Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Грудцине Л.Ю.. Адвокатське право. Навчально-практичний посібник, 2009 - перейти до змісту підручника

Список рекомендованих тем для курсових і дипломних робіт


1. Адвокатура - добровільне професійне об'єднання юристів.
2. Адвокатура - незалежна самоврядна організація.
3. Адвокатура - інститут громадянського суспільства.
4. Гарантії незалежності адвокатури.
5. Принципи діяльності адвокатури.
6. Джерела законодавчого регулювання адвокатури.
7. Самоврядування, корпоративність і рівноправність адвокатів.
8. Адвокатура і держава.
9. Адвокатура. Суспільство. Держава.
10. Процесуальне становище адвокатів у кримінальному процесі: особливості та порівняльна характеристика.
11. Процесуальне становище адвокатів в арбітражному процесі: особливості та порівняльна характеристика.
12. Процесуальне становище адвокатів у цивільному процесі: особливості та порівняльна характеристика.
13. Адвокатура в період до Судової реформи 1864 року.
14. Адвокатура в період дії Судових Статутів 1864 года.
15. Створення присяжного адвокатури.
16. Поради присяжних повірених. Умови і порядок прийому в число присяжних повірених.
17. Адвокатура в радянський і пострадянський період.
18. Створення інституту радянської адвокатури (рішення ВЦВК від 26 травня 1922 р.).
19. Положення про адвокатуру СРСР від 16 серпня 1939
20. Закон про адвокатуру СРСР від 30 листопада 1979
21. Положення про адвокатуру РРФСР від 20 листопада 1980 про організаційні принципи побудови адвокатури.
22. Сучасне законодавство про адвокатуру.
23. Історія прийняття закону "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації". Основні концепції запропонованих проектів Закону.
24. Порядок утворення адвокатської палати суб'єкта Федерації.
25. Рада адвокатської палати: цілі та завдання діяльності.
26. Форми адвокатських утворень.
27. Колегія адвокатів: порядок створення та принципи роботи.
28. Адвокатський кабінет: порядок створення та принципи роботи.
29. Адвокатське бюро: порядок створення та принципи роботи.
30. Юридична консультація: порядок створення та діяльності.
31. Адвокат - суб'єкт реалізації правозахисної функції адвокатури, консультант, захисник, представник, повірений.
32. Види юридичної допомоги, наданої адвокатом.
33. Помічник адвоката: обов'язки і особливості правового становища.
34. Стажер адвоката: обов'язки і особливості правового становища.
35. Професійна етика адвоката.
36. Кодекс професійної етики адвоката.
37. Моральні принципи захисту у кримінальному судочинстві.
38. Моральні принципи захисту в арбітражному судочинстві.
39. Моральні принципи захисту в цивільному судочинстві.
40. Моральні принципи представництва, здійснюваного адвокатом.
41. Моральні проблеми взаємовідносин адвоката з судом, учасниками судочинства, колегами.
42. Моральні колізії, що виникають в адвокатській діяльності; їх подолання.
43. Професійна юридична підготовка - основа майстерності адвоката.
44. Значення ораторського мистецтва для діяльності адвоката.
45. Способи підготовки промови адвоката для виступу в суді.
46. Захисна мова адвоката.
47. Адвокатське красномовство.
48. Психологічні особливості діяльності адвоката.
49. Імідж адвоката.
50. Методи психологічного впливу на суд і опонентів.
51. Тактика адвокатського допиту.
52. Право громадян на отримання кваліфікованої юридичної допомоги в кримінальному судочинстві.
53. Діяльність захисника на стадії попереднього розслідування.
54. Права та обов'язки захисника з моменту допуску до участі у справі.
55. Участь у слідчих діях.
56. Оскарження дій органу дізнання або слідчого.
57. Оскарження арешту та продовження терміну попереднього слідства.
58. "Адвокатське" розслідування.
59. Права та обов'язки захисника при ознайомленні з матеріалами справи після закінчення попереднього розслідування.
60. Діяльність адвоката-захисника в суді першої інстанції.
61. Прийняття доручення. Підготовка до участі у справі.
62. Участь захисника в стадії підготовки справи до слухання. Участь захисника у судовому засіданні.
63. Підготовка до судових дебатів.
64. Зміст, завдання і значення захисній промові.
65. Особливості колізійної захисту, поняття, види.
66. Репліка.
67. Особливості здійснення захисту у справах неповнолітніх.
68. Представництво адвокатом інтересів потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному судочинстві.
69. Особливості роботи адвоката в суді присяжних.
70. Діяльність адвоката-захисника у касаційному провадженні, складання касаційної скарги, підготовка до участі в суді касаційної інстанції.
71. Особливості діяльності адвоката щодо здійснення захисту засуджених у порядку нагляду.
72. Участь адвоката у виробництві за нововиявленими обставинами.
73. Участь адвоката-захисника у виконавчому провадженні.
74. Право осіб на отримання кваліфікованої юридичної допомоги у цивільних справах.
75. Основні положення про судовий представництві.
76. Повноваження представника.
77. Відмінності процесуального становища адвоката у кримінальному та цивільному судочинстві.
78. Діяльність адвоката-представника на стадіях підготовки до судового слухання: консультація, прийняття доручень, зміст і форма позовної заяви, заперечення на позов, зустрічний позов, підготовка до участі у справі в суді першої інстанції.
79. Збір доказів.
80. Права та обов'язки адвоката-представника в суді першої інстанції. Виступ у дебатах, їх зміст і форма.
81. Ознайомлення з протоколом судового засідання.
82. Принесення зауважень на протокол судового засідання.
83. Робота адвоката-представника в суді другої інстанції.
84. Діяльність адвоката-представника в наглядовій виробництві. Прийняття доручення. Складання скарги, її зміст і форма.
85. Участь адвоката-представника в наглядовій виробництві.
86. Участь адвоката-представника у виконавчому провадженні.
87. Арбітражне судочинство як спосіб захисту прав підприємців.
88. Участь адвоката в досудових і судових стадіях арбітражного судочинства.
89. Особливості підготовки адвокатом справи, що підлягає розгляду в арбітражному суді.
90. Складання та подання позовної заяви, відзиву на позовну заяву, клопотань та інших процесуальних документів, необхідних для розгляду справи.
91. Оплата державного мита, правила оформлення платіжних документів.
92. Діяльність адвоката в апеляційній, касаційній і наглядовій інстанціях арбітражних судів.
93. Особливості предмета судової суперечки і процедури конституційного судочинства.
94. Приводи і підстави до розгляду справи в Конституційному Суді РФ і конституційних (статутних) судах суб'єктів Російської Федерації.
95. Процесуальні права та обов'язки адвоката - представника сторони у конституційному судочинстві.
96. Підготовка адвокатом звернення до Конституційного Суду і документів, які додаються до звернення.
97. Участь адвоката в засіданні Конституційного Суду (дача пояснень, участь у дослідженні доказів, участь в заключних виступах сторін).
98. Участь адвоката в якості представника сторони у судочинстві з роз'яснення прийнятого рішення.
99. Загальні питання юридичного обслуговування підприємств, організацій та установ.
100. Характер юридичної допомоги та правове становище адвоката, що здійснює юридичної обслуговування.
101. Договір про юридичне обслуговування.
102. Питання оплати праці адвоката.
103. Організація роботи з прийому відвідувачів в юридичній консультації, бюро або кабінеті. Прийом відвідувачів адвокатами. Реєстрація доручень і контроль якості юридичної допомоги.
104. Представництво у третейському суді.
105. Правові підстави звернення до Європейського Суду.
106. Юрисдикція Європейського Суду.
107. Суб'єкти звернення до Європейського Суду, підготовка заяву (скарги), процедура подачі та прийняття заяви.
108. Порядок розгляду справ у Європейському Суді.
109. Поняття адміністративних правопорушень.
110. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.
111. Гарантії законності при накладенні заходів впливу за адміністративні правопорушення (контроль з боку вищестоящих органів і посадових осіб, прокурорський нагляд, дотримання процесуальної форми, право оскарження рішень та ін.)
112. Підвідомчість суду справ про адміністративні правопорушення.
113. Заходи адміністративного впливу, що накладаються тільки судом.
114. Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення, загальні правила накладення стягнення за адміністративні правопорушення.
115. Право адвоката брати участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення.
116. Предмет діяльності адвоката-повіреного. Його правове становище.
117. Патентний повірений.
118. Діяльність адвоката в якості повноважного представника в порядку, встановленому Податковим кодексом РФ. Його права і повноваження, договір з клієнтом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Список рекомендованих тем для курсових і дипломних робіт "
 1. Матузов Н.І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004
  список рекомендованої літератури для більш поглибленого з'ясування матеріалу, даються схеми, що ілюструють найбільш важливі теми і окремі теоретичні положення. Цим пояснюється відсутність в підручнику підрядкового наукового апарату (виносок). Видання розраховане головним чином на студентів перших курсів, тому при освітленні відповідних питань автори прагнули до максимальної ясності і
 2. ПЕРЕДМОВА
  список рекомендованої літератури для більш поглибленого з'ясування матеріалу, даються схеми , що ілюструють найбільш важливі теми і окремі теоретичні положення. Цим пояснюється відсутність в підручнику підрядкового наукового апарату (виносок). Видання розраховане головним чином на студентів перших курсів, тому при освітленні відповідних питань автори прагнули до максимальної ясності і
 3. Коментар до п. 1
  список кандидатів з оцінними відомостями з предметів командирської (професійно-посадовий) підготовки для затвердження командувачу об'єднанням. Командувач об'єднанням (начальник управління, роду військ управління або начальник служби військового округу) до 15 лютого року надходження стверджує списки представлених кандидатів і дає вказівки на організацію і проведення зборів по
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  список Банку Росії. * (1274) Див: Langheineken P.Anspruch und Einrede nach dem deutschen burgerlichen Gesetzbuch. Leipzig, 1903. S. 328; Blomeyer A. Allgemeines Schuldrecht. 4 Aufl. Berlin und Frankfurt a. M., 1969. S. 103; Gernhuber J. Das Schuldverhдltnis. Tubingen, 1989. S. 670; Hirsch Ch. Allgemeines Schuldrecht. 3 Aufl. Koln; Berlin; Bonn; Munchen, 1998. S. 61. * (1275) Див: Larenz K.
 5. 1.4. Суб'єкти авторського права
  тим припинення розміщення твори позивача на сайті відповідача в мережі Інтернет та стягнення компенсації. Суд мотивував відмову в позові тим, що розумним дією є обмеження майнових авторських прав на переклад твору шляхом їх передачі особі, що володіє основними майновими авторськими правами. Суд, зокрема, зазначив, що ще до виникнення майнових авторських
 6. ПЕРЕДМОВА ДО ТРЕТЬОГО ВИДАННЯ
  тему даного курсу, не копіює систематику Цивільного кодексу, а має на навчальні цілі послідовного викладу основних підгалузей та інститутів цивільного права. Як показала тривала практика викладання, такий підхід дозволяє краще засвоювати як зміст, так і структуру складної цивилистической матерії. Зокрема, не розривається штучно вивчення зобов'язального
 7. 5.3. Рекомендації Міжнародної торгової палати для договорів випадкового посередництва
  список дійсно передається контрагенту. Виключні права посередника. При призначенні посередника принципал зазвичай надає йому певний рівень винятковості щодо здійснення узгодженої діяльності, і це становить основу його зобов'язання не розкривати посередника. Обсяг такого зобов'язання може в різних випадках бути неоднаковим, тому сторонам
 8. 5.9. Рекомендації Міжнародної торгової палати для договорів франчайзингу
    список положень, що не підлягають включенню у зазначені угоди. Категорійні вилучення надаються угодами, в яких відсутні передбачені в списку заборони. Категорійні вилучення охоплюють вертикальні угоди, що містять обмеження у зв'язку з передачею або використанням прав інтелектуальної власності, якщо такі права не становлять основної мети угоди, а є
 9. Стаття 158. Крадіжка Коментар до статті 158
    тим обману або погроз, скоєне може бути кваліфіковане як шахрайство або вимагання. Крадіжка, грабіж і розбій щодо нерухомості юридично неможливі. Ознаки розкрадання прийнято характеризувати за елементами складів злочинів, віднесених законом до числа розкрадань. Безпосереднім об'єктом розкрадання можна визнати відносини власності у вузькому, юридичному, сенсі слова. Як
 10. Коментар до п. 1
    список голів та заступників голів (офіцерів-спеціалістів) військових екзаменаційних комісій; - контрольні заходи. 4. Попередній відбір громадян для підготовки за військово-обліковими спеціальностями здійснюється військовими комісаріатами районів спільно з представниками освітніх установ в період проведення первісної постановки громадян на військовий облік
© 2014-2022  yport.inf.ua