Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Грудцине Л.Ю.. Адвокатське право. Навчально-практичний посібник, 2009 - перейти до змісту підручника

§ 9.1. Етика в діяльності адвоката


Вся історія адвокатури є історія її самоствердження, боротьби за визнання державою і суспільством. Якщо авторитет державних установ підкріплювався опорою на владні повноваження і підтримку всього державного апарату, то авторитет адвокатури мав одну опору - суспільна довіра.
Визнання держави означало забезпечення легітимності інституту адвокатури, формування її правового статусу, затвердження її незалежності від адміністрації (магістратури). Визнання суспільства було пов'язане із завоюванням адвокатурою поваги. Забезпечення високого престижу адвокатури в очах суспільства можна було досягти тільки моральної бездоганністю і слова, і діла. Це було особливо важливо в умовах російської дійсності і російського менталітету, для якого совість завжди була вище закону, а особиста порядність і обов'язковість - вище професійних знань. * (161)
Мораль в ряду регуляторів суспільних відносин займає важливе, якщо не вирішальне місце. Якщо право, підкріплене державним примусом, виступає часто як якась нав'язана людині система норм, далеко не завжди їм одобряемая і виконувана, то мораль (норми моральності), формована природним шляхом, органічніше входить в духовний світ людини і має, отже, певні переваги перед правом .
Терміни етика, мораль, моральність і в літературі, і в законодавстві вживаються не завжди коректно. Поняттям етики часто підміняють звід моральних норм, а морально-етичними проблемами нерідко позначають проблеми етики. * (162) Етикою позначають частина філософської науки, предметом якої є звичаї, звичаї, поведінку, інакше кажучи - мораль, моральність. Останні два поняття вживаються як ідентичні. Етичне вчення включає поряд із загальними уявленнями про добро і зло, совісті, справедливості, борг і інших цінностях моральної свідомості також і нормативну частину, регулюючу конкретні акти поведінки. Класифікація моральних норм пов'язана з поняттям етичних принципів.
Судочинство детально регламентовано нормами процесуального права, але це не означає, що мораль як різновид соціальних норм і як форма суспільної свідомості витіснена з судочинства.
Одна з перших спроб показати значення моральних вимог для правосуддя належить А.Ф.Кони, який в моральності шукав засіб "захистити суд від порчі", протиставити казенному байдужості чуйне ставлення до людини, сприяти розвитку "істинного і широкого людинолюбства на суді "* (163).
Об'єктивними передумовами (і специфікою) професійної етики, за справедливим зауваженням А.Д. Бойкова, є:
а) наявність своєрідних умов для реалізації загальних приписів моралі. Ці умови визначено характером трудових відносин, зокрема, характером об'єкта трудового впливу. Дія цих умов таке, що істотно змінюються наслідки дотримання чи недотримання тієї чи іншої Общеморальние норми, визначаючи міру відповідальності члена професійного колективу перед колективом і суспільством;
б) наявність неповторних, властивих тільки даної професії ситуацій, що призводять до виникнення специфічних норм моральності. (Такі, наприклад, взаємини захисника і обвинуваченого, що народжують моральну колізію між громадським обов'язком в звичайному розумінні і професійним обов'язком, зобов'язуючим до дотримання так званої адвокатської таємниці, інтересів довірителя тощо) Ці норми не можуть перерости в Общеморальние принципи в силу їх приватного, нетипового для суспільства в цілому характеру. Але вони й не суперечать загальним принципам моралі, оскільки ними опосередковуються об'єктивно необхідні відносини, що відповідають суспільним інтересам;
в) особливості змісту професійного обов'язку як етичної категорії.
Тут необхідно бачити специфіку цілей діяльності представника тієї чи іншої професії, морально допустимі засоби досягнення цілей, специфіку морального ідеалу і моральних стимулів.
У Положенні про адвокатуру були сформульовані основні вимоги, що пред'являються до адвоката. Адвокат повинен бути зразком моральної чистоти і бездоганного поведінки, зобов'язаний постійно удосконалювати свої знання, підвищувати свій ідейно-політичний рівень і ділову кваліфікацію, активно брати участь у пропаганді права.
Закон про адвокатуру більш прагматичний, але і він зобов'язує адвоката постійно вдосконалювати свої знання, підвищувати кваліфікацію, дотримуватися кодекс професійної етики. Збереглися норми про неприпустимість приймати доручення про надання юридичної допомоги у випадках, коли в розслідуванні та вирішенні справи бере участь посадова особа, з якою він перебуває в родинних стосунках, або коли він у даній справі раніше надавав юридичну допомогу особі, інтереси якої суперечать інтересам особи, звернулася з проханням про ведення справи, або брав участь раніше в справі в якості судді, слідчого, прокурора, особи, яка провадила дізнання, свідка, експерта-спеціаліста, перекладача або понятого (ст. 6, 7). Ці правові норми, як ми бачимо, в значній мірі розкривають і зміст професійного обов'язку адвоката. Моральними рисами адвоката повинні бути об'єктивність, глибока повага до закону та інтересам правосуддя. Для захисника, положення якого ускладнене тим, що він пов'язаний інтересами обвинуваченого, повинна бути однаково чуже як виправдання його за рахунок применшення соціальної небезпеки злочину, так і передчасна здача позицій без боротьби, без використання всіх можливостей, наданих йому законом.
Прагнення адвокатури до морального самоочищення простежується протягом всієї її історії і виливається найчастіше в урочистих присягах і спробах створення етичних кодексів професії. * (164)
Закон про адвокатуру ввів присягу адвоката, яка, на наш погляд, цілком відповідає уявленням вітчизняної адвокатури про борг адвоката. "Урочисто присягаю чесно і сумлінно виконувати обов'язки адвоката, захищати права, свободи та інтереси довірителів, керуючись Конституцією України, законом і кодексом професійної етики адвоката" (ст. 13).
Моральні кодекси адвокатської професії розроблялися в багатьох країнах (у Польщі - 1970 р., в Угорщині - 1972 р., в Литві - 1974 р. і ін.) Приймалися вони й окремими колегіями Росії. * (165)
Представляється, що адвокатська етика в її прагматичної частини може бути розглянута як нормативна система з внутрішньою узгодженістю приписів, що має певну структуру. Структура адвокатської етики повинна включати в себе, на наш погляд, загальні і приватні моральні вимоги, що регулюють наступні комплекси відносин:
а) відносини адвокатських колективів та окремих адвокатів з громадянами, установами та організаціями;
б) відносини адвокатських колективів та адвокатів з правоохоронними органами та їх посадовими особами;
в) відносини всередині адвокатських колективів.
Взаємовідносини адвоката-захисника з підзахисним можуть входити в усі три комплексу відносин, а їх регулювання становить центральну і основну частину нормативної системи адвокатської етики. Норми адвокатської етики з точки зору рівня узагальнень можуть бути загальними і приватними. Загальні норми ми відносимо до принципів адвокатської моралі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 9.1. Етика в діяльності адвоката "
 1. § 2. Тактичний прийом як основа слідчої тактики і проблеми його допустимості; тактична операція
  етика, правда лише в основному стосовно до діяльності слідчого, створили кілька таких систем. Зазвичай вони представляють собою набори умов, яким, на погляд їх авторів, з позиції моральності та моралі, принципів загальної та судової етики повинен відповідати обирається тактичний прийом. Уразливість такого підходу, на мій погляд, полягає в тому, що такі системи завжди «відкриті»:
 2. § 2. Професіограми юридичних професій
  діяльності в слідчої, судової та іншої юридичної діяльності, покликана розкрити психологічну своєрідність цієї діяльності, охарактеризувати психологічну сторону професійних якостей, необхідних для слідчого, судді, оперативного працівника та інших працівників юридичної праці, вказати шляхи їх придбання і вдосконалення. Підвищення якості праці юриста неможливо
 3. § 3. Способи визначення правового становища особистості
  етика, не кажучи про його естетиці, - завжди вчора ". Це, звичайно, художнє, але досить точне визначення того безперечного факту, що навіть найкраща для умов свого часу конституційна система може почати стримувати прогрес і заважати розвитку суспільства, якщо в ній не закладена можливість для зміни і пристосування до нових економічних, політичних та інших умов. І справа
 4. § 6.3. Адвокатська таємниця
  етика вимагає, що адвокат намагався переконати підзахисного в небажаності втечі. Ще приклад. Після того як подаються захистом скарги на незаконні дії слідчого В.Г. Новикова залишилися без розгляду, слідчий вчинив дії, пов'язані зі спробами усунення від участі у справі захисників. Так, в порушення вимог ст. 51, 72 КПК РРФСР слідчим Новіковим була зроблена
 5. § 9.2. Кодекс професійної етики адвоката
  етика? 2. Яке значення етики у професійній діяльності адвоката? 3. Коли був прийнятий Кодекс професійної етики адвоката? 4. Охарактеризуйте Кодекс професійної етики адвоката? 5. Хто має право порушувати дисциплінарне провадження щодо адвоката? 6. Який порядок розгляду дисциплінарного провадження кваліфікаційною комісією адвокатської палати? 7. Які заходи
 6. Орієнтовна програма курсу "Адвокатське правова діяльність і адвокатура в Росії"
  етика адвоката Поняття етики. Загальнолюдська, судова та адвокатська етика, поняття і співвідношення. Професійна етика адвоката. Моральний кодекс адвокатської професії. Моральні принципи захисту у кримінальному судочинстві. Моральні принципи представництва, здійснюваного адвокатом. Моральні проблеми взаємовідносин адвоката з судом, учасниками судочинства,
 7. Список рекомендованих тем для курсових і дипломних робіт
  етика адвоката. 36. Кодекс професійної етики адвоката. 37. Моральні принципи захисту у кримінальному судочинстві. 38. Моральні принципи захисту в арбітражному судочинстві. 39. Моральні принципи захисту в цивільному судочинстві. 40. Моральні принципи представництва, здійснюваного адвокатом . 41. Моральні проблеми взаємовідносин адвоката з судом,
 8. Список використаної і рекомендованої літератури
  етика. - Самара: Федоров, 2000. Барщевський М.Ю. Організація діяльності адвокатури в Росії. - М.: МАУП, 1997. Безлепкин Б.Т. Судово-правовий захист прав і свобод громадян у відносинах з державними органами і посадовими особами. - М.: ЮрИнфоР ", 1997. Бердяєв Н.А. Про рабство і свободу людини. Досвід персоналістичної філософії / Царство Духа і царство Кесаря. - М., 1995. Боброва
 9. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  діяльності всі юридичні особи поділяються на комерційні організації та некомерційні. Французькі та німецькі комерційні організації називаються товариствами. Законодавчо розрізняють суспільства як об'єднання осіб (повне товариство, командитне товариство) і суспільства, що об'єднують капітал (товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство). І у Франції, і в Німеччині діють
 10. § 1. Загальна характеристика правового положення некомерційних організацій
  діяльності не мають отримання прибутку і 2) не розподіляють прибуток між своїми учасниками (п. 1 ст. 50 ЦК). Слід відразу зазначити, що це не передбачає повної заборони на здійснення названими особами господарської діяльності і яких-небудь виплат учасникам * (291). Так, члени некомерційного партнерства, споживчого кооперативу при припиненні відносин членства мають право на
© 2014-2022  yport.inf.ua