метою здійснення деяких дій фактичного характеру, супутніх виконанню доручення і не тягнуть правових наслідків для довірителя, повірений може залучати третіх осіб (вантажника, перекладача та ін.) Згода довірителя на використання їх послуг не потрібно, якщо інше прямо не передбачено договором. Повірений несе повну відповідальність за дії зазначених осіб, якщо законом не встановлено інше (ст. 403 ЦК).
  У вилучення із загальних правил повірений може передати виконання доручення іншій особі - заступнику. Підставами цього можуть послужити обставини, за яких можливе передоручення (п. 1 ст. 976 ЦК). Відповідно до п. 1 ст. 187 ГК вчинення доручених дій може бути передовірене тільки в двох випадках: коли повірений уповноважений на це довіреністю або змушений до цього силою обставин (нещасний випадок, дія непереборної сили та інші явища, внаслідок яких повірений не може виконати доручені дії самостійно) для охорони інтересів довірителя .
  Оскільки при передоверии зачіпаються інтереси довірителя, він повинен бути повідомлений початковим повіреним про відбувся передоручення. Також йому повинні бути повідомлені всі необхідні відомості про заступника (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, для юридичних осіб - найменування та місце знаходження, рівень професійних знань і якостей, які можуть вплинути на вчинення доручених дій, та ін.) Повідомлення про передоверии і відомості про особу заступника повинні бути спрямовані довірителю без зволікання, як тільки з'явиться така можливість. Наявність даної інформації дозволить довірителю своєчасно відвести кандидатуру заступника, обраного повіреним, якщо вона не влаштовує довірителя. Повірений, передоручив повноваження, але не сповістив довірителя про це, а також про особу заступника, відповідає за дії замісника як за власні.
  Якщо право повіреного передати виконання доручення іншій особі в договорі не було передбачено або було передбачено, але можливий заступник в ньому не був пойменований, повірений відповідає тільки за вибір заступника, тобто за його належну кваліфікацію, ділові якості, компетентність, але не за ведення ним справ. Відповідальність же за невиконання або неналежне виконання доручення несе перед довірителем вже сам заступник.
  Можливий заступник (заступники) повіреного, а також обставини, за яких передоручення допустимо, можуть встановлюватися в договорі доручення. У таких випадках повірений, який передав повноваження в точній відповідності з умовами договору, не відповідає ні за вибір заступника, ні за ведення ним справ. При цьому довіритель не має права відвести заступника, оскільки він був заздалегідь обраний ним самим, а не повіреним (п. 3 ст. 976 ЦК).
  Передоручення не є самостійною підставою для припинення договору доручення "*". Не відбувається при ньому і зміни осіб у зобов'язанні, що виникло з договору . Здійснюючи передоручення, повірений наділяє правом реалізувати надані йому повноваження інша особа, одночасно зберігаючи це право і за собою. Тому у випадках, коли обраний в установленому порядку заступник відмовляється від виконання договору доручення чи довіритель відводить заступника, первісний повірений зобов'язаний виконати доручення особисто або запропонувати довірителю іншу кандидатуру заступника.
  ---
  "*" Про це свідчить п. 3 ст. 188 ГК, згідно з яким передоручення втрачає силу з припиненням довіреності.
   Див: Брагінський М.І. Договір доручення. С. 58.
  На повіреного покладаються деякі інформаційні обов'язки. Зокрема, повірений зобов'язаний повідомляти довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання доручення (ст. 974 ЦК). Дотримання даного правила дає довірителю можливість змінити або конкретизувати свої вказівки відповідно до фактично складаються обставинами, контролювати діяльність повіреного, своєчасно вживати заходів з метою захисту власних інтересів.
  Терміни надання довірителю інформації про хід виконання доручення можуть бути передбачені в договорі (кожен понеділок, перше число кожного місяця і т.д.). При відсутності в договорі таких умов повірений повинен повідомити відповідні відомості в розумний термін з моменту заяви довірителем вимоги про їх надання. Якщо повіреним були допущені відступи від вказівок довірителя, він має повідомити про це, як тільки повідомлення стане можливим виходячи з фактичних обставин, тобто без зволікання.
  Повірений також зобов'язаний по виконанні доручення або при припиненні договору до його виконання без зволікання надати довірителю звіт з додатком виправдувальних документів (ст. 974 ЦК). Звіт повіреного повинен містити всі відомості про вчинені ним від імені довірителя діях і досягнуті результати. Дана інформація необхідна довірителю для реалізації тих прав і обов'язків, які у нього виникли внаслідок дій повіреного.
  Звіт може мати як письмову форму, так і усну. Письмова форма обов'язкова, коли за характером доручення необхідно додаток до звіту виправдувальних документів. Такі документи можуть обгрунтовувати доцільність і розмір витрат повіреного у зв'язку з виконанням доручення (рахунки, квитанції тощо), необхідність відступу повіреним від вказівок довірителя (біржові котирування, що свідчать про зміну ринкових цін та умов продажу товару, реалізація якого доручалася повіреному, і др .). Звіт та необхідні документи повинні бути представлені повіреним негайно по виконанні доручення, без будь-яких вимог і нагадувань з боку довірителя.
  Розглянута обов'язок покладається на повіреного тільки тоді, коли надання звіту прямо передбачено договором або потрібно характером доручення. Зокрема, якщо повіреному давалися загальні вказівки щодо виконання доручення, в рамках яких він міг діяти самостійно; якщо виконання доручених дій передбачало значні витрати, види і розмір яких неможливо було передбачити заздалегідь і закріпити в договорі, та ін
  Повірений, який виконав доручення, припускало вчинення від імені довірителя певних угод, зобов'язаний негайно передати йому все одержане за такими угодами. Це можуть бути гроші або речі, надані повіреному довірителем і необхідні для належного виконання доручення, або майно, отримане повіреним від третіх осіб у зв'язку з укладеними угодами. Довірителю повинні бути також передані документи, що підтверджують встановлення і визначають зміст правових зв'язків між ним та третіми особами, а можливо, їх зміну або припинення. При простроченні виконання повіреним розглянутої обов'язки довіритель має право вимагати відшкодування завданих збитків, а якщо необгрунтовано утримувалися грошові суми - сплати відсотків за незаконне користування чужими грошовими коштами відповідно до ст. 395 ГК.
  Із зазначених загальних правил існує виняток, передбачене п. 3 ст. 972 ГК. Повірений, що діє в якості комерційного представника, вправі в порядку ст. 359 ГК утримувати знаходяться у нього речі, які підлягають передачі довірителю, в забезпечення своїх вимог за договором доручення. До такого роду вимог відноситься право повіреного на винагороду та на відшкодування понесених при виконанні доручення витрат. Утримуватися повіреним можуть не всі опинилися у нього в зв'язку з виконанням доручення речі, а тільки ті, які за умовами зобов'язання повинні бути передані довірителю. Якщо речі призначені для вручення третім особам, їх утримання не допускається. Повірений має право утримувати зазначене майно до фактичного виконання довірителем обов'язків. Якщо послуги і витрати повіреного не будуть оплачені, він має право задовольнити наявні у нього вимоги з вартості утримуваної речі в тому ж порядку, який передбачений для задоволення вимог, забезпечених заставою (ст. 348 - 350 ЦК).
  По виконанні доручення або припинення договору доручення до його виконання повірений зобов'язаний без зволікання повернути довірителю довіреність, термін дії якої не закінчився, з тим, щоб виключити можливість її подальшого неправомірного використання (ст. 974 ЦК).
  Довіритель, в свою чергу, зобов'язаний уповноважити повіреного на вчинення передбачених договором доручення юридичних дій, тобто забезпечити йому реальну можливість діяти від свого імені. Цей обов'язок виповнюється допомогою видачі повіреному довіреності, яка визначає обсяг його повноважень (п. 1 ст. 975 ЦК). Довіреність адресується третім особам, з якими передбачається укладення угод, як документальне підтвердження наявності у повіреного прав вчинити певні юридичні дії від чужого імені і повинна бути їм пред'явлена або повіреним, або довірителем (п. 1 ст. 185 ЦК). У цьому зв'язку розглянута обов'язок може виконуватися довірителем двома способами: за допомогою вручення довіреності повіреному або шляхом оформлення довіреності на ім'я повіреного та подання її третій особі, якщо воно заздалегідь відомо.
  Обов'язок з видачі довіреності не покладається на довірителя, якщо повноваження повіреного виявляється з обстановки, в якій він діє.
  У будь-якому договорі доручення у довірителя мається обов'язок прийняти від повіреного все виконане відповідно до договору (п. 3 ст. 975 ЦК). Зокрема, довіритель повинен прийняти грошові кошти, речі, документи, які були отримані повіреним від третіх осіб у зв'язку з вчиненням доручених дій. Цей обов'язок повинна виконуватися довірителем без зволікання. У разі його відмови від прийняття запропонованого повіреним належного виконання настають правові наслідки прострочення кредитора (ст. 406 ЦК). Однак якщо виконання вироблено повіреним з відступом від договору або наступних вказівок довірителя, коли були відсутні умови, при яких такі відступи допускаються, довіритель має право відмовитися від прийняття виконаного.
  На довірителя покладаються також обов'язки щодо забезпечення повіреного необхідними для виконання доручення засобами і з відшкодування понесених ним витрат, якщо договором не передбачено інше (п. 2 ст. 975 ЦК). Наявність у довірителя таких обов'язків обумовлено тим, що повірений, виконуючи доручення, діє не тільки від імені довірителя, а й за його рахунок.
  Забезпечення повіреного засобами, необхідними для здійснення ним доручених дій, припускає, що довірителем заздалегідь компенсуються всі потенційні витрати повіреного з метою виконання договору доручення. Попередньо відшкодовуються не всі можливі витрати повіреного, а тільки необхідні, тобто без яких повірений не має реальної можливості виконати доручення відповідно до вказівок довірителя. Розмір грошових коштів, що підлягають передачі повіреному, залежить від суми майбутніх витрат і може визначатися в договорі. При відсутності в договорі відповідної умови повірений, що встановив в ході виконання доручення необхідність якихось витрат, має право вимагати від довірителя передачі йому грошових коштів у відповідному розмірі. У договорі можуть визначатися терміни надання повіреному такого грошового забезпечення.
  Обов'язок відшкодовувати повіреному понесені ним витрати звичайно мається у довірителя, коли попереднє грошове забезпечення повіреному не надавався або фактичні витрати перевищили розмір забезпечення. У таких ситуаціях повірений виконував доручені дії за свій рахунок, і понесені ним витрати повинні бути відшкодовані довірителем. При цьому довірителем компенсуються не будь-які витрати, а тільки ті, без яких доручення не могло бути виконано на передбачених договором умовах.
  Якщо договір доручення БЕЗОПЛАТНО, довіритель зобов'язаний сплатити повіреному винагороду (п. 4 ст. 975 ЦК). Як зазначалося, договір визнається оплатним і відповідно на довірителя покладається обов'язок з оплати послуг повіреного, якщо це прямо передбачено законом, іншими правовими актами або самим договором. Навпаки, коли договір доручення пов'язаний з підприємницькою діяльністю хоча б однієї з його сторін, у довірителя виникає обов'язок з виплати повіреному винагороди, якщо інше не передбачено договором (п. 1 ст. 972 ЦК). Розмір належного повіреному винагороди та порядок його сплати визначаються угодою сторін. При відсутності в безкоштовне договорі відповідних умов винагорода виплачується після належного виконання повіреним доручених дій в розмірі ціни, звичайно стягнутої при порівнянних обставинах за аналогічні послуги.
  8. Зобов'язання, виникає з договору доручення, може бути припинено як з загальних підставах, передбаченим гл. 26 ГК, так і по спеціальних, закріпленим у п. 1 ст. 977 ГК. Такі особливі підстави встановлені з урахуванням особисто-довірчого характеру виникають з договору відносин і ситуацій, при яких довіру між повіреним і довірителем в ході виконання доручення може бути втрачено чи виникне об'єктивна неможливість їх особистої участі у виконанні договору.
  У виняток із загальних правил договір доручення може бути повсякчас припинений з ініціативи однієї зі сторін: довіритель вправі скасувати дане повіреному доручення, а повірений - відмовитися від нього. Причини, які спонукали ту чи іншу сторону припинити договір, в даному випадку значення не мають, а тому скасування доручення довірителем і відмова від нього повіреного можливі в будь-який час протягом терміну дії договору і не потребують будь-обгрунтуванні. Норма, що встановлює право довірителя і повіреного на одностороннє припинення договору доручення, має імперативний характер і не може бути змінена з їхньої волі. Будь-які угоди про відмову сторін договору від прав на його припинення мізерна (п. 2 ст. 977 ЦК).
  Так як одностороння відмова від виконання договору доручення визнається дією правомірним, то за загальним правилом ні повірений, ні довіритель не мають можливості вимагати один від одного відшкодування збитків, заподіяних припиненням договору. Разом з тим з даного правила існує виняток, оскільки життєві обставини, в яких сторони відмовляються від договору, можуть бути різні. Приміром, якщо в момент відмови повіреного від виконання доручення з продажу делікатного товару довіритель знаходиться на стаціонарному лікуванні або в тривалому відрядженні, він явно не в змозі самостійно реалізувати цей товар, не має він і реальної можливості доручити його продаж іншій особі. Природно, припинення договору потягне для довірителя несприятливі наслідки, але на відміну від інших випадків запобігти ці наслідки або хоча б зменшити їх масштаб він не може. При ситуаціях, коли довіритель позбавлений можливості інакше забезпечити свої інтереси, повірений, що відмовляється від виконання доручення, зобов'язаний відшкодувати йому всі понесені внаслідок припинення договору збитки (п. 3 ст. 978 ЦК).
  Особливі правила встановлені для одностороннього розірвання договору доручення, що оформляє відносини комерційного представництва. Це пов'язано з тим, що такий договір застосовується виключно у сфері підприємницької діяльності, учасники якої переслідують мети одержання прибутку, а тому матеріальні втрати сторін внаслідок його дострокового розірвання можуть бути вельми істотні. Крім того, особисто-довірчий характер притаманний таким договором в меншій мірі, відповідно, і ймовірність того, що причиною односторонньої відмови від договору стане втрата довіри до контрагента, незначна. З наведених причин сторона, що відмовляється від договору доручення, що передбачає дії повіреного як комерційного представника, зобов'язана повідомити іншу сторону про намір припинити договірні відносини. Відповідна інформація повинна бути доведена до відома контрагента не пізніше 30 днів до дати передбачуваного припинення договору. Дане правило носить диспозитивний характер, у зв'язку з чим у договорі може бути передбачений інший строк повідомлення, однак у порівнянні з законним він повинен бути більш тривалим. Виключення з цих правил становить випадок, коли договір припиняється з ініціативи довірителя у зв'язку з реорганізацією юридичної особи, що виступає комерційним представником. За таких умов довіритель вправі скасувати доручення без попереднього повідомлення повіреного про це (п. 3 ст. 977 ЦК).
  Ще одна особливість припинення договірних відносин, повірений у яких діє як комерційний представник, полягає в тому, що ні скасував доручення довіритель, ні що відмовився від його виконання повірений не звільняються від обов'язку відшкодувати контрагенту завдані йому внаслідок дострокового припинення договору збитки (п. 2, 3 ст. 978 ЦК).
  Так як виникає з договору доручення зобов'язання носить особисто-довірчий характер, перехід прав та обов'язків, що належать його учасникам-громадянам, у порядку правонаступництва до інших осіб неможливий. У цьому зв'язку спеціальним підставою припинення договору доручення є смерть довірителя або повіреного. У разі смерті повіреного на його спадкоємців покладається обов'язок сповістити довірителя про припинення договору доручення та вжити заходів для охорони майна довірителя. Зокрема, вони повинні зберегти його речі і документи, а потім передати це майно довірителю. Аналогічні обов'язки має і ліквідатор юридичної особи, що діяла в договорі доручення як повіреного (ст. 979 ЦК).
  Підставою припинення договору доручення є також визнання довірителя або повіреного недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім (п. 1 ст. 977 ЦК). Зазначеним обставинам надається правопрекращающим характер, оскільки всі вони свідчать про неможливість особистої участі однієї із сторін договору в його виконанні.
  У випадках припинення договору до того, як доручення виконано повністю, діють спеціальні правила, покликані забезпечити інтереси повіреного. Договір вважається виконаним частково, якщо повіреним здійснена тільки частина доручених дій чи він приступив до дорученої діяльності, але не завершив її (наприклад, придбав тільки деякі з передбачених дорученням товарів; підготував документи, необхідні для укладення угоди, проте саму угоду поки не зробив, і ін.) У таких ситуаціях незалежно від того, яка зі сторін виступила ініціатором розірвання договору, повірений має право на відшкодування йому фактично понесених при виконанні доручення витрат, а також на отримання винагороди, якщо воно йому належало за договором. Винагорода виплачується повіреному пропорційно виконаній ним роботі, тобто залежно від того, яка частина доручення була виконана (п. 1 ст. 978 ЦК). Це правило не застосовується, якщо доручення виконувалося повіреним після того, як він дізнався або повинен був дізнатися про припинення договору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Глава 20. ДОГОВІР"
 1.  Глава 8. ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ
    Глава 8. ДОГОВІР
 2. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
    Депутат - це особа, обрана до представницького органу місцевого самоврядування на основі загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні, уповноважена представляти у ньому інтереси виборців, населення муніципального освіти. Член виборного органу місцевого самоврядування - виборна посадова особа органу місцевого самоврядування, сформованого на муніципальних
 3. § 2. Місцева адміністрація
    Термін "місцева адміністрація" рівнозначний терміну "виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти". Виконавчо-розпорядчий орган є постійно діючим органом місцевого самоврядування. Законодавство не містить норм про можливість і порядок припинення повноважень місцевої адміністрації. Інститут припинення повноважень передбачений лише для посадових осіб
 4. § 1. Правова природа муніципальної служби
    Призначення муніципальної служби. Органи місцевого самоврядування - самостійна частина професійного публічно-владного апарату країни. Це накладає відбиток на характер діяльності людей, що працюють в них. Названа діяльність, іменована службою, розуміється як один з видів платної суспільно корисної активності, що складається в управлінні, його обслуговуванні (діловодних,
 5. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
    Поняття і способи забезпечення зобов'язань. Виконання прийнятих на себе зобов'язань учасники підприємницької діяльності в переважній більшості випадків здійснює добровільно. Однак в умовах ринкового господарювання завжди є ризик невиконання боржником своїх зобов'язань. Це може статися як через несумлінне поведінки боржника, так і Комерційне право. Ч. I. Під
 6. § 5. Договір банківського вкладу
    Поняття та ознаки договору банківського вкладу. Відповідно до п. 1 ст. 834 ЦК за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), зобов'язується повернути суму вкладу та виплатити відсотки на неї на умовах і в порядку, передбачених договором . Історично під депозитом (від лат.
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 8. § 1. Поняття та ознаки зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
    Поняття зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди. Заподіяння шкоди можливо в різних життєвих ситуаціях. Збитки можуть виникнути при порушенні договірного зобов'язання, в якому складаються між собою суб'єкти цивільного права. Невиконання або неналежне виконання зобов'язання означає порушення конкретної обов'язку боржника в рамках відносного правовідносини. Проте наступ
 9. § 2. Спадкодавець, спадкоємці, спадщина
    Спадкодавець. Оскільки спадкування пов'язано зі смертю (оголошенням померлим), спадкодавцем може бути тільки громадянин (фізична особа). Інші учасники цивільного обороту (юридичні особи, держава, її суб'єкти та муніципальні освіти) не можуть бути спадкодавцем і використовувати спадкування як правову форму передачі майна іншим особам. У той же час, оскільки
 10. § 4. Виконання і оспорювання заповіту
    Виконання заповіту. Вчинення заповіту втрачає всякий сенс, якщо воно не буде виконане після смерті заповідача. Саме за допомогою виконання заповіту реалізується воля спадкодавця, виражена у формі заповіту. У процесі виконання заповіту здійснюється комплекс дій юридичного і фактичного характеру, як передбачених у заповіті, так і не названих в ньому, але необхідних для
© 2014-2022  yport.inf.ua