Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоЕкологічне право → 
« Попередня Наступна »
С. А. Боголюбов. Екологічне право. Підручник для ВНЗ , 2001 - перейти до змісту підручника

§ 3. Екологічні відділи міських адміністрацій

(створення та організація відділів; повноваження екологічного відділу; розмежування функцій з використання та охорони природних ресурсів)
Поряд з міськими природоохоронними комітетами практикується створення екологічних відділів у міських адміністраціях. На їх прикладі можна побачити і зрозуміти поєднання і розмежування експлуатаційних і контрольних екологічних функцій.
Створення та організація відділів
Прикладом може слугувати діяльність адміністрації м. Вологди у вирішенні питань раціонального природокористування і охорони середовища, яка базується на міський "Програмі охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування та основні напрямки на перспективу", окремі положення якої увійшли в державну (обласну) програму. Для реалізації цієї програми адміністрацією прийнято низку нормативних актів: постановою голови адміністрації в адміністрації створено відділ природних ресурсів; для фінансування невідкладних екологічних заходів (діяльності) створений позабюджетний муніципальний екологічний фонд м. Вологди; постановою голови адміністрації створено Раду з екологічної безпеки та охорони середовища м. Вологди, затверджено Положення про Раду, її склад (консультативний орган адміністрації, що працює на громадських засадах).
Затверджено "Пріоритетні напрямки природоохоронної діяльності адміністрації м. Вологди на перспективу до 2000 р. "
Будівництво полігону твердих побутових відходів включено в план соціально-економічного розвитку міста, в даний час йде будівництво під'їзної автодороги. Розробка нормативної бази охорони середовища і визначення основних функцій екологічного відділу адміністрації створили передумови організації діяльності відділу.
Повноваження екологічного відділу
Відділ природних ресурсів адміністрації розробляє проект постанови адміністрації "Про забезпечення екологічної безпеки при роботі з містять ртуть приладами, відходами та металевою ртуттю", бере участь в інвентаризації земель; розробляє міську програму "Відходи" на 1996-2000 рр.. (збирання, зберігання, утилізація); уклав договір на ТЕО "Технологія глибокої переробки опадів каналізаційних очисних споруд м. Вологди"; уклав договір на НДР "Стан та перспективи використання мулових опадів каналізаційних очисних споруд м. Вологди ".
Договори на комплексне природокористування - функція адміністрації. У 1996 р. відділ (після реорганізації в Управління з охорони середовища) прийняв на себе ці функції. У Положенні про відділі природних ресурсів м. Вологди, затвердженому постановою адміністрації м. Вологди, названі основні завдання відділу природних ресурсів: управління і контроль у галузі використання і охорони природних ресурсів (земля, її надра, води, повітря, рослинний і тваринний світ); координація діяльності екологічних служб підприємств-природокористувачів.
У функції відділу входить облік, оцінка природних ресурсів, обсягів відходів виробництва, скидів та викидів забруднень в навколишнє середовище, її стану, участь у створенні фонду інформації; формування спільно з Комітетом екології банку даних і ринку послуг природоресурсного та природоохоронного спрямування; визначення умов виробництва вишукувальних робіт та умов надання у користування природних ресурсів, що знаходяться на підвідомчій території.
Відділ здійснює надання в користування у встановленому порядку (на договірній основі) природних ресурсів місцевого значення, видачу дозволів на розробку родовищ корисних копалин місцевого значення; внесення пропозицій щодо встановлення пільг природокористувачів, виходячи з соціально-економічних інтересів міста; розробку переліку природних об'єктів (земельні ділянки, ділянки надр), які можуть використовуватися в інтересах міста, для їх придбання в установленому законом порядку в муніципальну власність.
У функції відділу також входить організація відповідно до рішень державних контрольних органів та рішеннями органів місцевого самоврядування особливо охоронюваних природних об'єктів; організація розробки та реалізації програм розвитку мінерально- сировинної бази місцевої промисловості та міських екологічних програм, участь у розробці та реалізації державних програм; визначення квот на розробку родовищ корисних копалин, що знаходяться в муніципальній власності та встановлення плати за їх використання; участь у формуванні та розподілі коштів міського екологічного фонду; стягування плати за право користування природними ресурсами місцевого значення, за викиди (скиди, розміщення відходів) у навколишнє середовище.
В обов'язки відділу входять організація проведення екологічної експертизи проектів, підприємств і об'єктів на підвідомчій території незалежно від їх підпорядкованості та форм власності ; інформування населення про екологічну обстановку і вживання заходів щодо забезпечення безпеки населення з причин, які через нераціональне (понадлімітного) використання природних ресурсів, з охорони навколишнього середовища.
Розмежування функцій з використання та охорони природних ресурсів .
З цього переліку видно, що функції відділу адміністрації м. Вологди в чому ідентичні завданням горкомпріроди інших міст. Відчуваючи це, автори вологодського Положення записали в ньому: діяльність відділу природних ресурсів (опр.) базується переважно на природно-ресурсного законодавство (Земельний кодекс, Водний кодекс, Закон про надра) і спрямована на раціональне використання ресурсів в інтересах населення міста, а діяльність державного контрольного органу - Комітету екології - на природоохоронному законодавстві і спрямована на суб'єктів господарювання.
Об'єкти природоресурсна діяльності ОПР. (земля, її надра, води) незалежно від форм власності є економічною основою місцевого самоврядування, і ОПР. поповнює бюджет міста за рахунок їх раціонального використання в інтересах населення міста. Об'єкти природоохоронної діяльності Комітету екології та інших державних контрольних органів, крім ресурсів, навколишнього середовища, складають природні екологічні системи.
Умови і порядок використання природних ресурсів на підвідомчій території визначені Правилами користування природними ресурсами і в кожному конкретному випадку закріплені в договорі на комплексне природокористування. Порядок обчислення нормативів плати за використання природних ресурсів місцевого значення та їх використання визначаються Правилами користування природними ресурсами, розробленими в адміністрації. Порядок обчислення і застосування нормативів плати за викид (скиди, розміщення відходів) у навколишнє середовище визначений Комітетом екології і є однією зі складових позабюджетного екологічного фонду.
У Вологді встановлений порядок укладання договорів на комплексне природокористування. Зацікавлений в експлуатації природних ресурсів природопользователь звертається в ОПР. із заявкою на природокористування і докладає до неї проект запланованій господарської діяльності; ОПР. забезпечує розгляд заявки, організовує екологічну експертизу проекту в Комітеті екології та видачу спеціальних ліцензій на кожен вид природних ресурсів; скиди (викиди, розміщення відходів) у навколишнє середовище встановлює Комітет екології.
На основі позитивного висновку екологічної експертизи на передбачувану господарську діяльність (проект) і після отримання спеціальних ліцензій Комітет екології видає ліцензію на комплексне природокористування. ОПР. укладає договір на комплексне природокористування з суб'єктом підприємницької діяльності, підприємством, що має на руках проект з позитивним висновком екологічної експертизи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" § 3. Екологічні відділи міських адміністрацій "
 1. § 2. Місцева адміністрація
  Термін "місцева адміністрація" рівнозначний терміну "виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти". Виконавчого-розпорядчий орган є постійно діючим органом місцевого самоврядування. Законодавство не містить норм про можливість і порядок припинення повноважень місцевої адміністрації. Інститут припинення повноважень передбачений лише для посадових осіб
 2. § 3. Бюджетний процес в муніципальних утвореннях
  Муніципальний бюджетний процес - це регламентована законодавством РФ, суб'єктів Федерації, актами муніципальних утворень діяльність органів представницької і виконавчої влади місцевого самоврядування, інших суб'єктів щодо складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів муніципальних утворень, а також по контролю за їх виконанням. Частиною бюджетного процесу
 3. § 5. Правотворчість суб'єктів Федерації в області охорони навколишнього середовища
  (конституційні підстави правотворчості суб'єктів Федерації в області охорони навколишнього середовища; нормативні акти Тверській області) Федеративний устрій країни має першорядне значення для функціонування екологічного права зважаючи на різноманіття природних умов і історичних традицій, необхідності регіонального управління природними ресурсами та обліку сформованих відносин до видів
 4. § 2. Міські комітети охорони природи
  (орган подвійного підпорядкування; органи Госкомекологіі; міжтериторіальні органи) Основною формою екологічного управління в місті залишається міський комітет охорони природи з різними варіантами його підпорядкування. На його прикладі також наочно видно здійснення екологічних функцій спеціально уповноваженими органами у сфері охорони навколишнього середовища. Орган подвійного підпорядкування Затверджене
 5. § 4. Договірні форми
  (екологічна компетенція краю; екологічні функції міста) Набувають поширення договірні форми організації екологічного управління. В умовах встановлення платності використання природних ресурсів та переходу до ринкових відносин ця форма представляється перспективною, хоча впроваджується і реалізується насилу, особливо в галузі управління, у сфері відносин між суб'єктом
 6. 9.2. Система і кадри органів прокуратури
  Відповідно до ст. 129 Конституції РФ і Федеральним законом «Про прокуратуру Російської Федерації» прокуратура Російської Федерації - єдина федеральна централізована система органів, які здійснюють нагляд за дотриманням Конституції РФ і виконанням законів, що діють на території країни, а також виконують інші функції, встановлені Федеральним законом. Систему органів прокуратури
 7. Стаття 12. Обов'язки поліції
  Коментар до статті 12 Перераховані в цій статті та інші обов'язки поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаної посади виконують співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Порядок реалізації даного обов'язку врегульовано Інструкцією про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації
 8. Глава 6. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Правове становище органів місцевого самоврядування визначається муніципальним правом. Особливість адміністративно-правового статусу названих органів, в основному, визначається тим, що вони, здійснюючи місцеве самоврядування, одночасно здійснюють державне управління в межах повноважень, делегованих органами виконавчої влади. Іншими словами, будучи органами місцевого
 9. 29.2. Органи державного управління агропромисловим комплексом та їх повноваження
  Центральним спеціалізованим органом державного управління агропромисловим комплексом є Міністерство аграрної політики України як орган виконавчої влади. Правове становище і повноваження Мінагрополітики України визначаються Положенням про Міністерство гграрной політики України, затвердженим Указом Президента України від 7 червня 2000 р. (з наступними змінами та
 10. 30.1. Основи управління транспортом та дорожнім господарством
  Специфіка управління цією сферою економіки пов'язана не тільки з її значимістю для розвитку економіки України, але також і з тим, що ст. 450 ГК України відносить транспортні засоби організацій, промислових підприємств, власників автомобілів та інших суб'єктів, що діють у сфері транспорту, до джерел підвищеної небезпеки для навколишнього середовища, тому управління в цій галузі має
© 2014-2022  yport.inf.ua