Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В.П. Мозолин, А.І. Масляєв. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЧАСТИНА ПЕРША, 2005 - перейти до змісту підручника

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


Підручники, навчальні посібники, монографії
Цивільне та торгове право капіталістичних держав / Под ред. Е.А. Васильєва. М., 1993.
Право Європейського союзу: правове регулювання торгового обороту / Под ред. В.В. Безбаха, А.Я. Капустіна, В.К. Пучінскій. М., 1999.
Цивільне, торгове та сімейне право капіталістичних країн / За ред. В.П. Мозоліна і М.І. Кулагіна. М., 1980.
Радянське і іноземне цивільне право (Проблеми взаємодії та розвитку) / Відп. ред. В.В. Мозолин. М., 1989.
Ансон В. Договірне право. М., 1984.
Багатьох Е.А. Цивільне та торгове право. М., 2000.
Введення в шведське право. М., 1986.
Давид Р., Жоффре-Спінози К. Основні правові системи сучасності: Пер. з фр. В.А. Туманова. М., 1999.
Однаковий торговий кодекс США: Пер. з англ. / Серія: Сучасне зарубіжне та міжнародне приватне право. М., 1996.
Жамен С., Лакур Л. Підприємницьке право / Под ред. К. Лобрі. М., 1993.
Крос Р. Прецедент в англійському цивільному праві. М., 1985.
Мозолин В.П., Фарнсворт Е.А. Договірне право СРСР І США. М., 1988.
Морандьер, Жюліо Леон де ла. Цивільне право Франції. Т. 1 - 3. М., 1958 - 1960.
Осакве Крістофер. Порівняльне правознавство в схемах. М., 2000.
Правова система Нідерландів / Відп. ред. В.В. Бойцова, Л.В. Бойцова. М., 1998.
Розенберг М.Г. Міжнародний договір і іноземне право. М., 2000.
Проблеми цивільного та підприємницького права Німеччини: Пер. з нім. М., 2001.
Сават Р. Загальна теорія зобов'язань. М., 1972.
Сакае Вагацума, Тору Аріідзумі. Цивільне право Японії. Т. 1 - 2. М., 1983.
Шапп Я. Основи цивільного права Німеччини. М., 1996.
Право Європейського союзу. Документи і коментарі / Под ред. С.Ю. Кашкина. М., 1999.
Нормативні матеріали
Цивільне, торгове та сімейне право капіталістичних країн. Цивільні і торгові кодекси / Відп. ред. В.К. Пучинский і М.І. Кулагін. М., 1986.
Цивільне, торгове та сімейне право капіталістичних країн. Законодавство про компанії, монополії і конкуренції / Відп. ред. В.К. Пучинский і М.І. Кулагін. М., 1987.
Цивільні кодекси країн Латинської Америки / Відп. ред. В.В. Безбах. М., 1988.
Міжнародне торгове право: розрахунки за контрактами. Збірник міжнародних документів / Упоряд. Т.П. Лазарєва. М., 1996.
Німецьке право. Частина 1. Цивільне укладення: Пер. з нім. / Серія: Сучасне зарубіжне та міжнародне приватне право. Ч. 2. М., 1996.
Торговельне укладення та інші закони: Пер. з нім. / Серія: Сучасне зарубіжне та міжнародне приватне право. Ч. 3. М., 1996.
Закон про загальні умови угод, Закон про відповідальність за недоброякісну продукцію, Закон про право власності на житло, Закон про чеках, Закон про векселі, Положення про неспроможність: Пер. з нім. (Серія: "Сучасне зарубіжне та міжнародне приватне право"). М., 1999.
Сполучені Штати Америки: Конституція і законодавчі акти / Відп. ред. О.А. Жидков. М., 1993.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА "
 1. Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008
  додаткової літератури. Кожен том підручника забезпечений Алфавітно-предметним покажчиком. Рекомендовано Міністерством освіти і науки РФ як підручник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом 521400 «Юриспруденція» за спеціальністю 021100 «Юриспруденція». Призначений також для аспірантів і викладачів юридичних вузів, працівників органів державної
 2. ПЕРЕДМОВА ДО ТРЕТЬОГО ВИДАННЯ
  додаткової літератури до кожної чолі підручника. Кращі праці вітчизняних вчених в даний час виходять в підготовленій кафедрою цивільного права юридичного факультету МГУ серії книг "Класика російської цивілістики", використання яких в якості додаткової літератури сприяє глибшому вивченню курсу цивільного права. Для проведення практичних (семінарських)
 3. 3. Проблема комерційного та "підприємницького" права
  літературі, особливості підприємницьких відносин та їх правового регулювання "не змінюють природи комерційного права як приватного, не скасовують дії загальних принципів приватного права". --- Комерційне право: Підручник. У 2 ч. Частина 1 / За ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. 3-е изд-е. М., 2002. С. 35 (автор розділу - В.Ф. Попондопуло). Тому
 4. 2. Система цивільного права Росії
  література Агарков М.М. Предмет і система радянського цивільного права / / Агарков М.М. Вибрані праці з цивільного права. У 2-х т. Т. 2 (серія "Наукова спадщина"). М., 2002. Братусь С.Н. Предмет і система радянського цивільного права. М., 1963. Єгоров Н.Д. Цивільно-правове регулювання суспільних відносин. Л., 1988. Калмиков Ю.Х. Про значення загальних положень цивільного
 5. 3. Основні завдання курсу цивільного права
  література Іоффе О.С. Розвиток цивілістичної думки в СРСР (частини I і II) / / Іоффе О.С. Вибрані праці з цивільного права. З історії цивілістичної думки. Цивільне правове. Критика теорії господарського права (серія "Класика російської цивілістики"). М., 2000. Красавчиков О.А. Радянська наука цивільного права (поняття, предмет, метод, склад і система). Свердловськ, 1961.
 6. 5. Тлумачення цивільно-правових норм
  літературі, в тому числі в спеціальних коментарях до законів, є науковим (доктринальним) і не має обов'язкової сили. Однак його авторитетність, заснована на проведеному науковому аналізі і знаннях авторів, може надавати певний вплив на правотворчу та правозастосовну практику. Нерідко розрізняють також буквальне (зване іноді автентичне), обмежувальне і
 7. 6. Правовідносини, що включають в свій зміст переважні права
  література Іоффе О.С. Правовідносини по радянському цивільному праву / / Вибрані праці з цивільного права (серія "Класика російської цивілістики"). М., 2000. Лапач В.А. Система об'єктів цивільних прав. СПб., 2002. Матузов Н.І. Особистість. Права. Демократія. Теоретичні проблеми суб'єктивного права. Саратов, 1972. Толстой Ю.К. До теорії правовідносини. Л., 1959. Халфіна Р.О. Загальне
 8. 2. Види актів цивільного стану та їх реєстрація
  література Белякова А.М. Цивільно-правові наслідки дій неповнолітніх / / Радянська юстиція. 1965. N 7. Веберс Я.Р. Правосуб'єктність громадян у радянському цивільному і сімейному праві. Рига, 1976. Єршова Н.М. Питання сім'ї в цивільному праві. М., 1977. Малеин Н.С. Про поняття, обмеження та захисту правосуб'єктності громадян / / Теоретичні питання цивільного права. М., 1980.
 9. 5. Основні процедури банкрутства
  додаткових звичайних (голосуючих) акцій за рахунок вкладів своїх учасників або третіх осіб, оскільки це сприяє поліпшенню його майнового стану. Тимчасовий керуючий зобов'язаний опублікувати повідомлення про введення спостереження за діяльністю юридичної особи та особливо повідомити про це кредиторів боржника, а керівник боржника повинен повідомити про введення спостереження працівників і
 10. 3. Казенне унітарне підприємство
  література Авілов Г.Є. Господарські товариства і суспільства в Цивільному кодексі Росії / / Цивільний кодекс Росії. Проблеми. Теорія. Практика. М., 1998. Коментар до Федерального закону "Про акціонерні товариства" / За ред. Г.С. Шапкін. 3-е изд-е. М., 2002. Коментар до Федерального закону "Про товариства з обмеженою відповідальністю" (постатейний) / Під ред. В.В. Залеського. М.,
© 2014-2022  yport.inf.ua