Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Цивільне право в питаннях і відповідях, 2009 - перейти до змісту підручника

Договір транспортної експедиції


Договір транспортної експедиції - це угода, в силу якого одна сторона (експедитор) зобов'язується за винагороду і за рахунок іншої сторони (клієнта - відправника вантажу або вантажоодержувача) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.
Договір транспортної експедиції вперше виділений в самостійний договір надання послуг тільки в чинному Цивільному кодексі. Раніше транспортна експедиція розглядалася в договорах перевезення переважно автотранспортними засобами в якості додаткових до перевезення вантажів послуг. В даний час договір транспортної експедиції регулюється крім Цивільного кодексу і транспортних статутів і кодексів спеціальним Федеральним законом від 30 червня 2003 р. N 87-ФЗ "Про транспортно-експедиційної діяльності". Цей закон поширює правила здійснення транспортно-експедиційної діяльності, в т.ч. інших експедиційних послуг (оформлення перевізних документів, документів для митних цілей, інших документів, необхідних для здійснення перевезень вантажів) на організацію перевезень вантажів будь-якими видами транспорту.
Договір транспортної експедиції в силу професійного статусу експедитора і тісному зв'язку з договором перевезення є публічним договором.
За юридичною природою договір транспортної експедиції є:
оплатним;
двостороннім.
Залежно від обсягу дій експедитора договір може бути реальним (укладається з моменту передачі вантажу) або консенсуальним (експедитор виконує підготовчі до прийому вантажу юридичні та фактичні дії).
Договір транспортної експедиції укладається в письмовій формі. Клієнт повинен видати експедиторові довіреність, якщо вона необхідна для виконання його обов'язків.
Клієнтом, тобто вантажоодержувачем або вантажовідправником, на користь якої виявляються експедиційні послуги, може виступати будь-яка дієздатна особа. Експедитором, тобто особою, що надає послуги, за загальним правилом повинні бути комерційна організація або індивідуальний підприємець. Експедитор і перевізник можуть збігатися в одній особі.
Предметом договору транспортної експедиції є юридичні та фактичні дії експедитора, складові послуги з організації перевезення вантажу. В якості додаткових послуг договором транспортної експедиції може бути передбачено здійснення наступних дій:
- отримання потрібних для експорту або імпорту документів;
- виконання митних та інших формальностей;
- перевірка кількості та стану вантажу, його завантаження та вивантаження;
- сплата мит, зборів та інших витрат, покладених на клієнта та ін
Зміст договору визначається правами та обов'язками сторін. Клієнт зобов'язаний надати експедиторові документи та іншу інформацію про властивості вантажу, умови його перевезення, а також іншу необхідну інформацію. Експедитор зобов'язаний повідомити клієнта про виявлені недоліки одержаної інформації, а в разі неповноти інформації запросити у клієнта необхідні додаткові дані.
Експедитор вправі відступати від вказівок клієнта, якщо тільки це необхідно в інтересах клієнта і експедитор з не залежних від нього обставин не зміг попередньо запросити клієнта в порядку, визначеному договором, про його згоду на таке відступлення або отримати протягом доби відповідь на свій запит.
Клієнт має право вибирати маршрут прямування вантажу та вид транспорту, вимагати у експедитора, якщо це передбачено договором транспортної експедиції, надання інформації про процес перевезення вантажу, а також давати вказівки експедитору відповідно до договору транспортної експедиції.
Якщо з договору транспортної експедиції не випливає, що експедитор повинен виконати свої обов'язки особисто, експедитор має право залучити до виконання своїх обов'язків інших осіб. Покладення виконання зобов'язання на третю особу не звільняє експедитора від відповідальності перед клієнтом за виконання договору.
Експедитор несе відповідальність перед клієнтом у вигляді відшкодування реального збитку за втрату, нестачу або пошкодження (псування) вантажу, якщо не доведе, що втрата, недостача або пошкодження (псування) вантажу сталися внаслідок обставин, які експедитор не міг запобігти, та усунення яких від нього не залежало. Розмір даного виду відповідальності обмежується оголошеної (або дійсної) цінністю вантажу. До пред'явлення експедитору позову, що випливає з договору транспортної експедиції, за загальним правилом обов'язкове пред'явлення експедитору претензії. Для вимог, що випливають з договору транспортної експедиції, термін позовної давності становить один рік.
Особливість припинення договору транспортної експедиції виражається в тому, що будь-яка із сторін має право відмовитися від виконання договору, попередивши про це іншу сторону в розумний строк. Сторона, яка заявила про відмову від договору, відшкодовує іншій стороні збитки, викликані розірванням договору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Договір транспортної експедиції "
 1. § 1. Перевезення
  договорів перевезення. В економіці транспорт займає особливе місце. За допомогою транспорту забезпечується доставка споживачам як готової продукції і товарів, так і сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, необхідних для виробництва. Транспорт забезпечує не тільки доставку вантажів, а й перевезення пасажирів і багажу. Правове регулювання відносин з перевезення у найбільш загальній формі
 2. § 5. Транспортна експедиція
  договору транспортної експедиції. Відповідно до абз. 1 п. 1 ст. 801 ЦК за договором транспортної експедиції одна сторона (експедитор) зобов'язується за винагороду і за рахунок іншої сторони (клієнта - відправника вантажу або вантажоодержувача) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. У абз. 2 і 3 п. 1 ст. 801 ГК визначено основні і
 3. § 1. Загальна характеристика договору комісії
  договору комісії. Договір комісії - це договір, за яким одна особа (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої особи (комітента) за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента. Договір комісії належить до числа договорів, спрямованих на виникнення зобов'язань з надання послуг. Надавані в цивільному обороті послуги прийнято
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. Pacta sunt servanda [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. Pacta tertis nec nocent nec prosunt [пакту тертіс НЕК ноцен НЕК просунь] - договори не шкодять і не сприяють третім особам 56. Par in parem imperium (jurisdictionem) non habet [пар ін Парем імперіум (юрісдікціонем) нон хабет] - рівний над рівним
 5. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  договори і загальновизнані принципи і норми міжнародного права як джерела цивільного права. Поняття і склад цивільного законодавства. Цивільне законодавство і Конституція РФ. Цивільний кодекс як основне джерело цивільного права, головний акт цивільного законодавства. Система Цивільного кодексу РФ. Інші федеральні закони в сфері цивільного права. Інші
 6. 2. Зобов'язання за участю третіх осіб
  договору ним став боржник. Тому регресними можна вважати всяке зобов'язання, в силу якого боржник зобов'язаний вчинити для кредитора певні дії у зв'язку з тим, що кредитор здійснив аналогічні дії на користь іншої особи замість боржника або з його вини. У більшості випадків регресні зобов'язання, по суті, являють собою різновид цивільно-правової
 7. 6. Зміна і розірвання договору внаслідок односторонньої відмови від договору
  договору і одностороння зміна його умов не допускаються. Виняток становлять лише випадки, передбачені законом. Однак якщо мова йде про договір, пов'язаному із здійсненням його сторонами підприємницької діяльності, такі випадки можуть бути також передбачені угодою сторін (ст. 310 ЦК). У разі односторонньої відмови від виконання договору повністю або частково, коли
 8. 1. Система договірних зобов'язань з перевезення
  договором, а системою договірних зобов'язань. Вітчизняне законодавство, що регулює перевезення вантажів, з дореволюційного часу не визнавало інших договірних форм, крім договору перевезення конкретного вантажу. Так, згідно із Загальним статутом Російських залізниць 1885 вантаж передавався відправником залізниці (у місцях загального користування) і відправлявся дорогою негайно, а
 9. § 8. Зобов'язання з договору транспортної експедиції
  договору транспортної
 10. 1. Поняття договору транспортної експедиції
  договором транспортної експедиції одна сторона (експедитор) зобов'язується за винагороду і за рахунок іншої сторони (клієнта - відправника вантажу або вантажоодержувача) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу: - організувати перевезення вантажу транспортом і за маршрутом, вибраним експедитором або клієнтом; - укласти від імені клієнта
© 2014-2022  yport.inf.ua